صفحه نخست > خبر و گزارش > دسیسه علیه هزاره ها در افغانستان

دسیسه علیه هزاره ها در افغانستان

اعلامیه فدراسیون فرهنگی غرجستان در رابطه با دسایس جاری علیه هزاره ها درافغانستان / باتوجه به گذشته های تاریخی و باتوجه به ارزشهای حاکم درجهان معاصر، هیچ منطق سالم سیاسی و بدون عارضه باور نمیکند که ادامه جنگ، حذف هزاره ها یا قتل عام هزاره ها، میتوانند منجر به سعات وخوشبختی مردم افغانستان ومنتهی به صلح وامنیت گردد. این گونه سیاست ورفتاری را که تیم آقای کرزی وبعض عناصر فکری پشتون انتخاب کرده اند، نه تنها که به سعادت وخوشبختی جامعه پشتون منجر نمیگردد بلکه این جامعه را درمصیبت های طولانی و عمیق تر فرو خواهد برد.
سه شنبه 20 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بحران افغانستان در این روزها ابعاد پیچیده تر و مصیبت برانگیزتر به خود گرفته است و آنگونه که از رفتار وگفتار بعض حلقات مغرض و بحران آفرین بر می آید، سرنوشت مردم افغانستان با آینده مبهم و روزهای تاریک گره خورده است. دراین روزها بعض عناصر و حلقات تمامیت خواه و قومگراه به شدت تلاش میورزند تا زمینه روانی تحمیل یک مصییبت دیگر را بر سرنوشت هزاره های افغانستان فراهم آورده و یک بار دیگر چرخه ء بحران افغانستان را باخون هزاره ها به چرخش درآورند. سیاست های آقای کرزی برای حذف هزاره ها ازساختار دولت، ارسال شکایت نامه روشنفکران پشتون به مراجع بین المللی مبنی برحقانیت آتش افروزیهای طالبان و در آخر هم جعل خبر حمله یک سرباز هزاره تبار بر سربازان انگلیسی ازجمله تلاشهای تعریف شده اند که در راستای حذف هزاره ها و درنهایت برای فراهم ساختن زمینه های روانی قتل عام هزاره ها انجام میگیرد. مردم افغانستان شاهد اند که بعد از ترویج حملات انتحاری درافغانستان، همانگونه که عاملین تمام این حملات بدون استثنی پشتونتبار بوده اند، عاملین مرگ سربازان ناتو در افغانستان نیز پشتونتبار بوده اند که تاهنوز هیچگاهی به تبار وقومیت آنها اشاره نشده است. پس چگونه ضرورت افتاد که این بار قاتل سربازان انگلیسی هزاره معرفی میگردد ومدیر دفتر بی بی سی درکابل که خود پشتونتبار است با نشر مصاحبه جعلی برای آن اصل و تبار میتراشد؟ مدیر دفتر بی بی سی درکابل چرا تاحالا نسبیت قومی عاملان حمله انتحاری و مرگ سربازان ناتو را شناسای نکرده است که این بار باتمام علاقه مندی به دنبال کشف این معما میگردد؟

همانگونه که آقای نبی مصداق مجری سابق بخش پشتوی بی بی سی تمام انرژی وتوان خود را برای خاک پاشی برجنایات طالبان وتروریزم بین المللی به مصرف میرساند، کارمندان پشتون تبار در رادیو بی بی سی، با استفاده از امکانات آن دستگاه به شدت سرم توطئه علیه هزاره ها، ترکتبارها و سایر اقوام غیرپشتون میباشند واخبار رادیو بی بی سی را درجهت تقویت روحیه طالبان تنظیم می نمایند.

واقعیت اما این است که نشر این خبر در راستای یک سیاست تعریف شده ازقبل تدوین شده صورت میگیرد که هدف غایی آن فراهم آوردن زمینه های روانی حذف وقتل عام هزاره ها میباشد که بخش از توافقات دولت آقای کرزی با طالبان دانسته میشود. هیچ منطق سالم باور نمیکند که یک هزاره که خود سده ها قربانی جنگ، ظلم وبی عدالتی بوده است برای جنگ افروزیهای بیشتر با عناصر طالبان همدست وداستان شود. هزاره های افغانستان همانگونه که پیشگام مبارزه دربرابر دشمنان مردم افغانستان و متجاوزین به این سرزمین بوده اند، پیشگام برقراری صلح، امنیت و تامین ارزشهای انسانی ودموکراسی نیز بوده است که دراین زمینه ازهیچ گونه تلاش وفداکاری دریغ نورزیده است. باتوجه به این واقعیت و استبداد تاریخی که براقوام غیر پشتون و بخصوص هزاره ها درافغانستان رفته است، هیچ هزاره ای نیت وانگیزه ای مخالفت با برقراری صلح و تامین ارزشهای دموکراتیک درافغانستان را ندارد.

اما متاسفانه وضعیت موجود درافغانستان درمسیر جنگ افروزیهای بیشتر حرکت میکند و دولت آقای کرزی درتوافق با طالبان مسبب اصلی این وضعیت میباشد. باتوجه به گذشته های تاریخی و باتوجه به ارزشهای حاکم درجهان معاصر، هیچ منطق سالم سیاسی و بدون عارضه باور نمیکند که ادامه جنگ، حذف هزاره ها یا قتل عام هزاره ها، میتوانند منجر به سعات وخوشبختی مردم افغانستان ومنتهی به صلح وامنیت گردد. این گونه سیاست ورفتاری را که تیم آقای کرزی وبعض عناصر فکری پشتون انتخاب کرده اند، نه تنها که به سعادت وخوشبختی جامعه پشتون منجر نمیگردد بلکه این جامعه را درمصیبت های طولانی و عمیق تر فرو خواهد برد.

فدراسیون فرهنگی غرجستان به عنوان یک نهاد فرهنگی و معتقد به ارزشهای انسانی ودموکراتیک ضمن اینکه قتل سه سرباز بریتانیایی درافغانستان را به شدت محکوم می نماید، این واقعه را بخشی از یک دسیسه گستره میداند که برای سرکوب بیشتر هزاره ها برنامه ریزی گردیده است. این فدراسیون ازتمام مراجع بین المللی و داخلی که به صلح وارزشهای انسانی احساس تعلق می نمایند و وهمچنان ازتمام روشنفکران افغانستان ن که به سعادت وخوشبختی جامعه پشتون و مردم افغانستان احساس تعلق می نمایند، تقاضا می نماید که با استفاده از هر فرصت ممکن از وقوع یک فاجعه بشری درافغانستان که منجر به سیاه بختی تمام مردم افغانستان میگردد و ثبات منطقه را درمعرض تهدید قرار میدهد، جلوگیری نمایند. فاجعه در راه است وغفلت ازاین فاجعه درحکم نابودی افغانستان وبی ثباتی منطقه تعبیر میگردد. ما امیدوار هستیم که روشنفکران و نحبه گان فکری و سیاسی جامعه پشتون که به تمامیت به تامین صلح وامنیت، همزیستی مسالمت آمیز اقوام افغانستان و تمامیت ارضی افغانستان باورمند هستند، نگذارند که افغانستان درگرداب مصیبت های بیشتر سقطو نماید.

فدراسیون فرهنگی غرجستان

دفتر اروپایی

18ـ7ـ 2010

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • چند دقیقه قبل گزارش داده شد که باز هم یک عسکر افغان بر خارجی ها فیر کرده و دو امریکایی و یک عسکر دیگر افغان را در شهر مزار شیریف کشته است.

  ببینیم اینبار که عسکر یاغی کی است

 • میگن اگر دعای شاگرد(اقوام غیر پشتون) اثر میداشت، یک معلم( پشتونها) هم زنده نمی ماند...

  البته تنویر جان که ای مردم کرده خود را هم بالای پشتونها تاوان میکنند
  ما پشتونها هم امیدوار هستیم که برادران هزاره ما از ایرانکراسی دست بردار شوند و در صف دشمنان افغانستان نه پیوندند چرا که آنها در انتخابات ریاست جمهوری با کرزی اعتلاف خو کردند ولی مه نمیدانم که بشر دوست صاحب اینقدر آرا ره از کجا کرد؟...
  طبعا اکثریت مطلق پشتونها به کرزی و تاجک ها به دبل عبدالله رای دادند، پس از ای واضیح میشود که آنها دورویه عمل کردند که امروز نتایج اش را میبینند.

 • رهبران در مجموع ( مینشنند،میگویند، وبرمیخیزند . ولی هیچ عملی در کار نیست خداوند از همه اینها باز خواست کنند.
  من حیف میخورم که ملت ما تا بکی به دوری این خائنین که البته منظورم همه اینها میباشد میچرخند وپیروی دارند.

  www.adalatkhahanafg.blogspot.com

  • نادری صاحب !

   اصل شعر ایتور است :

   casio :اجازت باشد . . . :

   نادری : ارشاد ارشاد . . . :

   پی مصلحت اندیشی مجلس آراستند . . . نشستند و گفتند و بر خاستند .

   نادری : واه واه واه . .

   casio : عنایت . . عنایت

   القصه : من پرسشی از خداوند دارم : خداوندی که بدون اجازت او برگ در درخت نمیجنبد چطور کرزی پوره یک ملک به بزرگی افغانستان را یک شبه ( بدون اجازت او " الله " ) به امریکا فروخت . ؟

   نادری صاحب اگر فکر میکنید که در این ( امر - خرید و فروخت زنده گی مردم ) کدام ( رازی ) خدواندی پنهان است . عرض بفرماید . په دره ناوی .

 • http://www.youtube.com/watch?v...
  وحشی وحشی‌گری قوم اوغان نگاه کنند در این ویدئو
  http://www.youtube.com/watch?
  v=jQrWwvqE2uw&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v...
  افغان نشانه یی اهانت به انسانیت نیست ؟این اوغان ها رنگ ورنگ تفرقه

  اندازی کنند که فارسی زبانها را پارچه پارچهکنند
  برای همه مردمی دنیا خوب معلوم است که اوغان یعنی تروریست، اوغان یعنی تولید کننده ای تریاک، اوغان یعنی فاشیستان قبیله،اوغان یعنی طالب فرزندا ن نا مشروع آی اس آی پا کستانی بی فرهنگ واعراب وحشی که در سوف های توره بوره .آخه افغان بودن هم افتخار دارد ؟ ؟افغان یا اوغان یا پشتون این سه تا نام یک است ما می توانیم افغانستانی باشیم نه افغان میخواهد که هویت اقوام مختلف سرزمین مانرا نادیده بگیرد و همین هویت تحمیلی نا روای(اوغان) را بالای ساکنین سرزمین مان باز تحمیل کنند.به کسانیکه از قبایل پشتون نیستند دیگر تحمل این هویت برای شان ننگ است به‌ خاطر که اوغان یعنی وطن فروش او غان یعنی دشمن انسانیت اوغان یعنی خیانت کارِ او غان یعنی قاتل میلیون ها انسان
  عبدالرحمان یکی از شاهان افغانستان می‌باشد در آن دوره تقریبا 62 درصد مردم هزاره قتل و عام شدند !!!
  اوغان نه تنها دشمن سنی مذهب است بلکه دشمن اسلام و مردمی ما ست
  در این ویدئو رهبری او غانها مذهب شیعه ها
  راه توهین کردن
  http://www.youtube.com/watch?v=BEoj... وقت اوغانها از مذهب ما تاجیک ها استفاده کردن و ما تاجیک ها راه فریب دادن ولی امروزه همه مردمی غیره اوغان قیافه‌ی افسرده شما اوغانها راه خوب شناختن!!! اول اینکه هزارها برادر ما تاجک ها است
  دوم اینکه در طول تاریخ از أمدن نام اوغانستان تا به امروز ما مردم غیر اوغان زیر ستم
  شما اوغان ها قرار داشتیم شما اوغان ها چرا به مردمی غیر ه اوغان حق سیاسی قایل
  نبودی ؟ یعنی رنگارنگ ما راه فریب دادن از مذهب ما تاجیک ها استفاده کرد ن شما نتها دشمن سنی بلکه دشمن اسلام وانسانیت هستید به خاطر که یک رهبر اوغان دست به خیانت می زننده او یک فرد نیست بلکه به کمک شما اوغان ها رهبرتان خیانت می کنند !!!
  وقتیکه ما میگویم فارسی زبان هستیم
  یعنی هزاره تاجک وجود ندارد

  همه یک فارس هستیم این دشمنان

  ما است که میگویند این هزاره است

  واین تاجک است یعنی میخواهند که تفرقه

  اندازی کنند که فارسی زبانها را پارچه پارچهکنند

 • تنویر خان یک قوم که همیشه یاغی بوده و یاغی هست و یاغی خواهد ماند ایا عسکرهای شان احلی میشه؟

  • مثالات یک قوم :

   حبیب الله کلکانی & سید حسین کلکانی & مجید کلکانی & خال محمد کلکانی & صیفوی کلکانی & شیلاه کلکانی . . . تجسم کنید که زنی که فقط چشم هایش معلوم میشود و نیم چهره خود را با دستار مانند دستار بچه سقو کلکانی پنهان نموده است سوار بر اسپی به پیش میتازد و به دنبال او در حدود هفتاد تا قداره بدست نعره میزنند . . ییییییییا تلللللخخخان . . و اسبان شان شیهههههه میکشد . . luv ya bb

 • بینی بریدگی بر کسانی که حکومت به فساد متهم میکنند....
  تازمانی که سیاه مارانی چون چکری و قومندان هایی پاتک سالار در حکومت به رهبری پشتون وجود داشته باشند طبعا هر گونه سوی استفاده برای بد نام ساختن حکومت امکان پذیر است :

  مقامات امریکایی و افغانی به طور محرمانه احمد ضیامسعود را که زمانی معاونیت ریاست جمهوری را به عهده داشت، متهم درجه یک رشوه در کشوري که به اساس راپور ترانسپرنسی انترنشنل سومین فاسد ترین دولت جهان است, خوانده اند. آنها چندین مثال را شاهد خود آورده اند. در سال 2004، نیروهای امنیتی افغان به یک محموله ی پنهان شده ی هیروئین در خشتک یک زن سویدنی پنجشیری الاصل برخوردند. قوماندان محلی، بابه جلندر بیان داشته که احمد ولی به وی تلفون کرده و تقاضا کرده که دست از ..... خیاشنه اش برداشته مواد مخدر رها شود. بابه جلندر در یک کمین در سال 2007 مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. که مقامات دولتی طالبان را متهم به آن کردند.
  در سال 2006 غلام دسته گیر پنجشیری در یک مورد 110 پاوند هیروئین خالص را که در کپسول های روسی جابجا شده بودند در (م ق ع د)ش حمل می کرد، گفته می شود که این کار در سفارت روسیه تحت نظر محافظان روسی الاصل احمد ولی بوده است. و چندی پیش یک مجله ی ایرانی به نام اطلاعات هفتگی گزارش داد که نیروهای محافظ میدان هوایی دوبی چندین میلیارد دالر نقد را از نزد یونس قانونی و احمد ضیا مسعود ضبط نموده اند که بسیار بشکل ماهرانه در جاهایی حساسی مخفی کرده بودند.
  احمد ضیا و قانونی نیم ساعت را صرف کرد تا ثابت کند که در(....) شان پول نه بلکه محموله ای از عکس های مرحوم جارج واشنگتن میباشد ووقتی که این بهانه هم کار نکرد آنها اظهار داشتند که این یک توطئه سیاسی بوده دالر ها توسط مخالفین سیاسی و فاشیستی در (....) های شان جابجا شده.

  او خودش میگوید:
  در زمان توقیف غلام دسته گیر خان پنجشیری من توسط دنیا گناه کار شدم. آیا من می توانم مسوول هر کسی که برایم کار می کند باشم؟ و این دسته گیر پنجشیری هم در طول عمر سیاسی اش برای کی کار نکرده ؟ در مورد گزارشات نیروهای میدان هوایی و توقیف فرشته جان حسرتی که هیروئین را از ..... اش توقیف کرده اند، وی سراسیمه شده، اظهار داشت: "ببین دوست من، همه خلایق میدانند که فرشته جان در هنگام مریضی اش به عنوان جاذب در ..... از پودر و هیروئین کار میگیرد, مگر این کدام کار تازه است ؟ ؟"

  احمد و خانواده اش از افغانستان در سال 1996 در هنگام جنگ طالبان با برادر ارشد شان آمر صاحب دوتا کرده گریختند. بعد از مدتی زندگی خانه بدوش در تاجکستان ، آنها به زور نیرو های امریکا دوباره به افغانستان سرازیر شدند ، جایی که 10 سال قبل توسط همین نیرو های شر و فساد چور و ویران گشته بود. وی با افتخار گفت: "من اولین فردی بودم که بعد از "فتح" افشار و غرب کابل سوار بر موکب گرامی استاد سیاف به عنوان برادر "وزیر دفاع افغانستان" به کشور مفتوحه "غرب کابل" پا گئاشتم .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس