در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > چشم انداز داستانهای "سکسی" بینظیر بوتو

چشم انداز داستانهای "سکسی" بینظیر بوتو

عارف عرفان
دوشنبه 23 دسامبر 2013

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بوتو چند روز بعد از تصرف کابل بدست طالبان درتلويزيون پاکستان خود را «مادرطالبان» ناميد.بینظیربوتو،با آراستن خرقۀ تقدس ،بزرگترین پرورشگاه طالب وتروریسم را درپاکستان بنیاد نهادوافغانستان را به مسلخگاه آنان مبدل ساخت.نخستین تدبیراو درافغانستان تحت چتر،نماد های اسلامی وپندارهای فریبنده قداست دینی درخصوص حمایت از اسلام ودفاع ازحریم زنان ،عبارت ازصدورفرمان رعایت "حجاب "، انسداد مکاتب،دفاتروموسسات برای اناث وزندانی ساختن "زنان" کشوردرچهاردیوارمنازل شان بود.

امااوکه جهت تحقق برنامه های ویرانگرانۀ پاکستان ،جامعۀافغانستان را درگنداب جهالت،قساوت،وحشت وویرانگری غرق ساخت، خود سالهای طولانی را درزیراین "چادربی بی"درفحشاءوخوشگذرانی سپری نمود. خوشبختانه درین اواخرآفتاب حقیقت ،چادرریائی وعوامفریبانه این زن شریرتاریخ را به باد داده وچهره اصلی و آگنده بافساد اخلاقی ،او رابه نمایش گذاشت:

برپایۀ اطلاعات رسانه های معتبرجهانی درین اواخر،رخساره واقعی بینظیر بوتوازعقب حجاب کذائی بیرون آمده ودرمنظرگاه خلایق جهان به نمایش درآمد.چنانچه درویبسایت "Zim Tv"پاکستان،تحت عنوان (حیات پنهان سکسی دودمان سیاسی، بینظیربوتو،تحت نورافگن های نیرومند) چنین آمده است که:"اخبار واقعی راجع به بینظیر بوتو از منابع رسانه های غربی سرچشمه نمیگیرد.این مربوط به جائی دیگریست.که بارمزوراز سیاه وعمیق ،تجلی یافته وتاکنون درهیچ یک ازمنابع رسانۀ ومجلات افشا نشده بود."

برپائی پارتی های سکسی درعمارت قدیمی و مجلل بینظیر بوتو در منطقۀ "سّری لندن "به اخبار تکاندهندۀ روزنامه های همه جا مبدل شده است.روزنامه های بریتانیا این خبر را به نشر سپردند. برجسته ساختن نام بینظیر بوتو درسرخط خبری این روزنامه ها پرده از فعالیت سکسی شخص بینظیر بوتو برمیداشت.حا لا همه اخبار جهان از منابع خبری بریتانیا نقل قول نموده ،درحالیکه اخبار وروزنامه های بریتانیا اصلآ یا اینکه از اسراردرونی روی دیگر داستانهای سکسی بینظیر بوتو خبرنداشته ویا اینکه جرئت بیان آنرا ندارند.طرف دیگر زندگی بینظیر بوتو نهایت سیاهترازآن است که درباره اش تصورمیرود.

این واضح است که بینظیربوتو صاحب قبلی این عمارت بود،(عمارت 9 ملیون پوندی -ب).جایکه برنامه های سکسی راه اندازی میگردید. تا هنوز اکثر خوانندگان این گزارش را با علاقمندی به خوانش گرفتند.اما چیزیرا که این خوانندگان نمیدانند،عبارت از ین است که درحقیقت شخص بینظیر بوتو یک فعال مشارکت در پارتی های سکسی اشخاص مهم در "دبی" و"بریتانیا" بود.

درین اواخر یک" پارتی سکسی"،در" ویلای -24"بینظیر بوتو در" دبی "برگذارشد،که مهمانان دارآن عبارت ازخانم شیری رحمان سفیر سابق پاکستان درایالات متحده آمریکا بود. از پسر بینظیر بوتو بیله وال بوتو وآصف علی زرداری نیز درمیان مهمانان برجسته دعوت بعمل آمده بود.

اما این واقعه زمانی افشا شد که شخصی که دستیارسازماندهی این جریان بود،خانمی را به نام "سارا " به این پارتی سکسی دعوت نموده بود.شیری رحمان قویآ یه دعوت این خانم مخالفت نمود وسپس بطور ناگهانی، آنها محل این برنامۀ سکسی خویشرا تغیردادند.

برخی گفتگو که میان همکار برگزارکننده این پارتی سکسی یعنی "عمر" و"سارا"زریعۀ تبادلات ایمیل، صورت گرفت،ودر هفته نامۀ (ویکلی بلیتز )"بنگلدیش "بطور ویژه وانحصاری درخصوص این داستان انتشار یافت ،منعکسس کننده داستانهای صحرائی پنهان این سکس مرموز میباشد. (ویکلی بلیتز ) همان روزنامۀ میباشد که در دراول از داستان روابط جنسی "بیلوال بوتو" با خانم "حنا ربانی کهر" پرده برداشت، اما سائر روزنامه های جهان،برپایۀ منابع اصلی (ویکلی بلیتز)،به روایت داستانهای سکسی بینظیر بوتو پرداختند.

در بخش هفته نامۀ بلیتزآمده است:" هرچند داستانهای سکسی خانم بینظیر بوتو،درکتابی عنقریب منتشر خواهد شد اما باید خاطر نشان ساخت،که بیلوال سفیر سابق پاکستان درایالات متحده آمریکا سازمانده این پارتی در بریتانیا ودوبی از جملۀ رفقای نزدیک بینظیر بوتو بود،وشخص بینظیربوتو ازجمله شرکت کنندگان اصلی این "پارتی های سکسی "بود. حا لا بیلوال از جملۀ شرکت کنندگان ویژۀ این پارتی های سکسی در دبی بود.پارتی های سکسی که اخیرا دردبی بو سیله شیری رحمان راه اندازی شد،بیلوال بوتو وبرخی خانم های بلند پایه از پاکستان دران دعوت شده بودند.
درگذشته "شخصی بنام عمر،موظف شده بود تا چنین سرویس های خودمانی وصمیمانه را برای خانم بینظیر بوتو وشیری رحمان ،دردبی آراسته سازد.او خدمات خویش را برای برخی خانم های بلند پایه ومعروف پاکستان انجام میداد.عمر درایمیل های خویش به خانم سارا وسیعآ تشریح نموده است که او خود ،شیری رحمان وسائیرمردان ،چگونه در برنامه های" گروهی سکسی "با خانم بینظیر بوتو وبرخی دیگری از خانم های پاکستانی شرکت داشته است .این گزارشات مستدل افشا مینماید که چگونه فامیل بوتو در روابط سکسی بطرز مرسومی وعنعنوی با "محارم "فامیلی درگیر بوده اند.

زمانیکه خانم "شیری " ملتفت شد که "عمر " با خانم سارا ، مکاتبات وارتباط انترنیتی برقرارنموده است،برآشفته شد وبرای عمر فرمان داد تا جریان گفتگو با "سارا " را متوقف نماید.درحالیکه قبلآ خانم شیری رحمان ورفیق خانم دیگرش با خانم سارا ،خط ارتباط برقرارنموده واز جریان سکس افسارگریختۀ خویش پرده برداشتند.

این داستان بصورت کُل درکتابی بنام (down-town Paris) انتشارخواهد یافت..

تبصره: نصر الله بابرلقب" پدر"طالبان افغانستان را ازآن خود نموده وخانم بینظیر بوتو ادعای لقب "مادر "طالبان را به خود اختصاص داده است. معلوم میشود که جناب حامد کرزی مشتاقانه درجستجوی آنست تا با تضرع با اولادۀ این عناصرفاسدبه گفتگو پرداخته ولاجرم سرنوشت جامعه وملت افغا نستان را معین سازد!

برای معلومات بیشتر به لینک های ذیل لطفآ کلیک نمایید.
http://www.zemtv.com/2013/10/01/secret-sex-life-of-benazir-bhutto-a-political-dynasty-in-the-limelight/
http://www.weeklyblitz.net/2013/10/secret-sex-life-of-benazir-bhutto-a-political-dynasty-in-the-limelight-part-1

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • شرم است برای کابل پریس کد ازی مفالہ چیرد وپیرد شی ۔ بینظیر یگ زن مبارز بود۔

 • این گزارش را مه بسیار پیش خوانده بودم ... درباره روابط سکسی بینظیر بوتو، بسیار تبصره ها شده است، یکی از همصنفی وخت تحصیلش در پوهنتون اکسفورد، درباره ی ایشان خاطرات خویش را نویشته کرده است، که در ان گفته ، که خانم بوتو در بین محصلین بنام دختر سکسی مشهور بود ... اگر میخواهید درباره ی رسوایی های سیاسیون پاکستان پیشتر بفامین یک کتاب بنام ( پارلیمینٹ سے بازار حسن تک) را بخوانین گپهای جالب و مستند داره ...

 • واقعاً که بی نظیر بوتو چه پت های بینظیری داشت. حیف که کشته شد.

 • مقالهء جناب عارف عرفان خيلي جذاب ودر عين حال مستند است، ميرمن بينظير بوتو قبلا با عمران خان نيز روابط سكسي داشته است، پاكستان كشوري است كه ازطرف انگليسها به منظور بدنام ساختن اسلام ساخته شده است، اين كشور از بدو پيدايش ًخود تا امروز بحيث يك دانهء سرطاني ،به دستور انگليس وبر اساس يك توافق ميان سران قبايل پشتون وبلوچ وسندي وپنجابي برضد هند و أقوام غير پشتون افغانستان بميان آمده است تا حافظ منافع غرب به شكل عام واز انگليس به شكل خاص باشد،

 • خدا نیامزد این مادر طالبان را. از همین خاطر است که طالبان حرامی هستند چرا که مادر شان فاحشه بود.

 • فرزندان بی نظیر. غول ها را سیل کنید که به کون ناموس خودشان چوب می زنند.

 • بسیار جالب بود همچون افشاگری ها موثر است در عریانی چهره های مبارز طالبان .... ههه ههه ههه ههه ههه ادامه بدهید تاثیر دارد تا طالبان و حزب اسلامی هم متوجه شوند

 • مسلمین جماعت عجیب علاقهء به اخبار سکسی دارند! همین گزارش به سر و ته و کاملا دروغ جناب عارف عرفان را بیش از هزار مرتبه لایک زده اند. طبق گزارش هوفینگتون پست و دیلی میل، بعد از مرگ خانم بوتو در ویلای محل اقامت ایشان سکس پارتی بر گزار میشده است، نه اینکه خانم بوتو در سکس پارتی شرکت کرده باشد.

  هوفینگتون پست:
  A Surrey mansion which used to be a holiday home of former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto reportedly now hosts sex parties and all night raves.

  Rockwood House in Witley, was bought by Bhutto and her husband Asif Zardari in 1995, during her second term in power.

  Bhutto was assassinated in 2007 and the 365 acre property is now managed by a tenant who has admitted using it to host parties "of a sexual nature".

 • این بینظیر بوتو بسیار شوقی بوده. خدا میداند که چقدر فساد دیگر را نیز انجام داده که ما نمیفهمیم. خدا شرماندیش

 • اولین بار طالبان را بینظیر بوتو به افغانستان فرستاده بود که عامل کشتار جمعی وقتل عام مردم ما گردیده بودند این ها بودند که دختر وزن افغان را از تحصیل واشتغال محروم ساخته بودند اما خود شان آن کارهارا میکردند وبه زن ودختر پاکستانی همه امکانات برابر ومساعد بود . لعنت به این تبعیض واین نوع اسلام دورو ودورخ. مثلیکه حالا میگویند انتحاری در افغانستان جایز ودر پاکستان ناجایز است....

 • سلام ارمین هستم از شیراز دوست دختر ندارم و خیلییییی تنهااااااام بخدااااااا. دنبال یه دختر خوبو مهربون واسه دوستی خوبو صمیمی از شیراز یا نزدیک شیرازهستم ماشین وخونه هم دارم تنها زندگی میکنمو مجردم اگه کسی مایل به دوستی هست زنگ بزنه ویا پیام بده لطفا تا بیشتر باهم اشناشیم ممنونم 09301565889

 • سلام .آزيتا 25 تهران هر كي كوس خامه اي كون پنبه اي و سينه مرمريمو ميخواد بايد اول شارژ بفرسته.تو سكس وحشي و باحالم اندام سكسيم زير لباساي سكسي كيرتو سيخ ميكنه.واسه سكس هر شهري هم بخواي ميام .تا شارژ نفرستي جواب تلفن نميدم.سكس تلفني شاارژ 5 هزاري .سكس حضوري شارژ10 هزاري بايد بدي تا آدرس بدم بيايي بعدسكسم 50 ميگيرم. سكس وب شارژ 10 هزاري.كير كلفتا منتظرم اينم شمارم 09360565597 تا شارژ ندي جواب نميدم

  پاسخ

 • سلام من دنبال یه دختر یا زن واسه سکس میگردم از قم هستم
  اگه کسی هست اس بده اطفا09196924595 من 32 سالمه
  مجرد هستم خوشحال میشم تماس بگیرید یا واسم ایمیل بفرستید
  09196924595a@gmail.com

 • بهمن هستم از تهران دنبال یه دختر یا خانم بیوه همه جوره هستم تلفن من 09198884205

  آنلاين بنگريد : http://www.lolehbazkoni.ir

 • سلام من یه بسرمجردم دنبال یه دختر برای سکس تلفنی یا حضوری میگردم لطفاتماس بگیرید 09358793755

 • سلام.پسرهستم مجردن.دنبال یک خانوم برای سکس.ازهمه لحاظ هم ساپورتش میکنم.خونه هم دارم.ازلحاظ مالی هم مشکلی ندارم.زنگ بزنیداگه راضی شدیدارتباط برقرارمیکنیم.
  تلفن. 09213993940

جستجو در کابل پرس