Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > سيستم های ارتباطاتی ناشناس

سيستم های ارتباطاتی ناشناس

نويسنده: نارت ويلنوو ، منبع: گزارشگران بدون مرز
جمعه 20 آپریل 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تكنولوژيهاي فيلتر شكن و سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس هر دو به يك شيوه كار مي¬كنند و گاهي به هم مرتبط اند اما در حوزه¬هاي كاملا متفاوتي به كار مي¬روند. سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس بر تضمين اختفاي كاربر بوسيله پنهان كردن هويت او از ارائه دهنده محتوا متمركز مي¬شوند. به علاوه، مجموعه¬اي از سيستم¬هاي پيشرفته روتينگ به كار گرفته مي¬شود تا تصميني براي اختفاي هويت كاربر از خود سيستم ارتباطاتي ناشناس فراهم نمايد. در كنار امكان دريافت اطلاعات به صورت ناشناس، اين سيستم¬ها به كاربر امكان انتشار مطالب به صورت ناشناس را بر روي اينترنت ميدهد. سيستمهاي گذر از فيلتر لزوما بر ناشناس بودن تمركز ندارند. به جاي آن تمركز بر ايجاد ارتباط ايمن براي گذر از محدوديت¬هاي اعمال شده بر كاربران براي دريافت محتوا يا انتشار مطالب است. دورزدن موانع اعمال شده نيازمند ارتباطات ايمن و مطمئن و نيز اندكي چاشني پنهان¬كاري است و در اين فرايند لزوما نيازي به ناشناس بودن نيست.

در موارد بسياري سيستمهاي ارتباطاتي ناشناس براي گذر از فيلترها به كار گرفته مي¬شود. مزيت اين سيستمها در آن است كه تعداد زيادي از شبكه¬هاي موجود در دسترس هستند كه ميتوان بلادرنگ به آنها وارد شد و ميتوانند براي گذر از فيلتر مورد استفاده واقع شوند و نيز ميتوان از اين مزيت استفاده كرد كه ناشناس ماند.

نرم¬افزار مربوطه كه برخي از انواع آن نياز به تخصص فني دارند، بايد روي كامپيوتر كاربر نصب شود. تعداد زيادي از اين پروژه¬ها وجود دارد و محبوب¬ترين هاشان به سرعت در حال افزايش سهولت و سادگي براي كاربران هستند و انجمنهاي توسعه‌ی اين نرم¬افزارها به شدت فعال هستند. استفاده از سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس به كاربراني محدود مي¬شود كه مجوز نصب نرم¬افزار مربوطه را روي كامپيوتر داشته باشند. كاربراني كه از مكانهاي عمومي به اينترنت دسترسي دارند، عمدتا نميتوانند از اين شيوه استفاده كنند. به علاوه مساله كندي ارتباط نيز مطرح است. مهمترين نگراني مربوط به قابليت تكنولوژيهاي فيلترينگ براي مسدود كردن ارتباط با اين شيوه است.

سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس لزوما براي كاربراني كه با مساله انسداد اينترنت مواجهند طراحي نشده است. كاربراني كه در سطح كشور يا ISP قصد دور زدن محدوديت¬ها را دارند ممكن است ببينند كه مراجع فيلترينگ با شيوه¬هاي خاصي اقدام به محدودسازي دستيابي به اين سرويسها نموده¬اند. اگر سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس براي گذر از فيلتر از يك پورت ثابت استفاده كند، نرم¬افزار فيلترينگ به سادگي ميتواند آن را مسدود سازد. هر چه سيستم¬ ارتباطاتي ناشناس معروف¬تر باشد، احتمال آنكه مراجع فيلترينگ و تكنولوژيهاي مربوطه آن را كشف و مسدود كرده باشند، بيشتر است. به علاوه براي مبارزه با سيستمهايي كه بر PEERS يا نقاط معرف اتصال همگاني متكي هستند، مراجع فيلترينگ مي¬توانند به سادگي دسترسي به اين ميزبانها را مسدود سازند. آنها مي¬توانند پورت خودشان را جايگزين كنند و كاربري را كه تلاش مي¬كند به آن وصل شود شناسايي كنند. نهايتا، در بعضي محيط هاي محدود شده كه سيستمهاي معروف مورد ردگيري و كنترل قرار دارند، استفاده از آنها موجب جلب توجه به سمت كاربر ميشود.

مزايا:

سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس هم امنيت و هم ناشناس بودن را به ارمغان مي¬آورند.

اين سيستمها عموما امكان كار كردن با پروتكلهاي بسياري را دارند (نه فقط ترافيك وب يعني پروتكل HTTP)

سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس اغلب داراي رشد مداوم و انجمن كاربران و توسعه¬دهندگان هستند كه ميتوانند از لحاظ فني به كاربران كمك كنند.

معايب:

سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس مشخصا براي گذر از فيلتر طراحي و ساخته نشده¬اند. آنها معروف هستند و ممكن است به سادگي فيلتر شوند.

سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس در مكانهاي عمومي مثل كافي¬نت و كتابخانه كه امكان نصب نرم¬افزار وجود ندارد قابل استفاده نيستند.

استفاده از سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس ممكن است نسبت به ساير روشها تبحر بيشتري نياز داشته باشد.

• Tor يك شبكه از نقبهاي مجازي است كه به مردم و گروهها امكان ارتقاي سطح اختفا و نيز امنيت در اينترنت را مي¬دهد. هم¬چنين به نرم¬افزارنويسان امكان خلق ابزارهاي ارتباطاتي جديد با صورتبندي اختفاي دروني را ميدهد. Tor مبناي طيف وسيعي از برنامه¬ها است كه به سازمانها و افراد اجازه مي¬دهد اطلاعات را بدون در معرض تهديد نهادن هويت خويش در شبكه¬هاي عمومي به اشتراك بگذارند.
o http://tor.eff.org/

• JAP اين امكان را فراهم مي¬آورد كه در اينترنت به صورت ناشناس گشت و گذار كنيد! به جاي اتصال مستقيم به سِرور، كاربران از يك مسير انحرافي استفاده مي¬كنند و با استفاده از رمزنگاري و از طريق واسطه¬هاي متعدد متصل مي¬شوند.
o http://anon.inf.tu-dresden.de/...

• Freenetيك نرم¬افزار رايگان است كه به شما اجازه مي¬دهد اطلاعات را بدون واهمه از سانسور دريافت كرده يا در اينترنت منتشر سازيد. براي نيل به اين آزادي، شبكه كاملا غيرمتمركز شده است و نشردهندگان و مصرف¬كنندگان اطلاعات كاملا ناشناس هستند.
o http://freenet.sourceforge.net/

سيستم¬هاي ارتباطاتي ناشناس بيشتر براي كساني مناسب است كه از لحاظ تكنيكي نسبتا ماهر بوده و هم نياز به اختفاي هويت و هم نياز به گذر از فيلتر دارند و از مكانهاي عمومي به اينترنت متصل نميشوند.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس