صفحه نخست > دیدگاه > "راوا" بايد حساب پول ها را بدهد!

"راوا" بايد حساب پول ها را بدهد!

پول برای مردم و به نام مردم افغانستان است نه برای مصرف شخصی سرکرده های راوا و خوش گذرانی آنها
مهدی نیک آیین
پنج شنبه 1 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

در ممالک ایالات متحده امریکا ، انگلستان ، ایتالیا، آسترالیا ، فرانسه ، آلمان و جاپان دفترهای برای سازمان راوا فعال می باشند و پروگرام های پول جمع کردن یکی از کار های مهم شان می باشد. راوا پروژه های مختلف را عنوان می کند که برای پیش بردن آن پول و مال از ممالک مختلف بدست می آورد . مهم ترین پروژه ها عبارت اند از پروژه ء تعلیمی برای مکتب های راوا ، پروژه ها صحی برای شفاخانه ها و کلنیک های راوا ، پروژه های خیریه و تولیدی برای بکار اندختن زنان و خانواده های فقیر . همچنان راوا هم اکنون فعالانه پول جمع می کند به نام اینکه دولت پاکستان چندین کمپ مهاجرین افغان در آن کشور را بسته است و صدها خانواده بیجا شده اند و راوا برای شان زمینه جابجا شدن دو باره را مساعد می سازد و برای شان کمک می کند.

پول های که به خاطر پیش بردن این پروژه ها بدست راوا می آید همه برای مردم و به نام مردم افغانستان است نه برای مصرف شخصی سرکرده های راوا و خوش گذرانی آنها . فلهذا مردم حق دارند بفهمند که پولهای شان و مال های شان که از کشور های خارج به دست سرکرده های راوا می رسد به کجا میرود و چرا مردم از جزئیات آن خبر ندارند ؟ حتی اعضای سازمان از مقدار آن پولها و چی شدن و کجا شدن آن پولها هیچ خبری ندارند. تا چه وقت سرکرده های راوا میخواهند پولهای را که به نام خلق افغانستان از همه جا جمع می کنند از نظر مردم پنهان نمایند؟ ارتجاعی ترین ان جی او های که به نام مردم افغانستان صدها هزار دالر را غارت می کنند به فریب مردم هم اگر شده باشد یک گزارش از کار خود میدهند و میگویند که پول از کجا آمد به چه مقدار بود و در کجا خرچ شد . ولی راوا که میگوید یک سازمان انقلابی است و با مردم از فریب و دغل کار نمی گیرد چرا به سوالات شهروند های افغانستان که میخواهند حقایق را بفهمند جواب نمی دهد ؟

اگر سر کرده های راوا نمیخواهند که گزارش مالی کامل و روشن از تمام عایدات و مصارف سازمان بدهند لااقل حساب دخل و خرج پولهای را که به نام بیوه ها و یتیم ها و پناهنده های افغان از هرجا میگیرند و به هیچ صورت حق ندارند که حسابش را از مردم پنهان نگاه کنند باید به مردم گزارش بدهند.
ما به صفت شهروند های افغان از یک سازمانی که سی سال سابقه کار دارد و میگوید که از همه گروه ها کرده بهتر و انقلابی تر است درخواست می کنیم که مثل گروپ های ارتجاعی و جانیان عمل نکند و با مردم حساب شفاف و روشن داشته باشد.

ما میدانیم که راوا یک سازمان کوچک است و دخل و خرچش هم زیاد کلان نیست . اژدهار های بزرگ را می شناسیم و مردم آنها را همیشه مورد باخواست قرار داده و میدهند . ولی به نظر ما سازمان راوا باید مثل مرتجعین به مردم بی اعتنا نباشد و خود را مثال و الگوی صداقت و شفافیت به اثبات برساند. سرکرده های راوا نباید با تکبر و دیکتاتور مابی به درخواست شهروندان برخورد نمایند و یا اینکه با اندک ترین فشار از طرف هموطن ها ناله کنند که رهبر ما شهید شده به ما غرض نداشته باشید . رهبر تان را خدا بیامرزد . شما کشته شدن او را برای همه کج روی های تان پرده نسازید. مردم از شما می خواهند که سوالات شان را جواب بگویید و این حق مسلم مردم است . جواب این نیست که مردم را دشنام بدهید . مقدار پول ها و مال های که هر ساله از هر جا به نام مردم افغانستان و به خاطر معاونت به آنها بدست می آورید روشن بسازید و با مرده باد و زنده باد گفتن از اصل موضوع مثل همه وقت طفره نروید.

یک اعلان راوا برای جمع کردن پول .

Help us run Malalai Hospital, RAWA Schools, orphanages, literacy courses, handicraft workshops and tens of other humanitarian projects to show the fundamentalists that the Afghan women are not alone in their struggle for freedom and democracy. We solicit your contribution to keep the flame of hope alight.

ترجمه ء اعلان فوق : به ما مدد کنید که شفاخانه ملالی ، مکتب های راوا ، یتیم خانه ها ، کورس های سواد آموزی ، کارگاه های صنایع دستی و دهها پروژه های بشر دوستانه ء دیگر را به پیش ببریم تا به بنیادگرا ها نشان بدهید که زنان افغان در مبارزه خود برای آزادی و دیموکراسی تنها نیستند. ما کمک شما را تقاضا می کنیم تا شعله های امید را فروزان نگهداریم .

هم چنان یک قسمت از یک اعلامیه دیگر راوا را می آوریم که به زبان انگلیسی است و در آن از مردم جهان کمک پولی و مالی به مهاجرین افغان تقاضا شده است. همه پول های که راوایی ها به نام مهاجرین و بیوه زن ها و یتیم های افغانستان جمع میکنند در بانک های کشور های غربی ذخیره می شوند و به کس معلوم نیست که پول مردم افغانستان از آن بانک ها به کجا میرود و چه می شود؟ سرکرده های راوا از ما میخواهند که از راوا گزارش مالی مطالبه نکنیم و پشت آن نگردیم که پول مردم محروم افغانستان را چه می کنند. به فکر سرکرده های راوا چون پولی را که عالی جناب های راوایی به جیب می زنند بسیار کمتر از پول های است که بنیاد گرا ها و ان جی او ها به غارت می برند پس لازم نیست که کسی مزاحم خورد و برد سرکرده های راوا شود !

Afghan Refugee Camp Forcibly Evacuated:
Help RAWA Resettle the Families in Afghanistan

The Government of Pakistan has recently ordered the closure of a few Afghan refugee camps in an attempt to force the Afghans to move back to their country. For a majority of these Afghans this was a nightmare moment because they could imagine the difficult situations that would confront them when returning to Afghanistan.
Where to live in Afghanistan when you have no land and money to build a house and the Afghan Government is too weak to help you in this regard? How to find a job there where the unemployment rate is over 60%? How to feed your children with the exorbitant rates where the price of 1 liter of liquid cooking gas is $1.5 and the prices of other commodities are sky-high? How to guarantee the safety of there be a school where your children may study?
RAWA appeals to its supporters around the world to help the families of the Khewa camp to have a safe return to their country. The most urgent needs for them are to provide them with tent, some basic supplies like blankets, warm clothes, firewood and digging well for water. UNHCR gives $100 per person for the transportation and some others costs but this is too little to meet their very basic urgent needs.
Thank you in advance for your support.
RAWA


فاجعه ء ننگین هفت ثور درس عبرتی به راوایی ها!

که اگر قدرت داشته باشند خلقی ، پرچمی ، جهادی و طالبی همه از یاد مردم برود

سه شنبه 29 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


شرمک "راوا" از شعله ای بودن!

سوال از سرکرده های راوا این است که چرا خودشان از شعله ای بودن خود می شرمند ؟

چهار شنبه 23 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


"راوا" رو در روی امریکا!

گزافه گویی محمود گودرزی در باره ء راوا

دو شنبه 21 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


راوا هم کشمش بی چوبک نیست!

سرکرده های راوا هیچ وقت نگفته اند نظر شان در مورد ترور خوب ترین کادرهای انقلابی سازمان رهایی از طرف جناح داکتر فیض و کشور کمال و امین میوند چیست؟

جمعه 18 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • برادر نیک آئین برای ما جالب است که راوا برخلاف مکتب مارکسیزم خیرات جمع میکند .مارکس درمانیفیست کمونیست موسسات خیریه را به نام سوسیالیزم برژوازی یاد نموده است وآنرا مردود شمرده است. به فکر من سوسیالیزم برژوازی ویا خرده برژوازی درین سازمان کمونیستی نفوذ نموده است.چرا راوا ازمیله تفنگ خیرات جمع نمیکند.

  • سليمه خانم،

   شما و چهل پنجاه رفيق سازمانی تان که ماشين خودکار دشنام می باشيد، بايد بدانيد که نمی شود پرسش های مردم را با فريب و نيرنگ پاسخ دهيد. دزدی های شرکای قبيله تان مانند احدی را نشر کرده و نشر می کنيم. آن ميرزا بنويس سازمان مورد علاقه تان خود می داند که چه دروغ هايی نوشته و اين تنها مردم نيستند که از زد و بند مالی سازمان شما بی اطلاعند، بلکه اين ماشين های خودکار يا کوک شده ی دشنام نيز همچنان بی اطلاعند.

   بهتر نيست به سرانتان پيام بفرستيد که ديگران بيگانه اما مخفی کاری و عدم گزارش مالی به اعضا چرا؟

  • من کامران میرهزار را به خوبی میشناسم و اطلاع دارم که هویت اصلی وی چیست، در ایران چه میکرد، در خدمت کیها قرار داشت و دارد، و حال در کجاست و چه ماموریتی دارد و از جانب کیها و کدام منابع برای چه کارهایی گماشته شده است. در موقع مناسب با اسناد این قضیه را افشا خواهم کرد.

   اما چرا وی به یکبارگی "کابل پرس?" را "انتی راوا پرس" مبدل ساخت؟

   دید من اینست که میرهزار چندین سال در افغانستان برای ماموریتش کار کرد و یک پرده ضخیم ادبیات و ژورنالیسم مدرن و ... را به رخ کشید و اکثریت را فریب داد که او را فرد بی واسطه و بیطرف و غیروابسته بدانند. اما راوا این هشیاری را داشت که فریب نخورد و از پشت این پرده ضخیم توانست چهره اصلی او را بشناسد. اینست مشکل اصلی میرهزار با راوا.

   من هرچند شناخت عمیق از راوا ندارم که به همه اتهاماتی که به آنان نسبت داده میشود اظهار نظر کنم، اما در همین نکته مشخص که توانسته میرهزار را به خوبی بشناسد و معرفی اش کند،‌ میتوانم حکم کنم که بسیار زیرک و تیزبین هستند.

  • نامت را هم می نوشتی چندان تفاوتی نداشت ای عجالتا بی نام در ...نشسته. سنگ مفت گنجشک مفت، همین منظور جناب است؟

   اما اين نمی تواند افتضاح راوايی را جبران کند.

   هر زمانی که خواستی و سندی يافتی نشر کن. از چه می ترسانی جانم؟ اين را هم می گذارم در ادامه ی عقده گشايی ها و دشنام و تحقير راوا. سندت را به راوا بفرست تا نشر کند و اين شماره مجله اش را باند دشنام نامه مخصوص کامران ميرهزار.

   اما درباره ی کابل پرس? و راوا!

   در کابل پرس روزانه ميانگين 5 نوشته منتشر می شود. تمام مطالبی که در کابل پرس درباره ی اين سازمان پوشالی نوشته شده، به ده نوشته نمی رسد. اين در حالی ست که تاکنون بيش از دو هزار مطلب روی سايت کابل پرس منتشر شده است.

   جالب اين است که با همين چند مطلب درباره ی راوا بسيار اين سازمان پوشالی ورخطا شده است.

  • سلام
   ضرورت به نشر این جمله چه است
   دزدی های شرکای قبيله تان مانند احدی را نشر کرده و نشر می کنيم.
   مگر دیگران دزدی نمی کنند؟

  • ديگران دزدی می کنند، زياد هم دزدی می کنند. بخش های مختلف کابل پرس? را ببين که چگونه دزدی های آنان افشا می شود. اما دزدی های باند احدی از همه کلان تر است. احدی سر کيسه ی خليفه نشسته است، جايی که علاوه بر کنترل دارايی هايی همگانی، براحتی می تواند در زد و بند با شرکای بين المللی اش، هر رقم دزدی که خواست براحتی انجام دهد.

  • خانم سلیمه!

   مقاله را خواندم
   "کامران خان، دیگر چیزها یکسو، به ما بگو آیا حبیب اله رفیع مثل استاد پرتو نادری، استادرهنورد زریاب، استاد منیژه باختری و سایر استادانت به نجاست خوری جلاد عطا محمد شتافته تا او را باطل بدانیم؟ مشاور بودنش شاید (ولی حتمیت ندارد) توجیه اقتصادی داشته باشد. اما بوت پاکی عطا محمد ها نامی ندارد جز فرومایگی و توهینی رذیلانه به مردم سوگوار"
   اما یک چیز را نفهمیدم که راوا چرا از حبیب الله رفیع حمایت میکند.تا جایکه من میفهمم حبیب الله رفیع همان شخصی است که به فارسی زبان ها این حق را نمیدهد تا به زبان مادری خود تکلم کند.من فکر میکنم بخاطر که حبیب الله رفیع از قوم و قبیله راوا است برای راوا هیچ فرق نمیکند که هر نجاست کاری که بکند.و از او دفاع هم میکند. مرگ بر قوم پرستی

 • تا حال نه وزیر صحت عامه نه وزیر مالیه افغانستان میداند که موسسه خیریه شهدامربوط سیماسمر وموسسه هامون مربوط ملالی جویا ازکجافند یا تمویل میشود. گمانه زنی وجود دارد که نهاد های صهیونیستی مربوط موساد وسی آی ای نظر به دشمنی که با اسلام دارند ایشانرا تمویل مینماید .وگرنه دووزیر تاحال چطور بی خبراست وحتی جرئت پرسش راندارد.

 • این پیام دو بار سانسور شد, بار سوم می فرستم:

  لطفاٌ به نویسنده این مطلب و انسان های از این قماش جواب ندهید و مخاطب هم نگیرید. زیرا با جواب دادن به این ها به اهداف شان کمک میکنید

  • شما کدام بزرگ اين سازمان پوشالی هستی و از آمريکا کنترل می کنی که چه کنند و چه نکنند؟

   اين گپ شما برای سازمانی که پاچه ی همه را می گيرد عقب نشينی محسوب می شود.

   بايد بدانيد کابل پرس? راوا نيست که شما در آن تعيين تکليف کنيد.

  • آقای میر هزار:

   اول اینکه چی از لحاظ اخلاق ژورنالیستی و جی هم از لحاظ معیار های قبول شده انسانی شما نباید ip آنهایی را که مثل شما فکر نمی کنند, کنترول کنید و اعلان کنید که از کجا پیام نوشته اند. این خود استفاده غیر مشروع از امکانات دست داشته است, و قانوناً هم جرم میباشد. محتوای پیام مهم است یا محل بود باش پیام دهنده؟

   دوم, اینکه من به کابل پرس? تکلیف تعین نکرده ام. من صرف نظر خود را بیان کردم. احساس نفرت, انتقام, و حسادت تان از راوا متاسفانه شما را از منطق دور ساخته است. درد تانرا به آرامی بخورید!

   احمد مسعود از امریکا !!!!

  • اول اينکه لطفا معيار های ژورناليزم را به من نياموزانيد. پيش از اينکه در اينجا معيارهای ژورناليزم را بيان کنيد، به رفقای راوايی بگوييد که توهين و تحقير و دشنام شما جرم تلقی می شود. زمانی که با اين منطق و کاملا بی طرفانه برخورد کرديد و برخورد مغرضانه و دشنام و تحقير و اتهام های توخالی راوا را نيز جرم پنداشتيد، آنوقت می شود گفت برخورد بی طرفانه.

   وقتی راوا زندگی ناچار يکی را در ايران جاسوسی تعبير کرده و هر رقم دشنام و تحقيری که خواست نثار می کند، آيا جای سوال نيست که چرا تقريبا بيشتر اعضای اين سازمان چند چهره ، در ايالات متحده آمريکا يا به قول راوای شما امريکا می باشند؟

   دوم: اگر شما تکليف تعيين نکرديد و از کلان های راوايی نيستيد، آنچه من نوشته ام هم نظر است و نظری مقابل نظر ديگر می باشد.

   حسادتی نسبت به شما و سازمان پوشالی تان ندارم. شاگردی برای زن زلمی خليل زاد و همراهی با قبيله سالاران کدام افتخاری نيست که کسی به آن حسادت کند.

   از ميرزای راوا بپرس که حس نفرت و انتقام چيست.

  • من دراینجا میخواهم مطلب را تقدیم خواننده گان عزیز کنم که بی ارتباط بموضوع اعلانات بزبان انگلیسی توسط سازمان راوا نیست

   مطلب خیلی جالب است ودرضمن خبر خوش برای سایت کابل پرس? .

   درین اواخر یکی ازسایتهای افغانی بنام فراتر ازمرزها طی یک بررسی دقیق که راجع به درجه بندی سایتهای افغانی انجام داده است سایت پیام زن بازهم مقام اول را دارا میباشد .

   علت این بررسی توسط هموطن ما لافهای رفیق معروفی بود که سایت افغان جرمن انلاین را سرآمد تمام سایتها میدانست وودرضمن القاب مانند سایت پرصولت افخم وگشن بیخ را نثار سایت مذکور نموده بود تابالاخره هموطن مارا وا داشت تاازطریق "گوگل " تحقیقات را انجام دهد تامعلوم سازد که کدام سایت میتواند پرخواننده ترین سایت باشد.

   قبلا سایت خاوران دومین مقام را بعداز سایت راوا داشت که مطابق احصائیه گوگل خواننده گان آن بیشتر در ایران وبعضی کشورهای اروپائی استند.

   http://www.faratarazmarzha.org...

   اما در بررسی اخیریکه انجام شد سایت کابل پرس توانست که سایت خاوران را عقب بزند ومقام دوم را بعداز سایت راوا بدست آرد.

   ولی بازهم سایت راوا مقام اول را دارد

   چرا؟
   بنظر تحقیق کننده سایت فراتر ازمرزها علت آن اینست که این سایت سابقه طولانی دارد ومیشود گفت اولین سایت انترتی دربین افغانها وایرانی ها است.

   علت دوم آن نشرات منظم بزبان انگلیسی است که دایما این سایت خواننده گان خویش را درکشورهای امریکا وکانادا واسترالیا جذب و مشغول نگاه داشته است وباانتشار عکسهای جالب و مقالات بزبان انگلیسی پربننده ترین سایت به شمار میرود.

   میخواهم اینرا عرض کنم که بخش انگلیسی سایت کابل پرس در رابطه بمسایل بحث انگیز چون همین موضوع راوا وغیره باید بیشتر ازپیش فعالتر شود تاخواننده گان عزیز انگلیسی زبان ما درکشورهای اروپا امریکا فریب شعارهای عوامفریبانه سایت راوا را نخورده و بتواند به این تجارت راوا نقطه پایان ببخشد کمااینکه افشای چهره های مانند احدی و خلیل زاد وغیره نیز از اهمیت خاص برخوردار است. ما بزبان انگلیسی نیز درجریان قرار بگیرند.

   آنلاین : لطفا به سایت فراتر ازمرزها همچنان سایت خاوران به بررسی های توجه کنید

  • سلام بر شما و ساير خوانندگان کابل پرس?،

   اجازه هست من در اين باره، دفاع از کابل پرس نه، تنها اظهار نظری داشته باشم؟

   من همين اکنون نگاهی به سايت الکسا دات کام انداختم. فعلا کابل پرس نسب به سايت هايی که ذکر کرديد پيش است.

   در حال حاضر 147707 رتبه ی کابل پرس ، 162976 رتبه ی سايت راوا و 148248 رتبه ی خاوران است. البته نبايد زياد به اين رتبه ها هم دل خوش کرد. چون هيچکدام از اين سايت ها آنچنان که لازم و دلخور است خواننده ندارند. با اين حال حدود سه ماه توقف کابل پرس بدليل اعمال فشار و سانسور باعث شد که برای مدتی تعداد خوانندگان کابل پرس کم شود و اين در رتبه ی اين سايـت بر اساس آمار الکسا تاثير گذاشت.

   با اين حال همانطور که شما و خوانندگان ديگر می دانيد تا جايی که مقدور باشد، در کابل پرس کوشش می شود مطالب دست اول نشر شود.

   در بخش انگليسی کابل پرس اگر قرار باشد مانند سايت راوا عمل شود و هر روز مطالب رسانه های ديگر را کاپی کنيم، روزانه می توان بيش از 20 مطلب منتشر کرد که خب تعداد مطالب تاثير در تعداد بازديدکنندگان دارد.

  • "از ميرزای راوا بپرس که حس نفرت و انتقام چيست."

   بسیار خوب, از مرزای راوا پر سیدم و گفت "آن چیز های را که آقای میر هزار در ضدیت با راوا در هر فرصت به تکراز نو شته میکند, حس نفرت و انتقام است"

   حالی قبول دارید؟ چه منطق استدلال جالبی دارید !!!!

   احمد مسعود از امر یکا و یا (آمریکا!).

   ( لطفاً با تو سل به شگرد های! استخباراتی و کنترول ip تلاش نکنید که در مورد پیام دهنده گان معلومات بدست بیاورید. شخصاً در مورد من اگر میخواهید معلومات بدست بیاورید, من برایتان ایمیل میکنم)

  • اين روش استخباراتی نيست که در پاسخ ماشين های خودکار دشنام گفته شود خودتان در آمريکا چه می کنيد وقتی ديگران را به آسانی متهم به وابستگی به ايران می کنيد . وقتی به شما گفته می شود آيا ويزايتان را اربابتان خليل زاد صادر کرده قانون مدار می شويد؟

   ساعت های ارسال پيام در کابل پرس? برای من بخوبی موقعيت شما را نسبت به افغانستان نشان می دهد، لزومی به بررسی آی پی شما نيست گرچه هيچ مشکلی هم برای بدست آوردن آن نمی باشد.

   اکنون راوای شما در مظان اتهام نوکری و سرسپردگی است.
   ميرزای راوا را بگو از رنگ رنگ شدن خودت تنفر پيدا نکرده ای؟ باز چه درس هايی از خليل زاد آموخته ای؟

 • راوا بدون شک و شبهه از نوکران حلقه به گوش امپریالیزم غربی میباشد. ننگ و نفرین باد بر این گروهک مرموز، نامرئی و پوشالی!

 • سلام به همه:

  در خوردسالی شنیده بودم که در روستاهای دور دست کشور وقتی دوخانمی با هم نزاع میداشتند،بعضا اتفاق می افتید که هر یک ازین خانم ها بکس های لباس و زیورات خودرا میکشیدند و به طرف میگفتند بیا با این بگو.(با عرض معذرت از همه خانم های شریف روستایی این را نه به منظور بی حرمتی به خانم ها بلکه به عقب نگهداشتگی ملت به خصوص زنان جامعه نوشتم.

  اکنون از بخت برگشتگی ملت مظلوم ما می بینیم که دو روز نامه نگار آن(عطاخیل هم خودرا روزنامه نگار معرفی کرده بود)در قالب خانم های 40 سال قبل روستایی نقش باز ی میکنند.سایت کابل پرس? خوانندگان بیشتر دارد نسبت به سایت های غیر کابل پرس و یا بر عکس آن.

  روزنامه نگاران و فرهنگی های عزیز:حقانیت و غیر حقانیت را نمیتوان با تعدد بیشتر خوانندگان ثابت ساخت.راوا یک سازمان سیاسی با اهداف مشخص و معین است و کابل پرس یک روزنامه که از مرض دار ترین قومبازان،مدافع جنایت کار ترین انسانهاگرفته تا مدافعین دمکراسی،آزادی و عدالت دران مینویسند. من اگر از خود بکویم در هفته شاید دوبار به سایت راوا با اینکه آرمان های مردم و به خصوص زنان رادر راوا میبینم به آن سر بزنم ولی شاید هم روزانه اگر فرصت بدست بیاید 10 بار هم به کابل پرس سر میزنم به همین کابل پرسی که راوا را دشمن اصلی قرار داده وبه توصیف خمینی نیز میپردازد ویک کلمه هم علیه مزاری ننوشته.گابل پرسی که مدیر مسول آن یعنی کامران میر هزار از 7 و 8 ثور یادی هم نکرد.

  واین هم آرمان عطاخیل:

  «علت دوم آن نشرات منظم بزبان انگلیسی است که دایما این سایت خواننده گان خویش را درکشورهای امریکا وکانادا واسترالیا جذب و مشغول نگاه داشته است وباانتشار عکسهای جالب و مقالات بزبان انگلیسی پربننده ترین سایت به شمار میرود.

  میخواهم اینرا عرض کنم که بخش انگلیسی سایت کابل پرس در رابطه بمسایل بحث انگیز چون همین موضوع راوا وغیره باید بیشتر ازپیش فعالتر شود تاخواننده گان عزیز انگلیسی زبان ما درکشورهای اروپا امریکا فریب شعارهای عوامفریبانه سایت راوا را نخورده و بتواند به این تجارت راوا نقطه پایان ببخشد کمااینکه افشای چهره های مانند احدی و خلیل زاد وغیره نیز از اهمیت خاص برخوردار است. ما بزبان انگلیسی نیز درجریان قرار بگیرند.»

  جمله اخر روزنامه نگار عطاخیل« ما بزبان انگلیسی نیز درجریان قرار بگیرند» را نفهیدم.اما به هر صورت اگر قبول کنیم که نیروهای سیکولار ،دمکراسی خواه،مدافعین حقوق زن ...ارشادات تان را پذیرفت وبه کمک خود به راوا خاتمه داد آنگاه فعالیت ها ، ارمان و مبارزه راوا قطع شده و سیاف ، ربانی،محقق،دوستم،فهیم،قانونی،گلبدین،خلیلی...به خاطر آرام خون خواهند مکید؟مطمین باشید عطاخیل صاحب که جلو مبارزات راوا را فقط تزلزل( که از وجود شان دور باد) در ایمان شان خواهد گرفت وبس.و راوا درین سی سال امتحانش را داده است.و شما یک سریال ضد راوایی را به انگلیسی هم آغاز کنید.راستی راوا به آلمانی وچند زبان دیگر هم مینویسد که آنرا نیز در نظر بگیرید.

  • سلام خانم ليمه،

   آيا اشتباه نمی کنم شما همان کسی نيستيد که می گفت بيچاره ام، بدبختم و کاری کرده نمی توانم؟ حالا چطور شده قدم به قدم در دفاع از شاگردان زن زلمی خليل زاد نوشته و برای پاک کردن گندکاری های اين سازمان چند چهره هر طوری که خواستيد می نويسيد؟

   چطور خودتان می گوييد در اين سايت همه با نظرگاه های گوناگون می نويسند و آخر نوشته ی يکی درباره ی خمينی را پيراهن عثمان درست می کنيد؟

   اگر نقد بی طرفانه ای می خواهيد انجام دهيد بهتر نيست اين را هم علاوه کنيد که راوای چند چهره و چپ نما از خير دزدی های کلان قبيله سالاران و نوکران بانک جهانی می گذرد و گويی به رياست جمهوری زلمی خليل زاد دل خوش کرده و حاضر نيست جمله ای در نقد بوجی بوجی فرهنگيان قبيله سالار و طالب خوی و القاعده پسند برحال که مشاور اين وزير دزد و مرتجع و آن وزير طالب اند بنويسد؟

  • SHE IS RIGHT YOU ARE WRONG.

  • سلام آقای میر هزار:

   اجازه بدهید از شما خواهش کنم که لطفا به نکات زیربه صورت مشخص تماس بگیرید:

   1_ این را همه هموطنان ما به خوبی میدانند که شیاطین جهادی از جنس سنی و شیعه آن بد ترین جنایات را به مردم ما به خصوص به اهالی بی پناه کابل مرتکب شدند.که دران سرجنایت کار مزاری و خلیلی و مخقق...به همان اندازه جنایت کردند که گلبدین،سیاف ،مسعود،ربانی،دوستم...ولی شما با همه ادعاهای دموکراتیک تان جه وقت و در کجا به آنها پرداختید؟.(نگویید که در کابل پرس? پرداخته شده زیرا شما مسولیت فقط مقالات خودرا دارید)

   2_شما شخصا در قبال 7و 8 ثور این سیه روز ترین روزهای تاریخ کشور ما موضع نگرفتید و معلوم نشد که یک روز آن برای تان عزیز است و یا هردو روز و یا هیجکدام؟

   3_ شما بر علاوه اینکه به صورت قطع رژیم مستبد ایران را محکوم نکردید بلکه مستبد ترین آنهارا (خمینی)مدافع مستضعفین و محروم ترین مردم ایران قلمداد کردیدچرا؟این پیراهن عثمان نیست آقای میر هزار بلکه این پیراهن شماست.یعنی این را شما نوشته اید نه کسی دیگر .

   امید وارم که به نکات بالا (اگر با مزدور خلیل زاد و جاسوس بی نظیر بهوتو...گفتن هم توام باشد )،بپردازید.

  • سلام خانم ليمه،
   اين بازی را تا کی می خواهيد ادامه بدهيد؟ شما به پاسخ های مشخص من جواب نداده باز برای من پرسش طرح می کنيد؟
   با اين منطق بی در و پيکر راوايی چه چيز را می خواهيد ثابت کنيد؟ نويسنده ای می آيد و می پرسد با پولی که بنام مردم می گيريد چه می کنيد، بسيار زورتان می آيد پاسخ دهيد و دشنام را آغاز می کنيد؟ يعنی قبول کنيم شما هم از جنس همان ماشين های خودکار با اين تفاوت که خود را کنار می گيريد نيستيد؟

   و اما پاسخ پرسش های شما:

   يک: اين را همه می دانند که تنها شياطين شيعه و سنی جهادی مرتکب جنايت و چور و چپاول نشدند. جنايت و چور و چپاول آن ها به اندازه ی خود ضد انسانی هست اما آيا فقط جنايتکاران و دزدان جهادی و نه دزدان و جنايتکارانی که از زمان دزد و خاين معروف محمد ظاهر بر گرده ی مردم سوارند؟ اين را همه می دانند که اگر جنايات محمد ظاهر خاين و خاندانش شمرده شود يا جناياتی که آدمکشان طالب مرتکب شده و می شوند، ، تنها جنايات جهادی ها بدترين نیست.

   و اما درباره ی جنايات همه ی اين جنايتکاران در کابل پرس? پرداخته شده و می شود و خطوط اصلی کابل پرس که همانا افشاگری و انتقاد است را من تعيين می کنم و نه کدام طالب يا ظاهر شاهی و يا جنايتکار خلقی يا پرچمی و يا جهادی از نوع خليلی و محقق اش.
   تصور می کنيد که خليلی و محقق از نشرات کابل پرس بسيار خرسندند؟ اگر چنين تصوری کنيد بسيار به بيراهه رفته ايد چرا که يک رسانه ی وابسته، اجازه ندارد اينطور بی محابا پيش برود. خوب است که نمونه رسانه های همه نوع از اين جنايت کاران روی اينترنت در دسترس است و شما بوضوح می توانيد تفاوت نشرات آن را دريابيد اگر منصف باشيد.

   دو: من شخصا در قبال بسيار چيزها موضع نگرفته ام چون ده دست ندارم و مانند شما نيز که 8 ساعت کار می کنيد يا نمی کنيد نيستم. خانم محترم می دانيد همين سايتی که شما اکنون در آن پيام خود را منتشر می کنيد، نياز به حفظ و مراقبت دارد؟ می دانيد که چنين سايتی نياز به حداقل يک برنامه نويس دارد تا 24 ساعت فقط به لحاظ فنی از آن حفظ و مراقبت کند و آيا می دانيد که اگر لحظه ای از آن غافل شوی ممکن است که به دلايل مختلف مشکل فنی پيدا کند و يا همانطور که عده ای کوشش می کنند آن را هک کنند، هک شود و از کار بيافتد؟ اگر حرف های مرا باور نداريد برويد از مدير سايت راوايتان بپرسيد که صادقانه به شما بگويد يک سايت با اين حجم انتشار نياز به چند برنامه نويس دارد.
   شما هم مانند بسياری از دولت مردان تصور می کنيد کابل پرس کدام دفتر و دستک و کارمند و بالا و پايين کردن پول دارد که من آسوده باشم و حالا بخاطر ننوشتن مقاله ای در روزی مشخص ملامت باشم؟

   دقت کنيد که اين مسايل را درک کنيد لطفا. من نه کدام بستگی به هشت ثورش دارم و نه هفتش. گور پدر هر دوی آن ها که اکنون ما را وادار کرده اينگونه و با اين لحن برای هم بنويسيم. انصاف داشته باشيد لطفا و فقط مقايسه ای بين عناوين همين سايت و سايت های وابسته به ايادی هفت و هشت ثورش بياندازيد. اين را هم علاوه می کنم که يکی از ريشه های جنايات بوقوع پيوسته در دوران آدمکشی بعد از محمد ظاهر را بايد در دوره محمد ظاهر جست.

   سه: اين دروغ را چگونه بافتيد؟ اگر منظورتان نظرسنجی اسلام مرز دارد يا ندارد است که بايد بگويم مانند باقی جاها سخت در اشتباهيد. باز هم می گويم يک رسانه ی وابسته چنين لحنی ندارد و به هيچ عنوان اجازه نمی دهد که نظرات گوناگون منتشر شود. تصور کنيد که من نظر شما را منتشر نکنم يا کوشش کنيد که نظرات انتقادی خود را در يک سايت وابسته نشر کنيد. چه حالتی به شما دست می دهد و يا چه برخوردی با شما خواهد شد؟ اگر نظر انتقادی درباره ی راوا داشته باشيد، دشنام باران خواهيد شد. اگر نظر انتقادی درباره ی جهادی ها داشته باشيد که به همان شکل. آیا می توانید کدام رسانه ای که روش کابل پرس را داشته باشد مثال بزنيد که وابسته هم باشد؟ حالا وابسته به راوا، به خليل زاد، به رژيم ايران، به جهادی های شيعه يا سنی اش، به طالبان، به نوکران سابق روسيه که حالا در تلاش برای نوکری آمريکايند و يا...

 • براد ر دوست داشتنی هدف همه مان همزیستن است نه غارت و رنج دادن

  آنلاین : www.hcbps.wordpress.com

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس