صفحه نخست > دیدگاه > حامد کرزی خواهان بمباران اتمی پاکستان شد

حامد کرزی خواهان بمباران اتمی پاکستان شد

پنج شنبه 5 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

خانم سوزان رايس مشاور امنيتي قصر سفيد چندي قبل به كابل سفر كرد تا حرف اصلي اقاي كرزي در باره عدم امضاي توافق نامه امنيتي بين امريكا وافغانستان را بداند، درين نشست رييس جمهور كرزي گفت امريكا توان اوردن صلح به صورت فوري در افغانستان را دارد، همانطوري كه در جاپان جنگ به صورت فوري ختم شد.
اين تقاضا انقدر جدي بود كه خانم رايس با تلويزيون طلوع مصاحبه كرد وگفت امريكا عصاي جادويي ندارد تا فورا جنگ را ببلعد.

خانم رايس دوباره به امريكا رفت ودر انجا روي پيش نهاد اقاي كرزي بحث شد وبالاخره عصاي جادويي در قصر سفيد كشف شد.
مشاورين كاخ سفيد رمز حرف اقاي كرزي را كشف كردند وان استفاده بمب اتم در مناطق مرزي بين پاكستان وافغانستان توسط امريكا ميباشد.
گفته ميشود حالا در كاخ سفيد بحث روي تعداد بمب است واينكه ايا دولت افغانستان وپاكستان را در جريان قرار دهند يا نه؟
چه گونه رمز حرف هاي اقاي كرزي در كاخ سفيد كشف شد؟
اقاي كرزي خواهان فشار بالاي پاكستان توسط امريكا شده بود، متخصصين امنيتي ونظامي قصر سفيد روي كلمه فشار مورد نظر اقاي كرزي دو روز مكمل بحث كردند.

- انها بحث كردند كه اگر منظور اقاي كرزي فشار ديپلوماتيك بالاي اسلام اباد باشد كه خيلي زمانبر است ونميتواند تاثير فوري داشته باشد ونهايت فشار ديپلوماتيك منجر به تحريم پاكستان از طرف امريكا ميشود وتا ثمر دادن نتايج تحريم ممكن سال ها بگذرد ولذا اين منظور اقاي كرزي نيست چون تاثير فوري وجادويي ندارد.

- قطع كمك هاي ساليانه امريكا به ارتش پاكستان كه يك ميليارد ودوصد ميليون دالر است نيز حد اقل سالها طول ميكشد تا دولت پاكستان را از پاي در اورد چون پاكستان صدو هشتاد ميليوني فقط با پرداخت ده دالر توسط هر شهروند در سال ميتواند اين كمبود را پوره نمايد وپاكستان مانند افغانستان زير ساخت هاي اقتصادي وتوليدي خويش را هنوز فداي اسلام نكرده است وراه هاي بحري وهوايي تجاري، كارخانه هاي توليدي پاكستان سبب شده تا پاكستان مثل افغانستان نباشد كه بدون كمك هاي جدي ومداوم خارجي حتي نتواند اردو وپوليس خويش را به مدت يك ماه سر وظيفه نگه دارد لذا دريافتند كه منظور اقاي كرزي قطع كمك به ارتش پاكستان نيز نيست چون اين شيوه تاثيري براي تغيير تصميم اسلام اباد ندارد.

- جنگ متعارف رو در روي نظامي با پاكستان براي تغيير تصميم دولت مردان پاكستان نيز نميتواند به زودي تاثير داشته باشد.
چون درين صورت امريكا مجبور است از طريق افغانستان بالاي پاكستان حمله كند ودر انصورت جناب كرزي نيز در كنار پاكستان قرار ميگيرد وكار براي دست يابي به صلح بيشتر طولاني ميشود، اين شيوه نيز راه حل فوري وجادويي نيست.

- نصيحت كردن به پاكستان ودادن مقدار بيشتر پول به دولت پاكستان نيز سبب اين نميشود كه دولت پاكستان به حرف امريكا گوش نمايد، چنانچه دولت افغانستان به حرف امريكا گوش نميكند وچون دولت مردان پاكستان وافغانستان هردو مسلمان اند لذا نظر به تجربه دولت مردان افغانستان دادن پول وكمك نمودن پاكستان بي ثمر خواهد بود.

- ازاد سازي ملا برادر نيز نميتواند به صورت فوري صلح را بياورد چون اگر ملا برادر در بين طالبان طرفداران زياد ميداشت حد اقل ده تا پانزده هزار نفر از طالبان به نشانه اعتراض به تصميم دولت پاكستان براي به زندان انداختن او به دولت افغانستان تسليم ميشدند.

- رهايي دوازده نفر زندانيان گوانتانامو نيز عصاي جادويي نيست، چون ان دوازده نفر كه رها شوند خوراك يك روزه عمليات انتحاري اي اس اي نميشوند و ان دوازده نفر كدام دوازده هزار نفر پيرو در افغانستان ندارند كه به دولت بپيوندند.

بالاخره مشاورين دريافتند كه تنها فرمولي كه بتواند خواست اقاي كرزي را بر اورده بسازد وبه صورت فوري امريكا بتواند پاكستان را به قطع حمايت از تروريسم تشويق نمايد، تجربه جاپان است.
در جنگ دوم جهاني امپراطور جاپان تمام كشور هاي همسايه خويش را اشغال نموده بود وامريكا را نيز بمباران كرد وغرور امپراطور جاپان توسط دو بمب اتم امريكا به صورت فوري شكست وتسليم شد.

حالا خواست كرزي كه توقف فوري جنگ است وخواهان عصاي موسي از امريكا شده همين است تا عصاي موسي امريكا تروريستان وجادو هاي شان را در يك هفته ببلعند.

ولي اين پيشنهاد كرزي چند مشكل دارد؟
- مردم مناطق سرحد ازاد وقبايلي پاكستان ومردم افغانستان هم مرز پاكستان شايد با تهديد ده روزه امريكا نتوانند القاعده وطالبان راقناعت بدهند كه فورا سلاح شان را زمين بگذارند وتسليم شوند، لذا ممكن تلفات ناشي از استفاده بمب اتم بسيار بالا باشد.

- دولت پاكستان كه خود قدرت اتمي است شايد به خاطر پشتون هاي پاكستان حاضر نه شود با امريكا وارد جنگ اتمي شود چون براي پاكستاني ها، مردم سرحد ازاد از اولويت برخوردار نيستند ورنه چرا انها هنوز مانند ساير مناطق پاكستان زنده گي قانونمند ندارند.

- در صورت فاجعه اتمي وصلح فوري ممكن اين صلح فوري مورد انتقاد سازمان هاي حقوق بشري قرار بگيرد.
به نظر من كرزي ازين عجله وعصاي جادويي بگذرد بهتر خواهد بود، بگذارد طياره هاي بي سرنشين امريكا سران القاعده وطالبان را بكشد واهسته اهسته تروريست ها بي رمق خواهند شد.
پنج سال ديگر براي امريكا فرصت دادن بهتر از عصاي جادويي وبمباران اتمي است.
تشكر

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • درود

  آقاي داکترچه کشفي بزرگي کرده ايد. فقط اين رازرايک داکترکه عقلش راازدست داده باشد ميتواند چنين نتيجه گيري نمايد. امضاي پيمان حق مردم افغانستان

  است وبايد يک سلسله پطشنهادات مشخص ارايه شود. ميدانيد طي اين دوازده سال چه داريم حتا کسي حاضرنشد که يک پايه توپ ويا جنگ افزارقوي بدسترسي

  اردوي افغانستان بگذارد ووقت آن است که خارجيهارازيرفشارگرفت تامسووليت تماميت ارضي مارابدوش بگيرند ودرصورتيکه چنين نکنند پس اينجا چه گ...

  ميخورند. آرزودارم پي معالجه خويش تلاش نمايد تاخداي ناخواسته مادراولادها روي دشت وبچه ها بي سرپرست نماند.

  ازمايک نصحيت است وباقي براي کم عقلي وبيماري خودت تصميم بگريد.

 • واقعا که مردم بسیار پست و نمک ح رام هستید. همین چرندیاتی را که شما نوشته کرده اید فایده اش به کی می رسد و نقصان اش به کی؟ آیا شما مردم کثی ف کدام وقت از رسانه های پاکستانی چیزهای منفی را در رابطه به حکمروان مملکت شان نوشته کرده هستند، جواب نخیر، اما شما به ګفته جنرال طاقت واقعا حرا م ی هستید.

 • پنج عضو دایمی شورای امنیت موافقه نموده اند که هیچ وقت و هیچ زمانی و در هیچ کجای دنیا از سلاح اتومی و کیمیاوی و بیولوژیکی استفاده نکنند. در غیر آن صورت روس ها میتوانستند در جنگ افغانستان استفاده کنند. البته این توافقات بعد از جنگ دوم جهانی که در آن امریکا بر ضد جاپان از بم اتم استفاده نمود، صورت گرفته است.
  اما کشور پاکستان ثبات سیاسی ندارد و خطر آن وجود دارد که سلاح اتمی پاکستان در دست بنیاد گرایان اسلامی بیفتد و از آن استفاده کنند. بناً این وظیفه شورای امنیت و ملل متحد است تا در قسمت محو سلاح اتمی پاکستان هرچه عاجل تر اقذام نمایند. و اگر پاکستان انکار کند، مثل ایران باید به تعزیرات اقتصادی مواجه شود.

 • گپ یک گپ است که امریکا پلان دراز مدت دارد واین طالبان نیز از امریکاست بعد خود بفهمید.بااحترام

جستجو در کابل پرس