در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > نام از بدخشان کام از دزدان

نام از بدخشان کام از دزدان

سه کارتون
عتیق شاهد
يكشنبه 11 می 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :

Kabul Press

پيام‌ها

 • یک بام ود و هوا! یک نشریه برای ۳ نفر!
  چرا برای کارتون منتسب به جعفر رضایی( عضو تحریریه کابل پرس) اجازه ء نوشتن کامنت معمولی ، داده نشده است و دور آن حصار ( زنجیر آهنین) کشیده شده است!مبارک باد تولد یک افغان- جرمن آنلاین جدید و کاغذ پیچ!
  یک نشریه برای ۴ نفر، رضایی، غرجی،میرهزار و حسین زاهدی!
  گویا ۴ یا ۵ نفر دکان بقالی گشوده اند!

 • درین اواخر خوشبختانه چهره کثیف شرانداز پرویز بهمن نیز ازین
  سایت گم شده.

 • دومین کارتون منتسب به جعفر رضایی،زیر نام « اسماعیل یون..» نیز بدون اجازه دادن به گذاشتن کامنت معمولی، منتشرشد!کارتون های ایشان ، گویا در محدودهء سیم خاردار اشاعه می یابد

جستجو در کابل پرس