کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > مهدی نیک آیین, جاسوس و پولیسی گر ماهر

مهدی نیک آیین, جاسوس و پولیسی گر ماهر

مهدی نیک آیین( به گفته دوستای دیگر پاغر و نورانی)!

دو شنبه 21 جولای 2008

اشاره: اين نوشته را شخصی به نام باصر افکار به کابل پرس برای نشر فرستاده است.


اول تر از همه بسیار متاسفم که شما نمایندگی تان را از پاغر(نورانی مرد آزاد اندیش و بنیادگرای چپ) ادامه داده و انتقادات تان را در مقابل سازمان انقلابی راوا همیشه ادامه میدهید.
من با راوا و نورانی کاری ندارم.

در نوشته اخیرتان که در این سایت کابل پرس نشر شد, با اینقدر حوصله مندی که قبلا منتظر بودم که شاید خودت انسان با فهم بوده و شواهد صریح در مقابل راوا داشته باشی و چیزی را اثبات کنی که واقعا راوا در اشتباه و در راه غلط بوده باشد(چون همیشه ازنورانی حمایت می کردی) که حتا خیلی از هوادارن اش نمی فهمند , اما با نشر نوشته اخیرت تنبان نشنلیستی ات را پاره کرده ( و یا اینکه می خواهی مثل دولت پوشالی و جنگسالاران گل ره خت کنی و ماهی بیگری)خود را رسوا و ما را از دو نکته آگاه ساختی:
اول: تو هیجگاه نورانی نیستی و حتا حمایت و شناختت(بگفته خودت) از نورانی, به معنی جاسوسی و پولیسی گری تو است, گر نه تو هیچ شناخت ار راوا و نورانی نداری.

دوم: با نبشته اخیرت اثبات نمودی که درقطار محقق, خلیلی , انوری, سنگچارکی, اکبری و عرفانی و دیگر سر خاینین قرار داری.

لطفا متوجه باشید که:

دولت پوشالی کرزی که بیکاره ترین و ضد مردم ترین دولت جهان است. چاره جز ادامه همان سبک و روش پدر کلانش(انگلیس) را که تفرقه بیانداز و حکومت کن ندارد, چون این دولت مردمی نبوده ,بر اساس اصول و مبنای دموکراسی واقعی تشکیل نگردیده و از عناصر خایین, جنگسالار, وطن فروش و اجنت های سازمانهای اطلاعاتی کشور های پر قدرت و آمپریالیست تشکیل گردیده است.

حامد کرزی بخاطر اینکه برای خود کمپاین نماید زیرا اکثریت قاطع مردم در مقابل کرزی و تیم اش بنابر نا کاره گی , بی ظرفیتی, به جیب زدن و بر قدرت رساندن جنگسالاران و خاینین قرار گرفته است. درین اثنا برای کرزی و تیم اش جز تفرقه انداختن و گل خت کردن دیگر چاره نمانده است.
کرزی جان که دیگر در بین پشتون ها برایش جای پای نمانده می خواهد از طریق حمایت و مسلح سازی کوچییان در بین پشتون ها کریدت گرفته و رای پشتون ها را از ان خود بسازد.

و در مقابل آیا رای هزاره ها را از دست نخواهند داد؟

نه نخیر. زیرا کرزی با معامله با رهبران و قومندانان که مربوط هزاره ها(خلیلی, محقق, اکبری,انوری, سنگچارکی, عرفانی و دیگران)* می شود قبلا جور آمد نموده خود را مطمین نموده است. و اینها (خلیلی, محقق**, اکبری,انوری, سنگچارکی, عرفانی و دیگران) هم در این اواخر روابط شانرا با امریکا نزدیک ساخته و حالا از ابخوره امریکا آب می خورند.

انسانهای کوتاه فکر( باصطلاح تیز گمیز),زود فریب خورده و مسایل بنیادی را بجایش مانده از دل سر جنایت کاران می کنند, و این افراد بجای ریشه یابی و اصل موضوع, مشکل رابیش از پیش میسازند. لذا از تمامی نویسندگان آزاد و غیر وابسته خواهش می کنم بیایین روشنفکرانه موضاعات افغانستان را بحث نمایم و با افشای مافیای انجیویی, مواد مخدر, جنگسالاران, اجنت های اجنبی , دولت پوشالی و دشمنان وطن مردم رنجدیده و دست تنگ مان را از چنگ انها برهانیم.

* حزت وحدت اسلامی که از ترکیب هشت گروه مربوط شعییان افغانستان به رهبری مزاری تشکیل گردیده بود از طریق کشور ایران حمایت مالی وسیاسی می شد. اما بعد از تجاوز آمریکا به افغانستان تقریبآ تمام سرکردگان این حزت امریکای( حمایت مالی و سیاسی و..) شده اند. ما شاهیدیم که محقق در انتخابات پارلمانی با دشمن دیروزه اش(سیاف امریکای) پیوست ,نشان داد که امریکای شده است و خون هزاران شهید کابلی و هزاره را برای(سیاف) بخشید, برعکس. خلیلی در سالهای اول آمدن امریکا امریکای شده بود چنانچه معاوون دوم کرزی انتخابش کردند.

** محقق که عین کرزی اکثریت هواداران اش را معامله با سیاف ودر نظر نگرفتن خون هزاران شهید از دست داده است می خواهد بار دیگر با نیرنگ های چون اعتصاب غذای و غیره دل هواداران اش را گرفته و برایش در انتخابات رای بدهند. هر چند محقق در دوران جنگهای تنظیمی ,در راکت پرانی و غیره کار ها مهارت داشت و نفر اول بود حالا چه شده که او اعتصاب غذایی منماید یا اینکه خرابی روابط بین مردم بهسود و کوچییان نیز به نفغ محقق ودیگران تمام می شود زیرا اینها با حمایت و پشتیبانی مردم بهسود کردیت می گیرند. به همین شکل اعتصاب اش را ادامه داده و برایش دوباره جای پای پیدا می شود . من فکر مینمایم که اینها نیز در خرابی روابط مردم بهسود و کوچییان دست داشته و دارد.

نورانی، پیشنهاد معینیت را با قاطعیت رد کرد

نویسنده: رسولی

يكشنبه 20 ژوئيه 2008


ما به نورانی ها نیاز داریم!

راوا بر همان خر خودخواهی تشکیلاتی اش سوار است و کسی را که حتی در زمینه های معینی از راوا جلوتر و جدی تر بوده و در میان ارتجاع و وحشت امپریالیزم قلم می زند، انرژی می دهد و روشنگری و مبارزه می کند، مفلوک می داند، خود مفلوک نیست؟

دو شنبه 30 ژوئن 2008, نويسنده: نسیم کلکانی


چرا نورانی رستم شجاع و مهدی نیک آیین شد؟

نوارانی در حیات راوا قبل از آنکه با شمشیر غرب حرام شود با دالر اش ذبح شد

چهار شنبه 25 ژوئن 2008


سرکرده های"راوا" و "پاپی گک" ظاهر شاه!

مغالطه کاری و بی ربط گویی از روش های خاص کار شما سرکرده های سازمان پوشالی راوا می باشد

شنبه 17 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


در جواب به جاسوسنامه ای از عدنان/ راوا

نویسنده: رستم شجاع

يكشنبه 11 مه 2008


رستم شجاع/ نورانی و شنیعترین فحاشی اش به "راوا"

آیا ممکن است سازمانی که حتی در کره زمین موجود نباشد ولی بازهم بتواند اینقدر وسیع خود را در دنیا مطرح سازد؟

شنبه 10 مه 2008, نويسنده: عدنان ظ


سرابی به نام "راوا"

نويسنده: رستم شجاع

دو شنبه 14 آوريل 2008


درماندگی "راوا" در پاسخ گفتن به ما

شما سرکرده های سازمان پوشالی «راوا» به درماندگی رقتباری گرفتار شده اید

شنبه 10 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


" راوا " و شعار دیموکراسی !

کم ترین نافرمانی از اوامر سرکرده ها باعث اخراج دایمی و نفرین شدن یک عضو می شود

يكشنبه 4 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


"راوا" بايد حساب پول ها را بدهد!

پول برای مردم و به نام مردم افغانستان است نه برای مصرف شخصی سرکرده های راوا و خوش گذرانی آنها

پنج شنبه 1 مه 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


فاجعه ء ننگین هفت ثور درس عبرتی به راوایی ها!

که اگر قدرت داشته باشند خلقی ، پرچمی ، جهادی و طالبی همه از یاد مردم برود

سه شنبه 29 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


شرمک "راوا" از شعله ای بودن!

سوال از سرکرده های راوا این است که چرا خودشان از شعله ای بودن خود می شرمند ؟

چهار شنبه 23 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


"راوا" رو در روی امریکا!

گزافه گویی محمود گودرزی در باره ء راوا

دو شنبه 21 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


راوا هم کشمش بی چوبک نیست!

سرکرده های راوا هیچ وقت نگفته اند نظر شان در مورد ترور خوب ترین کادرهای انقلابی سازمان رهایی از طرف جناح داکتر فیض و کشور کمال و امین میوند چیست؟

جمعه 18 آوريل 2008, نويسنده: مهدی نیک آیین


IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


58 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > مهدی نیک آیین, جاسوس و پولیسی گر ماهر

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

 • آقای باصر افکار، این مهدی نیک آیین در کجا به نمایندگی از نورانی نوشته است؟ چند نوشته ی او که در کابل انتشار یافته هیچ همخوانی با نظرات نورانی ندارد و این توهین آشکار به نورانی است که مهدی نیک آیین به "نمایندگی" از او بنویسد. نیک آیین مسوول نوشته های خود است. رابطه دادن نیک آیین به نورانی یک کار عمدی بود که می خواستند برای زدن شخصیت نورانی از آن استفاده کنند. لطفاً نظر تان را تصحیح بفرمایید.

  • منصور!
   امید است که خودت هم حفیظ منصور نباشی ور نه قابلیت این را نخواهی داشت که با تو حرف بزنم.

   خودت هم در" نعل میزنی و هم در میخ"گاهی ارتباط نوشته مهدی نیک آیین را برای نورانی ننگ میدانی و گاهی از شخص مهدی نیک آیین نمایندگی می کنی.

   منصور جان, اولآ من نمی دانم که خودت از نورانی دفاع می کنی یا از مهدی نیک آیین.اگر جملات خودت را دقیق شوی خودت انها را ربط می دهی که حتما خودت هردو را خوب می شناسی و نیزاز کامنت خودت نفهمیدم که خودت چه را می خواهی اثبات بکنی؟همین را که خودت نورانی هستی یا مهدی نیک آیین؟

   جواب شما:
   چون همیشه سایت کابل پرس را می بینم فکر می کردم شاید نورانی طبق گفته های کسانی که در این سایت می نویسند مهدی نیک آیین باشد. اما زمانیکه اخرین مقاله اش را خواندم دریافتم که این فرد نورانی نیست, بلکه یک جاسوس و پولیسی گر ماهر است که فقط پولیسی گری را بلد است و بس.

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.