IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > برخورد با عاملین جنایات جنگی در افغانستان، آشتی ، بخشش، خاموشی یا افشا گری (...)

برخورد با عاملین جنایات جنگی در افغانستان، آشتی ، بخشش، خاموشی یا افشا گری بیشتر

عارف پوپل
شنبه 26 اكتبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دوستان و هموطنان دردمند خواهش و تمنا میدارم که پیش از مطالعۀ این مقال با کلِک نمودن به لینک پایین به صدا و تصویر این و دییویِ نجواجان خواهر دردمندتان که شعر و آهنگ شاعر مردمی برادرمحترم مسعودجان سجاد را که واقعاً از دل هر هموطن سرودهاست تماشا نمایید.

از یکی دوهفته بدینطرف میشود که مقامات قضایی کشور هالند یک لست پنجهزار نفری از قربانیان کشتارهای بیرحمانۀ گروهای نابکار و فرزندان ناخلف و جنایتپیشۀ خلق و پرچم را اولاً به دسترس مقامات دولت نادولت افغانستان قرار داده ولی هوشیارانه در عین زمان از طریق نشرات آزاد و انترنیتی در اختیار همگانی قرار داد که ازین اقدام نیک و محافظهکارانۀ دولت هالند قدر نموده چه در غیر آن امکان بزیر زدن این راپور از طرف مقامات دولتی و بخصوص شرکای جرم که پستهای حساس دولتی را در اختیار دارند از بین میرفت. گرچه باید متذکر شد که نام و اسمای یک تعداد زیادی این قربانیان بیدفاعِ مادرِ وطن از طرف جلادان این بخاک خفتگان (حفیظاله امین نا امین) در سال 1979 نشر شده بود که با زرنگی خاینانه میخواست بار مسئولیت را به استاد بیفرهنگاش لوده شرق «تره کی» بار نماید و هم ببرک کارمل بلکه در اساس کارغل و نجیب نا نجیب، هر یک رندانه خواستند گناه کشتارها را به گردن لاشههای متعفن پیشرفتگان خودها بیندازند که مردم هوشیار فریب این مداری بازیها را نخورده، در پهلوی مقاومت مسلحانۀ ملت، با آه و ناله نیمه شبهای مادران، پدران، همسران و فرزندان پدر و مادر ندیده به دیار عدم رهسپار شدند که این اول کار بود.
وطنداران همدردم درین جا با وجودیکه فامیل خودم هم یکی ازین قربانیان بوده و منحیث یک همرنج وهمدرد شما حضور فرد فرد شما، داغدیدههای وطن اظهار صبر و حوصلهمندی، ولی نه خاموشی و فراموش کردن و یا بخشایش این جنایتکاران را مینمایم و یا مانند یک عدۀ بیدرد و دارای پلانهای شوم در چانتههایشان که مردم دردمند را به طرف موعظههای بخشایش وعدم بازخواست، تشویق و ترغیب میکنند و یا دعوت به اتن مشترک با همچو جنایتکاران بر سر گورهای دستجمعی قربانیان و شهدای گلگون کفن میکنند و یا حتی بیشرمانه از طریق تلویزیونها و نشرات همگانی همچو پروگرامهای یاد دهانی از قربانیان کشتارهای جنایات این ددمنشان را با رمز و کنایه و این که تا کی به این فریادهای حقطلبی و انتقامجوییها دامن زد. میخواهند مردم را ترغیب به سکوت کنند. ما به این دایههای مهربانتر از مادر هوشدار میدهیم که فرزندان واقعی ملت افغانستان با وجودیکه شماها زهرهترک هم شوید یک لحظهای هم از افشا و تکرار مکرر، در مکرر جنایات این وحشیان قرن 21 دست بر نخواهند داشت. طوریکه دوستان وغمشریکان واقعی فامیلهای قربانیان همچون سجیهجان (پروگرام سجیه) این شاهدخت نترس و مبارزِ مقاوم حسن امیری، استوارنه هردو درهیچ پروگرام و برنامۀ خود لحظهای از یادآوری و زنده نگه داشتن نام و خاطرۀ شهدای بی کفن و بی قبر ملت به ماتم نشسته غافل نیستند.

