صفحه نخست > دیدگاه > چرس فروشان دوصدو شصت هزار کیلو چرس را آتش زدند؟!

چرس فروشان دوصدو شصت هزار کیلو چرس را آتش زدند؟!

اگر یک تعداد اشخاص خوش باور و بی خبر در غرب و درکنفرانس پاریس فریب حامد کرزی و باند قبیله گرایش را بخورند ولی ..
مهدی نیک آیین
يكشنبه 15 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از طریق رادیو بی . بی . سی و چند رسانه ای دیگر خبر شدیم که بزرگترین انبار چرس در جهان ، یک روز پیش از کنفرانس پاریس ، در شهر قندهار افغانستان کشف گردید و بدون فوت وقت در همان لحظه ای کشف ، به وسیله هواپیماهای جنگی بریتانیا بمبارد شده و سوختانده شد !

این خبر جالب در کابل پرس? هم بازتاب یافت ، اما برعکس رادیو بی . بی .سی ، در کابل پرس یک سوالیه ء بزرگ در مقابلش قرار داده شد که شاید این خبر اصلا واقعیت نداشته باشد.

دوصد و شصت هزار کیلوگرام چرس در یک محل ، آن هم در شهر قندهار ، آن هم در خندق ها ، انبار شده بود؟ برای چه ؟ آیا چرس در جهان خریداری ندارد یا انتقال چرس از افغانستان به کشور های دیگر ممکن نیست؟ در افغانستان که همه زمین ها را تریاک میکارند و کار تولید و قاچاق هیروئین جای همه کار ها را گرفته است ، کشت و تولید چرس به آن پیمانه نیست که در یک انبار آن در یک شهر دوصد وشصت هزار کیلوگرام چرس ذخیره شده باشد که بزرگترین ذخیره ء چرس در تاریخ و در جهان خوانده شود. این مقدار چرس را چه کسی و چه وقت و در حضور چه کسانی وزن کردند که برای شان معلوم شد دوصد و شصت هزار کیلو گرام است؟ اگر توان شمردن و وزن کردن آن همه چرس را داشتند ، چه شد که برای ازمیان بردن و به آتش زدنش ناگزیر شدند که از طیاره های جنگی بریتانیایی کار بگیرند و خندق های چرس را بمبارد کنند ؟! وقتی دو صد و شصت هزار کیلو گرام چرس یکدم آتش زده شود ، شعله های آتش آن از دوردست ها نمایان خواهد بود و به آسانی و زودی خاموش نخواهد شد و به گفته ای یک هموطن دود و بوی آن تمام منطقه را نشئه خواهد ساخت (! )

رسم این است که اگر پولیس یک کشور به کشف انبارهای بزرگ مواد مخدر موفق میگردد ، آنرا جشن میگیرند و گزارش های مفصل از آن تهیه می کنند و برای روزهای متعدد آنرا در مطبوعات به رخ مردم می کشند . از خبرنگاران خارجی و داخلی دعوت می کنند که بیایند و به چشم خود تمام ماجرا بنگرند و از آن تصویر و فلم و گزارش های رنگارنگ تهیه نمایند و به اطلاع همه جهانیان برسانند. در مورد کشف بزرگترین ذخیره ای چرس در جهان که اگر حقیقت میداشت واقعا یک حادثه مهم تلقی میشد، هیچ کدام از کارهای فوق انجام نشد. خندق های مملو از چرس کشف شد ، مقدار چرس انبارشده هم به حدی که در تاریخ نظیرش دیده نشده است ، اما خبر کشف و نابودی اش در یک لحظه به اطلاع مردم رسید. نه تبلیغات گسترده ای صورت گرفت ، نه خبرنگاران دعوت شدند ، نه کدام گزارش مفصل و مکمل در باره اش ارائه گردید. نه معلوم شد که چرس از کی بود ؟ برای چه به آن مقدار شگفتی آور در یک محل انبار شده بود ؟ و بسیار سوال های دیگر که کس وقت طرح اش را نیافت.

خبر کشف و سوختاندن دوصد وشصت هزار کیلوگرام چرس در شهر قندهار ، فقط یک روز قبل از کنفرانس پاریس ، صرف به خاطر فریب حاضرین در آن کنفرانس ، جعل شده بود که با یک تیر چند فاخته را شکار نمایند . دولت کرزی را فعال نشان دهند که برای نابودی مواد مخدر جدی کار میکند ، برادران جنایتکار و همدستان فساد پیشه ای حامد کرزی را که در قندهار حاکمیت وحشتناک مافیایی را برقرار ساخته اند و جنایتکاری آنها باعث شرمندگی باداران امریکایی و انگلیسی شان در پیشگاه افکار عامه شده است، خواستند با جعل خبر کشف و سوختاندن دوصد و شصت هزار کیلو گرام چرس ، درستکار و پرهیزگار جلوه دهند که در تولید و قاچاق مواد مخدر دست ندارند.

دروغگویی و جعلکاری یک پیشه و مسلک قدیمی قبیله گرایان و مخصوصا دار و دسته ای افغان ملت می باشد. فعالیت های باند قبیله گرای که هم اکنون برگرده ء مردم افغانستان سوارند، در غرب بیشتر بر جعل اسناد و دروغ های شاخدار استوار بوده است . این دسته ء جنایتکار در فریب و به کجراه کشاندن اذهان افراد صاحب قدرت و موثر غربی مهارت و لیاقت خاص دارند. به سرگذشت ها ، عملکرد های زلمی خلیل زاد ، اشرف غنی احمدزی ، انورالحق احدی ،حامد کرزی و دیگر پرستشگران یک قبیله ای خاص که نظر می اندازیم ، دیده میشود که اینها علاوه بر قبول همه ذلت های دیگر به مدد دروغ های شاخدار و جعلکاری های متعدد ، موفق شده اند خود را به مقام جاسوس های درجه اول امریکا و انگلیس و دیگر کشورها ذیدخل در افغانستان برسانند و امروز از قدرت و امکانات بی حد و مرز در افغانستان برخوردار باشند.

کشف دوصدو شصت هزار کیلو گرام چرس و به آتش کشیدن فوری آن هم یکی از همان جعلکاری ها و دورغ گویی های است که داره ء قبیله پرستان برای فریب دادن اذهان دسته های معینی در غرب و مخصوصا اشتراک کننده های کنفرانس پاریس به آن دست زدند. در این دروغ بافی و جعلکاری یک تعداد از افسران بلند پایه ء نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان نیز با داره ء قبیله گرا ، قاچاقبر ، فاسد و جنایتکار کرزی – افغان ملت همدست و شریک می باشند. برکس پوشیده نیست که در قاچاق مواد مخدر برادران کرزی و دیگر سردمداران حکومت تنها نیستند و شبکه های خاص مافیای نظامی امریکا و انگلیس نیز در این جرم شریک می باشند. محال است که هروئین سالاران و شبکه ء مقتدر و شیطانی مافیای مسلط بر افغانستان و بخصوص آنانی که در قندهار حاکمیت خانوادگی را قایم ساخته اند ، از جمله باند جنایتکار و برادران فاسد و خاین حامد کرزی که خود بزرگترین قاچاقبران و فروشندگان هیروئین و چرس در جهان اند ، دوصد شصت هزار کیلو گرام چرس نقد و تیار را طعمه ء آتش سازند . اگر یک تعداد اشخاص خوش باور و بی خبر در غرب و درکنفرانس پاریس فریب حامد کرزی و باند قبیله گرایش را بخورند ، ولی امکانش کم است که آنها بتوانند مردم افغانستان و مخصوصا اهل مطبوعات مستقل را هم بفریبند.

واژه های کلیدی

مواد مخدر
آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • نیک آئین صاحب درود بر شما ! حیف وقتت که به تحلیل این دروغ شاخ دار پرداختی . کور هم میداند که دلده شور است . کسانیکه این نوع جعلیات را اخبار میکنند ، باز مانده گان نویسنده پته خزانه اند . دروغ و وقاحت هم حدی دارد . تصور بکنید که اگر یک موتر باربری پنج تن مواد را انتقال بدهد ، تنها 52 موتر باربری بخاطر انتقال آن ضرورت است . واقعیت اینست : برادریکه این گذارش را تهیه کرده حتمأاز طرف شب کدام تکلیف مهم برایش پیش آمده که در روز روشن چشمانش سیاهی کرده و 2.60 ک.گ. را 260 تن خوانده و راپور راگذارش داده است . زیرا در قندهار همه چیز را بزرگ می بینند و کلان احساس می کنند . درآنجا نه سیاست است و نه هم اداره. فقط همه در قصه کونفرانس و کونگره اوغانی هستند و بس . پیروز باشید.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس