در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > چپاول ملیارد ها دالر کمکهای خارجی به افغانستان توسط افراد بلندپایه دولت

چپاول ملیارد ها دالر کمکهای خارجی به افغانستان توسط افراد بلندپایه دولت

اخیرا وزیر مالیه حکومت کرزی برخلاف ادعای مردم افغانستان وجامعه جهانی که افراد بلند پایه دولت متهم به اختلاس ملیارد ها دالر ازکمک های جامعه جهانی هستند قضیه را وارونه جلوه داد.
شــاه محـــــمود محـمود
شنبه 10 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اخیرا وزیر مالیه حکومت کرزی برخلاف ادعای مردم افغانستان وجامعه جهانی که افراد بلند پایه دولت متهم
به اختلاس ملیارد ها دالر ازکمک های جامعه جهانی هستند قضیه را وارونه جلوه داد.

اخیرا وزیر مالیه حکومت کرزی برخلاف ادعای مردم افغانستان وجامعه جهانی که افراد بلند پایه دولت متهم
به اختلاس ملیارد ها دالر ازکمک های جامعه جهانی هستند قضیه را وارونه جلوه داد. او ادعا نمود که گویا دولت درطول چندسال صرف یکملیارد دالر را ازکمک های جهانی بدست اورده ومصرف نموده است وبقیه ۱۹ملیارد دالر را خارجی ها خود مصرف نموده اند.درحالیکه با در نظر داشت حقایق انکار ناپذیر این ادعای او فقط خاک به چشم مردم انداختن است زیرا نظر به امار وارقام ارایه شده حکومت عایدات سالانه دولت افغانستان صرف ۷۵۰ ملیون دالر ازاقتصاد داخلی است که می تواند نصف بودجه عادی دولت را تامین نماید ونصف باقیمانده بودجه عادی ازکمک های خارجی تمویل میگردد . بنابراین اگر رقم فوق را ضرب هشت سال کنیم بدون شک مبلغ شش ملیارد دالر را حکومت برای تامین بودجه عادی ازطریق کمکهای خارجی بدست اورده است صرف نظر ازاینکه بودجه انکشافی دولت که چند برابر بودجه عادی است 100% کاملا متکی به کمکهای خارچی بوده وتا اکنون به ملیاردها دالر بدین بهانه بدست اورده است. سوال اینجاست درحالیکه دولت ماهانه 200 ملیون دالر را ازسرای شهزاده کابل پول افغانی خریداری نموده وبه وزارت خانه ها توزیع مینماید تاخرچ ومصرف خودرا پوره نمایند خصوصا مصارف نظامی که هرماه بطور روز افزونی رو به ازدیاد است به غیر از پول کمکهای خارجی , دولت ازکدام مدرک بدست میاورد؟ .بنا این یک حقیت آفتابی است که افراد بلند پایه دولت در چپاول ملیارد ها دالر ایکه ازطریق کمکهای خارجی به افغانستان آمده است دست قویی دارند که خریداری خانه های لوکس در شهر های لندن، نیورک، واشنگتن ،دوبی وغیره شهرها وهمچنان سرمایه گزاری در مراکز مهم تجارتی دنیا در دوران حکومت آقای کرزی توسط این افراد شاهد این مدعا است
به این ارتباط توجه شما را به مضمون زیر که در سایت سلام وطندار نشر گردیده است معطوف میدارم که در مقایسه با اظهارات اخیر وزیر مالیه که با کتمان حقیقت, بی شرمانه منکر دریافت ملیارد ها دالر کمک خارجی که درطی این چند سال به دولت سرازیر شده گردیده است پرده از فساد گسترده این دولت مافیائی برمیدارد:

ارزش دالر در مقابل پول افغانی به طور بی سابقه ی کاهش یافت

امروز در سرای شهزاده ی کابل برای چند ساعت یک دالر امریکایی 45 افغانی و95 پول معامله می شد، ولی دوباره در اواخر روز ارزش یک دالر به 46 افغانی 20 پول افزایش یافت.
حاجی محمد ظاهر یکتن از صرافان در سرای شهزاده ی کابل به سلا م وطندار گفت: در اوایل صبح امروز قیمت اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به طور بی سابقه ی کاهش یافت که یک دالر امریکایی در ولایت هرات 45 افغانی و 85 پول معامله می شد که نظر به سرای شهزاده ی کابل 10 پول تفاوت را نشان می دهد.
اما در عصر امروز دوباره نرخ اسعار خارجی نسبتاً ارزش خود را دوباره به دست آوردو یک دالر امریکایی به 46 و20 رسید.
حاجی زیرک یکتن دیگر از صرافان شهر کابل گفت: اکنون یک دالر امریکایی 46 افغانی و10پول خریده میشود وفروش آن 46 افغانی و15 پول میباشد.
آقای زیرک گفت مقامات بانک مرکزی در هر هفته مبلغ 50 تا 60 میلیون دالر امریکایی را به بازار عرضه میکند و در عوض آن پول افغانی را از بازار خریداری می نماید و این یگانه دلیلی است که سبب میشود تا قیمت دالر در برابر افغانی کاهش بیابد .
از سوی دیگر به دوران افتادن بیشتر پول افغانی نسبت به گذشته درمعاملات دلیل دیگر بلندرفتن ارزش افغانی خوانده شده است، در حال حاضر حدود119 ملیارد افغانی در سراسر افغانستان در دوران است در حالیکه سال گذشته تنها 90 میلیارد افغانی دربازار ها در گردش بود.

ایمل هاشور سخنگوی دافغانستان بانک به سلام وطندار گفت: تنها لیلام دالر از سوی این بانک در بازار ها باعث پاین امدن نرخ دالر دربرابر پول افغانی نمی شود بلکه تقاضای مردم به پول افغانی بیشتر است. از این رو بیشتر داد ستد ومعاملات به پول افغانی صورت میگیرد وارزش دالر در برابر پول افغانی پاین میاید .

از طرف دیگر افغانستان در حال بازسازی قرار دارد کمک های کشور های کمک کننده به افغانستان وارد میشود دالر بیشتر به بازار عرضه می شود که عرضه بیشتر ان سبب می شود ارزش دالر پاین بیاید .
سخنگوی دافغانستان بانک به سلام وطندار گفت لیلام دالر عمده تا" برای نرخ مبادله صورت نمیگیرد چون اساسا" سیاست پولی بانک مرکزی پول را درجریان هدف قرار میدهد.
باارزش شدن پول افغانی در مقابل اسعار خارجی پیامدهای منفی نیز در پی دارد، چون کسانی که به دالر معاش می گیرند از این ناحیه متضرر می شوند و شماری از کارمندان در موسسات وانجو ها داخلی وخارجی از پایین امدن ارزش دالر در برابر پول افغانی شکایت دارند.
یکتن از شهر وندان کابل که کارمند یکی از انجو ها است به سالم وطندار گفت چون نرخ دالر در حال نوسان است این مساله سبب می شود تا آن عده از موسسات داخلی وخارجی که معاملات شان به پول دالری است با مشکلا ت اقتصادی مواجه شوند.

استاد مسعود یکتن از کاشناسان مسایل اقتصادی به سلام وطندار گفت که در حقیقت پول اصلی ما پول دالراست وارزش افغانی بر اساس ارزش دالری حساب میشود بر این اساس قیمت ها افزایش پیدا میکند که این خلاف قانون عرضه وتقاضا است .
وی گفت: رابطه معکوس متناسب بین ارزش قیمت ها وجود دارد یعنی زمانی ارزش پولی یک کشور بلند می رود باید قیمت اجناس پایین بیاید در حالیکه قیمت ها برخلاف ارزش پول افغانی بالا رفته است.
به گفته ی سید مسعود درحال حاضر انفلاسیون پوشیده در کشور وجود دارد.
به عقیده کارشناسان مسایل اقتصادی زمانی میتوان به پول افغانی ارزش حقیقی داد که تولیدات وصادرات در کشور وجود داشته باشد در غیر آن بانک مرکزی با سیاست پولی میخواهد تا به پول افغانی ارزش غیر حقیقی بدهد.

پيام‌ها

 • فقط از جناب قبیله چپاول و غارت کردن سروته می گیره از آمن نام فاشیستان تا امورز دزد ی و خیانت ظلم و قتل عام دیگه کارِ انجام نه دادن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  قتل عام مردم هزاره ومعضلهء کوچیها درین ساحه

  تاریخ افغانستان از واقعیت های ظالمانه مشبوع است - زمامدار در جامعه قبیلوی مظهر وخلیفه دین و روحانی مجری احکام � تلقین گروتفسیر کننده دین است تا ریخ قبیلوی گنجا یش نو پذیر ی را ندارد ومعبد کهنه ها و مدفن نو ها است. بایاد آوری این رویدادهای تلخ تاریخ به این نتیجه روشن میتوان دست یافت که بدون تأمین برابری حقوق سیاسی میان گروههای قومی واقلیتها ی ملی ومذهبی افغانستان جامعه ء بلادیده ما از ستم اجتماعی ونابرابری ملی نجات ورهایی نمی یابند فرآیند رشد مستقل ملی ووحدت ملی کشور کثیرا لملة ما کند و رنجهای مردم ما دراز تر میشود. - رویدادهای چنددهه اخیر بوضوح کامل آشکار ساخت که سلاطین، شاهان وامیران به مقصد جاودانه ساختن تاج وتخت و قدرت برای خاندان خود ها و برای بهره کشی ازتوده های مردم کشور، فرزندان وطن را در جهل وتاریکی قرون وسطایی نگه میداشتند.

  طوریکه امیر عبدالرحمن بیش از شصت ودو فیصدنفوس مردم هزاره را قتل عام کرد و عده کثیری خانواده های مردم هزاره را از مناطق هزاره نشین ولایات ارزگان � زابل - قندهارو هیلمنداز زاد گاه وسرزمین آبائی شان مجبور به کوچ اجباری نمودند. بدون شک امیر عبدالرحمان سیاه ترین چهره و جابر ترین فرد در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است.او برای تثبیت و استحکام قدرت خویش بیشترین کشتار و بد ترین جنایات را مرتکب گردید. 62فیصد جامعه هزاره به دست او قتل عام گردید. هزاره جات با تمام منابع اقتصادی، انسانی و فرهنگی آن نابود و تاراج شد و بیشترین ساحات و زمینهای های حا صل خیز آن توسط لشکر امیر پس از نابودی و فرار ساکنان آن برای همیشه غصب شد. � نسل کشی و بدرفتاری عبدالرحمن خان در مقابل مردم زحمتکش هزاره و آواره ساختن آنها از محل بود و باش شان و مباح ساختن تصاحب دارايی منقول شان بنام غنيمت و توزيع زمين مزروعی وعلفچر آنها به فاتحين، گناه نابخشودنی و خصومت نژادی است و چگونه اين زيان به بازمانده گان آن مردم جبران می گردد ؟! چنانچه که اکنون هم تنازعات و اختلافات برسر همان علفچرها که پيامد عملکردهای زمامداران پيشين است وجود دارد. جنون و جنایت عبدالرحمان تا آن حد بوده که از سر انسان کله منار بسازد.در کتاب" کله منار ها در افغانستان" موارد متعدد از کشتار و کله منار های که توسط امیر عبدالرحمان بنا شده ذکر گردیده است ولی عبدالرحمان در خاطراتش فقط به یکی از آنها اعتراف نموده است.در جنگهای هزاره جات "از طرف دشمن سه هزار نفر درمیدان جنگ کشته شد...من حکم دادم منار از سر های مقتولین دشمن سا زند تا بقیه خائف شوند."(تاج التواریخ ص 39)

  در زمان نادر خان نا رضایتی ها بالا میگرفت و اژدهای خون آشام خانواده نادری سردار محمد هاشم صدر اعظم هر روز سرهای مبارزین ضد استبداد ووطنپرستان و بخصوص مبارزین مردم هزاره رااز تنها ی شریف شان جدا میکرد و بازار چوب زدن ها � قین وفانه ها � روغن داغ کردن ها- واسکت بریدن ها- ناخن کشیدن ها � چانواری کردن ها و به دار آویختن ها کاملآ گرم بود. درین بازار خونین - فقط تاجران خون و جواسیس نفع سرشاری بدست می آورد وبه مقام وجا ه و جلال دست می یافتند.براساس مشوره انگلیس ها خانواده ء نادر خان مثل دیوانه کور شمشیر بدست برجان روشنفکران انقلابی افتاد و تا توانست کشت.وبسیاری را توسط زهر مسمو م میکر د واز بین می برد و کشور را به گورستان بزرگ تبدیل کرده بود..

  ماه ثور سال 1358 �ش. عبدالله امین رئیس تنظیمیه شمال دولت وقت در هنگام قیام مردم هزاره برضد دولت وقت در دره صوف - با میان و تاله وبرفک گفته بود که سر مردم هزاره از من ومال وناموسش از شما سپاهیان دولتی است بر اساس همین شعار خا ینانه و ضد بشری صد ها تن از قیام کننده گان ومردم ملکی بی گناه در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان � در ولسوالی تاله وبرفگ ولایت بغلان وهم چنان در مرکز ولایت بامیان بطور جمعی قتل عام گردیند. و مطابق همین شعار کشتار جمعی که در ین مناطق انجام شد هر گز فراموش مردم هزاره نمیگردد. این همان اعلان امیر عبدالرحمن خان که تقریبآ یک قرن پیش در باره مردم هزاره کرده بود که توسط عبدالله امین تکرار گردید.

جستجو در کابل پرس