IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > خبر و گزارش > پاریس: باز هم اعتماد توخالی، عدم تعهد به برنامه عدالت انتقالی و مبارزه ی گسترده با بی (...)

پاریس: باز هم اعتماد توخالی، عدم تعهد به برنامه عدالت انتقالی و مبارزه ی گسترده با بی سوادی در افغانستان!

متن کامل بيانيه ی مشترک سارکوزی، کرزی و بان کی مون و آخرين خبر
پنج شنبه 12 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: امروز نيکولای سارکوزی، حامد کرزی رييس جمهوران فرانسه و افغانستان و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، يک بيانيه ی مشترک به نشر سپردند که توسط يوناما به کابل پرس ارسال شده و در ادامه می توانيد آن را بخوانيد. در اين بيانيه که به نظر کاملا تشريفاتی می رسد و واقعيت های موجود در افغانستان ناديده گرفته شده، هيچ نشانه ای از اجرای برنامه ی عدالت انتقالی و مبارزه ی گسترده با بی سوادی ديده نمی شود. درست روز گذشته نهادهای بين المللی دفاع از حقوق بشر و روزنامه نگاران با صدور بيانيه هايی ضمن انتقاد از جامعه ی جهانی و دولت افغانستان، از آنان خواسته بودند به تعهداتشان نسبت به افغانستان متعهد باشند. سازمان عفو بين الملل در اعلاميه ی خود تاکيد کرده که اعتماد توخالی بس است و بايد تغييرات مشهود و عمده به نفع مردم صورت گيرد. اين سازمان خواستار تضمين های لازم برای اجرای برنامه ی عدالت انتقالی شده است. برنامه ای که دولت افغانستان نه تنها گامی برای اجرای آن بر نداشته بلکه با تصويب قانونی توسط پارلمان و تاييد آن توسط کرزی، عملا در جهت مخالف آن، تضمين های لازم را برای عملی نشدن آن به متهمان نقض حقوق بشر دادند.

سازمان گزارشگران بدون مرز و کميته ی حمايت از خبرنگاران نيز با انتشار نامه های سرگشاده از دولت افغانستان خواسته اند که به حقوق خبرنگاران احترام گذاشته، روزنامه نگاران در بند را آزاد کرده و در عوض تهديد خبرنگاران و رسانه ها، از آنان دفاع کنند.

در بيانيه ی سه مقام عالی رتبه، نيک.لای سارکوزی، حامد کرزی و بان کی مون، همچنين هيچ نشانه ای از مبارزه ی گسترده با بی سوادی ديده نمی شود. برنامه ای ملی که کشور های مختلف جهان مانند برزيل و اندونزی، برای توسعه ی پايدار، بصورت ملی روی دست گرفته بودند. در اين موارد و در شرايط افغانستان روش ويژه ای برای مبارزه با بی سوادی پيشنهاد می شود که مشهور به آموزش ستمديدگان بوده و توسط مرد بزرگ مبارزه با بی سوادی پائولو فرر بنياد گذاشته شده و در چندين کشور با موفقيت اجرا شده است.

در نشست پاريس، جامعه ی جهانی با پرداخت 20 ميليارد دالر در پنج سال به دولت افغانستان متعهد شده است.

با هم متن کامل بيانيه ی اين سه مقام را می خوانيم:

دولت جمهوری افغانستان و جامعه جهانی امروز در پاريس ملاقات کردند تا دوباره بر شراکت دوامدارشان برای
خدمت به مردم افغانستان، امنيت، شگوفائی و حقوق بشر آنها تاکيد کنند.

اين کنفرانس نشان دهنده يک تعهد جديد برای همکاريهای نزديکتر تحت رهبری افغانها برای حمايت از استراتژی
انکشاف ملی افغانستان است. ما دوباره اعلام می کنيم که موافقت نامه افغانستان همچنان اساس مورد توافق کار ما
می باشد. ما به تقويت نهادها و رشد اقتصادی مخصوصا در زراعت و انرژی اولويت خواهيم داد. با تمرکز بر
روی اين بخش ها ما قادر به تسريع پيشرفت های قبلی که در آن زمينه ها تا به حال دست آوردهای مهمی کسب
شده است خواهيم شد.دولت افغانستان خودش را متعهد به اصلاحات اقتصادی و سياسی نموده است. جامعه جهانی
توافق کرده تا منابع بيشتری را فراهم سازد و از آنها به صورت موثرتری استفاده کند. ما همه تعهد می کنيم تا با
هماهنگی بيشتری کار کنيم.

ما از بازنگری توافقنامه افغانستان که توسط مديران بورد مشترک نظارت و هماهنگی تهيه شده بود و بر پيشرفت
های قابل ملاحظه ای که تا کنون به خصوص در ساحه تعليم و تربيت و صحت عامه، زيرساخت ها و رشد
اقتصادی و همچنين ايجاد يک نيروی امنيتی ملی قوی تربرای افغانستان بدست آمده تاکيد می کند استقبال می کنيم.
با اين وجود اين نشان می دهد که هنوز مشکلات سختی پيش روی ما قرار دارد مخصوصا در زمينه حاکميت
قانون، اجرا و تنفيظ قانون، توانايی دولت، انکشاف، رشد بخش خصوصی و امنيت شخصی تمام افغانها. ما از
نتايج قوی اين بازنگری حمايت می کنيم.

ما از تعهدات برای ايجاد امنيت و ثبات در افغانستان که اخيرا در نشست بخارست مورد تاکيد قرار گرفت استقبال
می کنيم.

امروز ما اين عناصر مهم را که برای امنيت و سعادت مردم افغانستان ضروری خواهند بود را مورد تاکيد قرار
می دهيم:

تقويت دموکراسی در افغانستان: ما به برگزاری انتخابات در سال 2009 و 2010 که اقدام بسيارمهمی برای
تحکيم دموکراسی برای تمام افغانها می باشد اهميت می دهيم. جامعه جهانی تعهد کرده تا از برگزاری انتخابات
آزاد، عادلانه و امن حمايت کند.

حمايت از استراتژی انکشاف ملی افغانستان برای تامين آينده ای بهتر برای افغانها: اين استراتژی که امروز به
ما ارائه گرديد نقشه راه ما برای همکاريهای مشترک در طول پنج سال آينده خواهد بود و اولويت های مشترک را مشخص می سازد. ما مساعی خويش را برای تطبيق و تمويل استراتژی انکشاف ملی افغانستان تنظيم می کنيم تا
بتوانيم به اهداف توافق شده در توافق نامه افغانستان دست يابيم. ما به اين توافق رسيده ايم که برای موفقيت،
استراتژی انکشاف ملی افغانستان بايد تاثير مهمی در هر ولسوالی و روستا در سرتاسر افغانستان داشته باشد.

تحرک سرمايه گذاری در زيرساخت ها مخصوصا در بخش های زراعت و انرژی: جامعه جهانی از عزم دولت
افغانستان برای اولويت بخشيدن به بخش های زراعت، آبياری و انرژی و ادامه حمايت ها از راه سازی، تعليم و
تربيت و صحت عامه استقبال کرد. ما تعهد کرديم تا از تلاشها برای افزايش توليدات زراعتی و توسعه انکشاف
روستايی و همچنين سرمايه گذاری به مقياس بزرگ در توليد، انتقال و توزيع نيروی برق حمايت کنيم تا به توسعه
اقتصادی افغانستان کمک کرده و ايجاد اشتغال نمائيم. ما توافق کرديم تا همچنان به تلاشهای خود برای دستيابی به
امنيت غذايی برای تمام افغانها ادامه دهيم و به کمبودهای فعلی مواد غذايی پاسخ دهيم.

ايجاد فرصت ها برای افغانها از طريق رشد سکتور خصوصی: دولت افغانستان خود را برای حمايت از رشد
سکتور خصوصی، بشمول سکتور های ياد شده در فوق متعهد نموده است. همچنان خود را به اصلاح جمع آوری
عوايد و ايجاد يک فضای قانونی ومنظم که سرمايه گذاری ها را جذب نموده و شغل ايجاد نمايد نيز متعهد می داند.
دولت افغانستان و جامعه بين المللی پذيرفته اند تا بخاطر رشد تجارت آزاد که به نفع کشور های منطقه و بر اساس
دوستی و اعتماد متقابل و بر اساس تعهدات بين المللی باشد، با هم کار نمايند.

تقويت نهاد های دولت افغانستان و اصلاح ارايه خدمات به همه افغانها: با هدف اطمينان از اينکه دستاورد های
حاصله طی شش سال گذشته پايدار بماند، دولت افغانستان توافق نموده تا در جهت رشد اعتماد به دولت از طريق
اصلاح اداره عامه، حکومت داری محلی، عدالت، پوليس و نهاد های تطبيق کننده قانون اقداماتی را انجام دهد. در
اين ارتباط دولت خود را به تضيمن اينکه انتصاب افراد بر اساس شايستگی خواهد بود، متعهد ساخته است. برای
حمايت از اين تلاش ها، جامعه بين المللی پذيرفته تا از طريق تقويت نهاد های دولتی در سطح ملی و محلی،
منجمله از طريق ميزان گسترده تر ظرفيت سازی خدمات عامه، حمايت بيشتر نمايد.

اصلاح موثريت کمک و تضمين اينکه مزايای انکشاف برای هر افغان محسوس می باشد. جامعه بين المللی توافق
نموده تا کمک های فزاينده، قابل پيش بينی، شفاف و جوابگو را ارايه دهد. در ضمن توافق کرده تا تمامی کمک
های انکشافی آنها با هماهنگی بيشتر ارايه خواهد شد. همانقدر نهاد های دولتی حسابده و تقويت شده، ظرفيت
بيشتری را برای مديريت بدست می آورند به همان اندازه بخش بيشترکمک ها از طريق بودجه ملی انتقال خواهد
يافت. همچنان جامعه بين المللی خود را به ارايه کمک به طريقی که موجب رشد تدارکات در داخل و ظرفيت سازی گردد، متعهد ميسازد. ما توافق کرده ايم که مزايای انکشاف بايد به تمامی ولايات بصورت مساويانه برسد.
همچنان توافق کرده ايم تا به تلاش های ظرفيت سازی و اجتناب از ساختار های موازی بيشتر تمرکز نماييم.

مبارزه با فساد: دولت افغانستان يکبار ديگر در برابر تشديد مبارزه با فساد و اتخاذ اقدامات قاطع در برابر آن تعهد
نموده است. جامعه جهانی نيز از اين اقدام حمايت می نمايد. دولت افغانستان و جامعه بين المللی نظارت های
مسلکی بشمول بازرسی های مشترک از برنامه های تمويل شده در بودجه های خارجی و مرکزی را به عهده
خواهند گرفت و در ضمن ظرفيت دولت را برای نظارت و حسابدهی مالی تقويت می نمايند.

تشديد تلاش های مبارزه با مواد مخدر: ما نگرانی خود را نسبت به اينکه توليد مواد مخدر و شبکه های قاچاق
هنوز هم انکشاف افغانستان را بخصوص در چند ولايت به شدت تهديد می کند، ابراز نموده ايم. در حين حال، ما
از افزايش شمار ولايات عاری از مواد مخدر استقبال می کنيم. ما بايد اطمينان دهيم که اين ولايات بخاطر حفظ و
پايداری اين دستاورد ها حمايت مورد نياز را بدست آورند. دولت افغانستان خود را به اتخاذ اقدامات موثر تر برای
مبارزه با توليد و تجارت مواد مخدر غير قانونی متعهد می سازد. جامعه بين المللی خود را به ارايه مساعدت های
عملی هماهنگ شده و ديگر منابع جهت حمايت از پلان و تلاش های دولت بخصوص از پروگرام های معيشت
بديل، متعهد می داند.

تضمين مشارکت گسترده تر جامعه مدنی در پروسه ملت سازی: جامعه بين المللی از تعهد قوی دولت افغانستان
برای ادامه يک ديالوگ پربار با جامعه مدنی و اجتماعات و با دسترسی به گروه های ناراضی برای پيشرفت صلح
و مشارکت مردم در تشکل يک جامعه دموکراتيک و کثرت گرای اسلامی استقبال نموده است.

ترويج رعايت حقوق بشر برای همه افغانها: ما اهميت حياتی برای حفاظت از حقوق بشر را با ايجاد حاکميت
قانون در نظر گفته ايم. ما تعهد نموده ايم تا از تطبيق پلان عمل ملی برای زنان حمايت نماييم. بطور خاص، ما بر
نياز مداوم برای تضمين رعايت قانون بشر دوستانه بين المللی تاکيد داشته ايم. از آنجائيکه اخيرأ در نشست
بخارست تصويب شد، ما به ادامه تلاش های خود برای اجتناب از تلفات افراد ملکی از هر گونه اقدام دريغ نمی
ورزيم.

تقويت همکاری منطقوی: ما اهميت همکاری منطقوی در عرصه سياسی، اقتصادی و امنيتی را برجسته نموده
ايم. ما پذيرفته ايم که کشور های همسايه افغانستان يک نقش اساسی را در حمايت از تلاش های دولت افغانستان در
جهت ايجاد يک افغانستان پايدار با مرز های أمن ايفا می نمايند.

ما نقش توسعه يافته نماينده خاص سرمنشی عمومی و يوناما را در پيشبرد همه عرصه های هماهنگی مهم دانسته و
با توجه به هماهنگی تلاش های بين المللی و در هماهنگی ميان دولت افغانستان و جامعه بين المللی خود را به
استفاده کامل و موثر از اين نقش متعهد ساخته ايم.

امروز در پاريس، دولت اسلامی افغانستان و جامعه بين المللی درراستای تقويه همکاری ها روی يک سلسله
اولويت های توافق شده به رهبری افغانها و بر اساس وجايب دوجانبه، تعهد نموده اند. ما عزم خود را در برآورده
ساختن بينش يک دولت دموکراتيک، أمن و آرام، کثرت گرا و پيشرفته بر اساس اصول دين اسلام، درست
طوريکه در موافقتنامه بن در سال 2001 و در توافقنامه افغانستان در سال 2006 آمده، يکبار ديگر اظهار می
نماييم.

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس