صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > شرمت باد کرزی

شرمت باد کرزی

داماد سوپر تروریست مشهور گلبدین حکمتیار را از زندان آزاد می سازند که دل قصاب کابل شاد شود
مهدی نیک آیین
دوشنبه 2 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

سید پرویز کامبخش خبرنگار جوان که بیست و دو سال دارد ماه هاست به خاطر جرمی که نکرده است در زندان به سر می برد . تعداد بیشمار شهروندان افغانستان ، به اشکال مختلف از دولت پوشالی کرزی بارها خواسته اند که پرویز کامبخش را از بند و زندان رها سازد . اما پرویز کامبخش هنوز در زندان به سر می برد و حکم شوم اعدام روحش را میکاهد .

جنایتکار ترین آدم ها امروز در قدرت سهیم اند . آدم کشته اند ، به مال و ناموس مردم تجاوز کرده اند ، هرچه که خلاف دین و خلاف انسانیت بوده از آنها سر زده است اما آزادند و هنوز هم به چپاول و جنایت مشغول . کس نه به زندان شان کرد نه حکم اعدام شان را داد . اما پرویز کامبخش که از دنیا چیزی جز بدبختی و محرومیت ندیده است ، به هیچ جرمی به زندان می افتد و برایش حکم اعدام صادر کرده اند .

جنایتکاران و سربُران بلند پایه ء طالب و گلبدینی در عین ارتکاب سنگین ترین جرم ها و آدمکُشی ها دستگیر می شوند فردایش می شنوییم که حامد کرزی ایشان را به صورت فوری از زندان رها ساخته و به پاکستان فرستاده است . اما پرویز کامبخش که هیچ جرمی را مرتکب نشده است ماه ها در زندان سپری میکند و شاید به همین سهل انگاری ها ، بی گناه اعدام شود.

برای رهایی پرویز کامبخش نه به حامد کرزی و اطرافیان قوم پرستش میتوان امید بست نه به باداران امریکایی و انگلیسی شان . اگر طرفداران آزادی بیان و حقوق شهروندی دست به دست هم دهند و یک جنبش وسیع حمایت شونده از جانب مردم را بر محور خواست آزادی بدون قید و شرط پرویز کامبخش براه اندازند شاید بتوان به آزادی آن نوجوان اسیر امیدوار شد .

نوشتن چند مقاله و بیانیه چاره ساز نیست . یک حرکت قوی و وسیع شامل تظاهرات سازمان یافته و گسترده در شهر های افغانستان و در کشور های خارجی ، براه انداختن اعتصاب های غذایی و تحصن در ساختمان های دولتی و نمایندگی های سازمان ملل متحد و کارهای دیگر شاید باعث آزادی پرویز کامبخش گردد. آیا ما واقعا حاضریم کار جدی برای رهایی پرویز کامبخش انجام دهیم؟ ما قدرت چنین کاری را داریم ؟

حامد کرزی و اطرافیان قبیله گرایش باید خجالت بکشند که دم از دیموکراسی می زنند و داماد سوپر تروریست مشهور گلبدین حکمتیار را از زندان آزاد می سازند که دل قصاب کابل شاد شود اما در جهت آزادی پرویز کامبخش کوچک ترین اقدامی نمی کنند . باید گفت شرمت باد کرزی ، شرم تان باد تیکه داران دین که دفاع تان از اسلام ، کشتن است و اعدام ، آنهم کشتن یک جوان مظلوم و بیگناه .

كارنامه

گالری عکس

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • وحشی کسانی هستند که به فرق مردم میخ کوبیده و در دهان شان ادرار کرده اند. بزرگ شان محقق نام دارد و متعلق به قوم هزاره است!!!!!

  • دروغگوی صاحب کدام سند هم دارید؟! و از سانسور هم نترس بچه جان! صاحب این سایت بزدل و کوچی نیست! یک هزارۀ پاک و بی آلایش است همانند سایر انسان های پاک و نیک اندیش!

  • راستی دروغگوی را میگویند دشمن خداست! این مصاحبه را بخوان تا بفهمی که رابطۀ کرزی و خرزی به همرای برادران قصاب و آدم کش (طالبان) چگونه است؟ (البته هر دو پیوند را بخوانید تا شاید عقل تان بر احساسات تان غالب گردد)

   حامدکرزی: "آرزو می‌کنم که طالبان سربازان من بودند!"

   و اگر کدام سند از میخ کوبئ هزاره ها دارید به خواننده گان کابل پرس? عرضه کنید تا قبول کنیم که (دشمن خدا) نمیباشید.

 • آقای نیک آیین خدا کند خوب باشید.
  میگویند تا خود انسان نشرمد. هیچ کسی نمیتواند او را بشرماند. آقای کرزی اگر شرم میداشت در موقع دادن لقب قهرمان مولی به احمد شاه مسعود (جنایتکار هموزن گلبدین) خجالت میکشید. و یا در زمان شریک ساختن دزدان و قانلین در حکومت . یا......برادر گل هیچ زحمت نکش خجالت دادن به ایشان کاریست از قدرت من و تو بالا.

  • از نامت معلوم میشود که خود گرسیوز استی و خود را پشت نام رستم پنهان کرده ای. بدا بحال انسان های چنین احسان فراموش و بی مایه. باید بدانی که اگر استخوان پشت روس شکست از ضرف شصت قهرمان ملی احمد شاه مسعود (رح) بود. اگر امروز مردم ما بزبان پنجابی حرف نمیزنند از برکت مبارزات مسعود (رض) بود. مسعود (رض) تنها مرد مبارزه با هیولای کمونیزم و تروریزم بود. زمانی که طالبان تروریست و قبیله پرست همراه با باداران عربی و پاکستانی خویش مصورف قتل و کشتار و چور وچپاول شمالی و تخریب مجسمه های بودا بودند بجز از مسعود (رض) هیچ کسی در میدان مبارزه حضور نداشت. یک تعداد به ایران، یک تعداد به پاکستان و تعداد دیگری هم به اروپا و امریکا و ترکیه گریختند. بدا بحال چنین افراد کوتاه فکر، پر عقده و بی احساس. اینگونه انسان ها حتی از وجدان خود هم خجالت نمیکشند. زیرا مسعود(رض) متعلق به قبیله خودشان نبود. اگر متعلق به قبیله خود شان میبود شاید مانند سایر بابا های ( که زمانی کس دیگر بابای شان بود وآنها بچه های آن بابا ها) خود ساخته خود از وی نیز بابا میساختند، ولی به دلیل اینکه از قبیله خود شان نیست هر چه به ذهن کثیف، پوک و هزیانی شان میاید میگویند یا مینویسند.

   آیا این قبیله پرستان ناسوسیونالیست میخواهند بار تمام جنایات، غارت ،چپاول و بیکفایتی کرزی و گرده قبیله پرست و ناسیونالیست او را به دوش دیگران اندازند. آنزمان ها گذشته است. امروز همه ملت بیدار است و اگر بخشی از ملت خاموش است بدلیل نجیب بودن و وطندوست بودن شان است ورنه آنها هم یاد دارند چگونه به باد های جنوب سبق بدهند.

  • نوشتن چند مقاله و بیانیه چاره ساز نیست . یک حرکت قوی و وسیع شامل تظاهرات سازمان یافته و گسترده در شهر های افغانستان و در کشور های خارجی ، براه انداختن اعتصاب های غذایی و تحصن در ساختمان های دولتی و نمایندگی های سازمان ملل متحد و کارهای دیگر شاید باعث آزادی پرویز کامبخش گردد. آیا ما واقعا حاضریم کار جدی برای رهایی پرویز کامبخش انجام دهیم؟ ما قدرت چنین کاری را داریم ؟

   این هم حرفهای مفت است جناب مهدی نیک آیین. بجای نوشتن چندین نوشته بی ارزش علیه راوا خوب بود خودت این حرکتی را که در ذهنت داری میکردی که میشد پذیرفت که حداقل خودت تنها اهل نوشتن نه بلکه اهل عمل کردن هم هستی.

  • دوست محترم مدافع مسعود عمرت دراز باد وموافق باشید ! بدون شک این حق مسلم شما است که ازمسعود بهر نحو که دوست دارید دفاع نمایید ولی چیزی را که باید درنظر داشت اینست که اولآ حق دیگران دررابطه به دفاع ازانتخاب ویادوست داشتنی هایش را محترم ومحفوظ انگاشت وثانیـآ باید این حوصله مندی وقابلیت را کمایی نماییم که دربرابر اعتراض - نقد وبرخوردهای گونه گون دیگران درمحدوده حرف ونبشتار کمال ادب وحرمت نگری را ازدست ندهیم چیزی که متآسفانه درجامعه ما خیلی نایاب است . درغیر اینصورت اگر به هرزه گی ولاطایلات خوانی متوسل شویم وباسطلاح عامیانه ازبند تنبان حرف بزنیم - این مصداق خوبی خواهد بود درجهت شناساندن چهره حقیقی کسانیکه ما خود را مدافع آنان میخوانیم ( ضرب المثل معروفیکه که میگوید " آنچه دردیگ است درکاسه میآید. واما حرف اصلی اینکه : زیاد شنیده میشود که احمدشاه مسعود ویا درمجموع مجاهدین اسلام پشت ابرقدرت روسیه را بزمین زد وسبب شکست ابدی او گردید و یا میگویند مردم قهرمان افغانستان یک قرن گذشته استعمار انگلیس را شکست داد - من درظاهر امر دربرابر اقامه این نوع حرف وسخنها نمی ایستم وبحث را کش میدهم بجای دیگری وآن اینکه : اولآ این مسعود خدابیامرز ویا این مجاهدین نستوه وقهرمانکه روسیه را باآن قدرت واقتدار شکست وازصفحه روزگار محو نمود وانشآالله دست شان هم درد نکند - پس چرا دربرابر چند تاملیشه ویاکرنیل ویا چندتافوج آفتاب سوخته ودال خور پاکستانی تاب مقاومت نیاورده وباسرافکندگی کشور وسرزمین اسلامی شان را چاه گذاشته عده ای نزد ولی امر مسلمین درایران شتافتند وعده ای نیز به پاکستان وسعودی ( آنچاهایکه انصافآ برای خرابکاری تربیت یافته بودند) شتافته وگداشتند تا افتخار شکست برادران مسلمان طالب وانصار پاکستانی شان ازآن آمریکا ومتحدینش گردد . در رابطه به مسعود باید یاد آورشد که قدرتهای جهانی حتی آنهایکه مسعود آنهارا شکست داد!! تاآخرین توانایی دست ازحمایت مسعود برنداشتند واورا همچنان دربرابر خطرسقوط بدست برادران طالبی اش حمایت بیدریغ نمودند تاباشد درمعادلات پیچیده ای منطقه ای ازوجود ایشان بعنوان یک مهره اگرچه نه چندان فعال بهره بگیرند. ولی متآسفانه مسعود قهرمان درغیاب اجماع بین المللی مخصوصا آی اس آی وسی آی ا برحمایت ازخودش چنان بیچاره وناتوان شده بود که باهمه ای امکانات ازقصر شاهی کابل به مغاره های پنجشیر پناه گرفته بود وبالاخره چنگال اهریمنان زمان آنانکه یکی را میپروراند تا دیگری را گوشمالی دهد - به سرنوشت شیرپنجشیر نیز رسید وبدبختانه به حیات اوخاتمه داد. سخن آخر شما مدعی هستید که مردم قدرنشناس هستند وبخصوص هزاره ها باید ممنون خدمات مسعود قهرمان باشند - بنظرم نیاز به توضیح بیشتر نبوده وکافیست تا به آمار قربانیان وجانباختگان حادثه افشار وغرب کابل مراجعه نموده واگر لجظه ای پای وجدان وشرف آدمی را بمیان آوریم بد نیست ازبیوه زنان - یتیمان - معلولین - آوارگان وآماج تجاوز قرارگرفتگان - وبالاخره بربادرفتگان مخروبه نشین افشار وغرب کابل پرسیده شود که نسبت به مسعود وآنهمه اعمال جنایتکارانه اش چه گونه میاندیشند . فکرنکنید که من نیز ناسیونالیست هستم وهمه کاسه وکوزه را برسر مسعود میشکنم . راستش را بپرسید من درجنایتکار بودن مسعود شک ندارم آنگونه که درجنایت کاربودن مزاری - محقق - خلیلی ومحسنی - گلبدین وسیاف تردیدی ندارم . اگر شمارا ناراحت ساخته باشم ببخشید . من همه ای آدمها را دوست دارم - بدون درنظر داشت مذهب - قومیت - لسان - نژاد - خاک - رنگ وجنسیت .

  • جناب بي نام سلام. از اينكه از احمد شاه مسعود دفاع كرده اي خيلي زياده روي كرده اي بايد بگويم كه جناب احمد شاه مسعود هيچ توصيفي ندارد و هيچ خدمتي براي مردم اين سرزمين نكرده است به جز طرفدار يك ستراتيژي خاصش هستيم كه آن هم مخالف پاكستان بود. ديگر هيچ چيزي غير از جنايت، لچك و چهار عيب بي شرعي تربيه كرده است و بس. كه يكي از آنها هم شما هستيد. تشكر

 • مهدی عزیز سلام . آقای کرزی و دوروپیشش اصلآ اهل خجالت و شرم و حیا نیستن اگر شرم و حیاه میداشت دست بوس خارجیها نمیشدن دلشان به حال این مردم زخمی و پریشان وطن میسوخت داخل خارج و زمین و آسمان میگویند که برادر های کرزی خویشاوندانش و دولتمردانش در رهبری مواد مخدره هستن و توسط غربی ها حمایه میشوند ولی اصلآ کرزی نشنیده .
  والا ما مردم از عمل کردهای جنابعالی و باغبانهایش خجالت میکشیم که این قرآن شرماندگان و خدازدهگان افغان هستن چرا که همه مردم افغان در سراسر دنیا مورد سوال قرار میگیرند .
  مهدی جان از کی گله میکنی از دولتمردان بی غیرت و بی همتی که دشمنان دیرنه افغانستان ( پاکستان ، انگلستان )در مقابل ملت ، هموطن و کشور خودشان این دشمنان سوگند خورده استعمالشان میکنند .
  مرگ به آن افغانی که وطن را خانه و ملتش را فامیلش نمی پندارد .
  از کدام وحشت و دحشت شان بگویم دل سنگ آب میشود از طفل از پیر از جوان ..... از چه حتیّ از حیوان بیچاره که در باغ وحش از حق کی زودتر بنالیم و بگریم .

 • حق با شماست اقای نیک آئین!
  ببنیددرکشوری که سی سال است مردم بنام دین واسلام به سلاخی هاسمت داده میشوند وسی سال است بنام اینکه ماشوروی را شکست دادیم ودیواربرلین را چپه کردیم وده هاراست ودروغ دیگرازطریق رادیوهاوتلویزیونها گوش مردم را کرمیکنندوافتخاروقهرمانی میفروشند. امادرپیش چشمانشان زن مثل حیوان خرید وفروش میشود، زن ازمیراث حق خدائیش محروم میشود وخلاف دین ووجدان وشرافت انسانی یک زن راتا روزمرگ اسیرمیسازند وبا کودک گهواره نکاه کرده درزندان خانه نگاه میدارند که همه اینهااعمال خلاف دین، خلاف همه ارزشهای انسانی است؛ نه فتوایی است، نه عکس العملی ونه اهانت به دین. وطن فروشی آشکارهمه وهمه تحمل میشود.شریرترین انسان وابسته به شریرترین حزب که درلیست سیاه اربابانشان ثبت وسجل است، اما درپیش چشمان همین مردم علنی رها میشود، وزیردولت درامورپارالمان برایش کنفرانس مطبوعاتی میگیرد، امانه پارالمانی، نه روحانی نه مسلمانی، هیچ یک صدایش بلند نمیشودولی بقول شما یک جوان مظلوم را به خاطرکاری که نکرده محکمه ودادگاه های فرمایشی دایرمیکنند وچه عجب که به اعدام سوق نشود. حتی کرزی ودارودسته بی حیای او برای فریب دیگران وکم رنگ جلوه دادن جنایاتشان هم حاضرنیستند گذشت کنندولی آنهایی که داد ازتمدن میزنند، جامعه مدنی میگویند ودعوای برتری تاریخی وفرهنگی دارند، خیلی به سادگی درراس پارالمان نشسته وهربارحرف ازمصلحت میزنند.
  پس نظرمن اینست: مرگ برقانونی وطن فروش که دربن سند فروش مردم را به اربابان قدیم امضانمود! مرگ برمارشال کاذب که دردفاع ازکرزی درروزهای اول برهمه دهن انداخت! مرگ برربانی که باز دنبال فرشته های نجات سرگردان است تا زودتربیانند وسراورا ببرند!
  مرگ برمحقق که با قاتلین هزاری پیمان بست! مرگ برخلیلی که با گرفتن چیک سفید ازپاکستانیهامرگ عبدالعلی مزاری را تائید کردوحال ازسنگ صدا بیرون میشود وازخلیلی نه!
  مرگ برجنرال دوستم که سبد گل درآغوش به پیشوازجرثومه کثیف تاریخ محمد ظاهردرمیدان هوائی خوجه رواش رفت وحالا درچهاردیواری خانه اش زندانی است!ومرگ برهمه مصلحت اندیشان کاذبی که برای معاملات پشت پرده مصلحت را بهانه قرارداده اند!

  • به حرف های کودکانه شما و غیر منطقانه شما باید خندید.
   حال یک رئیس جمهور بیاید و یک ژورنالست را از زندان آزاد کند. دوستان شمااز اصل موضوع با خبر نیستید پس چرا مزخرف میگوئید و یکباره یک قوم را به دشنام میگیرید. آزادی داماد گلبدین حکمتیار حرکت ماهرانه حامد کرزی است جهت پیروزی در انتخابات بعدی، شاید شما بدانید که داماد گلبدین باشنده خوست بوده و با آزاد کردن وی کرزی میتواند رای بیشمار از مردمان این مرز بوم حاصل کند.
   حال اینکه داماد گلبدین چرا میان مردم نفوذ دارد سوالیست که همه پاسخ آنرا میدانیم چون ما مردم افغانستان بسیار قوم پرست و سمت پرست بوده و هرگاه یکی از رهبران ما هرگونه خیانت را مرتکب شود او را حمایت نموده و از جان دل از وی پیشتبانی مینایم . از همین سبب است که ما و شما و تمام افغان ها تا امروز نتوانسته ایم حق انسان بودن و مسلمان بودن خویش را حاصل نمایم.

  • ادریس جان معروفی حرف های کودکــانه نیست بلکه حرفهای عاقلانه و وطندوستانه است ولی شما خیلی کودکانه و بی مسولیت نوشته اید شما از روی منطق و خــرد تان آقای کرزی را برأعت میدهید با شما چطور میشود که استدلال کرد چون مرغ شما کُرسی پرستان یک لنگ دارد . به خاطر قدرت بدست آوردن خویش یک جلاد نامی و بیرحم را از زندان آزاد کرده بر روی آزادی اجتماع و بخصوص یک ژورنالیست کشور پاگذاشته در سدد خفه کردن نسل آینده و گروهای آزادی طلب هستید. از حرکت ماهرانه کرزی یادآوری کرده اید معـــروفی صاحب کرزی اگر حرکات ماهرانه میداشت واز چال های مردانه بهره مند میبود چرا اجنبیها پشتش را به زمین زده و سوارش شدن .کشور را به 37 مملکت فروختن هم یکنوع حرکت ماهرانه جلالتمعاب کرزی ماهر است . چرا از حرکت ها و مانور های خویش در برابر ملت که حد اقل 30 % آرام شوند استفاده نمیکند یا برای مردم چال هایش میخشکـــد . شرم نه تنها به کرزی بلکه به شما اجیران حلقه بگوش شان هم است . ما که از گرفتن نامش ننگ داریم معــروفی صاحب وکیل مدافع .

 • در کشوری که سنگ فروش کبیر و قاتل هزاران بیگناه کابلی ، دزد و رهزن مال و منال مردم، ویرانگر اردو، پولیس و اقتصاد کشور ، تحریک کننده جنگ های سمتی و قبیلوی و بلاخره شخص که اول خود را به پاکستانی های بویناک و بعداً به روسها فروخت قهرمان ملی اعلان شود داماد گلب الدین که در مقایسه یک فرشته باید حساب شود.

  در کشوری که ربانی شیطان صفت به رئیس جمهور مشوره بدهد و غلام فهیم این کودن و دون صفت مشاور نظامی کرزی باشد نه کامبخش آرام خواهد بود و نه زن و مرد کشور ما. و این حالت بدون شک به جنایتکاران دیگر راه را برای کسب قدرت باز میکند.

  • آقای کوهستانی،

   انسانهای حسود و تاریک ضمیر و عقده ای مثل شما، جز نفرت در قلبش و توهین در زبانش کدام صفت دیگری ندارد. تو اگر اند ک ترین حس انسانی و انسان دوستی در ضمیر خود داشته باشی به این گونه دهن کجی ها خود را عذاب نخواهی کرد. تو معلوم نیست که از دست پرورده های کدام اجنبی هستی که تمام انسان هارا بدون در نظر داشت واقعیت هاتوهین و تحقیر میکنی. معلوم نیست خودد به چه معتقد هستی و اگر قرار باشد یک معاشک چند صد دالری برایت برابر شود در آن صورت نه و طن را خواهی شناخت و نه انسانیت را.

   ماه اگر به یکدیگر خود احترام و حرمت قایل باشیم به این روزگار نمیرسیم. افغانها اصلآ ملت نیستند. جامعه که شخص روشن فکر آن مثل شما انسان ها ی غیر واقع بین و چت پت باشد دیگر از او جامعه چه توقع میتوان داشت.

   مسعود قهرمانی خود را در مزدوری به بیگانه ها کسب نکرده. مسعود مساویآ از حق تمام مردم افغانستان دفاع کرده و جان شیرین خودرا فدای ازادی و استقلا ل وطنش کرده. شعار تو با شعار حکمتیار تفاوتی ندارد. اگر مسعود و افرادش در برابر حملات وحشیانیه بیگانه ها و طالبان استاد ه گی نمیکرد و تو حال شاهد میبود که اقوام هزاره بد تر از زمان عبدالرحمان در حق شان ظلم می شد. تو به اساس کدام واقعیت تاریخی این ادعا را داری که مسعود افغانستان رابه بیگانه ها و روس ها فروخت. وطن فروش، خایین در این وطن کسانی اند که هنوز هم با حیات و سر نوشت این ملت بازی میکنند. مسعود در قلب مردم خود جای دارد و هزاران عاشق دارد. تو اگر واقعآ میتوانی به یک مناظره در صحنه حاظر شوی بعد معلوم خواهد شد که گم راه هستی، در غیر آن در عقب پردهء نا مردان هر چی میگوی بگو.

   مسعود و پیروانش مثل تو از خفا به مردم توهین و تحقیر نمی فرستند، آنها همه مردانه در صف مردان در میدان حاظر و موجود هستند. پدر مادر و آدرس شان معلوم است. تو جرات اشکار ساختن نام خود رانداری و از گلیم خود پای انقدر فرا میگزاری که هیچ گونه نزاکت و شرم حیا را نمی شناسی.

   یک علم خاموشی است. وقتی که معلومات کامل نداری و جرات استادن به طور آشکار سخن گفتن را نداری، چه ظرور که خود را زحمت میدهی.

  • اگر او سنگ فروش نمی بود تو تاک فروش امروز بدنبال آن ناموس های اسیر شده کوهستان راه میرفتی.

   شرم نیست در کشوری که هنوز هم طالبان، حکمتیار و کرزی حاکمیت دارد تو کور کورانه به قهرمانان جان باخته اش حمله میکنی

  • اگر این قهرمان مولی و ناموس فروشی ها و جنایات بی سابقه اش نمی بود، طالبان هم به این آسانی ظهور نمی کردند و در مدت کوتاه همه افغانستان را در قبضه نمی گرفتند.

   همه میدانند که قهرمان مولی در زمان وزرات دفاع با برادران هم کیشش کابل زیبا را با خاک و خون و خاکستر یکی ساخت، که میزان تنفر مردم ما از این تنظیم ها به حدی رسید که پاکستان و عربستان و امریکا نیز از این زمینه استفاده کرده مهره جدید شطرنج را که طالبان باشند به میدان وارد ساخت و طی مدت کوتاهی قهرمان مولی و رهبران جهادی را موش ساخت که هرکدام غار میپالیدند.

   قهرمان مولی را امروز امریکا و فرانسه بود که بر ما تحمیل کرد، ورنه مردم افغانستان به قهرمان خاین و وطنفروش نیازی ندارند.

   نام احمد شاه مسعود در کنار ملا عمر و گلبدین و ربانی و سیاف و دیگر گرگان وحشی در زباله دان تاریخ ما دفن خواهد شد.

  • سانچارکی (سخنگوی جبهه متحد) در برنامه افغانستان در چهار دهه گذشته رادیو کلید می فرماید:
   بعد از آنکه فشار طالبان بر شمال زیاد شد، ایرانی ها پل هوایی از مشهد به وجود آورده و پروازهایی به تخار، مزار، بامیان، شبرغان و میمنه انجام داده، سلاح و مهمات می رساند. این پروازها به وسیله طیارات ان 12، ان 26 و ان 32با ظرفیت های مختلف انجام می گرفت. از کولاب، طیارات و تانکرهای نفتی به پایگاه جبهه متحد می رسید.
   روس ها سلاح و مهمات کمک می کردند و می گفتند که چون وضع مالی شان خراب است، باید کرایه را جبهه متحد بپردازد و باری مصرف این کرایه به یک و نیم تا دو ملیون دالر می رسید. این مهمات از طریق خط آهن تا مرز انتقال داده می شد. در آن وقت کشورهای روسیه، چین، هند و ایران به جبهه متحد و پاکستان، امارات، عربستان سعودی و امریکا به طالبان کمک می کردند. هیچ یک ازین دو نیرو بدون حمایت خارجی قادر به مقاومت نبودند. وقتی که طالبان بر ضد پیشرفت و مدنیت بودند، لذا مخالفت با آنان بیشتر در سطح جهانی انعکاس می یافت.

   باز می فرماید:

   پایگاه کولاب مخصوص نیروهای مسعود بود و نشست و برخاست طیاره های زیادی بین این پایگاه و پایگاه های جبهه متحد بود. رحمانوف به تالقان آمد و مسعود و ربانی به دوشنبه رفتند و رحمانوف وعده داد که اگر یک کلوخ در تاجکستان بماند، با آنان مشترک استفاده خواهد کرد. میدان هوایی دوشنبه هم در اختیار مسعود قرار داشت. حاجی تیمور تماینده تدارکات مسعود با جیپ بدون توقفی تا پای طیاره ها می رفت، درحالیکه این اجازه برای مقامات خود تاجکستان نبود.

   و ادامه می دهد:

   از سوی دیگر دوستم که در خط مقدم قرار داشت و گفته می شد که هاشم خان قوماندان دوستم که سابقۀ جمعیتی داشت، به دستور مسعود این خط را به طالبان رها کرد. به این ترتیب طالبان از راه فاریاب و شبرغان به بلخ رسیدند و نیروهای بومی بلخ به طالبان پیوستند و بر مزار حمله کرده وارد شهر شدند.

  • آقای مسعود شناس بی نام . عنوان این مقاله است شرمباد به کرزی در تعیبش اضافه میکنیم که میشود ( شرمباد به کرزی و مسعود شناس) که شما باشید مسعود اگر از ملیت و منطقه و کوچه شماست قبول است ولی شرم و خجالت فراوان بشما وهمچو شمابه پیروانش باد که از چنین انسان جانی و خایین دفاع میکنید .
   زمـانیکه عمل و کردارتان با آن پیغمبری شمال تان مورد نقد قرار میگیرد بدون اینکه با وجدانتان در خلوت فضاوت کنید عاجل عصبی شده حساسیت از خود نشان میدهید . چرا استدلال منطقی نمیکنید ؟ چون خود میدانی که این مردم حق بجانب هستن از این حرف میگذرید و بنام اینکه مسعود وطندارد بود به فحاشی و دشنام شروع میکنید دهن تان کف میکند . برادر عزیز یکبار خود را بجای آن هموطنی که از دست همین جمعیتی ها اسلامی ها .... خانه اش ویران شده و اولادش کشته شده مالش به یغما برده شده و حتا به ناموسش ..... شده چه میکردید به چه نام و به کدام عنوان مسعود و باقی رهبران را صدا میکردین حتمآ میگفتی که قهرمان مولی دزد چور گر و هزاران نام دیگر .

  • عزیزم سید فرهاد
   مثلی که گپه نگرفتی. کوهستانی نام می فرماید که مسعود نوکر بیگانه ها نبود. من با نقل قول ها فاضل سانچارکی که حال به تشناب کاغذ ائتلاف شمال تبدیل شده است، به این آقای کوهستانی نشان دادم که این مسعودش کی بود و از کجا پول می گرفت و برای قدرت چه ها که نمی کرد.

   از اینرو من شده ام متخصص مسعود شناسی!!!

   امید که حال منظورم را فهمیده باشی

  • دوست عزیز مسعود شناس . بعداز عرض سلام کاملآ شما حق به جانب هستید امید بنده را با بزرگواری عفو کنید .

 • یگانه راه حل مشکل افغانستان این است که در کنار عکس های جنایتکار ملی مسعود عکس های ملای کور عمر و گلب الدین را بلندکرد و کشور را بین پیروان این سه جنایتکار کثیف و دون صفت تقسیم و به هر سه قهرمان ملی لقب داد.

 • آقای ستیز تشکر زحمت بنده را کم کردید و جواب آقای بی نام را دادید. اما فکر نکنم که بفهمد چون منطق ایشان با اسم مسعود سرش نه بلکه ولدنگ شده. آقای بی نام اگر جواب تان را داد حتماً شما را به قومگرایی متهم خواهد کرد آمادهُ جواب باشید.

 • نظرات زیادی نوشته اید و من به همه نظرات موافق و مخالف با مسعود بزرگ و کار کرد هایش احترام و حرمت میگذارم و به آن به دیده قدر مینگرم. خوب است که انسان هرچیزی را با کاوش و بعد از نقد و بررسی بپذیرد یا رد کند. ولی یک نکته را میخواهم خاطر نشان سازم که همه مردم افغانستان قربانی داده اند. همه حق دارند به قهرمانان خود افتخار کنند ولی باید عفت کلام را در مورد هر کسی که انتقاد میکنند باید مراعات کنند. مسعود کسی بود که زمانی که همه به غار های امن خود پناه برده بودند مقابل القاعده و طالبان ایستاد و بر سر آن جانش را هم گذاشت. جان دادن در راه وطن وآزادی وطن خود یک شجاعت است.

 • من بسیار افسوس میخورم که برای همه همتبارشان خوب و دیگران ادمکش هستند واین در حالکه
  همه میدانیم که کی قاتل و جانی است و کی نه

 • man yak dars az taliban gerefteam wa an inast ke anan agar ham hadafeshan eshtebah ast wali baraye an hadafe eshtebah ta paye marg istadeand
  agar mikhahim dar afghanistan be hadafe doroste khod beresim bayad ta paye marg beistim
  in kar moshkel ast wali mahal nist
  ba omide naboodie islam amin

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس