صفحه نخست > دیدگاه > درماندگی "راوا" در پاسخ گفتن به ما

درماندگی "راوا" در پاسخ گفتن به ما

شما سرکرده های سازمان پوشالی «راوا» به درماندگی رقتباری گرفتار شده اید
مهدی نیک آیین
شنبه 10 می 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

وقتی نوشتم که " راوا باید حسال پولها را بدهد " ، یکی از مدافعین راوا نوشت که در مقاله ات هیچ حرف تازه نداری ، راوا قبلا به کامران میرهزار در مورد گزارش مالی پاسخ داده است ، برو آن را باز بخوان و پاسخ سوالت را از آن بگیر.اگر چه پاسخ راوا به میر هزار را خوانده بودم ، اما برای یافتن پاسخ نوشته ء (( ورشکستگی و درماندگی رقتبار روشنفکران خادی ـ جهادی در حمله بر راوا )) را یکبار دیگر خواندم .

عریضه نویس راوا در " مقاله " خود پس از ردیف کردن گپ های بی ربط و پُر گویی های تکراری به کامران میر هزار این چنین جواب میدهد ((دیگر گپ را کشال نمی‌کنیم آقای میرهزار جز تکرار موکد اینکه: «راوا» گزارش مالی ندارد ))!

دلیل چیست چرا راوا گزارش مالی ندارد ؟ عریضه نویس راوا چنین می فرماید : (( آقا، در کدام جمعبندی مبارزه‌ی عمدتا مخفی ضد خادی ـ جهادی و طالبی آمده که سازمانی مثل «راوا» گزارش مالی به «افکار عمومی» ارائه کند؟))

چون راوا یک سازمان مخفی است گزارش مالی به کس نباید بدهد و نمی دهد. گزارش مالی ندادن در سازمان رزمنده و مخفی راوا یک رسم انقلابی قبول شده است .اگر کسی بخواهد این رسم و رواج "انقلابی" قبول شده در سازمان عمدتا مخفی راوا را مورد سوال قرار دهد حتما " جای گزارش مالی اش درد میکند " !

سرکرده های راوا میگویند که مردم و اعضای راوا(( با توجه به اندیشه و پیکار انقلابی ، از جان گذشتگی اعضا، تاریخچه سازمان .... به آسانی باور می کنند .... سازمانی که در بیرقش خون رهبرش نقش بسته .... هرچه ( پول ) به دست می‌آورد در راه تحقق آرمان‌ها و اهداف سترگش به کار می‌گیرد؛ که امور مالی در دست کمیته مالی آزموده شده‌ی آن محدود است که مجاز نیست گزارش خود را به همه اعضا و «افکار عمومی» ارایه کند.))

سازمان عمدتا مخفی راوا نیازی ندارد که به کسی گزارش مالی بدهد چون مردم و اعضایش به آسانی باور میکنند که سرکرده های راوا اهل دزدی و به جیب زدن های شخصی نیستند و پول های بدست آمده را در امور مبارزاتی سازمان به مصرف می رسانند. مردم و اعضای سازمان می دانند که امور مالی سازمان توسط یک کمیته خاص به نام کمیته ء مالی به پیش برده می شود و بر اساس آیین نامه ء سازمان کمیته ء مالی مسئولیت دارد که گزارش مالی اش را فقط به مقام با صلاحیت سازمان ارائه کند و اجازه ندارد که به دیگر اعضا و مردم بیرون از سازمان گزارش مالی بدهد.

سرکرده ء مقاله نویس راوا اول پُرگویی می کند که در سازمان عمدتا مخفی راوا رسم گزارش مالی دادن نیست ، امور مالی بدست کمیته ء مالی است و آن کمیته اجازه ندارد که به صفوف سازمان و به عموم شهروندان گزارش مالی ارائه کند. اما چند جمله بعد بر همه پرگویی های واهی خویش خط چلیپا می کشد و می نویسد که در سازمان راوا " وقتا فوقتا گزارش مالی " به اعضای آن سازمان ارائه می شود که از طریق آن گزارش مالی اعضا می دانند که پول ها چه میشود و لهذا هیچ نگرانی نمیداشته باشند!!

می فرماید : ((از آنجایی که اعضا «سران» را می‌بینند که به فساد مالی آلوده نیستند و خلاف تصور بدطینتانه‌ی شما، بر اساس ارائه وقتا فوقتا گزارش مالی «راوا» می‌دانند که «پولی که به نام دفاع از زن افغان گرفته می‌شود، چه می‌شود» لهذا در زمینه هیچ نگرانی‌ای ندارند. ))

در سازمان عمدتا مخفی که دادن گزارش مالی هیچ معمول نیست و کمیته مالی هم اجازه ندارد که به همه اعضا گزارش مالی بدهد ، این " وقتا فوقتا گزارش مالی " را چه کسی خلاف اصول مخفی کاری و خلاف آیین نامه سازمان به اعضای راوا میدهد؟

این را قبول کنیم که در سازمان عمدتا مخفی راوا دادن گزارش مالی به همه اعضا مجاز نیست یا این را قبول کنیم که راوا " وقتا فوقتا گزارش مالی " به همه اعضای خود ارائه میکند ؟ " تکرار موکد اینکه : راوا گزارش مالی ندارد " را قبول کنیم یا این را که راوا " وقتا فوقتا گزارش مالی " دارد؟

سرکرده های سازمان پوشالی راوا که در مغالطه کاری ، بی ربط گویی ، خود را به کوچه ء حسن چپ زدن ، تیرآوردن و طفره رفتن از اصل مسایل مهارت خارق العاده دارند ، فکر میکنند که با توسل به آن نیرنگ ها میتوانند درماندگی و ورشکستگی آشکار خویش را از پاسخ دادن منطقی بپوشانند.

هیچکس از سرکرده های سازمان پوشالی راوا نخواسته است که مسایل مخفی مبارزاتی شان را افشاء کنند و داد و گرفت های درونی تشکیلات شان را به همگان حکایت نمایند. هیچکس از سرکرده های سازمان پوشالی راوا نخواسته است که از پول های حق العضویت اعضا و اعانه هواداران که صرف به خاطر کمک به پیشبرد کار های سیاسی به راوا پول می دهند به تمام مردم افغانستان گزارش بدهند. ما از سرکرده های راوا خواسته ایم که حساب پول هایی را روشن سازند که به نام مردم مهاجر ، به نام یتیم و بیوه زن و خانه ویران شده ء افغانستان تحت عنوان پروژه های صحی، تعلیمی ، تولیدی و غیره از هر طرف میگیرند و به جیب می زنند . چون پول های بدست آمده از مردم افغانستان است ، نه از سازمان راوا و سرکرده هایش ، لهذا مردم حق دارند که حساب پول ها را از راوا بپرسند و بدانند که آن همه پولی که به نام مردم افغانستان از کشورهای مختلف در حساب های بانکی راوا جمع می شوند به کجا می روند و چه میشوند ؟

این سوال هنوز برجای خود باقی است و سرکرده های درمانده و ورشکسته ء راوا نمی توانند که با دشنام دادن و خون رهبر خود را به رخ کشیدن و گپ های بی ربط دیگر یخن خود را از چنگ مردم خلاص نمایند. درست همانطور که خاینان دیگر ، از قماش خلقی ، پرچمی ، جهادی ، طالبی ، افغان ملتی و کرزایی و باند های همکارشان نمی توانند با هیچ نیرنگ خود را از بازخواست مردمی رها بسازند.

به سرکرده های سازمان پوشالی راوا می گوییم که اگر حساب تان پاک است ، از گزارش دادن چه باک است ؟ ما میدانیم که شما مجبور و مکلف هستید به "فند" دهندگان خارجی تان که برای پروژه های مختلف صحی ، تعلیمی و تولیدی و غیره پول میدهند گزارش بدهید . نمایندگی های خارجی که به نام مردم افغانستان برای شما پول ها را جمع می کنند مجبور هستند که حساب هر دالری را که میگیرند داشته باشند و به کسانی که پولش را میگیرند باید " رسید " بدهند و حسابدار داشته باشند که سالانه حساب دخل و خرچ را روشن ساخته به مراجع مسئول کشور خود تحویل بدهند .

این گپ شما که میگویید اعانه دهندگان خارجی از ما گزارش مالی نمی خواهند میتواند در مورد کمک های خصوصی و شخصی دوستداران سیاسی سازمان شما درست باشد ، اما دروغ مطلق است اگر بگویید که پول های جمع شده برای پروژه های خیریه و بشر دوستانه ء " غیر سیاسی " شما هم بدون گزارش مالی و بدون راپور دقیق ، به شما داده میشود . آن گروه های مددگار در امریکا و در آسترالیا و دیگر شهر ها و کشور های غربی برای شما پول جمع ( فند رایزنگ ) می کنند ، همه تابع مقررات و قوانین خاص و بسیار جدی کشور های خود در زمینه های کار خیریه ( چره تی ) می باشند و برای آن اجازه ء رسمی دریافت میدارند و در رابطه با پول ها و مال های جمع شده مسئولیت دارند و مورد بازخواست قرار میگیرند.

اگر کار جمع آوری پول ( فند رایزنگ ) برای شما تابع قانون کشورها باشد و شما هم مثل سازمان های دهشت افگن القاعده و طالبان و غیره از راه های غیر قانونی پول جمع نکنید، ناممکن است که در مقابل دریافت پول ها " رسید " و سند و گزارش ندهید. اما اگر شما هم مثل القاعده و طالبان و دیگر دهشت اندازان و بنیادگریان عمل می کنید و به صورت غیر قانونی پول ها را جمع آوری نموده و از یک کشور به کشور دیگر انتقال می دهید ، در این صورت واقعا کس دنبال سند و گزارش مالی و دیگر جزئیات نمی گردد .

به عوض اینکه از جواب دادن طفره برویید و گپ های بی ربط دیگر را ردیف کنید ، برای روشن شدن موضوع و اثبات آنکه شما هرگز به هیچکس گزارش مالی نداده و نمیدهید ، لطفا در مورد شیوه کار جمع آوری پولهای که به خاطر پروژه های مختلف خیریه و بشردوستانه از کشور های غربی به دست تان میرسد به مردم معلومات دهید. روشن بسازید که چرا سازمان پوشالی شما یک استثناء است و میتواند برای پروژه های خیریه و بشردوستانه از کشور های غربی بدون حساب دهی و گزارش مالی پول بدست آورد ؟

دیگر گپ را کشال نمی‌کنیم جز تکرار موکد اینکه: شما سرکرده های سازمان پوشالی «راوا» به درماندگی رقتباری گرفتار شده اید و نمیتوانید به سوالات برحق مردم در مورد پول های که به نام مردم برباد شده ء افغانستان از هر طرف به جیب می زنید پاسخ منطقی بدهید.

ما در عین حالی که افشای خیانت ، اختلاس و دزدی های دلالان بزرگ دولتی و تنظیمی و ان جی او های چپاولگر را وظیفه خود میدانیم و از آن غافل نمی باشیم ، شما سرکرده های درمانده و ورشکسته ء سازمان پوشالی راوا را نیز پیوسته مورد بازخواست مردمی قرار خواهیم داد. دشنام دادن ، برچسپ زدن ، کشته شدن مینا را هر لحظه به رخ کشیدن های شما دیگر اثری نمی بخشد. با تواضع و صداقت در پیشگاه مردم حساب پول ها را بدهید و از لجاجت و بدخُلقی های بی حاصل دست بردارید.

" راوا " و شعار دیموکراسی !

کم ترین نافرمانی از اوامر سرکرده ها باعث اخراج دایمی و نفرین شدن یک عضو می شود

يكشنبه 4 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


"راوا" بايد حساب پول ها را بدهد!

پول برای مردم و به نام مردم افغانستان است نه برای مصرف شخصی سرکرده های راوا و خوش گذرانی آنها

پنج شنبه 1 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


فاجعه ء ننگین هفت ثور درس عبرتی به راوایی ها!

که اگر قدرت داشته باشند خلقی ، پرچمی ، جهادی و طالبی همه از یاد مردم برود

سه شنبه 29 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


شرمک "راوا" از شعله ای بودن!

سوال از سرکرده های راوا این است که چرا خودشان از شعله ای بودن خود می شرمند ؟

چهار شنبه 23 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


"راوا" رو در روی امریکا!

گزافه گویی محمود گودرزی در باره ء راوا

دو شنبه 21 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


راوا هم کشمش بی چوبک نیست!

سرکرده های راوا هیچ وقت نگفته اند نظر شان در مورد ترور خوب ترین کادرهای انقلابی سازمان رهایی از طرف جناح داکتر فیض و کشور کمال و امین میوند چیست؟

جمعه 18 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • http://youtube.com/watch?v=Uoi...

  waqti tahlil yaki az zanan "enqelabi" afghanistan ra didam ke chetor tahlil mikonad. sharmanda shodam. wa neshan midahad ke rawa chizi nadarad. goyanda an qadar mohem bud ke chehra ash ra mat karda budand wali man fekr mikonam ke agar mat ham namikardand kasi donbalash ra namigrift. khodash estefada as kalemat sakht farhangistan iran ra mahkom mikonad wali an qadar bi etela ast ke namidanad kalema-e " rasana" sakht farhangistan iran ast wa khodash ba bi sharmi az an estefada mikonad.
  Awalin shart "enqelabi" budan Dark sahih ast ke nadaran.

 • جناب نیک آیین مینویسد:

  ما در عین حالی که افشای خیانت ، اختلاس و دزدی های دلالان بزرگ دولتی و تنظیمی و ان جی او های چپاولگر را وظیفه خود میدانیم و از آن غافل نمی باشیم ، شما سرکرده های درمانده و ورشکسته ء سازمان پوشالی راوا را نیز پیوسته مورد بازخواست مردمی قرار خواهیم داد.

  اولا منظور از "ما" در اینجا کیست؟؟؟ "تو" چرا اینجا "ما" میشوی؟ و در کجا و چه وقت "خیانت ، اختلاس و دزدی های دلالان بزرگ دولتی و تنظیمی و ان جی او های چپاولگر" را افشا کرده‌ای که باور کنیم واقعا این گزارش خواستن "شما" از راوا مصداق "بگیرش که نگیرید!!" را ندارد؟ تمام اینترنت را پالیدم جز چند نوشته در برابر راوا، من نوشته دیگری به قلم جناب شما نیافتم، کجاست آن نوشته های ضد دزدان و خیانتگران و اختلاسگران؟

  وقتی راوا بسیار شفاف گفت که ما گزارش مالی نمیدهیم شما افشا کنید که چه پولهایی را حیف و میل کرده‌ایم، این رساننده آنست که راوا چیزی برای پنهان کردن ندارد و از محاسبه باکی ندارد.

  اما اگر از سایر ان جی او های فاسد، دولتمداران اختلاسگر و حتی همین وزیر خاین مالیه افغانستان گزارش بخواهید، برایتان یکایک گزارش ارائه میدهند بسیار هم گزارش های زیبا، مرتب و کمپیوتری؟ آیا این گزارشها برای شما قابل قبول است؟؟

  چند روز قبل انورالحق احدی با چشم پارگی و بیشرمی در مصاحبه با تلویزیون آریانا گفت که "ما حساب یک یک پولی را که دولت به مصرف رسانیده داریم و هرکسی خواسته باشد حساب میدهیم".

  آیا به این اظهارات وی نباید خنده کرد و گفت ای پست و بیشرافت، میخواهی با گزارش دروغی ما را فریب دهی در حالیکه همه کس میداند چقدر این دولت درد و چپاولگر است و بلیونها دالر چگونه به یغما رفته اند؟

  اگر راوا هم دزد و خاین میبود و پولهایی جمعاوری شده را برای خریداری بلدنگ ها در دوبی و لندن و ... و اعمار بلند منزلها و ستی سنتر ها مصرف میکرد، آنوقت جوابش مثل جواب احدی میبود و فوری برایت گزارشی زیبایی از نوع گزارشهای ان جی او ها ارائه میداد!! اما کی این گزارشها را خواهد پذیرفت؟؟ هفته حسابدهی وزیران مورد قبول بود که اینگونه گزارشها مورد قبول باشند؟؟؟؟

  من صداقت راوا را در جوابشان یافتم که برعکس دولت خاین و ان جی او های غارتگر، بسیار با وضاحت گف که گزارش مزارش ندارد شما افشاگری کنید!! ورنه ساختن گزارش دروغین همراه با صدها سند و مدرک در افغانستان و پاکستان که هردو به فضل خداوند در صدر لیست کشورهای فاسد و باابتکار در زمینه ساخته کاری اند، هیچ مشکلی ندارد.

  حال اگر خودت چیزی در مورد حیف و میل پولها بوسیله راوا در انبان داری بفرما با سند و مدرک افشاگری کن که بگوییم "زنده باد نیک آیین" در غیر آن اینگونه اتهام زدن های بی مدرک و عامگویی کردن در کشوری مثل افغانستان که اتهام زنی همیشه راهی برای چت کردن حریف شده، خریداری ندارد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس