IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > دیدگاه > کمیسیون مستقل اصلاحات اداری یا کمیسیون مسقل فساد اداری

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری یا کمیسیون مسقل فساد اداری

وطندوست
پنج شنبه 14 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

من مقاله را من منحیث یک فرد افغان ، بیطرف و بدون کدام خصومتی شخصی نوشته میکنم که در مقابل چشمان خودم صورت گرفته است .

هموطنان عزیز بخوانید و قضاوت نمائید!

در اوایل روزهای شروع کار وزیر تجارت و صنایع محترم داکتر میرمحمد امین فرهنگ من حضور داشتم شاهدی یک واقعیت بودم که وزیرتجارت در روزهای نخست بخاطر بهبود کارهای وزارت و بخاطر از بین بردن فساد اداری بعضی تغییرات در سطح روسای وزارت آورد که در بین آنها شخصی بنام محمدامین تره خیل رییس موسسات و جواز نامه بود که از طرف وزیر تجارت نظر به کارهای خلاف و شکایات مراجعین که شخص موصوف از نزد شان همیشه وقت پول اخذ میکرد و نظر به شکایات مامورین ریاست موسسات و جوازنامه ها بخصوص طبقه اناث که با آنها برخورد درست و نیک نداشت از بست منفک گردید و پست ریاست موسسات و جوازنامه های وزارت تجارت و صنایع از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده شد تا از آن طریق یک شخص اعتماد به نفس و پاک به وزارت معرفی شود.

ولی متاسفانه نظر به رشوه خوری های که در کمیسیون متذکره موجود است و به گفته شخص خود آقای تره خیل که یکی از روزها در دهلیزهای وزارت تجارت و صنایع نعره میزد که من چهل هزار دالر داده ام هیچکس نمی تواند که مرا دوباره منفک کند. من خود به گوشهای خود شنیدم که میگفت.

شخص خود آقای تره خیل کامیاب شد و از آن طریق پیشنهادش به مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شد که بعداز مدتی منظوری شخص موصوف از آن طریق مواصلت نمود.

این خود مشخص مینماید که در کدام ادارات معامله گری صورت گرفته، یک وزیر میخواهد که اصلاحات را در یک اداره بوجود بیاورد ولی هستند اشخاصیکه با زیر پا گذاشتن منافع مردم ما و با گرفتن رشوه دوباره اینگونه اشخاص استفاده جو را به ادارات دولت معرفی مینمایند تا باشد که جیب های خود را دیگر هم پر نمایند.

من قضاوت را به شما میگذارم که اگر شما وزیر میبودید چی می کردید؟

آیا اینگونه شخص فاسد را دوباره استخدام میکردید ؟

شما میتوانید درصورتیکه قناعت نداشته باشید به وزارت مراجعه نماید و خود ببینید که از کدام اداره نیست که آقای تره خیل مکتوب نیاورده است. از محاکمات گرفته تا ریاست حقوق ولایت کابل ،شورا حتی از خود کمیسیون اصلاحات اداری. در صورتیکه شخص تره خیل کدام آدمی غریب میبود ایا میتوانست که یک مکتوب هم از محاکمه ها و یا از کمیسیون اصلاحات اداری بیاورد. چرا مراجع ذیربط دوسیه های که ضرورتر از این قضیه میباشد فیصله نمیکنند. چرا شورا روی مشکلات مردم به اینقدر زودی غور نمیکند و چرا کمیسیون تفتیش مرکزی برتطبیق قانون ولسی جرگه در ظرف شش روز دوباره بالای ورقه عرض تره خیل تصمیم میگیرد در حالی که به تاریخ پنجم اسد 1387 ورقه درخواستی اش به کمیسیون تقدیم شده بود. آیا این خود نمایانگر بعضی معاملات نیست.

افشای اسناد مافيای مواد نفتی!

متهمان به اختلاس ميليون ها دالر که در مافيای مواد نفتی بی کيفيت و تقلبی دست دارند آزاد شده اند! اين دوسیه مانند دوسيه ی زد و بند و اختلاس حنيف اتمر که توسط رمضان بشردوست افشا شده بود، توسط سارنوالان بدون ارجاع به دادگاه مختومه اعلام شد

دو شنبه 23 ژوئن 2008


قابل توجه رئیس جمهور

اختلاس انجنیر روزی و محمد شاه هاشمی در وزارت تجارت

شواليه خود ما یا سلمان رشدی؟

يكشنبه 9 دسامبر 2007, نويسنده: داود جبارخیل


افغانستان:

اختلاس حدود ده میلیون دالر: با نفت سالاران آشنا شوید!

نويسنده: سنجر قيام

يكشنبه 9 دسامبر 2007


کابل پرس افشا می کند!


موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1383


موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1384


فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008


سیاف از جنایت تا غصب زمین!

استقامت اول: کوتل خيرخانه، چمتله، پغمان الی ارغندی. استقامت دوم: وزير اکبرخان، باغ بالا، خوشحال مینه، بازار کمپنی، قلعه حيدر خان الی ارغندی

يكشنبه 8 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار


فساد و روابط خانوادگی در وزارت معارف!

نويسنده و فرستنده سند: تراب

چهار شنبه 30 آوريل 2008


زياد بر خَر مراد سوار نخواهيد بود!

حاجی محمد محقق هم نمی خواهد از باقی دزدان و جنايتکاران عقب بماند و می خواهد همچنان يکی از گل های سرسبد اين جماعت باشد

دو شنبه 2 ژوئن 2008, نويسنده: کامران میرهزار


سوء استفاده و رشوه در سه بانک افغانستان!

انورالحق احدی و امتيازات غيرقانونی برای وابستگانش

پنج شنبه 29 مه 2008, نويسنده: کامران میرهزار

آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پيام‌ها

 • درمورد پوست های جدید درادارات دولتی راازکدام موقعیت میتوانیم دریافت نمائیم.
  به امید همکاری شما
  بااحترام

  • سلام واحترامات تقدیم میدارم:
   به راستی من هم یقین کامل دارم که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری نه بلکه گفته شمااست.من به عنوان یک شهروندازاین گونه مسایل رنج فراوان میبرم ولی چاره چیست!
   گویند:
   اگرگوشت بگنددنمکش میکنند = وای ازآن روزکه نمک بگندد
   امروزه قرارمعلوم سراسرافغانستان دراوج فسادغوته ورگردیده است
   ازرئیس جمهورشروع الی پیاده دروازه یک دفتر, درفکردزدی, رشوه ستانی, اختلاص,حق تلفی,وقت گزرانی,فرصت طلبی,واسطه گری,سمت گرای ,تژادپرستی,مذهب پرستی,.............میباشد! وای به حال ماکه درافغانستان تولدشدیم وبه عنوان زنده در روی زمین خدا من حیث خلیفه خدا قدم میزنیم و اکسیجن تنفس میکنیم.
   چاره چیست؟
   فقدیک انقلاب بنیادی ویا برچیدن حکام وچوکی بدوشان امروزی که قدرت را به عنوان میراث پدرتصاحب نموده تامیتوانند خویشان ونزدیکانشان رادرهرکجای که ازسرزمین افغانستان رادست رسی پیدانمودندجابجامی نمایند.بگونه مثال درولایت تخارکه مازندگی داریم هرپوست دولتی که به اعلان گذاشته میشودازاقارب ویاهم بستگان محترم داکترمشاهدرئیس کمیسیون مستقل فساداداری داده میشود گویامیراث پدرکلانش بوده باشد ویاهم قحط الرجالی آمده باشدکسانیکه شایستگی ولیاقت اجرای وظیفه رادارند حتی به شارلست هم درج نمیگردد.
   وزارت معارف افغانستان امروزه آنچه که ازولایت وردک بوده درپستهای کلیدی ومهیم بامعاشات بلند دالری به عنوان مشاورین درولایات مختلف افغانستان استخدام نموده است.درریاست معارف ولایت تخارهمه مشاورین دربخش های مختلف ازولایت وردک شریف موظف میباشندکه حتی بااعراضی این ولایت آشنای نداشته که باگذشت ماه مشاورصاحب محترم را کس درمحل کارش پیداکرده نمیتواندموترهای مودل بالا دراختیارشان قراردارد وفقدبخاطرگرفتن معاش ویاهم امضاکردن حاضری پیدامیشودوبس اسامیان کسانکه من اطلاع دارم ودرذهن بنده باقی مانده است قرارذیل میباشد.
   مرتضی معنوی که یک دست آن هم معیوب میباشد بامعاش فی ماه 70000هفتادهزارافغانی ازطرف وزیرصاحب معارف آقای فاروق وردک استخدام گردیده است.
   روح الله"هوتک"که خودفعلامحصل پوهنتون تخارهم میباشدبامعاش ماهوار90000نودهزارافغانی بحیث مشاورریاست مذکورموظف میباشد.
   جمعه گل بامعاش ماهوارحدودآمبلغ 100000یک صدهزارافغانی بحیث مشاوراستخدام گردیده است.این درحالیست که دها نفرازجونان بااستعدادمافارغین دانشگاه هابدون وظیفه سرگردان درپشت دروازه های مسولین قدم میزنند ولی کسی نیست که به دادشان برسند.آیااین ظلم نیست واستبدادنیست که وازولایت وردک دراین ولایت دورافتاده شخص شامل وظیفه میشود ولی جوان این وطن بیکاروبی برنامه میگردند خلاصه چارهمانست که درلابلاگفتم انقلاب انقلاب انقلاب..............بااحترام
   باامیددردهای دل دیگر پدرود

  • سلام بهتمامی بیکاران کشورعزیزمان افغانستان"من یک جوان هستم که مدت 3سال استکه ازدانشگاه کابل فارغ شدم اماسرنوشتم هنوزهم معلوم نسیت درچندین جاامتحان دادم اما رقیبم بدون کدام امتحان موفق شده بخاطرکه دراصلاحاتی اداری است من چکارکنم دوستان امادردزیاد دارم باتحریرکردن تمام نمی شود.

  • جوان بیکار تحصیل یافته کابل .

   بسیار ساده خان هستی چرا کدام دختر اوغانی ده فوهنتون پیدا نکردی یا عاروسی, یا مسیار , یا صیغه ..

   آیندیته بیمه میکدی , که حالی از فغانت گوش ما کر نمیشد . عقل ... پسان میایه

 • برادر عزیز شما کاملاً حق به جانب هستید در ادارات افغانستان تا که یک واسطه قوی نداشتبه باشید. هیچگاه نمی توانید که در دوایر دوتلتی کار کنید. یا باید یک وزیر، رئیس یا وکیل را بشناسید، در غیرآن باید زجر بیکاری را تا اخیر عمر بکشید. تا جائیکه دیده میشود وزیران بیچاره آنقدر گناه شان نیست. مجبور هستند که نفر های وکلای پارلمان را مقرر کنند اگر نکنند باز روز شان بد میشود در پارلمان یعنی به گونه مختلف خواسته میشوند و شاید که سلب اعتماد هم شوند. خوب پروسیجر است یعنی همه از دست خود ما است و خود ما باید که علاج اش را پیدا کنیم و علاج اش کنیم در غیر آن تمامی ما در آتش اش خواهیم سوخت.

 • فساد که در بورد تعینات کمیسیون اصالا حات اداری بیداد میکند .متنی است که از یک شکایت از بورد تعینات بیرون کشیده شده .
  محترما! بست ریاست تنظیم امور جلسات ولسی جرگه حدود هشت ماه است که بدون سرپرست باقی مانده ، در حالیکه یکی از پست های کلیدی و با اهمیت در بخش امور پارلمانی به حساب میاید .این بست از ماه عقرب سال 1390 الی اکنون غیر فعال بوده در در اول ماه قوس 1390به اعلان سپرده شد و بتاریخ 23/09/1390 این بست بسته شد و به تعداد(22)تن از افراد علاقه مند به این پست فورم اشتراک در امتحان رقابتی خانه پری کردند و منتظر مصاحبه رقابتی ماندیم که بالاخره بتاریخ 24/10/1390 امتحان حمایتی این پست توسط محترم خدای نظر نصرت رئیس دارلانشاء ولسی جرگه به همراهی محترم استاد ذلمی زاهب اخذ گردید و اعلان گردید تا به روز بعد نتیجه امتحان حمایوی تحریری اعلان گردد که متاسفانه روز بعد به عوض بست ریاست روابط بین المللی و معاونیت مالی اداری دارالانشا ولسی جرگه اخذ و بعداز یکی دو روزنتیجه اعلان گردید و فرمان مقرری این دو پست به ریاست دارالانشای ولسی جرگه مواصلت ورزید ولی متاسفانه که بست ریاست تنظیم امور جلسات بدون هیچ کدام موجبی به مدت پنج ماه قرنطین گردید و با وجود بارها مراجعه به بورد تعینات موفق به علت تاخیر افتیدن این بست نشدیم که بالاخره عده ای از کاندیدان که از این بست ناامید شده بود به بست های دیگر امتحان دادند ولی بعضی هم همچنان صبورانه انتظار کشیدند و از ریاست بورد تعینات تقاضا کردند تا سرنوشت این بست معلوم گردد که ریاست مذکور علت تاخیر را حضور عدم نماینده ولسی جرگه در مصاحبه خواند و مجبور شدیم تا از محترم خدای نظر نصرت استمداد بجویم تا از این بی سرنوشتی نجات یابیم و محترم نصرت به صراحت یاد آور شد که در این بست مداخلات زیاد است و الی رخصت شدن وکلا این بست را به مصاحبه نمیگذارم تا اینکه رخصتی نماینده گان مردم هم فرارسید و عده ای از کاندیدان تقاضا کرده بودند که چون پروسه این بست به عدم شفافیت کشانده شده امید است تا از اعضای محترم کمیسیون عدلی قضایی و یا هم کمیسیون نظارت و تفییش ولسی جرگه در پروسه این امتحان اشتراک کنند که محترم فرهاد عظیمی منشی ولسی جرگه موظف شد تا از نحوه این امتحان نظارت کنند ولی متاسفانه بدون هیچ نماینده ای ا ز هیات اداری ولسی جرگه بروز شنبه امتحان این بست در میان کاندیدان که شارت لیست شده بود آغاز گردید که آنان قرار آتی است :
  1- محمد ولی مینه ناک باسابقه شش سال کار منجمله یک سال مدید تنظیم جلسات کمیسیون های ولسی جرگه با دانش لسانهای انگلیسی ،پشتو ودری
  2-عدالاحد نیازی با سابقه کاری (8)سال و سه سال بحیث آمر تنظیم جلسات کمیسون های ولسی جرگه با بلدیت به دانش کمپیوتری و تکلم به لسانهای دری ،پشتو ،انگلیسی.
  3-نجیب الله حمید با سابقه (20)سال کار در دفاتر دولتی و منجمله هشت سال کار بحیث دستیار مسلکی کمیسیون امور بین المللی با دانش تکلم به لسانهای دری ،انگلیسیی روسی .
  4-. محمد داود شجاع زاده ماستر علوم با (25) سال سابقه کار در دفاتر دولتی منجمله (4)سال بحیث آمر تنظیم امور جلسات کمیسیون ها ی ولسی جرگه و دو سال کارشناس کمیسیون ها و مجلس عمومی ولسی جرگه از سوی دفتر وزیر دولت در امورپارلمانی با دانش کمپیوتری و تکلم به لسان های دری پشتو انگلیسی و روسی .
  5-خلیل الله غوثی باسابقه شش سال کار بحیث دستیار کمیسیون عدلی و قضایی .
  6-محترم محمد عباس عضو سکرتریت دفتر محترم محمد یونس قانونی در دورپازدهم که سوابق آن شامل سوابق کاری مرتبط به وظیفه نمیگردد.حال سوال اینجا است که یک ادم که نه سابقه کاری داشته باشد و نه هم سه سال ارتباط در کار داشته باشد و در حالیکه تعداد مردمان با تجربه تری در این امتحان شرکت کرده بود ناکام میگردد ولی آقای محمد عباس سروری که از واسطه خوبی چون خانم غوټی خاوری برخوردار است میتواند بخوبی کامیاب گردد پس این خود آشکار است که بورد تعینات خدمات ملکی نه بلکه بورد تعینات واسط ها است و با این شیوه و چنین بورد تعینات جناب رئیس صاحب جمهور کشور میخواهد اصلاحات را در ادارات خود بیاورد ایهات خبری است که هیچ کسی را باور نیست که با این بورد تعینات کسی بد ون واسطه راه یابد و این فقط تلکی است در را ه کادر های بی واسطه .
  ومن الله توفیق

 • گستردگی فساد در کمیسیون اصلا حت اداری که آنرا اکثر امروز بنام کمیسیون فساد اداری مینامند از حد گذشته و هیچ گاهی چنین تلکی در سر راه کادر های وطن گذاشته نشده بود و این رسوایی نصب کادر های واسطه دار و منفعت جو که ادارات کشور را به زباله دان بد نامی تبدیل کرده است روزی گریبان گیر جناب رئیس دولت خواهد گردید و این که صد بار هم با قوای ثلاثه جلسات پیهم داشته باشد سودی نخواهد کرد تا زمانی که لانه فساد این کمیسیون فساد اداری را یا با تعویض کادر های دلسوز اصلاح نسازد و یا هم کاملا این سیستم تعبیه شده خارجی را که نتیجه بجز زیان چیزی را در سرنوشت این ملت ببار نیاورده است از بین نبرد راهی دیگری برای جلو گیری از ورود افراد نا لایق و استفاده جو نخواهند بود .جناب رئیس جمهور کشور یکبار یک همه پرسی را در این مورد براه اندازد و بیبیند که چقدر از هموطنان جناب رئیس صاحب جمهور از این پروسه بدنام راضی است شما خد میدانید که کمیسیون اصلاحات اداری بحدی رسوا و دشمن این ملت شده که د رطول تاریخ کشور کادر های وطنپرست دچار چنین سرگردانی نشده بود .جناب رئیس صاحب جمهور ! اگر ذره ای دلت بحال این ملت مظلوم مسزد جلو این فساد گسترده را بگیر ورنه روزی خودت با این مفسدین اداری غرق خواهید شد .توفیق جناب رئیس صاحبت جمهور را به امحای این فساد گسترده میخواهم

 • سلام ترافیک کابل بی موجب سبب اذیت شهروندان میگردد موترها وعردجات که دارای نمبر ولایت میباشد با داشتن اسناد قانونی جواز سیر و لایسنس از جانب ترافیک ها که اطرافی هستند در شهرک ترافیک متوقف میگردد و یا هم در مسیر با اخذ رشوه رها میگردد. و افراد هم که در چار راهی های شهر کابل استخدام گردید فاقد اخلاق انسانی میباشند حتی به سویه دگروال با برخورد بسیار قبیح با مردم و عدم مراعات قوانین بشری برخورد مینمایند.

  من از مسولین محترم اداره مبارزه با فساد ادرای احترامانه خواهشمندم تا جلو خودسری های وزارت داخله و افراد شانرا که در اذیت ورشوه ستانی از مردم مصروف هستند بگیرند. آیا موتر های که دارای اسناد قانونی هستند و از ولایات دیگر عازم کابل میگردد یا آنعده از شهروندان کابل که عراده جات شان پلت ولایات را دارند ضرورت به ویزه ورودی کابل دارد. که باوجود داشتن اسناد قانونی جریمه نقدی میگردد. و این مبلغ که بنام جریمه و رشوه اخذ میگردد به بودیجه دولت تویل میگردد. و اکر غیر قانونی است باید جلو این خودسری ها گرفته شود.

جستجو در کابل پرس