در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > هزاره فروشی

هزاره فروشی

یک کارتون
عتیق شاهد
دوشنبه 10 مارچ 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

  • عتیق شاهد بی فرهنگ- فروخته شده به طالب بیفرهنگ
    آیا خلیلی و دانش به کوچی نه تنها که زمینها و جادیداهای هزاره ها را فروخته اند- بلکه امروز به غنی کوچی رای هزاره ها را نیز نفروخته اند؟؟؟؟
    ممکن خودت نیز از فروخته شده گان به کوچی و طالب بیفرهنگ باشی- که تنها آقای محقق را نشانه گرفتی؟؟؟؟

  • دستت درد نکند عتیق شاهد. اما افسوس تاجیک فروشان بی غیرت را در کنار هزاره فروشان بی غیرت نیاوردی که کمی دل فارسی زبانان یخ می شد. مرگ بر کسانی که فارسی زبانها را می فروشند به شمول احمد ضیا و قانونی و فهیم که مرد. مرگ بر خلیلی غیرت.

جستجو در کابل پرس