اختلاس و غصب زمین در شش اداره!

هلال احمر، تصدی ساختمانی هلمند، ریاست ارزاق، اتحادیه ژورنالیستان، وزارت هوانوردی و اتاق های تجارت و صنایع
کامران میرهزار
پنج شنبه 14 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کلمه به کلمه، آنچه در گزارش سال 1383 آمده است

در ریاست محترم سره مياشت (هلال احمر)

موضوع اول: به تعداد 20 عراده موتر نوع کوماز در زمان طالبان بدسترس جمعیت افغانی سره میاشت قرار داشت بعد از سقوط طالبان پرزه جات آن به سرقت برده شده و جمعیت افغانی سره میاشت بدون استیذان دولت کامازها را به فروش رسانیده است.

(توضیحی از کابل پرس?: خانم فاطمه گیلانی رييس هلال احمر افغانستان، همسر انورالحق احدی وزير ماليه افغانستان می باشد. انورالحق احدی متهم به اختلاس مستقيم و سوء استفاده گسترده از وظیفه ی خود به عنوان وزير ماليه افانستان می باشد. چند مورد اختلاس و سوء استفاده در هلال احمر افغانستان گزارش شده که يک مورد آن در سال 1384 ریاست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری آمده است. )

در ریاست تصدی ساختمانی هلمند:

موضوع اول: تصدی ساختمانی هلمند در مورد احیای مجدد تعمیرات قراردادها را عقد، بيشتر از پنجاه فیصد کار آنرا انجام داده نسبت نلودن فزیکی پول مصارف کار پروژه را بانک آسیایی با موسسه FAO قرارداد نموده، که تصدی ساختمانی هلمند را بر رکود مواجه ساخته است.

موضوع دوم: غصب و ادعای مالکیت تصدی ساختمانی هلمند از جانب اسامیان جیلانی، محمد علی و طلا محمد در ولایت کندز موازی بیست جریب زمین واقع انگور باغ ولایت کندز، ملکیت دستگاه ساختمانی هلمند را در رژيم طالبان اشخاص متذکره غصب نموده بودند.


در وزارت محترم تجارت – ریاست ارزاق:

موضوع اول: قرارداد 3600 تن صابون از قرار فی تُن 230 دالر امریکایی که جمعا مبلغ هشتصد و شصت و هشت دالر آمريکايی می شود، بين ریاست ارزاق و کمپنی سالریز مدیکل پاکستان عقد شده است، که جمعا مقدار 14.20 تن انتقال از جمله پنجاه تن قابل استرداد بوده که کمپنی پاکستانی انتقال نه نمده است و به ضرر دولت انجامیده است.

در اتحادیه ژورنالستان:

موضوع اول: انور شعیب رییس اسبق اتحادیه ژورنالستان بعد از برکناری اش به تعداد سه پایه کمپیوتر اتحادیه را که از طرف موسسه آينه و انترنیوز فرانسه مساعدت شده بود به طور غیر قانونی به دفتر آينه انتقال نموده.

در وزارت محترم هوانوردی ملکی و توریزم:

اسامیان نصرالله، محمد عارف و فرید پوپل استوردان شرکت آريانا به تعداد 450 سیت موبایل را با استفاده از پرواز دوبی- کابل و با سازش پولیس سرحدی و کارمندان تلاشی گمرک بدون پرداخت محصول گمرکی خارج نموده.

در ریاست عمومی اتاق های تجارت و صنایع:

به اساس حکم شماره 259 مورخ 16/1/63 مقام صدارت عظمی وقت موازی ده هزار متر مربع زمین در محدوده ماستر پلان شهر کابل به منظور اعمار تعمیر اتاق های تجارت منظور گردید. فعلا دگر جنرال وکیل شهباز خان احمدزی ادعای مالکیت نموده موصوف از غیابت و سفر رییس موقت دولت استفاده و حکم توزیع قباله شرعی را از نزد محمد شاه فضلی که سرپرست ریاست دولت وقت را به عهده داشت اخذ و برایش قباله توزیع گردیده، که به تعقیب آن به اساس فرمان رییس دولت وقت استاد برهان الدین ربانی غیر شرعی دانسته شد. در سال 1377 اتاق های تجارت اعمار تعمیر را با دستگاه ساختمانی افغانی و شرکت پاما به مدت هفت سال قرارداد نمود. آقای شهباز خان بدون درنظرداشت فیصله های قبلی دولت مجددا دعوی خویش مبنی بر مالک بودن پروژه متذکره پرداخته است. کار ساختمانی پروژه از مدت هفت ماه به اینطرف نسبت دعوی شخص مذکور و توانمندی مادی و تخنیکی دستگاه افغانی متوقف میباشد.


اشاره: در تاريخ 18/1/1384 شورای وزيران افغانستان، در مکتوب شماره 1053، از رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری می خواهد که گزارش خود را به اين شورا و رييس جمهور افغانستان ارايه دهد. رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری وقت، طبق هدايت داده شده عمل کرده و گزارشی را به شورای وزيران ارايه می کند. اين گزارش متاسفانه مانند گزارش سال 1384 و 1385، در اختيار رسانه ها و افکار عمومی قرار نگرفت و موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب دارايی های همگانی، در شورای وزيران و نزد رييس جمهور مسکوت ماند. در سيستم بيمار و کاملا فاسد قضايی افغانستان، کسانی که وظيفه ی خدمت به مردم را دارند، کوچکترين گامی را برای بازداشت و محاکمه عاملان فساد و بازگرداندن دارايی های همگانی برنداشتند. عکس آن، طبق معلومات موثق، ميليون ها دالر وافغانی برای عدم پيگيری دوسيه های اختلاس و سوء استفاده، به افراد در دستگاه های قضايی افغانستان پرداخت شده است. رييس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی نيز، در زد و بند های سياسی، از اين گزارش ها و نيز موارد ديگر اختلاس ، به عنوان اهرم فشار سياسی استفاده کرده و می کند.

کابل پرس اکنون برای نخستين بار مانندگزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فاسد اداری، گزارش سال 83 اين نهاد را نيز افشا می کند. افشای اين موارد جرم نبوده و بلکه دانستن آن حق طبيعی مردم افغانستان است. باشد که دانستن افکار عمومی از اين موارد بتواند اهرم فشاری ايجاد کند و يا اين گزارش ها مانند اسنادی، از اين دوره ی تاريخی افغانستان، زاويه ی دردناک ديگری از وضعيت افغانستان را بنماياند.

اين گزارش مورد به مورد، به مرور در بخش، کابل پرس افشا می کند نشر می شود. از خوانندگان کابل پرس و آنانی که دسترسی به اسناد سوء استفاده و اختلاس از هر فرد و مقامی که باشد داخلی و يا خارجی، می خواهم که آن را در اختيار کابل پرس قرار دهند. کابل پرس در صورت خواست فرستنده ی اسناد، هويت وی را افشا نخواهد کرد.

گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

سوء استفاده و اختلاس در بخش های اقتصادی افغانستان

کابل پرس افشا می کند

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اسناد دزدى ها را با عينك بهتر توان ديد نه با دور بين.

  • سلامهای خودر را نثار تان نموده امید وارم جور موفق باشید میخواهم مسلبی را بنویسم که واقعا" درد ناک است در مورد خیانت های مستشار سفارت افغانستان در اوکراین :
   شخسی است که از مدتها قبل ما در بازار در مسکو یکجا کار مینمودیم گاهی چین میرفتیم پشت مال و گاهی جای دیگر خوب بلاخره با دختری عروسی میکند کاه از بدخشان است خداوند روز اش را خوب میسازد که آن دهتر از چمله خویشواندان ربانی میباشد با استفاده از فرصت مراجعه مینماید در سفارت افغانستان در مسکو با اثر شناختی که با بدخشی دارد انور ار بحیث دریور جزای میکند در سفارت چون انور سادات از جمله خادیستهای قبل است از موقع استفاده نموده در صدد اسناد تحصیلی میکردد با پرداختن پول ناچیزی دیپلوم ساختگی بدست میاورد همینکه اسناد آن تکمیل میگردد مراجعه میکند که میخواهم بحیص کارمند محلی در آن سفارت ایفای وظیفه نمایم چون در آن زمان مشکلات زیاد بود واز طرف دیگر مسایل شناخت مهمتر سادات را میپزیند مدتها کار میکند بخیث کارمند محلی یک وقت خبر میشوم که بخیث سکرتر اول در بخش قونسلی کار کیند وافعا" برایم خیلی جالب بود که چطور صابونش کار کرد با استفاده از قونسلی تمام فامیل خوشواندان وهمه دو پیش خودرا از بدخشنان وار همه جا به خارچ روان کرد که فعلا در اوکراین در یم قصر چار اطاقه با زنان اوکراینی روز را شب وشب را رزو میکند که معلوات که گرفتیم کرایه خانه آن تقریبا2500 $ است که همه آن از خون مردم بیچاره ما چرداخته میشود شخصی بیسار فرومایه وپست است اگر واقعیت بگویم فرو مایه است معاش بلند چاراطاقه یک نفر زندگی کردن واعیاشی بی انداره ریاد اما کار به نفع ملت بیچاره ما هیچ درک ندارد نمی دانم که اینا وچدان دارن یا خیر لطفا" موظوع را نشر کنید تا وزارت امور خاچه و آقای اسپنتا در مورد تصمیم بگرند

  • بلی جان برادر منان در مورد انور سادات که با لباس دیپلوماتیک خودرا پنهان نموده وافعیت دارد کمی شناخت من هم دارم واقعا آدم پست است داکتر عبدالله را را با اسناد جعلی فریب داد که ریئس دفتر ساخت واسپنتارا فریب داد که مستشارتعین اش کرد در اوکراین آدم بی اندازه رزیل است که اندازه ندارد ما در مسکو میشناخیم اش اگر راست بگوین روسی کم وبیش یاد دارد مگر یک کلیمه هم نوشت را یاد ندارد نمی دانم چطور مستشار شده میگن دو ترکمان دارد که یکی ترجمه میکند ودیگری مینویسد چقه پشت گپ میگردین دریشی که پوشیدی عیب ات پت میشه جان برادر

  • او جان برادر منان راست مگوی میگن "مربی داری مرجبا بوخور " آدم که پست شد باز همیشه پستی خودرارامیکند مثل انور سادات در اوکراین این مشت نمونه خروار است

 • جناب محترم آقای کرزی و محترم یونس قانونی ! ما مردم نمیدانیم ، که آیا شما را چه بلا پیش آمده ویا در آغوش کدام بلا و مصیبت گیر افتیده اید که در امور حکومت و دولت داری آنقدر از خود بی کفایتی نشان میدهید که رسوائی های تان صفحات تاریخ را سیاه و شرمنده ساخت . چه جنایت و فضولی نیست که در بین کابینه بدنام شما ، بوی تعفن کثافت آن مملو از دزدی ، وچپاول ، اخلاس به مشام نمیخورد. آخر ما گیج شدیم ، که شما انسان هستید و یا هیولای جنایت. از انسان چنین پدیده های کیثف و جنایت سر نمیزند. این وطن خانه مشترک همه افغان ها است . هر فرد افغان مسلمأ حق قانونی دارد ، که در ازاء هرنوع ظلم ، خیانت و جنایت حکومت و دولت داران فاسد ، که مرتکب بآن میشوند ، فریاد خود را بلند کنند. عار میدانم که من شما را جنابان بگویم . زیرا ظرفیت شما مملو از افعال و اعمال غیر انسانی و اسلامی است. کرزی و یونس قانونی ، تاچه وقت این فاسدین کثیف لعنتی ها چون مثل انور الحق احدی خائن و مزدور آی. اس .آی ، اتمر دزد وخائن، خرم بی وجدان و لجن ، وامثال اینها در قدرت قرار دارند ؟ اگر شما در ترمیم و اصلاح کابینه تجدید نظر نکنید . من از همه شخصیت های صالح خواهش میکنم ، تا زمان یک حکومت مردمی و فراگیر ، با لعن تند علیه جنایات شما صحبت و مقاله ها بنویسند. شما با اعمال و افعال ناسالم و جنایتکارانه تان همه هست ونیست دارائی و سرمایه های منقول وغیر منقول به اضافه ای کمک های جامع جهانی ، کشور ما را ، که ما هم بآن حق وحقوق مساوی داریم بتاراج و غارت بردید و هنوز هم ادامه میدهید. البته من از ین طریق به سازمان ملل متحد و سازمان دفاع از حقوق بشر عارض ومتعرض میشوم ، که حق وحقوق برباد رفته ای ملت مظلوم افغانستان ، که بوسیله ای حکومت ودولت مردان فاسد افغانستان بتاراج و غارت برده شده غور و برسی مزید قانونی نمایند. قابل یاد آوری میدانم که اعاده حق وحقوق مادی ومعنوی ، وظیفه ورسالت همه نهاد های جامعه ای افغانی است ، که آواز شانرا بمقامات سازمان ملل متحد و سازمان دفاع از حقوق بشر برسانند. افغان های عزیز حق خویش را از دهن شیر باید کشید. خاموش نشستن گناه است.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس