صفحه نخست > دیدگاه > بررسی پروسه صلح، همزمان با سفری کرزی به دوحه

بررسی پروسه صلح، همزمان با سفری کرزی به دوحه

محمد غنی عمار
يكشنبه 31 مارچ 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

صلح که بهترین دارو جامعه و مهمترین حق و عنصر امرار حیات انسان ها، واز خواست های همیشگی مردم افغانستان بوده، تا هنوز به صورت واقعی و عینی آن در بستر این سرزمین تزریق نشده و از تلاش ها و چانه زنی های که از چند سال به این سو برای آوردن صلح در داخل و خارج از افغانستان آغاز شده، نتجه موثر و عملی در دست نیست.

از یک دهه به این سو با روی کار آمدن نظام جدید پسا طالبان به رهبری حامد کرزی و حمایت جامعه بین المللی، تلاش ها در بیرون و داخل از افغانستان برای آوردن صلح روی دسته گرفته شده است، که تا هنوز از سرنوشت این تلاش ها با شعار های صلحی، چیزی روشن و مشخص معلوم نیست.

بعد از سقوط رژیم طالبان و نظام دموکراتیک ونوین افغانستان تلاش های صلح به شکل جدی آن وجود نداشته، تا زمانیکه اوضاع افغانستان دیگرگونی، به جهت مثبت آن پیدا نمود و قضایا و معادلات افغانستان به ابعاد چند ضلعی و چند بعد نقش بست و گیره خورد و آوای صلح با تلاش های جدیتر و اهداف شخصیتر داخلی و بین المللی وداخل شدن افغانستان به دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزی وایجاد شورای عالی صلح بلند گردید، شورای که به عنوان تنها مرجع برای گفتگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان اعلام گردید ودر جریان چند سال اخیر نقش موثری که باید با یک موضع گیری مشخص واستراتژی روشن وارید این پروسه میشد نداشته است.

سوال این جا است! اگر شعارهای حکومت افغانستان، مخالفین مسلح و سیاسی افغانستان، کشور های منطقه و فرامنطقه الخصوص پاکستان، کشور های غربی ودیگر اشخاص ذیدخل در این پروسه واقعی ودرست است، چرا صلح سرتاسری در افغانستان تامین نمیشود و نقطه افتراق در بین این اشخاص چیست؟
جواب این سوال در این مقاله واضح خواهدشد.

ابعاد چند بعد و تلاشها برای صلح:

پروسه صلح افغانستان در مجموع در سه مستوا قرار گرفته است

1 بعد داخلی: در درون افغانستان شعار صلح بدون یک انسجام و هماهنگی میان حکومت واپوزیسیون های سیاسی با اهداف سلیقه وی و منافع دیگران از دریچه منافع درونی بر زبان ها و محافل سیاسی قرار می گیرد.
حکومت با تاسیس شورای عالی صلح بدون کدام موضع مشخص وفراگیری از صلح و بدون داشتن اهداف معین وجامع بحث صلح را دامندار کرده ، وشورای عالی صلح تا هنوز مورد پذیرش مخالفین مسلح حکومت قرار نگرفته است، و طالبان همواره گفتگوها با حکومت افغانستان را رد کرده و این حکومت را بی صلاحیت عنوان کرده اند.
شورای عالی صلح با مصارف گزاف پولی که اشخاص نمادین مسلح از طریق این پروسه صاحب پول ودارایی شدند و حتی چند سال قبل دوکانداری از کویته پاکستان که با شعار گفتگوهای صلح به کابل آمده بود، کدام کار موثر تا هنوز انجام نداده است.

2 بعد منطقوی: بعد منطقوی این پروسه بیشتر به معادلات لاینحل و باج گیری های شخصی مبدل گردیده و عوامل مختلف با ابزار های گوناگون این پروسه را به حالت بغرنج آن گشانیده است.

همسایه های افغانستان بخصوص پاکستان و ایران همواره سنگ پرتاب کرده اند ومسایل افغانستان بخصوص تامین صلح را در این سرزمین در استراتژی های بیرونی مغرضانه خود قرارداده اند، تا منافع خود را در منطقه تحمیل نماید.
پاکستان که همواره با شعار های دماگوژی خود، حکومت کابل و جامعه بین المللی را از خود راضی ساخته و کمک های مالی و اقتصادی زیاد کشور های غربی بخصوص امریکا را که سالانه ملیون ها دالر به این کشور سرازیر میکند به خود جلب نموده است و هیچگاه نمیخواهد که منافع شخصی خود را قربانی یک افغانستان صلح آمیز نماید، خواست های مردم افغانستان را در زمینه تامین صلح با شلیک راکت به مناطقی شرقی افغانستان و فتوای اخیری ریس علما پاکستان که "افغانستان یک کشور اشغال شده است" جواب داده است.

همسایه ها دیکر در منطقه جز آب را خاک انداختن و ماهی گرفتن با شعار های نمایشی خود ( افغانستان صلح آمیز) چیزی دیکری در این راستا انجام نداده اند.

و در بعد فرامنطقوی و بین المللی این پروسه هریک از کشورها بخاطر اهداف استراتژیک خود در افغانستان، گاه به شکل مستقیم یا هم از دریچه منافع کشور های منطقه، یا در تبانی با عناصر داخلی، خود را شریک و صلح آور افغانستان معرفی کرده اند، آنچنانیکه در سیاست مقوله است که منافع دایمی است اما دوست و دوشمن موقتی.
و با انتقاد حکومت افغانستان هم بروبرو بوده اند، از جمله اظهارت اخیر حامد کرزی در مورد تبانی امریکا با طالبان در پروسه صلح افغانستان.

تلاش های زیادی، گاه پنهان و گاه آشکار در بیرون وداخل افغانستان برای صلح صورت گرفته است، از جمله نشست های در پاریس، توکیو، ابوذبی و قطر که خواست های متفاوت و حتی ناممکن در اجندای این نشست ها مطرح بحث بوده اند.

و حالا سفر رییس جمهور کرزی به درخواست امیر قطر به دوحه برای گفتگوهای صلح، تا دیده شود که رییس جمهور از دوحه به کابل با چی نتجه برخواهد گشت.

راه حل ها چیست؟

صلح همواره جدا از پاره شرایط و گذشت تحقق پذیر نبوده. طرف ها ذیدخل که خود را بانی صلح در این خاک عنوان می کنند باید به شعار های خود صادقانه عمل کنند و منافع ملی و دینی خود را هدف از پشبرد این پروسه قرار دهند و خود را از قیود منافع بیگانگان بی رهانند و در فضا باز و افغان دوستی با مشورت های و نشست های علنی و خواست های مشروع ملی خود، با حمایت مردم افغانستان روانه آوردن صلح به این خاک شوندو افغانستان را به سمت خوشبخی سوق و رهبری نمایند،

و به همان سوال که در مقدمه این مقاله مطرح گردید پاسخ واقعی داده در غیر آن این بازی های سیاسی وچانه زنی های که در بیرون ویا داخل از افغانستان به راه افتاده است، جز بدبختی برای افغانها و خوشبختی برای بیگانگان نخواهد داشت ونسل های آینده هم از این زدو بند های سیاسی متاثر خواهند شد و تاریخ چهر واقعی این واقعیات را به رشته تحریر خواهد گنجانید، تا پند باشد برای آینده گان.

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • املا غلط ، انشاء غلط . جملات بی ربط و بی مفهوم .
  من که ازین نوشته چیزی نفهمیدم . خواهشمندم تبلیغ بی سوادی نفرمایید .
  این جملات چه معنی میدهد ؟
  و تاریخ چهر واقعی این واقعیات
  ابعاد چند بعد
  پروسه صلح افغانستان در مجموع در سه مستوا قرار گرفته است
  اشخاص نمادین مسلح
  شعار های دماگوژی
  آب را خاک انداختن و ماهی گرفتن
  و صلح آور افغانستان
  با انتقاد حکومت افغانستان هم بروبرو بوده اند
  ابوذبی
  با چی نتجه
  راه حل ها
  اپوزیسیون ها
  صلح همواره جدا از پاره شرایط و گذشت تحقق پذیر نبوده
  خود را از قیود منافع بیگانگان بی رهانند و در فضا باز و افغان دوستی با مشورت های و نشست های علنی و خواست های مشروع ملی خود، با حمایت مردم افغانستان روانه آوردن صلح به این خاک شوندو افغانستان را به سمت خوشبخی سوق و رهبری نمایند،
  و....
  این جملات چه معنی میدهد ؟!!!!!
  خر را گفتند چرا گه می خوری ؟
  گفت : صفرا بر است .
  گفتندش : خر بودنت کم بود که حال طبابت نیز می کنی .
  شما با این بی سوادی ، سیاست نیز می کنی
  الهی خاک بر سرت شود .

 • One child policy for all Hazara
  Never mind about talibans or the peace process with them
  We in Afghanistan have a far bigger problem at our doorstep , which I want to bring to the attention of Afghan government and that is the uncontrollable increase of hazara population and the increase in criminal activities related to it.
  I think the one child policy should be implemented to bring down the hazara population in Afghanistan and especially in rural area,
  I also think that in some cases hazara should be sterealized so that they can not bear any children and and some hazara could be deported back to Mongolia or BOLUchistan if possible.this way we can bring their population under some sort of control

 • Bad boy,
  Wishful thinking......what you and those like you think and hope are nothing but kheeyaal palow. Unfortunately for you and the likes of you, it will never take place. It is time you better wake up and come to realize what a force the Hazara are. The positive impact the Hazara have left in Afghanistan and Afghan history despite all the odds against them is unparalleled. They have caused the majority of Afghan population to grow and understand that difference can be a source of power and an asset and not necessarily a burden or liability. The Hazara are the front runners of civil society and positive change despite the many constant hurdles they face and they move forward with such determination and purpose that the likes of you are nothing but tiny pebbles brushed off their path.
  Bad boy,
  Many in Afghanistan admire the Hazara openly or in their hearts for what they can accomplish for Afghanistan. And for those (perhaps you are one of them) who can’t, they better look into the mirror; there lies their problem.
  Bad boy,
  This was just a humble note to you if you are a man or woman of thought.
  And remember; the ability to write a few words (with easily noticeable mistakes) in English won’t give you any edge here either.

 • دوستان , صلع از سه حرف تشگیل شده که سه ضلع دارد , یک ضلع , افغانستان , پاکستان قطر . همسایه های دیگر را کنار بگذارید هرکس به نوبه خودش کار های باقیمانده را انحام خواهند داد و حال این که شما در مورد صلع حرف می زنید از کدام صلع ؟ صلع در کشوربنام افغانستان معنی ندارد دوارده سال است که این کلمه مورد استفاده سو قرار گرفته و معنی اش را از دست داده وقتی این کلمه را می شنوم خنده ام می گیرد . . حال ابر قدرت ها صلع دایمی را به افغانستان به ارمغان خواهند اورد در سال 2014 هزینه اش را دولت قطر و عربستان سعودی پرداخت خواهد کرد دگیر قابل تشوش نیست .از این پس مردم افغانستان با خیال راحت زندگی خواهند کرد از دزدی , چپاول دیگر خبری نخواهد بود

 • بعضى غلطى هاى مقاله
  سفر كرزى , نه سفرى كرزى
  بهترين داروى جامعه , نه بهترین دارو جامعه
  چانه زنی هايی که , نه چانه زنی های که
  شورايی که نه شورای که
  وارد , نه وارید
  الخصوص؟ يعنى چه =بالخصوص يا على الخصوص يا به خصوص
  جملات غلط ونامربوط

جستجو در کابل پرس