درینجا میخواهم به این نادانان تاریخ و یا دانایان که میدانند ولی نمیخواهند که بدانند که چرا محترمان از قبیل نبیلجان مسکینیار، سجیه جان، حسنجان امیری، در تلویزیونهای خارج کشور و صدها ژورنالیست و برنامه ساز وطنخواه مانند قریشیها و صدهای دیگر در داخل کشور با وجود خطرات جانی برایشان ، یک لحظهای هم از ذکر مظالم، غارتها، سوختنها و چور و چپاولهای این بداندیشان غافل نبوده و برعکس ادعای شماها «مدعیان دلتنگیهای مردم» از یادآوری جنایات جنگسالاران و جنایتپیشهگانِ تنظیمهای پشاورنشین و ایراننشین وعدهای تکنوکراتان و تحصیل کردهگان ریزهخوار این تنظیمها برعلاوه که دلتنگ نشدهاند و نشدهایم، بلکه تشویق و پشتیبانی مادی و معنوی پروگرامهای سجیهجان و آقای امیری و پروگرامهای سیاسی آقای مسکینار که بازگوکنندۀ دردها و آلام قربانیان 3 دههای اخیر میباشد بیشترین تعداد تماشاچیان و پشتیبانی معنوی و مادی و اسپانسرشیپها را دارا هستند. من به این دایههای شیرینزبان و مطرح کنندهگان جلادانِ همچون گلبدینها، ربانیها، محققها، فهیمها، بقایای حزب خلق و پرچم که در تبانی با جنگ سالاران در مصیبت فعلی دست بهم دادهاند. آوردن آواز و چهره همچواشخاص را در بین خانههای مردم داغدیده و به ماتم نشسته از طریق امواج رادیویی و تصویری جفای بس بزرگی در حق مردم بیصدا و بغض گرفتۀ ملت بخون خفته میدانم. چه بسا دیده شده است که همچو مطرح کنندهگان این چهرههای اهریمنی و ناقضین حقوق بشرو یا نمایندهگان نکتائی پوششان را در حال و شرایطی در معرض دید داغداران و ماتم نشستگان وطن قرار میدهند که وطنداداران معذب تحت نام حفظ کرامت انسانی و اخلاق و ادب اجتماعی و در اصل بخاطر حفظ آبروی نداشتۀ این چهرههای مطرح شدۀ جانی از طرف آقایان و بانوان گردانندهگان تلویزیونها و رادیوها با مسدود نگهداشتن لآینهای تلفون و عدم دسترسی مردم دردمند به پاسخ کشیدن این چهرههای دروغگو چه بسا که به ناآرامیهای روحی، جسمی و حتی سکتههای مغزی و قلبی وطنداران نیانجامیده باشد. شما وطنداران دردمند مطمئن هستم که به صحنههایی برخوردهاید که یکی ازین جانیان به اصطلاح مطرح در افغانستان در صفحۀ تلویزیون در مصاحبهای ظاهر شده و شما که خانه و کاشانه و همسر و فرزندانتان توسط راکت پرانیهای همچو چهرههای به اصطلاح مطرح در کارزار سیاستهای کثافتکاریها در افغانستان نمایان است، با بوت، کلاه، پطلون و نکتایی وهمراه گردانندۀ تلویزیون و کمره، آلات و اسباب آن در چشمان گریان شما درآمده باشند. بلی ازین صحنهها زیاد دیده شده است ولی جالب اینستکه نام این حرکت را میگذارند، آزادی رسانهها ومطبوعات. من میگویم که چه بهترهمچو آزادیها را که موجب سکتۀ قلبی، مغزی و بالا رفتن بیموجب فشار خون دردمندان ما شود نداشته باشیم. سوال من از اندرکاران همچو برنامهنگارانِ تلویزیونها که تاثیر آنی و مستقیم بر روحیۀ بینندهگان دارد، اینستکه آیا غرضتان از همچو برنامهها اذیت و آزار خلایق است؟ یا اجندای دیگری دارد که عقل ما و ملت درد رسیده به آن قد نمیدهد. سوال دیگری که از همچو مدعیان دادن حق اظهارنظر برای متهمین به حقوق بشری همشهریان افغانستان موجود است. اینچنین مطرح میشود که آیا نظامیان ددمنش روسی و نوکران و پادوان بومیشان، باندهای خلق و پرچم و باندهای نامجاهدین قدرتطلب در موقع به گلوله بستن ها، سینه بریدنها، میخکوبیدنها بر فرزندان افغانستان حق اظهارنظر و دفاع انسانی را به آنها دادند؟ که حالا در تحت شعار حفظ کرامت انسانی این هیولاها نمک بر زخمها میپاشید؟ اگر شماها هم با دیده درائی میگوئید که هنوز محکمهای این اتهامات را به این نورچشمیهای شما ثابت نکرده است. در حالیکه من میگویم اگر ذرهای عقلانیت و دیدهای باز باشد و غرض و مرضی در کار نباشد، همین لست شهدای 5 هزارنفری و دیگر گورهای دستجمعی کشف شده و ویرانیهای پایتخت کشور و سوختن کابل و اضافه از 65 هزارکشتار بیرحمانۀ کابلیان سند محکومیت غیرقابل انکار این نابکاران در تاریخ است. در اخیر محترمانه ازین چنین اندرکاران و برنامهگذاران تلویزیونها خواهشمندیم، اگرراه و چارهای اساسی در بوجود آوردن سوال و جواب قناعتبخش بین این دیده درایان تاریخ و شنوندهگان معذب شده ندارید، فلهذا تا آن مقطع تاریخ که شرایط بازخواست ازین جانیان و شرایط دفاع برایشان به اساس کنوانسیونهای بینالمللی مهیا نگردد، از موقع دادنهای یک طرفه این عناصر و در معرض فروش قرار دادن این متاعهای سیاسی و سُرمههایی آزمون شده که سوالهائی را در قسمت خود شماعرضه کنندهگان این مداریهای سیاسی خلق میکند ابا ورزیده و به ماتم نشستهگان منت گذارید. و در اخیر باید اضافه کرد که این، خود این نابکاران تاریخ از خلقی و پرچمی گرفته تا گلبدینی و سیافی و دوستمی و غیره هستند که با دست نبرداشتن از سر مردم، موقع براه اندازی محا کم و شنیدن دفاعشان را خود سد شدهاند نه ملت، و شرمآورتراز همه اینکه فکر کنم اولین بار در تاریخ جهان متهمین به جرایم، پیش از پیش کار محاکم را هم خودشان به عهده گرفتهاند و خودها را خود بخشیدهاند که به این ترتیب کار و زحمتی برای محاکم هم نماندهاند و با اشاراتی هم اکنون میگویند که ای ملت قربانی شده از ما حضرات ( قاتلین عزیزان شما، ویرانکننده هستیتان و بربادی وطن تان) سپاسگذار هم باشید که خرچ وکیل دفاع و قاضی و محکمه را هم از دوش شما ملت برداشتهایم. چنانچه استاد استادانِ شیاد، استاد سیاف در بیانیه اخیر خود در قبال قدردانی ملت از تیم قهرمان فتبال افغانستان گلهمندیِ از قدردانی نکردن ملت از مجاهدین هم قماش خودشان اشاراتی نمود که تعجبآور هم نبود.

نگفتم اگر ملت روزی بخواهد با این دزدان کوهی، تصفیهحساب انجام دهد نکند ، هفت کوه سیاه در میان، ملت بخون خفته قرضدار هم بر آید.

به امید روز بازخواست
پایان بی پایان

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • تاکی مردم افغانستان دشمنان خودرا نمیشناسند ای خدا به ما ملت افغانستان عقل ومنطق نصیب بفرما . چرا از مرتدین شورای مفسد نظارنمیپرسید که قاتل چندین هزار مسلمان افغانستانرا به مدت بیشتر از 20 سال درشیطان خانه پنجشیر مهمان کرده بودند ؟؟؟ آیا نمیدانید که قاتل همه زندانیان سیاسی اسدالله سروری بود؟؟؟ چرا درطول این 20 سال احمد شاه ملعون ده ها هزار هموطن مارا بخاطراعمال ابلیسانه خود به قتل رساند واین گرگ درنده را درکنار خود پناه داده بود . وامروز چوکره های مسعود میگویند که ماراه مسعود بزرگ را ادامه میدهیم . لعنت به اینطور بزرگ ولعنت به پیروان مرتد شده این شیطان بزرگ . به راستی که راه همان سرباز باوفای ابلیس را ادامه میدهند وسروری را از زندان آزاد ساختند . ای ملت بخدا سوگند دشمن درجه یک ملت احمدشای ملعون با دارودسته اش بود درقدم دوم مزاری گلبدین ودرقدم چهارم طالبان دشمن ملت است . چون همه تباهی ها از وجود این ابلیس مسعود وربانی به میان آمده .

 • مسبب ا صلی جنگ و تباهی کابل و افغانستان شروع مخالفت و راکت پرانی کابل گلب الدین حکمتیاررییس حزب اسلامی افغانستان است دنیا به آن شاهد ا ست .

 • جنایت علیه ابشریت از خود تعریف و تشریح دقیق حقوقی دارد. کشتار عمدی انسانهای بیگناه برای رسیدن به قدرت سیاسی یا حفظ قدرت سیاسی و دفاع از یک حاکمیت نامشروع همه شامل جنایت علیه بشریت میگردد. البته در کنار جنگ که در بین طرفین متخاصم صورت میگیرد نیز میتواند جنایاتی صورت بپذیرد که بنام جنایات جنگی یاد میگردد. در این حالت رسانیدن قصدی ضرر به انسانهای که شامل جنگ نمیباشند جنایات جنگی میگویند. این مهم نیست که مرتکب این جنایت کی یا کی ها استند.
  به نظر این حقیر جنایتکاران خلق و پرچم هر یک به نوبت خود مرتکب رذیلانه ترین اشکال جنایت علیه بشریت گردیده اند.تاریخ و شواهد هنوز زنده گواه برزگی بر ان است. از جمله همین لیست که یک بخش کوچکی از قتل و قتال جنایکارن تره کی و امین و کارمل و نجیب میباشد.
  در ادامه این جنایات یاد شده، تاریخ شاهد جنایات جنگی احزاب مرتجع و سفاکی به نامهای حزب اسلامی و یا جمعیت اسلامی و شاخه های ان وحزب وحدت و اتحاد و محاذ و جنبش وغیره دهها حزب و سازمان سیاسی و نظامی به رهبری چهره های سیاهی در تاریخ معاصر کشور مظلوم ما میباشد. این احزاب کم سواد و زورگو و شخصیت پرست و جاه طلب بخاطر رسیدن به قدرت و یا بقای قدرت شان مرتکب جنایات زیادی مخصوصا در شهر های بزرگ مثل کابل گردیدند.
  ادامه این جنایات با شروع مبارزات سیاسی و نظامی جمعی از حرامزاده گانی به نام طالب بود که روی متباقی را در جنایت و بیرحمی و سفاکی و نوکری بیگانه سفید نمودند. طالبان نا کرام انقدر مرتکب جنایات گردیدند که روی انسانهای خبیثی مثل امین و کارغل پدر لعنت سفید شد. ادامه بدبختی و فلاکت بعد از سقوط ملا عمر کور به دست امریکا را خود ما شاهد استیم. از کشتار مردم بیگناه ما بدست طالبان مزدور و از بمباردمان کورکورانه ناتو همه از طریق مطبوعات یا از طریق دوستان و اشنایان مطلع میگردیم. اینده هم نا معلوم.
  قربانی اصلی این همه جنایات که ریشه در تیوری های غلط مارکس و نوکری روسها و مسایل قومی و تعصبات زبانی و یا ریشه در ایدیالوژی های دینی و مذهبی دارد مردم بیگناه و مظلوم ماست. ما قربانی کشمکش های منافع کشور های منطقه و کشور های قدرتمند دور بوده ایم.
  به امید وحدت ملی تمام مردمان باشنده سرزمین افغانستان
  به امید یک کشور با اینده بهتر و یک سیستم دموکراتیک واقعی و یک سیستم انتخابی و مردمی
  به امید محاکمه جنایتکارن خلقی و پرچمی و اخوانی و وحدتی و طالبی ودوستمی و کرزیی.

 • صد ها پرچمی نیز در زندانهای تره کی و امین به شهادت رسیدند که نام آنها هم در لست به نشر رسیده، ابلته تحت عنوان اخوانی.

 • kabul tavasti glbdini khon khar wairan gardid baraiki on mfsid na mekhastki tajik uzbek wa hazara raisjamhor shavad wa ham chinan tafriqa ra dar baini in 3 milat haman sagi fasidjasos watanshrosh wa zani pakistan andakhta bod

 • اقای پوپل شکایت از قومتان را زیادتر کنید تا عدالت را در جایی که قدرت در دستشان هست اجرا کنند. باز به امید خدا فهیم و گلبدین و سیاف و گیلانی و مخقق و خلیلی و کرزی و طالب و کمونیست ووو را به دادگاه خواهیم کشاند. فعلن قدرت در دست قوم شماست و میتواند عدالت را برگزار کند. اما نمیخواهد. چون بعدش شاید افغانستان هیچ سیاستمداری ندارد. خانم سمر را همین کرزی و امریکا نماندند که گزارش مکمل جنگهای داخلی را نشر کنند. تا همه بدانند که حقیقت چیست و کی به سر کی میخ زد و کی جنین کی را به دیوار زد ووو. و دیگر اینکه حرکت طالبان قومی بوده و هست و تنها قوم پشتون میتواند این لکه ننگ را از دامن پشتونها پاک کند. نه هزاره و تاجک و ازبک! پس هر قوم باید از خود شروع کند و عدالت را اجرا کند. قوم پشتون زیاد کار پیش رو دارد. امید که قوم خود را از تباهی نجات دهد.

 • دوستان مطالب بالا خیلی خوب و نظر دوستان واقعآ جالب و قابل بحث است خصوصآ اقای شهروند اقغانستان حالب بود و ضمن اینکه گفته بود ( ریشه در تیوری های مارک و نوکری روسها و غرب و.و.و است ) درست است دوست عزیز ریشه این همه بدبختی در جامعه بی سوادی باور های مذهبی
  در جامعه است که مردم را سالها است در گیر این جهل دست و پامی زد و دیگران از این جهل و بی سوادی سود ها کلان می برند و دیگر اینکه کشور افغانستان در نقط استراتیژکی خود در گیر این معامله های خطیر شده که این حالت بدبختی را به بار اورده اند کشور های اطراف و و دیگران از ان سود می برند و ما این دروه که مردم را به جان هم دیگر انداختند دیدیم تعصبات قومی ، مذهبی ، سیاسی ، زبانی ، لسانی ، و.و. به وجود امد و روز روشن ما شاید بودیم مردم به هم دیگر میخ زدن ها گوش بریدن ها سینه بردن ها تجاوز ها غارت کردن ها جنایت کردن ها زیادی را دیدیم ، مقصر کی است ؟؟؟؟ جامعه ؟ مردم؟ بی سوادی ؟ خود فروختن ؟ کی ! حال ما کی را کها را به این معامله مقصر بدانیم .

جستجو در کابل پرس