صفحه نخست > دیدگاه > کرزی امپراطور قوم گرایی!

کرزی امپراطور قوم گرایی!

عبدالحمید اعتمادی
دوشنبه 28 جولای 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کرزی این را باید بداند که چرا و چطور در اولین انتخابات سیاسی کشور عزیز ما افغانستان موفق شد به عنوان رئیس جمهور اتخاب گردد. دلیل اصلی این انتخاب مهر جنگ سالاری بود که به پیشانی رقیبانی کرزی هک گردیده بود، در غیرآن کرزی خود هم چندان پرونده ی قابل قبول نداشت . بعد از پایان آن انتخابات تاریخی وسیاسی ،افغانستان وارد فصل جدید سیاسی خویش گردید،که به نظر خیلی از کارشناسان مسائل سیاسی این فصل جدید می توانیست دور از هرگونه جنگ بی عدالتی نابراری ها باشد، که متاسفانه با فاکتورهای نظیر قدرت طلبی خودخواهی زیاده خواهی قوم پشتون وشخصی کرزی همه ای این امید ها تبدیل به یاس ناامیدی گردید. کرزی با حمایت از طالبان و کوچیهای وحشی نه تنها خودرا حامی دموکراسی معرفی کرد، بلکه خودرا بر علیه فاکتورهای نظیر آزادی، عدالت، استقلال ،بشریت ،تمامیت ارزی و اصطلاح جهانی دموکراسی قرار داده و خودرا به عنوان مافیای قدرت طلبی مافیای موادمخدر و مافیای ترورزم در جهان بشریت معرفی کردند.

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از ۳دهه جنگ در سال ۱۳۸۰ در جلسه بن آلمان به عنوان رئیس جمهور موقت ۶ ماهه انتخاب گردید، بعد از پایان این دوره با اکثریت آرای لوئی جرگه اضطراری با عنوان رئیس جمهور انتقالی انتخاب شد، تا ایشان بتواند فضای سیاسی کشور را آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان کند. این انتخابات بعد از کش و قوس زیاد در سال ۱۳۸۳ با همکاری سازمان ملل متحد در افغانستان و در چند کشور همسایه برگزار شد ،در این دوره انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری اکثرا بر اساس اقلیت های قومی بودند، رقیبان آقای کرزی ٬ یونس قانونی ٬ از قوم تاجک ٬محمد محقق از قوم هزاره ٬ ژنرال دوستم از قوم ازبک ٬ جدی ترین رقیبان آقای کرزی را تشکیل می دادند . در آن زمان با وجود شیرین کاری های آقای کرزی در دو دوران موقت و انتقالی ٬ و از طرف دیگر متهم بودن رقیبان ایشان به جنگهای داخلی ٬ موجب شد که کرزی بتواند با اکثریت آرا به ریاست جمهوری انتخاب شود.

دوران انتخابات روزهای قشنگ و بیاد ماندنی برای هر فرد افغانی بود همه به امید اینکه بتوانند با انتخاب رئیس جمهور شایسته ٬به تمامی نا امنی ها و نا برابری ها و جنگ و خونریزی در افغانستان پایان داده در اولین انتخابات تاریخ سیاسی افغانستان شرکت کردند .

اما افسوس بعد از انتخاب آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور با اکثریت آرای تمام اقوام و قبایل در افغانستان وقتی که همه منتظر یک کابینه ی کار آمد و شایسته و متشکل از تمام اقلیت ها بودند که توزین قدرت را در افغانستان را به صورت عادلانه ترسیم می کردند.

کرزی در انتخاب کابینه اش تنها کاری که کرده بود٬ رهبران جهادی که در دو دولت موقت و انتقالی وزارت خانه های کلیدی را در اختیار داشتند ٬ برکنار کرده و وزیرانی با تابعیت خارجی را جاگزین آنها نمودند. که به برکناری دکتر عبدالله از وزارت خارجه مارشال قسیم فهیم که بعد از کشته شدن مسعود خودرا رهبر قوم تاجک می دانیست از وزارت دفاع محمد محقیق یونس قانونی و....... منجر گردید.

انتخاب این کابینه ماهها طول کشید تا اینکه کابینه ی انتخابی آقای کرزی حاکی از این بود که وزارت خانه های کلیدی همگی از آن قوم پشتون و چند وزارتی که چندان تاثیری در اوضاع سیاسی کشور نداشتند ٬ به اقوام غیر پشتون داده شد . این یعنی پایان تمام امید های مردم که به شایستگی آقای کرزی اعتماد کامل داشتند .

آقای کرزی بعد از به قدرت رسیدن مجدد٬ و انتخاب کابینه ی جدید ٬ به جای اینکه اهداف ملی را دنبال کند خود را موظف به پیگیری اهداف قوم پشتون دانسته و روز به روز به مشکلات سیاسی بین اقوام دامن میزد.

بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری زمان انتخابات پارلمان مهیا گردید، که در این میان رهبران جهادی که از طرف آقای کرزی خلع قدرت شده بود با استفاده از احساسات اقلیتهای قومی دوباره به قدرت رسید این بار با جذب اعتماد مردم .

اوج قوم پرستی کرزی به زمانی برمی گردد که انتخابات پارلمان برگزار شده و نماینده ها در پارلمان بخاطر انتخاب رئیس پارلمان به چانه زنی پرداختند .نامزد رئیس پارلمان آقایان یونس قانونی محمد محقق و سیاف بودند. در این زمان آقای کرزی با وعده و عید های زیا د توانستند محمد محقق را به نفع سیاف از این انتخابات منصرف کند، که این موضوع به موقعیت محقیق در بین قوم هزاره هم تاثیر منفی بر جای گذاشت .بعد از انتخاب یونس قانونی قدرت سیاسی افغانستان دو قطبی گردید. که یک قطب آن آقای کرزی با حامیان پشتونش و قطب دیگرش پارلمان افغانستان به رهبری یونس قانونی و اکثریت نمایندگان پارلمان که متشکل از رهبران جهادی بودند قرار گرفت.

بعد از آغاز چانه زنی میان دولت و پارلمان ٬ کابینه آقای کرزی با اکثریت آرای نماینده های مردم در پارلمان وزیران پیشنهادی ٬ دولت وارد مرحله سیاسی جدید شد.

قوم گرایی آقای کرزی دوباره با رای خلع صلاحیت دادفراسپنتا وزیرخارجه بخاطر بی تفاتی ایشان در مقابل اخراج اجباری افغانها از ایران به اوج خود رسید، این ری از طرف جمع نماینگان پارلمان پارلمان را عملا با شخصی آقای کرزی روبرو کردند ٬ آقای کرزی به تنهای توانست ری صادره را نادیده گرفته اسپنتارا به عنوان وزیر خارجه در گنار خویش نگهدارد، که این عکس العمل ایشان یک قوم پرستی آشکار بوده ودر ضمن قانون شکنی هم محسوب می شد بخاطر عدم توجه به ری نمایندهای پارلمان.

کرزی در طول دوران ریاست جمهوری خویش فقط بدنبال جذب قوم پشتون خویش بود که در این راستا توانست دیگر اقلیتهارا به بهانه های مختلف سرکوب کردند. که از آن جمله می توان به سرکوب کردن مردم شبرغان همراهی کوچیها به هزراه جات جنگ برای نابودی امیر جنوب غرب اسماعیل خان، درجه ای بازدارنده مارشال به قسیم فهیم و از طرف دیگر بر کناری ایشان از گردونه ای قدرت و...........

اگر یادتان باشد سالهای اول ریاست جمهوری کرزی را که با چه اعمال عوام فریبی خویش خودرا به قلب مردم جاکردند به مراسمهای عزاداری ملت هزاره می رفتن در سالگرد مزاری و مسعود شرگت می کردند، در آنجا سخن از صلح امنیت می زدند ولی این خود کرزی است که با حمایت های قومگرایانه خویش باعث می شود که امنیت را از جامعه صلب کرده با وحشی ترین انسانهای روی زمین که تا هنوز زندکی انسانی را یادنگرفته است مثل حیوانات وحشی زندگی می کند به مردمان بی گناهی هزاره حمله می کند آنهارا مجبور به ترک خانه و کاشانه شان می کند آیا واقعا کرزی با این همه پرونده سنگین که برای خودش تدارک دیده است دوباره شایسته اعتماد مردم برای ریاست جمهوری است .

کرزی خوب می داند که روزهای آخر قدرت را سپری می کند شاید حمایت از کوچیها بخاطر غارت ملت هزاره بدنبال جایگاهی در بین قوم پشتون بعد از قدرت باشد از آنجای که اکثریت پشتون با طالبان بودند و کرزی در دولتی ریاست می کند که بر خلاف اهداف طالبان می باشد، و گفته های کرزی مبنی بر اینکه بین طالبان خارجی و داخلی باید فرق باشد از این لحاظ این ادعا خیلی هم بی اساس نمی تواند باشد .

و یا شاید کرزی و حامیانیانش بدنبال نابودی اقلیت های قومی بوده ویا شاید به فکر از بین بردن فضای انتخابات ورقابت آزاد در افغانستان می باشد که در آن صورت کرزی خودرا به عنوان یک دیکتاتور رئیس جمهور اول و آخر این کشور خواهد دانیست.

کرزی تمام سیاستهای خویش را برای خلع قدرت اقلیتهای غیر از پشتون متمرکز کردند، تا بتواند اقلیتهای قومی و مذهبی جدای از پشتونها را از بین برده قوم پشتون را به عنوان یک قوم واحد در افغانستان معرفی کند. سیاست که از زمان عبدالرحمن تا کنون در خون پشتونها وجود دارد سیاست گروهک طالبان ٬ کشتار مظلومانه مردم هزاره در افشار توشط سیاف همه وهمه در این راستا اتفاق افتاده است .کرزی هم بعد از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور در ابتدا از خلع قدرت قوم تاجک با برکناری قسم فهیم از وزارت دفاع یونس قانونی از وزارت معارف ودر نهایت برکناری دکتر عبدالله از وزارت خارجه بود این ها همگی بعد از فروپاشی طالبان محوریت قدرت را تشکیل میدادند، هر چند که کرزی به عنوان رئیس جمهور با موافقت اجلاس بن انتخاب شده بود ولی به نظر خیلی از کارشناسان سیاسی یک سمبول بیش نبود، ولی با گذشت زمان توانست افراد شاخص قدرت مند را از بین برده جا گزین آن افرادی از قوم پشتون کند که در این صورت توانست عملا سکان قدرت را به این قوم برگرداند.

.

هرچند که این آقایان متهم به جنگهای داخلی بودند اگر با این حساب بر خورد شود خود کرزی هم همدستی با کروهک طالبان را در پرونده ای سیاسی خویش به همرا دارد . با وجود که آنها همگی نماینده یک قوم می باشد برکناری آنها از قدرت بعنی برکناری یک قوم از قدرت یا به اصطلاح عدم توزیع عادلانه قدرت در بین اقلیت های قومی مذهبی وغیره را نشان می دهد، که این موضوع با سیاست های اول یا قبل از انتخابات که با هزار شیطنتی مخصوص خودی کرزی در مساجد اقلیت های دینی میرفتند در مراسم های مذهبی شرکت می کردند همگی در جهت فریب دیگران حرکت می کردند کاملا در مغاییرت می باشد.

هرچند که هدف کرزی برکناری جنک سالاران از قدرت بود ولی در عوض کسانی را مجددا به قدرت رسانید که جز افراد شاخص طالبان بودند، مثل نعیم کوچی رهبر کوچی ها که در زمان طالبان ریاست وزارت قبائل وسرحدات را به عهده داشتند و.... . ایشان به مراتب پرونده ای سیا تر از جنک سالاران با خود حمل می کردند.

امروز این شیطان بزرک با ری این ملت به قدرت رسید ولی متاسفانه با استفاده ار همین اعتماد مردم به حمایت از طالبان پاکستانی وعرب تبار بنام کوچی بر علیه مردمی دست به قتل عام غارت زده است که آنها در اوایل دولت موقت به امید صلح امنیت در کشور اسلحه های خویش را به زمین گذاشته تا در این راه الکو قرار گیرد، ولی با هزار تاسف که این انسانهای وحشی بنام کوچی یا حمایت کامل دولت منتخب این فضای به وجود آمده را تبدیل به فضای نا امن و وحشی گیری کردند.

اقلیت ها قومیت ها در سراسر افغانستان آگاه باشید که اگر امروز کرزی و قوم پشتون بخاطر رسیدن به یک قدرت تک بعدی پشتونی با هزارهها درگیر جنگ شدند شما نظاره بین این موضوع هستید ممکن است فردا نوبت شما باشد تا شمارا هم بتواند به زانو در آورده به هدف خویش نائل گردد . بنا بر این غافل نباشید از بازی کثیف وشیطانی کرزی و حامیانش تا این بازی صورت نگرفته این انسانهای قدرت طلب ،مکار ، زیاده خواه به هدف شان نرسد . افغانستان از همه ای افغانها است هیچ کسی حق ادعای مالکیت یا باداری بالای دیگر اقلیت ها را ندارد.

کرزی و کوچی ها باید این را بداند که هرچند که امسال شما خودرا فاتح این نبرد علیه انسانهای بی دفاع هزاره دانسته هزارجات را استراحتگاهی امن برای خویش در نظر کرفته اید ولی روزی فرا خواهد رسید که این استراحتگاه تبدیل به یک کورستان امن برای اشغالگران پاکستانی ها وعرب تبار ها طالب کوچی خواهد گردید انشان الله به امید آنروز .

عبدالحمید اعتمادی هستم دارای لیسانس مدیریت صنعتی.بزرگترین دغدغه ی فکری ام دین داری و سوء استفاده از دین با شعاری حق وعدالت است . شعاری که انسانهای فرصت طلب فقط برای رسیدن به اهداف شوم خودشان از آن در برابر مردم استفاده می کنند.

آنلاین :

انجمن دانشگاهیان و فرهنگیان بصیرت

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • ولا شما نه میفامم که با قوم پشتون چه دشمنی دارید که ایطو پشت شانه گرفتن که توبه در هر سایت که بری گپ سر پشتون هااس. ولا اگه د سایت پشتون ها بری خو ولاگه نام هزاره یا تاجک کسی بگیره و نه قوم کسی را دشنام میتن. شماها ده هیچ سر جور نمیاین حتی تا حدی پست شدین که از تربیون تلویزیون هم شروع کدین به توهین کردن مردم مثال زنده یش همی لطیف پدرام اس هر چتیات که د دهنش میایه میگه. مقصد فکر تانه بگیرن که امریکا تا آخرت با ما و شما نیس. باز همو کاسه است همو دیگ.

  آنلاین : http://edriskhan-wwwedrislove....

 • Now Karzai is changing his face like a Dectator, please call him: Mr.Karzai dectator of Afghanistan

 • برادرمحترم عبداحمید اعتمادی برای شگوفانی وطن بهترین پیام راتحریرکرده اید تشکر مگر اگر بخاطرخوش ساختن بادارانت گفته ای نعلت خدا برشما

 • سلام به همه دوستان وافغانان عزیز.
  بیایند ملت باغیرت افغان قلم برداریم وبنوسیم درمورد برادری نه درمورد قوم گرایی.
  برادرعزیز عبدالحمید خان کرامت انسانی رادرنظر بگیرد،اگر دراین ملک کوچی است پشتون است هزاره است تاجک است همه انها افغان هستند.
  اگر کوچی های زنده گی وحشی دارندوبه گفته شما وحشی هستند شما چطور هستید.
  بیاید قضاوت کنیم به گفته شما کوجی ها وحشی تو خو الحمد الله انسان هستی تو بیا برادری دوستی را به برادرانت یاد دهید.کارانسانان محبت ودوستی است نه تعرض به شخصیت دیگران.
  اروز من است ازشما برادرم عزیزم که دراینده از چنین کلمات خشن جلوگیری کنی وانشالله انتخابات دیگر نزدیک است این بار یک تصمیم جدی میگرم والحمد الله همه چهره ها به ماوهمه ملت افغانستان واضح شده است.
  وارزو من این است که انتخابات که پیشروی دارم انتخابات باشد که به منافع همه اقوام باشد نه به خاطریک قوم.

 • باید به شما گفته شود که نه عبدالله عبدالله رهبر تاجکان بوده و نه محقق رهبر هزاره هیباشد. ماشاالله قوم تاجک قوم بسیار فهمیده و اشخاص دانا و کار فهم در خود داره ضرورت به رهبریت اشخاص همچو داکتر عبدالله ندارد. هزاره ها را چیزی گفته نمیتوانم چون موضوع آنها جداگانه است.

 • ( مستر اعتمادی) چند دالر گرفتی این مضمون تفرقه انداز را نوشتی حالا مردم فریب شما ها را نمیخورند خاطر جمع باشید

  • دوست عزيز سلام
   من بخاطر دلار مطلب نمي نويسم بلكه آناني كه باعث باني اين گونه غارتگريها آدمكشي آواره كردن زنان كودكان است سعي در جذب دلار دارد تا مني كه سعي دارم مظلوميت يك ملت را به تصوير بكشانم
   در ضمن من دوست يا دشمن هيچ قوم ي نيستم بلكه آواره شدن زنان كودكان جنگ تحميلي غارت آدم كشي كه فعلادر بهسود هزاره جات جريان دارد از آفتاب روشنتري نياز به دشمني با كسي را نداره .

   آنلاین : http://www.a-basirat.blogfa.com/

  • برادر عزیز حالا فهمیدم که به خاطر خوش ساختن ملا های ایرانی نوشته کردی وبه خاطر کمپاین اقای محقق هیچ فرد ملت اعم ازاوغو هزره وتاجک فریب شما ودار ودسته شما را نمیخورند بروید کار شرافتمندانه دیگری برای تان پیدا نماید

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس