IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > حقوق بشر > آزادی بيان > کريم خرم باید برکنار شود!

کريم خرم باید برکنار شود!

اتحاديه ملی روزنامه نگاران، فرهنگيان و دانشجويان و بيش از 400 روزنامه نگار، نويسنده و وبلاگ نویس
شنبه 21 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: از ماه اسد سال 1385 که کريم خرم بر مسند وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان وزير تکيه زد، اقدامات مشخصی را عليه فرهنگ، آزادی بيان، رسانه ها و روزنامه نگاران روی دست گرفت. اين اقدامات مشخص، کاملا خلاف قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و وظايف کاری وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد.

بيش از 400 روزنامه نگار، وبلاگ نويس، نویسنده و شاعر با امضای فراخوان کابل پرس خواستار برکناری و اخراج کريم خرم از وزارت اطلاعات و فرهنگ شده اند.

امضا کنندگان معتقدند که کريم خرم بصورت برنامه ريزی شده و با تکیه به قدرت دولتی، ضد فرهنگ عمل کرده، آزادی بيان را محدود و فارسی ستيزی را روی دست گرفته است.

برای برکناری و اخراج کريم خرم از وزارت اطلاعات و فرهنگ امضا کنيد!

در کنار اين فراخوان کابل پرس برای برکناری کريم خرم بدليل اقدامات ضد فرهنگی، اتحاديه ی ملی روزنامه نگاران افغانستان نيز با انتشار بيانيه ای خواستار برکناری کريم خرم شده بودند. در بيانيه ی اين نهاد روزنامه نگاران که به امضای عبدالحميد مبارز به نشر رسيده بود آمده است:

هر چند این تهدیدات، نگرانی های شدیدی را در رابطه به آزادی بیان و آینده رسانه های آزاد در کشور به وجود آورده است، ما باور داریم که رسانه های کشور به عنوان رکن چهارم دموکراسی، در حدی از اعتبار، نفوذ و توانایی رسیده اند که از چنین تهدیداتی جان سالم بدر ببرند.

با توجه به برخورد های خلاف آزادی بیان، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از دولت تقاضا می کند تا برای اعاده اعتبار از دست رفته دولت در اذهان مردم افغانستان و افکار جهان، به برکناری وزیر اطلاعات و فرهنگ، اقدام کند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ، به گفته خودش، به آزادی بیان باور ندارد و چنین حالتی می تواند برای آینده آزادی بیان و رسانه های آزاد کشور خطر ناک باشد.

همچنين به دنبال اوج گرفتن اقدامات ضد فرهنگی کريم خرم، صد ها تن از فرهنگيان و دانشجويان در شهر مزار شريف دست به راهپيمايی زده بودند.

برای برکناری و اخراج کريم خرم از وزارت اطلاعات و فرهنگ امضا کنيد!

کارتون از عتيق شاهد

در فراخوان کابل پرس برای برکناری کريم خرم که همچنان ادامه دارد چنين آمده است:

1: کريم خرم در هنگام انتخاب به عنوان وزير اطلاعات و فرهنگ قول داد که به رسانه های آزاد کمک کند اما تاکنون هيچ کمکی به رسانه های آزاد نکرده و در بسا موارد عليه رسانه های آزاد اقدام کرده است.

2: کريم خرم نخستين بار پس از رسيدن به مقام وزارت، انديشه ی ارتجاعی خود را با تاختن به دختران عکاسی که می خواستند از او عکس بگيرند، به نمايش گذاشت. اين اقدام وزير فرهنگ که در موسسه ی فرهنگی آينه در شهر کابل روی داد، باعث خشم هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران کشور شد.

3: در تالار بين المللی مطبوعات که افراد، سازمان ها و نهادها فرهنگی و سياسی با انديشه های گوناگون می توانستند، برنامه های ويژه خود را در آنجا برگزار کنند، تدابير سختی روی دست گرفته شد که اکنون تنها مقامات دولتی و افراد و نهادهای وابسته به خط فکری آقای کريم خرم اجازه ی برگزاری برنامه های خود را دارند. کريم خرم در اقدامی ديگر، ترکيب تالار بين المللی مطبوعات را بر هم زده و تصاوير چهره های تاريخی کشور را از اين تالار جمع آوری کرد.

4: وزير فرهنگ به مانند فرماندهان نظامی، با يک گروه مسلح به مقر راديو و تلويزيون ملی حمله کرده و علاوه بر تهديد، اقدام به اخراج تعداد زيادی از خبرنگاران و گزارشگران اين راديو و تلويزيون کرد. او همچنين افراد وابسته به خط فکری خود را در راديو و تلويزيون ملی گمارد و خط نشراتی اين رسانه را تغيير داد.

5: رسانه های آزاد بجای دريافت کمک های وزير فرهنگ که در شورای ملی و هنگام رای گرفتن قول آن را داده بود، هر چند وقت يکبار، نامه های رسمی با امضای وزير دريافت می کنند که به شکل های مختلف و کاملا خلاف قانون رسانه های همگانی و قانون اساسی، سانسور و محدوديت در نشرات سفارش می شود.

6: آقای کريم خرم، بارها در نشست های خود با مديران رسانه ها، عليه آزادی بيان سخن گفته که اسناد آن بصورت شنيداری و ديداری موجود می باشد.

7: بر اساس قانون رسانه های همگانی، هيچ نهاد امنيتی نمی تواند اقدام به تعقيب و يا بازداشت روزنامه نگاران کند و وزارت فرهنگ به عنوان نهاد دولتی کشور وظيفه دارد از آزادی بيان و حقوق خبرنگاران دفاع کند. بر اساس قانون تنها کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای وظيفه ی رسيدگی به جرايم مطبوعاتی را دارد که رييس اين کميسيون اکنون آقای کريم خرم می باشد. وزارت فرهنگ و کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای نسبت به بازداشت و زندانی شدن تعدادی از خبرنگاران سکوت اختيار کرده و يا به صورت رسمی از مداخله در پرونده خودداری کرده است. برای نمونه می توان به خبرنگار جوان تواب نيازی اشاره کرد که ماه ها در زندان بسر برد و پس از آزادی نيز، به گزارش فدراسيون بين المللی روزنامه نگاران، همچنان تهديد به مرگ می شود. درباره ی پرونده ی پرويز کامبخش که توسط يک دادگاه در ولايت بلخ، به اعدام محکوم شده است، وزارت اطلاعات و فرهنگ، رسما در بيانيه ای از بررسی پرونده و درخواست ارجاع آن به کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای خودداری کرد.

8: در کابل و ولايات، مراکز فروش روزنامه ها و ساير نشريات وجود ندارد و يا بسيار محدود می باشد. برای نمونه در شهر کابل فقط در چهارراهی ملک اصغر می توان نشريات مختلف را خريداری کرد.

9: با بررسی دقيق و همه جانبه ی وضعيت مالی وزارت فرهنگ، می توان به مواردی برخورد که دارايی های همگانی تلف شده و زيان مالی در پی داشته است. برای نمونه می توان به وضعيت چاپخانه ی آزادی در ولايت هرات اشاره کرد که عملا با ورشکستگی مواجه می باشد.

10: وزير فرهنگ و تيم همراهان که با ايشان به وزارت فرهنگ آمده اند، اقدامات مشخصی را عليه توسعه و رشد زبان فارسی و زبان پشتو روی دست گرفته اند. فارسی ستيزی آشکار آقای کريم خرم و تيم همراه، باعث شکاف بين فرهنگيان فارسی زبان و پشتو زبان شده است. اقدامات مغرضانه ی او و تيم همراه عليه توسعه و رشد زبان فارسی و محدود کردن رسانه ها و خبرنگاران در استفاده از کلمات زيبا و رسای فارسی، نه تنها باعث خشم نويسندگان و روزنامه نگاران شده، بلکه خشم ساير قشرهای جامعه را نيز در پی داشته است. سياست مغرضانه ی وزارت فرهنگ در اين زمينه به بهانه ی توسعه ی زبان پشتو صورت می گيرد، در حاليکه کاملا نتايج عکس داشته است و ادامه ی اين سياست می تواند به انزوای زبان پشتو ميان فارسی زبانان بيانجامد. مساوی دانستن استفاده از کلمات زيبا و رسای فارسی با کفر و ضد اسلام بودن، نشانه ای از بی سوادی وزير و نگاه مغرضانه ی وی می باشد. در کنار اين وزارت فرهنگ، هيچ اقدامی را برای حفظ و توسعه ی زبان های بومی ديگر در افغانستان انجام نداده است.

11: وزارت فرهنگ به عنوان نهاد دولتی وظيفه دارد تا در تمام بخش های فرهنگی و هنری گام های مثبت بردارد. نويسندگان و هنرمندان در عرصه های گوناگون مانند موسيقی، عکس، نقاشی، سينما، تياتر، خطاطی و..هيچ کمک و پشتيبانی از وزارت فرهنگ دريافت نکرده اند و تنها يا محدوديت بوده و يا هنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگارانی که در خط فکری وزير قرار دارند، از حمايت های مالی و معنوی وزير برخوردار می شوند.

12: وزارت فرهنگ هيچ اقدامی را برای چاپ و پخش کتاب انجام نداده و تنها اقدام به چاپ آثار تعدادی از نويسندگانی کرده که در خط فکری وزير قرار دارند.

کتاب و چاپ کتاب هنوز با معيار های بين المللی برابر نيست. برای نمونه می توان گفت که کتاب های چاپ شده چه توسط وزارت فرهنگ و چه توسط بخش خصوصی، فاقد شماره ی استاندارد بين المللی کتاب يا ISBN می باشد. دريافت شماره ی استاندار بين المللی کتاب بسيار آسان و ارزان است و وظيفه ی مشخص وزارت فرهنگ می باشد که آن را از سازمان بين المللی آی اس بی ان دريافت کند.

13: نابسامانی اداری در وزارت فرهنگ، مورد مشخص ديگری ست که می توان آن را مشاهده کرد.

14: آقای کريم خرم روحيه ی کاملا نظامی دارند و نه فرهنگی. مراجعينی که می خواهند با وزير ملاقات کنند، ابتدا توسط چند نظامی مورد سوال و جواب قرار می گيرند و پس از آن به دفتر منشی وزير هدايت می شوند.
با در نظر گرفتن موارد ذکر شده ، ما امضا کنندگان اين نامه، خواهان اخراج آقای کريم خرم از وزارت فرهنگ، بررسی دقيق وضعيت مالی وزارت فرهنگ و انتخاب يک شخصيت فرهنگی مناسب، دلسوز و ملی به عنوان وزير می باشيم.

برای برکناری و اخراج کريم خرم از وزارت اطلاعات و فرهنگ امضا کنيد!

loading...
loading...

پيام‌ها

 • راوا وقتی عليه زبان فارسی موضع می گيرد، چقدر شباهت با موضع کريم خرم و نجيب منلی و حبيب رفيع و باقی اعضای قبيله دارد.اين شباهت ها چه معنايی ممکن است داشته باشد؟

  repondre message

  • موضعگیری های میرهزار که ظاهرا در برابر چند فاشیست پشتون چون کریم خرم، منلی، حبیب اله رفیع و ... است، اما اگر بیشتر آنرا بکاوییم درمی‌یابیم که این مردک تا مغز استخوان ضد تمامی پشتونهاست و نه صرفا حکام پشتون.

   سایت کابل پرس هم تا بخواهی میکوشد که تخم نفاق بین پشتون و غیرپشتون بیاندازد. اگر جایی پشتونها مورد حق تلفی قرار گرفتند میرهزار هورا میکشد، اما اگر این حق تلفی مقابل "قومای" خودش باشد، دهن میدرد و واویلا میاندازد.

   کسی که از موضع قومی بخواهد به مسایل برخورد کند خواهی نخواهی جایگاهش بالاخره در کنار محقق و سیاف و گلبدین و دوستم و ربانی و دیگر خونخواران خواهد بود.

   این جناب که بدرستی خواهان برکناری خرم میشود، چرا در برابر وجود جنایت کارانی مثل خلیلی در مقام معاون رئیس جمهور، سرور دانش وزیر عدلیه و .... خاینان منسوب به ملیت خودش خاموش است؟ آیا یک جنایتکار را در پست وزارت عدلیه نشاندن بسیار می‌زیبد؟؟؟ چرا اینچنین شماره وار نمی‌کوشی که پستی های این جانی را بشماری؟؟؟

   شوونیست چه پشتون باشد، چه هزاره، چه ازبیک و چه تاجیک و .... همه و همه در آخرین تحلیل باهم یکی اند و دشمن صلح، ثبات و یگانگی افغانستان و میرهزار هم دست کمی از خرم ندارد.

  • اين چند سطر شما هم باشد. ولی اميدوارم کم کم به اين سطح درک برسيد که نظر خود را بدون توهين ابراز کرده و از فضای آزادی که در اختيارتان قرار داده می شود، سوء استفاده نکنيد.

 • Karim Khuram is the best Minister among all the Ministers in the Afghan Cabinet all the Afghan nation is with Karim Khuram and we appreciate his work in the Ministry.Kabul Press is only following his Political Goals and struggling to remove Karim Khuram from his position by doing all these stupid things. Long life to You Mr. Khuram

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس