در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > زابل، پکتیکا، ارزگان، غور، قندهار و میدان هوایی بگرام

زابل، پکتیکا، ارزگان، غور، قندهار و میدان هوایی بگرام

چند خبر از نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان
دوشنبه 11 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: اين اخبار همانطور که از دفتر آيساف به کابل پرس ارسال شده نشر می شود و هيچ ويرايشی صورت نگرفته است.

کشته شدن يک سرباز آيساف درجنوب افغانستان

کابل – افغانستان – يک سرباز آيساف دراثر حمله شورشيان درجنوب افغانسان بتاريخ ١٩ اسد بقتل رسيد.

سخنگوى آيساف بريد جنرال ريچارد بلانچيت گفت: “ ما در غم و اندوه فامیل و دوستان اين سرباز خودرا شريک ميدانيم”

طبق پالیسی آیساف، نیروهای آیساف ملیت افراد کشته شده را تا زمانی که کشور مربوطه شان اعلان نکند، به دست نشر نمی سپارد.

به اقارب سرباز مقتول اطلاع داده شده است.

دو هليکوپتر قطعۀ پولندى به ماموريت کشور پولند افزوده شد

کابل – افغانستان– طى اين هفته در ميدان هوائى بگرام، مفرزۀ هليکوپتر کشور پولند از افزايش دو هليکوپتر از جمله هليکوپتر هاى جديد در قطعۀ شان در راستاى حمايت از ماموريت آيساف، استقبال به عمل آورد.

اين هليکوپتر ها که يکى آن هليکوپتر محاربوى نوع Mi-24 و ديگر آن هليکوپتر بارکش نوع Mi-17 ميباشد، درساعات مختلف روز هاى دوشنبه و چهارشنبه وارد کشور گرديد.

دگرمن ويسلاو فرانچک قوماندان مفرزۀ هليکوپتر کشور پولند اظهار داشت، هليکوپتر هاى مذکور فعلاَ تحت بازسازی ومراقبت کارى قرار خواهند گرفت.

فرانچک اضافه نمود، بعد از آن، پيلوت هاى ما در جريان پروازهاى ابتدائى ماشين هاى هليکوپتر ها را جهت اطمينان از فعاليت درست آن ها معاينه خواهند نمود. همچنان ما از همکارى و تجارب دوستان آمريکائى خويش استفاده نموده، و اميدواريم قبل از حصول توانمندى کلى عملياتى، پرواز هاى مشترک باهم خواهيم داشت.

پيلوت هاى پولندى قبل از اعزام به افغانستان در کشور آلمان آموزش ديده و در حال حاضر با پرسونل خدمتى ايالات متحده مصروف آموزش ميباشند. مفرزۀ هليکوپتر پولند شامل سربازان قطعۀ ٤٩ محاربوى هليکوپتر مستقر در شهر پروشک گدنسکی و لواى ٢٥ صليبى هوائى شهر توماژو مازوويسکى ميباشد.


مرکز مشترک همآهنگى ولسوالى در ولسوالى ژيرى ولايت کندهار افتتاح گرديد

کابل – افغانستان – بتاريخ ١٥ اسد سال روان، نياز محمد سرحدى رهبر ولسوالى، بازگشائى رسمى مرکز مشترک همآهنگى ولسوالى را در ولسوالى ژيرى ولايت کندهار اعلان نمود.

اين اعلاميه در جريان يک بيانيه کوتاه دگروال عبدالبصير قوماندان لواى اول قول اردوى ٢٠٥ اردوى ملى افغان، دگروال مطيع الله خان قوماندان امنيۀ ولايت کندهار، بريد جنرال دينيس تامسن قوماندان نيرو هاى وظيفوى کندهار و ليسا گولبرگ نمايندۀ کشور کانادا در ولايت کندهار، اشتراک نمودند.

بريد جنران تامسن اظهار داشت، اين باز گشائى افزايش مهم ديگر شبکۀ مرکز مشترک همآهنگى ولسوالى در ولايت کندهار ميباشد. اين مراکز همآهنگى اطمينان ميدهند که نيرو هاى افغان و همکاران بين المللى آن ها حضور دايمى در ولسوالى داشته و قادر اند تا به نگرانى هاى امنيتى مردم محل پاسخ دهند.

مراکز مشترک همآهنگى ولسوالى گزارش حادثات را در يک ساحۀ مسؤليت جمع آورى نموده و در صورت ضرورت واکنش هاى نيرو هاى ملى امنيتى افغان و آيساف را همآهنگ مينمايد. اين مراکز از کليه آژانس هاى ذيدخل و سهيم در راستاى تامين امنيت در يک ولسوالى نماينده گى نموده و منحيث يک مرکز عاجل عملياتى در ٢٤ ساعت عمل مينمايد.

همآهنگى آژانس هاى داخلى و ايجاد يک تصوير عمليات عمومى ذريعۀ تشريک اطلاعات بين مراکز مشترک همآهنگى ولسوالى در ولسوالى هاى ژيرى و سپين بولدک، مراکز همآهنگى عمليات ساحوى و مرکز همآهنگى عمليات ولايتى در ولايت کندهار، انکشاف داده شده است. برعلاوه، مراکز مشترک همآهنگى ولسوالى هسته هاى نظارتى بوده و منحيث مراکز گرد همائى براى دسترسى جامعه به رهبران منتخب محلى شان فعاليت مينمايند.

اليسا گولبرگ اظهار داشت، در نهايت اين مراکز براى مسؤلين زمينۀ يک ديد وسيع از آژانش ها را جهت سهمگيرى ايشان با مردم افغانستان در سطح يک ولسوالى، مساعد خواهد نمود. تلاش هاى انکشافى و حکومت نزديک با این مؤسسات افغانى تنگاتنگ همگام گردیده در يک رديف قرار گرفته و مرکز مشترک همآهنگى ولسوالى نيازمندى هاى مطرح شده مردم ولسوالى ژيرى را بیشتربرآورده خواهد ساخت.

٥٠٠ استاد ازکورس جديد در ولايت غور فارغ گرديدند

کابل – افغانستان – رياست معارف ولايت غور اخيراَ ٥٠٠ استاد را از کورسی که براى استادان آيندۀ ولايت غور سازمان یافته و در نوع خود اولین کورس میباشد، فارغ نمود.

يک پروسۀ آموزش ١٥ روزه در مکتب سلطان علاؤالدين غورى در شهر چغچران، جنبه هاى نظرى تدريس و تمرينات عملى را در راستاى کمک به شاگردان جهت بهبود سطح دانش آن ها در رشته هاى ساينس، رياضى، و کيميا تحت پوشش قرار داد. همچنان توجه بيشتر بالاى کار کرد با کودکان و طرز برخورد مانند طريق صحبت کردن و تماس چشم با ايشان صورت گرفت.

تيم باز سازى ولايتى کشور لتوانيا تحت رهبرى آيساف در مراسم فراغت جهت ابراز تهنيت به مربيان و استادان جديد اشتراک نمودند. سربازان به ٥١ تن استاد کلاه ، قلم و کتابچۀ جيبى تقديم نمودند، از جمله ٥ تن آن ها از طبقۀ اناث و ١٠ تن آن از کابل جهت تدريس صنوف آمده بودند. يک تن از استادان با اظهار خوشى گفت، دريافت تحفه هميشه مسرت بخش است چه يک پنسل باشد و يا يک مکتب.

رئيس رياست معارف از سربازان آيساف جهت همکارى و کمک ايشان در راستاى بهبود سيستم معارف در ولايت غور با اهداى ميز و چوکى، کتاب، مواد مورد نياز مکتب، احداث تعمير و خيمه ها، قدر دانى نمود.

يکى از وظايف کليدى تيم بازسازى ولايتى حمايت حکومت ولايتى است، تا از اينطريق امنيت را تامين نموده و يک محيط مناسب جهت احياى ولايت مذکور ايجاد نمايد.

تاسيس دفتر جديد تلاش هاى بازسازى در ولايت زابل را ساده نمود

کابل – افغانستان – تاريخ ١٤ اسد اولين روز کارى اعضاى دفتر انسجام پروژه جديدالتاسيس در ولايت زابل ميباشد. اعضاى دفترمذکور جهت انتخاب از ميان ٥ قراردادى که براى اعمار تعمير يک ليليۀ جديد براى پسران در شهر قلات داوطلبى مينمودند، باهم ملاقات نمودند.

دفتر انسجام پروژه منحيث هستۀ کليه تلاش هاى بازسازى و انکشافى از اعمار مکاتب تا ترميم سرک ها در اين ولايت فعاليت مينمايد. کميتۀ انکشاف ولايتى زابل پروژه ها را براى ولايت مذکور انتخاب و تصويب نموده و دفتر انسجام پروژه آن را در معرض اجرا قرار ميدهد. کميتۀ انکشاف ولايتى يک تشکليل شرعى بوده توسط کابينه تصويب گرديده است. در حاليکه دفتر انسجام پروژه يک ارگان مجزا بوده روند قرار داد را به عهده دارد.

دلبر جان آرمان والى ولايت زابل اظهار داشت، نقش دفتر انسجام پروژه تامين شفافيت پروژه ميباشد. دفتر انسجام پروژه از قرار داد پروژه با اشخاص مناسب، پيشرفت کار پروژه ها و اطلاع دولت از پروژه ها اطمينان ميدهد. همچنان به کميته انکشاف ولايتى اطلاعات تازه در مورد ساختار تلاش هاى بازسازى و انکشافى گزارش ميدهد.

داکتر حبيب رومل مدیر مستقل اداره محلی و سکرتر دفتر انسجام پروژه اظهار داشت، من تلاش مينمايم تا اطمينان حاصل کنم که دفتر انسجام پروژه يک ساختار عارى از فساد ادارى ميباشد. طبعاَ، ما در اين مرحله با مشکلات روبرو خواهيم شد، اما اميدواريم بالاى کليه مشکلات فايق آئیم.

آقاى رومل اضافه نمود، قبل از تشکيل اين دفتر جديد، دولت يک ارگان مرکزى جهت نظارت از پروژه هاى تحت پلان و يا جارى در ولايت زابل نداشت. اين عدم همآهنگى تلاش هاى بازسازى و انکشافى را تحت تاثير قرار ميداد، که اين امر منجر به ناتکميل شدن ساحات تحت کار ساختمانى، فعالیت دو قرار داد کننده بالاى عین پروژه گرديده و مقامات ولايتى دولت را بدون تماس با افراد قرار داد کننده در ساحۀ کارشان باقی ميگذاشت.

بدون مرجع مرکزى براى دوران پروژه ها، تلاش ها در دولت براى مردم واضح نبود. اين شفافيت مشروعيت دولت را بهبود بخشيده و دولت را با مردم نزديکتر ميسازد. علاوه برآن، به صورت اغلب قرار داد کننده گان و گارگران از خارج ولايت زابل مى آيند. دفتر انسجام پروژه قراردادکننده گان را وادار مى نمايد تا فيصدى زياد کار گران را از افراد محل انتخاب نمايند.
آدم لازار لومرى بريد من قواى هوائى، انجنير ملکى تيم بازسازى ولايتى زابل، و تنها عضو نظامى در دفتر انسجام پروژه اظهار داشت، ايجاد دفتر انسجام پروژه يک گام مثبت در مسير مثمر براى ولايت زابل ميباشد. دفتر انسجام پروژه زمينه را براى اعضاى کميته مساعد مينمايد تا در هر جنبۀ اين پروسه از معرفى پروژه الى اعلام آن و از آغاز قرار داد الى ختم و اطمينان از کيفت آن، دخيل باشد. علاوتاَ، بحث آزاد اولين جلسه اين بخش کمک نمود تا نگرانى قرار داد کننده گانرا ازاينکه شايد در انتخاب پروسه تخطى و فساد وجود داشته باشد، رفع نمود.

جګرن تريور نيلس، قوماندان امورملکى تيم باز سازى ولايتى زابل گفت، اين اولين دفتر در نوع خود است که در ولايت زابل تاسيس گرديده. قرار داد کننده گان بسيار خوشحال به نظر ميرسيدند. حتى آن هائيکه با ايشان قرار داد نگرديده بود از شفافيت پروسۀ کارى، دعوت ايشان در يک داوطلبى آزاد جهت بحث در مورد اينکه کدام ايشان از طرف دفتر انسجام پروژه انتخاب خواهند شد، راضى بودند.

دفتر انسجام پروژه متشکل از ١١ عضو ميباشد که قرار ذيل اند: دايرکتران رياست هاى معارف، صحت عامه، زراعت، محافظت از اجتماع، فوائد عامه، اقتصاد، احيا و انکشاف دهات، يک نماينده شوراى ولايتى، يک مشاور ولايتى از رياست مستقل نظارت ملکى و يک انجنير تيم بازسازى ولايتى زابل. والى ولايت دفتر انسجام پروژه را رهبرى مينمايد.


سقوط یک پروند طیاره بدون سرنیشن در پکتیکا

کابل ، افغانستان - حوالی صبح امروز یک پروند طیاره بدون سرنیشن نیروهای بین المللی کمک به امنیت در ولایت پکتیکا سقوط نمود.

طیاره مذکور اکتشافی و نا مسلح بوده و پارچه هایش تثبیت موقعیت شده است. این هواپیما در یک ساحه باز نشست نموده بدون اینکه با مردم یا اشیا اثابت نماید.

علت سقوط هواپیما در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد.

تیم ارتباطی و مشورتی عملیاتی فرانسوی در ارزگان رسیدند

کابل ، افغانستان - اخیراً تیم ارتباطی و مشورتی عملیاتی فرانسوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در یک قرارگاه در ولایت ارزگان رسیدند.

تیم مذکور که توسط اردوی ملی افغان و نیروهای آیساف محافظت میشد از میدان هوایی کندهار در یک قطار شامل 94 واسطه حرکت نمودند.

"این یکی از بزرگترین قطار در طول سال در فرماندهی ساحوی جنوب بشمار میرود. طول قطار ما به حدود 7 کیلومتر میرسید، این مطلب را تورن رالف قوماندان قطار اظهار نمود".

تیم ارتباطی و مشورتی عملیاتی فرانسوی برای کندک های پیاده اردوی ملی افغان در ولایت ارزگان آموزش و حمایت فراهم خواهد نمود.

جستجو در کابل پرس