در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > جمعيت افغانستان چقدر است؟

جمعيت افغانستان چقدر است؟

شهروند بودن بدون توجه به مسايل نژادی، زبانی، مذهبی و پول و دارايی اهميت چندانی ندارد!
پنج شنبه 10 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

هنوز کسی نمی داند افغانستان چه اندازه جمعيت دارد. تاکنون هيچگاه سرشماری درستی در افغانستان صورت نگرفته است. نبود آمار دقيق درباره تعداد نفوس در کشور، يکی از مشکلات جدی است که بايد حداقل چند سال پيش در حکومت موقت صورت می گرفت. نداشتن آمار دقيق مشکلات جدی را برای برنامه ريزی های خرد و کوچک در سطح کشور ايجاد کرده و می کند. مشکلات بی برنامگی زمانی اهميت بيشتر پيدا می کند که در کنار آن فساد گسترده، اختلاس و چور و چپاول گسترده در کشور را نيز مد نظر داشته باشيم.

فردا روز جهانی نفوس است. در افغانستان معلوم نيست که رشد جمعيت به چه اندازه است و مرگ و مير چه اندازه.
گرچه صندوق کودکان سازمان ملل می گويد، آمار مرگ و ميز کودکان و مادران در افغانستان 25 درصد کاهش يافته اما هنوز افغانستان به لحاظ مرگ و مير کودکان و مادران، در رده ی دوم جهان می باشد. قتل، کشتار و تجاوز نيز در افغانستان همچنان ادامه دارد. تنها در چند روز گذشته ده ها تن در نقاط مختلف کشور، جانشان را از دست دادند.

نبود آمار دقيق در افغانستان از سویی باعث تبعيض های گسترده شده و در کشوری که قوم و نژاد و مذهب و نفوذ در قدرت يکی از محوری ترين مسايل برای رقابت ها و سمت دهی امکانات و موقعيت ها می باشد، شهروند بودن بدون توجه به مسايل نژادی، زبانی، مذهبی و پول و دارايی اهميت چندانی ندارد!.

سرمنشی ملل متحد، بان کی مون، به مناسبت روز جهانی نفوس، پيامی نوشته است که از طرف دفتر سازمان ملل در کابل، به کابل پرس ارسال شده و متن آن را در زير بدون کم و کاست می خوانيم:

پيام سرمنشی ملل متحد به مناسبت روز جهانی نفوس

11 جولای 2008، برابر با 21 سرطان 1387

چهل سال قبل از امروز، رهبران جهان اعلان کردند که اين حق اساسی افراد است تا خود شان بصورت آزادانه
اما مسؤلانه در مورد تعداد فرزندان شان و فاصله ميان آنها تصميم بگيرند. هدف پنجم در اهداف انکشافی هزاره
که در مورد بهبود صحت مادران بحث می کند نيز از اين حق حمايت می نمايد، اما تا حال در اين راه کمترين
پيشرفت را نشان ميدهد. اگر بخواهيم که بصورت موفقانه اهداف انکشافی هزاره را بدست بياوريم، بيائيد که به
مناسبت روز جهانی نفوس روی اهميت حياتی تنظيم خانواده تمرکز نمائيم.

ميزان مرگ زنان در حال زايمان هنوز هم يک شاخص نامطلوب ميان فقير و غنی، در داخل کشور ها و همچنان
ميان کشور ها می باشد. ما ميدانيم که چه اقدامات روی دست گرفته شود تا به نيازمندی های اساسی زنان از
طريق مدارج و مراحل مختلف حياتی شان، خصوصاً در جريان سال های باروری، حمل و وضع ولادت رسيدگی
صورت بگيرد. در اينجا سه نوع برنامه اساسی برای بهبود صحت مادران ضروری است: حضور اشخاص ماهر
در زمان ولادت، فراهم نمودن سهولت و مراقبت های عاجل ولادی و برنامه های تنظيم خانواده.

از آنجاييکه برنامه تنظيم خانواده اجازه ميدهد که شخص در مورد فاصله ميان هر دور حاملگی تصميم بگيرد، اين
يک جزء اساسی صحت باروری بحساب می آيد. مطالعات نشان ميدهد که برنامه خانوادگی برای زندگی و صحت
مادران و اطفال شان دارای فوايد ضروری است. مطمين شدن از دسترسی اساسی به برنامه خانوادگی می تواند
مرگ مادران را تا يک سوم و همچنان مرگ اطفال را تا 20 فيصد کاهش بدهد.

اما هنوز هم تعداد زياد مردم به مزايا و فوايد برنامه های تنظيم خانوادگی دسترسی ندارند، خصوصاً آنهايی که
غالباً به مشکل معلومات و خدمات مورد ضرورت برای تنظيم امور خانوادگی شان را دريافت می کنند، مانند
فقراء، افراد منزوی و جوانان. البته اين نوع تقاضا زمانی افزايش ميابد که بيشتر از يک ميليارد انسان بين سنين
15 الی 24 سال به مرحله باروری خود قدم ميگذارند.

من از حکومت ها ميخواهم تا به تعهدات که در اين قسمت در کنفرانس بين المللی در رابطه به نفوس و توسعه
انجام داده اند، احترام بگذارند. در کنفرانس قاهره، کشور ها توافق کردند که تمام زوج ها و همچنان افراد مجرد از
اين حق اساسی بشری برخوردار بوده و می توانند که بصورت آزادانه و مسؤلانه در مورد تعداد فرزندان و فاصله
ميان آنها تصميم بگيرند، همچنان حق دارند که برای انجام اين مامول به معلومات، آگاهی و وسايل دسترسی داشته
باشند.

در حاليکه ما به تلاش های خود برای دست يافتن به اهداف انکشافی هزاره افزايش ميدهيم، بيائيد که برای کاهش
مرگ مادران اقدامات اتخاذ کرده و تا سال 2015 دسترسی جهانی را برای صحت باروری تسهيل کنيم. بيائيد که
توجه و منابع بيشتر را برای کار کردن در جهت تقويت صحت و بلند بردن کيفيت زندگی تمام مردم تخصيص
بدهيم.__

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس