صفحه نخست > خبر و گزارش > در دايکندی چه می گذرد؟ > از فقيرترين نقاط افغانستان!

از فقيرترين نقاط افغانستان!

مسير نيلی - باميان/ عکس از اجمل آرين پور
جمعه 2 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

واژه های کلیدی

حقوق کودکان و زنان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • باتشکر ازمدیریت محترم سایت کابل پرس? که همیشه بادرک مسولیت رسانه ای خود سعی کرده است که مشکلات مناطق مختلف افغانستان به خصوص مناطق محروم وفقیر مثل دایکندی را به گوش مردم ومقامات کشوری برسانند .بنده از دایکند ی هستم ووقتی ان همه فقرومظلومیت را در دایکندی مبینم دلم باورکنید خون میشه ولی وقتی مسولین دایکندی را می بینم که چگونه سر مردم خود ظلم مینمایند چگر ادم پاره میشه .مثلا خارنوال دایکندی برادر را با برادر وفرزند را با پدر جنگ می اندازند تا از هردوطرف پول ورشوه بگیرندمن خودم شاهد یک مورد قتل در منطقه تمران بودم ومی دیدم وبرادر متهم هردوماه یک بار به کابل می امد وبرای خارنوال یک گوسفند ودومن روغن زرد وقورت وچهار مغز و...می اورد وجالب اینکه از طرف دیگر دعواهم به همین شکل می گرفتند و میخوردند اماد ر کابل لوی خارنوال حرف از عدالت وعدم اخذ رشوه می گوید .کسی نسیت که بگوید تو از کارمندان خودت خب رنداری تا چه برسد به دیگر ادارات .
    من خواهشم این است که مردم مظلوم دایکندی از کسانی در اداره جات دولت در دایکندی وپارلمان حمایت کنند که از انها حمایت کنند نه از کسانی حمایت کنند که وقتی به قدرت رسید خون شان را بچشند.
    دایکندی فقیر ترین نقطه افغانستان که هیچ بلکه فقیر ترین نقطه جهان شاید باشد پس بیایید ما خودمان به فکر خودمان باشیم واز دیگران چشتم امید نداشته باشیم .
    کابل پرس چشم وامیدمردم مظلوم دایکندی هست

    • سلام برادرمحترم ازنظرات تان طوری نمایان است که هیچ غروری ازخودنداری اگرتمام مردم ولایت مذکور مثل شماباشددایکندی دراینده نیزمشکلات زیادی درپیش روخواهدداشت من ازتمام مردم این ولایت بخصوص ازشما میخواهم که درپیشرفت وترقی ولایت تان وهمچنان درمورداصلاحات نهادهای متخلف دولتی ازخودعکس العمل مثبتی رانشان بدهیدوآن مقاماتیکه متخلف است بایدشماانان راآگاه سازیدتااصلاح شود.اگرقرارباشدکه شمامثل(گوسفند)آرام باشیدهیچ ترقی وپیشرفتی درایندهانخواهدداشت.متل عامیانه است که میگه:کس نخاردپشتی من*جزناخن وانگشتی من.بناءخودتان تلاش کنیدسرنویشت تانراخودتان بادستهای خودرقم بزنیدمنتظرکسی نباشید.....اگربه این قسم باشیدهرشخصیکه بیایدباداری تان میشودوبالای شماحکومت میچلاند.اگرملت نخواهدکسی رامطمئن باشیددولت هم نمیخواهد؟چونکه ملت است که دولت تشکیل میشوداگرملتی نباشددولتی نیست>اگرانمقام دولتی واسطه دارباشدتمام سال که دفاع کرده نمیتواندبالاخره عاجزمیشودوشماکامیاب خواهدشد.زنده گی انسانهای خوب دردونیاهمیشه مبارزه باپلیدیهاوبدیهااست اگرشمابه پلیدیها وبدیهاتن بدیهیدایمان تان راباختیدوتنهادراین دونیامشکلات نداریدمطمءن باشیددران دونیانیزگردن بسته وبامشکلات زیادهمراه هستید.منظورم راه های مثبتی است که اصلاحات رادرانجاپیاده کنیدوحق وحقوق تان رابیگیریدتنهابه کاریگری پیشرفت وترقی کرده نمیتوانیدبناءراه های مختلفی است که بایداقدام کنیدوبگذریدتایک ولایت مقتدرومفتخرداشته باشیدودراخرازشمامیخواهم که یک مقدارغروروجسارت داشته باشیدتابه مقا م والای دست یابید......

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس