صفحه نخست > خبر و گزارش > وزارت مالیه در چنگال افغان ملتی ها

وزارت مالیه در چنگال افغان ملتی ها

میرویس جلالزی
جمعه 20 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

از چندین سال به این سو از خیش خوری ها و بالا شمردن ضوابط بر روابط در ادارات حکومتی افغانستان در هر کنج و کنار این کشور رنج دیده سخن زده میشود.
این سخن ها در حد احتمالات و خیال ها باقی نه مانده بلکه اکثراً به واقیعت های عینی استوار میباشد.
افغانستان کشور که از حدود چهار دهه به این سو درگیر جنگ های داخلی بوده بعد از فروپاشی نظام سیاه طالبان برخلاف توقعات ملت رنجورش به گرداب غرب زده ها و فاسدین قرن بیست و یکم فرو رفت.
طی ده سال اخیر از کرسی های عادی تا رده های بالا همه در بازار سیاه ی سیاست، پول و مافیایی قومی به لیلام گزاشته شد.
این خود سری ها و ناقانونی ها کیفیت را قربانی روابط نموده و سبب به میان آمدن فاصله میان مردم و حکومت
حاکم شد.
هزاران افغان کار فهم و مسلکی از صفوف ارتش و پولیس اخراج و به تقاعد سوق گردیدند و در بدل چریک های که از الفابای قانون و بشر چیزی در فکر نه دارند جاگزین آنان شدند.
در ادارات ملکی نیز به بهانه های ریفورم و همچنینی صدها تن وظایف خود را از دست داده و در بدل اقارب مقامات ارشد چون وزرا، معینان و روسا گماشته شدند.
در سلسله ی این چور و چپاول دارای های ملی و پست های دولتی از وزات مالیه و تجارت نیز به صفت یک محل یاد میشود که اکثریت پست های کلیدی آن در گرو یک گروه خاص حزبی قرار داشته و هیچ فرد بیرون از حزب نه میتواند به کرسی های کلیدی این دو آداره ( و ادارات خارج از چوکات این ادارات که به گونه ی به آنها ارتباط دارد) دست یابد.
گفته میشود که وزارت مالیه و تجارت از حدود شش سال به این سو در گرو حزب تندرو افغان ملت قرار دارد که ریشه ی فعالیت آن به حدود سه دهه و بیشتر از آن در داخل و خارج از افغانستان میرسد.
این حزب در اوایل خارج از مرز های افغانستان یعنی در پاکستان بر ضد رژیم ی داود خان هسته گزاری شده بود که بعداً با مرور زمان اهداف این حزب نیز دگر گون گردیده و سران آن به خاطر منافع شخصی دست به دامن این و آن زدند.
اما بعد از آنکه اداره موقت به رهبری حامد کرزی در افغانستان به میان آمد افغان ملتی های پراگنده در شرق و غرب بار دیگر در تلاش به دست آوردن قدرت شدند و به سوی کابل تاختند.
آنها با زراکت و سیاست فریبگر دیرینه یی خود چپن ریس جمهور را پناه گاه امن شمرده و در کنار صدها متجاوز و وطن فروش دیگر داخل این کانون گرم شدند.
بعد ها دو تن از مهره های کلیدی این گروه عمر زاخیلوال که در اوایل ریاست اداره ی ایسا را به عهده داشت و انوارالحق احدی که ریاست بانک مرکزی را عهده دار بود آهسته آهسته دست به جمع آوری افراد پراگنده ی حزبی ایشان گردیده و تلاش نمودند تا پست های مروبط به این دو اداره را از چهره های غیر متخصص اما حزبی و وفادار خود پر سازند.
این دو تن به زودی اکثریت پست های بانک مرکزی و اداره ی ایسا را به افغان ملتی ها سپرده و از آنجا خود را به دو مقام بلند یعنی وزارت های تجارت و مالیه رسانیدند.
افغان ملتی ها که از سال ها تشنه ی قدرت بودند با بدست آوردن این دو پست به ارزوهای دیرینه یی خود رسیدند و به زودی ریشه های خود را در بدنه ی این دو ارگان کلیدی محکم نمودند.
با گزشت زمانی اندکی پست پشتی تجارتی بانک به گل مقصود ثابت یکتن از افغان ملتی های مربوط به عمر زاخیلوال سپرده شد.
اندکی بعد فضل قادر هده وال یکتن از فعالین دیگر این گروه به پست بانک ملی دست یافت.
به ترتیب دو تن از فعالین این گروه که متعلق به یک خانواده و از ریشه ی هده وال بودند به ریاست های گمرک ننگرهار و هرات دست یافتند و گفته میشود که آنان هر دو مبلغ یک ملیون دالر امریکایی را به صورت مجموعی به اقای زاخیلوال به طور تحفه به اکونت شخصی وی در چارتر بانک واقع سرک دهم وزیر اکبرخان کابل انتقال دادند.
در همین حال ریاست گمرک حیرتان، شیرخان بندر، پکتیکاو کندهار و اسلام قلعه نیز از سوی زاخیلوال در بدل پول به چند تن از نزدیکان اقای زاخیلوال به تظمین سه تن از وزرای کابینه حامد کرزی و مالک شرکت حبیب گلزار تحویل داده شدند.
گفته میشود که این تقرر حاصل یافته گان به صورت ماهوار حدود 15 ملیون دالر امریکایی را به حساب شخصی اقای زاخیلوال واریز می نمودند و این فیصله در یکی از ویلا های محمود کرزی برادر ریس جمهور در دوبی صورت گرفته بود.
در همین حال حدود دوه صد و پنجاه تن از نزدیکان زاخیلوال و تحصیل یافته گان پاکستانی در پست های مختلف وزارت مالیه تقرر حاصل نموده اند که معاشات انان از حدود یک هزار و پنجصد دالر امریکایی آغاز و به حدود بیست هزار دالر امریکایی در یک ماه میرسد.
در همین حال سید مبین شاه که بعداً به اختلاس حدود پنجصدهزار دالر امریکایی باز داشت شد نیز از سوی زاخیلوال نخست به صفت معین معنیت عواید و بعداً به صفت ریس مالیه دهنده گان متوسط مقرر شده بود.
مبین شاه مکلف گردیده بود که هر ماه حدود 450 هزار دالر را به حساب اقای وزیر منتقل نموده و در بدل صدها تاجر متوسط و بزرگ را از دادن مالیه در بدل رسید های جعلی معاف مینمود.
اما با سپری شدن حدود دو سال موصوف از سوی اداره مبارزه با فساد هنگام اخذ رشوه از یک تاجر بزرگ افغان بازداشت گردید.
یک مقام وزارت مالیه که نه خواست نامش افشا شود به کابل پرس? گفت، اقای زاخیلوال فردی به نام صافی را به صفت معاون د افغانستان بانک مقرر نموده است که وی وظیفه دارد تا وابسته گان اقای زاخیلوال و گروهش را از ولایات شرقی کشور به کابل انتقال داده و به نحوی به ادارات مربوط به بانک مرکزی ارتباط دهد تا صاحب پول و مدرکی شوند.....
ادامه مطلب به زودی.......

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • افغان ملیتی ها منابع وطن را چپاول کردند. معادن را شخصی کرده گرفتند. کارخانه ها را تصاحب کردند. تمام این معادن و کارخانه های دولتی را به پشتونها دادند. حتی در معادن و کارخانه های دولتی در شمال را به پشتونها ها دادند.

  افغان ملتی ها از روشنفکران پشتون هستند. خر و غول و روشنفکری.

  سگ تازی و گاوان شمالی
  بود از پشتون و افغان بهتر

  خران قریه های قطه غنی
  بود از مردم افغان بهتر

 • افغان ملتی های که به سرکردگی اسماعیل یون مانیفست افغان ملت یعنی کتاب دویمه سقوی را نوشته اند. تاکید اکید نموده اند، که وظیفهء هر افغان اصیل یعنی هر پشتون است تا هرچه در توان دارد افغان وافغانیت را در جامعه تبلیغ وترویج نماید. از همین خاطر است، هر افغان ملتی خورد و یا بزرگ که در یک تیلویزیون ظاهر می گردد. در هر صحبت خود بار، بار کلمهء افغان را جاوبی جا بکار می برد. تادّین خودرا ادا کرده باشد.

 • زاخیل وال فرزند ناخلف انگلیس. مثل تمام پادشاهان و وزیران اوغان


 • 20 دسامبر, 04:50, بوسيله‌ى محمد
  ازخیانت های زاخیل وال و احدی د ر کل افغان ملتی ها ، جناب حامد کرزی رییس جمهور افغانستان خبر دارد و
  شریک شان خواهد بود این همه مبالغ هنگفت را زاخیل وال و احدی و قبیله ای شان به تنها یی حضم کرده نمیتوانند
  اززمانیکه حامد کرزی به حیث رییس موقت دولت و رییس جمهور افغانستان مقرر گردید د ر 12 سال تمام تعصب و تبعیض و بی عدالتی برعلیه غیرپشتون ها نسبت به سابق زیاد و افزون شد ه غاصبین ناخوانده صاحب خانه را با سرکرده گی حامدکرزی ، ازکار و زندگی محروم ساخته اند و میسازند ازخدا نمیترسند و از مرد م جهان
  شرم و حیا نمیکنند
  خبر رسانی طلوع نیوز کابل ، تحت تسلط و سخن گویی محمود کرزی براد ر حامد کرزی رییس جمهور افغانستان
  تبدیل گشته است تبلیغات منفی و تبعیضی د ر تجارت افغانستان را برای غیری پشتون ها را یکطرفه نشرمیکند محمود
  کرزی میخواهد تجارت افغانستان را به خود اختصاص د هد به انحصا ر خود و قبیله خود د ر آ ورد .

  پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس