کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > فرهنگی > واژه های ملی اسلامی!

واژه های ملی اسلامی!

البعثة الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه

چهار شنبه 19 نوامبر 2008

کابل پرس: مدت هاست که بحث بر سر واژه ها در جمهوری اسلامی افغانستان اوج گرفته و در سالی که سال بین المللی زبان هاست و باید برای نگهداری و رشد زبان ها کوشش شود، اين بحث زبان شناسانه، تبديل به رويارویی قومی و زبانی شده است.

در افغانستانی که هيچ چیزی سرجای خودش نیست و بجای اینکه چهار کارشناس ورزیده ی زبان گرد هم آيند و بحث علمی راه بياندازند، تعداد قابل توجهی از اهالی سیاست و اهل فرهنگ و بی سواد و باسواد، همه و همه به جان هم افتاده اند، هر کدام و هر گروه سعی در ثابت ساختن موضع خود دارد.

مخالفان استفاده از واژه های فارسی چند دسته اند و عده ای از آنان به سرکردگی عبدالکريم خرم و حبیب الله رفیع معتقدند که واژه هایی مانند دانشگاه، دادگاه، فرمانده و..ملی نبوده و اسلامی نیز نیستند. عده ای ديگر از ايشان که بر اسلامی بودن واژه ها تاکيدی ندارند، از راه دیگری وارد شده و در همراهی غیر مستقیم با گروه اول، علاوه بر اینکه بر گویندگان اين واژه ها لعنت می فرستند، آنان را سربازان پیاده ی جمهوری اسلامی ایران می دانند. اين در حالی ست که در ميان جملات ناقض خودشان بجای کلمات زيبا و روان فارسی کلمات انگليسی و غير انگلیسی فراوانی مانند پرابلم، پروتوکول، آجندا، هذا، تخنیک، ساینس، اشجار، گاردن، کامنت، پروپازل، توريد، انترويو و ده ها مورد ديگر يافت می شود و با توجه به همان حساب و کتاب خودشان، خود را سربازان پياده ی انگلستان و...نمی دانند.

در برابر اين گروه هم افرادی هستند که با سواد و بی سواد خود را حتا آنی که "گزارش" را "گذارش" می نویسد جمع کرده و طول و عرض زبان فارسی را به رخ می کشانند.

خوب است در اينجا با آوردن چند سطر آخر از نوشته ی "البعثة الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه" اثر داستان نويس بزرگ فارسی صادق هدايت، یادی از وی کرده باشیم و پس از آن چند واژه ی ملی-اسلامی را از يک خبر خبرگزاری وابسته ی باختر بیاوريم.

خوانندگان خود رابطه ی سطور البعثة الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه را با آنچه در افغانستان می گذرد کشف کنند.

................پس از آن آقای رييس صورت مجلسی را که قبلاً نوشته شده بود، از پرِ شالشان در آوردند و به آقايان نمايندگان ارائه دادند تا امضاء و تصديق بشود. مفاد آن از اين قرار بود:

در روز ميمون فرخنده فال ٢٥ ماه شوال سال ١٣٤٦ هجری قمری در شهر مبارک سامره از بلاد عربستان به«
موجب جلسه مرکب از علماء يگانه و دانشمندان فرزانه و نمايندگان محترم ملل کاملة الوداد اسلامی تصميم گرفتند و
تصويب شد که آقايان مفصلة الاسامی ذيل : حضرت آقای تاج المتکلمين به سِمَت رياست، آقای عندليب الاسلام نايب
رييس و منشی مخصوص، آقای سکان الشريعه صندوقدار و مترجم، آقای سنت الاقطاب معلم عملی فقيهات برای تبليغ
دين مبين به طرف بلاد افرنجيه رهسپار گردند تا کفار را به دين حنيف اسلام دعوت و تبليغ بکنند . عجالة صد مليان
ليره انگريزيه [انگليسی] برای مخارج از محل موقوفات پيش بينی و تصويب شد که آقايان مفصلة الاسامی فوق هر
» طور صلاح بدانند به مصرف برسانند.

آقای تاج پيشنهاد کردند که به سلامتی حضار شربت بنوشند ولی نماينده اعراب عنيزه شير شتر خواست و هلهله کنان
مشک شير شتر دست به دست و دهن به دهن گشت . سپس هر کدام از نمايندگان محترم ملل اسلامی انگشت خود را در
مرکّب آلوده پای کاغذ گذاشتند و مجلس به خوبی و خوشی خاتمه يافت.

السامره فی ٢٥ شوال ١٣٤٦

الجرجيس يافث بن اسحق اليسوعی

البعثة الاسلاميه الی البلاد الافرنجيه/ صادق هدایت/ چاپ اول 1361 به کوشش بهرام چوبینه/ اين کتاب پس از مرگ هدایت به نشر رسیده است.

و اما به نمونه هایی از واژه های ملی اسلامی (برای نمونه کتگوری/ دارالانشا/ آژانس/ اجندا/ فارمسی/ تورید/ بوتانیک گاردن/ اشجار/ ذیل/ ساینس و تکنالوژی/ تخنیکی ) که مراد وزير فرهنگ و هوادارانشان می باشد، در يک خبر از خبرگزاری وابسته ی باختر که در ادامه آمده دقت کنيد:

جلسه نوبتی شورای وزیران به ریاست حامد کرزی تدویر یافت

تاریخ : Aug 16, 2008

كتگوري : General

منابع : BNA

جلسه نوبتی شورای وزیران امروز به ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصرگلخانه ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورا ی وزیران به آژانس باختر!طبق اجندا، فیصله کمیته قوانین شورا ی وزیران در مورد تعدیل فقره 1 ماده پانزدهم مقر ره تولید و تورید ادویه ولوازم طبی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارایه گردید.در فقره 1 مقرره متذکره تورید تدارکات ادویه وسایر لوازم طبی در بخش دولتی منحصر به تصدی فارمسی وزارت صحت عامه بود که یک سلسله مشکلات را برای سایر وزارتها و ادارات دولتی در قسمت تورید ادویه به بار آورده بود و تعدیل آن به متن ذیل پیشنهاد گردید .فقره(1) : وزرات ها و ادارات دولتی میتوانند ادویه و سایر لوازم طبی مورد نیازخویش را طبق احکام قانون تدارکات و این مقرره تورید و تدارک نمایند.تعدیل متذکره از جانب شورای وزیران موجه پنداشته شده و مورد تصویب قرار گرفت.در بخش دیگر اجندا، شاروال کابل انتقال ملکیت تپه پغمان با بودجه منظور شده انرا از وزارت زراعت و آبیاری به شاروالی کابل به جلسه گزارش داده گفت: درمصوبه شماره 9 مورخ 30ر2ر 1387 شورای وزیران پیشنهادشاروالی کابل د رمورد احیا و بازسازی تپه پغمان به بحث گرفته شد و چنین فیصله بعمل آمد.وزارتهای زراعت و ابیاری ،انکشاف شهر ی بریاست شاروال کابل ،طرح های مربوط را غرض بازسازی تپه پغمان مورد ارزیابی قرارداده، ، طرح توافق شده را به شورای وزیران ارایه نمایند.بتاسی از هدایت فوق تفاهم بعمل آمد که تپه پغمان به حیث یک ساحه سبز و منطقه تفریحی نگهداری شود و پروگرام طرح افتتاح باغ نباتی( بوتانیک گاردن) در ساحه بین قرغه و چمتله در نظر گرفته شود. شورای وزیران بعداز استماع گزارش انتقال ملکیت تپه پغمان را با بودجه منظور شده ان از وزارت زراعت و ابیاری به شاروالی کابل مورد تصویب قرارداده و شاروالی کابل را موظف نمود در قسمت سرسبزی و اعمار تپه پغمان با در نظر داشت نقشه قبلی ان اقدام نموده ، وزارت های انکشاف شهری ووزارت زراعت و ابیاری زمین مورد نیاز را غرض احداث باغ نباتی در ساحه بین قرغه و چمتله تثبیت و پیشنهاد انتقال ان را به ریاست جمهوری ارایه نمایند. متعاقبا"کابل شاروال ، تعدیل ساحه موازی 12149 متر مربع زمین ملکیت احسان الله بیات واقع حجاری و بتون سابقه به اساس پلان شهری که در ساحه مذکور تعمیرات اعمار ناشده کودکستان ، شیر خوارگاه و ساحه سبز اصابت نموده است را به جلسه مطرح نمود. شورای وزیران بعداز استماع گزارش فیصله بعمل اورد تا شاروال کابل با بنیاد بیات در رابطه به استملاک ساحه مذکور توسط شاروالی کابل و یا اعمار کلینیک و شیر خوارگاه ها با حفظ ساحه سبز توسط ان بنیاد تفاهم نموده نتیجه را غرض تصمیم نهائی به شورای وزیران ارایه نماید. سپس کابل شاروال احاطه تپه مرنجان ، بی بی مهرو و سایر نقاط عمده شهری ، ملکیت شاروالی کابل را به منظور حفظ ساحات و اشجار ان به جلسه مطرح نموده خواهان احاطه ساحات متذکره گردید ، که تحقق ان حدود مبلغ هشت ملیون دالر امریکایی را نیاز دارد.شورای وزیران حفظ ساحات و اشجار تپه های مذکور را برای سرسبزی و بهبود محیط زیست ضروری دانسته ، وزارت مالیه را موظف نمود تا در بررسی بودجه نیمه دوم سال وجوه مورد نیاز را بر مبنای محاسبات دقیق تدارک و بدسترس شاروالی کابل قراردهد.در اخیر جلسه معاهدات بین المللی ذیل توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح و مورد تائید قرارگرفت .موافقتنامه بین جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت قطر در مورد استخدام کارگران افغانی در کشور قطر به منظور تحکیم روابط دوستانه و همکاری های متقابل به هدف تنظیم استخدام نیروی کار افغانی در دولت قطر و به مقصد فراهم سازی حمایت و رفاه برای همه اصناف کارگران بین وزارت شهدا و معلولین کار و امور اجتماعی جمهور ی اسلامی افغانستان ووزارت کار و امور اجتماعی دولت قطر بتاریخ 2 ثور 1387 شمسی مطابق به 21 اپریل 2008 میلادی به امضا رسیده که دارای 18 ماده و 13 فقره میباشد. یادداشت تفاهم در مورد تاسیس بنیاد افغانستان – هند در 15 ماده و 14 فقره بتاریخ 14 حمل 1386 شمسی مطابق به 3 اپریل 2007 میلادی بین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوري هند در دهلی جدید به امضا رسیده است هدف از تاسیس این بنیاد تقویت همکاری های تعلیمی ، فرهنگی ، علمی و تخنیکی میان افغانستان و هند بوده، ساحات مهم فعالیت های این بنیاد بخش های تعلیم و فرهنگ ، تحقیقات زراعتی ، ساینس و تکنالوژی ، صحت ،کار اموزی تخنیکی ، مطالعات انکشافی ، مطالعات امور زنان و مطالعات ساحوی می باشد . پروتوکول تاسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت مالتا به تاریخ 19/ 11/ 1386 شمسی مطابق به 8/ 2 /2008 میلادی در نمایندگی دایمی جمهوری اسلامی افغانستان در نیویارک به امضا رسیده است، مطابق به این پروتوکول جانبین با ابراز رضایت دوجانبه خواهان انکشاف روابط دوستانه و همکاری میان دوکشور در ساحات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی بوده همچنان موافقت نموده اند تا برمبنای اصول تساوی میان دولت ها ، احترام متقابل ، استقلال و حاکمیت عدم مداخله در امور داخلی همدیگر و مطابق به منشور سازمان ملل متحد روابط شانرا انکشاف دهند.


دورانِ نوِ فارسی

مصاحبه‌ی اینترنتی با داریوش آشوری

چهار شنبه 13 فوريه 2008, نويسنده: کامران میرهزار


احمد شاملو می خواهد بخنداند!

طنزی از بامداد شعر فارسی با صدای او درباره ی آلودگی زبان

جمعه 27 ژوئن 2008

طنزی از بامداد شعر فارسی با صدای او درباره ی آلودگی زبان: بنده امشب می خواهم شما را بخندانم. در اين چند ماهی که بدلايل طبی مجبور شدم در آمريکا بمانم، بارها و بارها از دوستانی که خواستند مطلبی بگويند خواستم که به فارسی برايم ترجمه کنند. اين روزها سرگرم نوشتن سفرنامه ای هستم تو مايه های طنز. البته اين يک سفرنامه شخصی نيست. بلکه از زبان يک پادشاه فرضی احتمالا از طايفه ی منحوس قاجاريه روايت می شود تا برخورد دو جور تلقی يا دو گونه فرهنگ و يا برداشت اجتماعی برجسته تر جلوه کند.

— 

فارسی ستیزی؛

ناسنجشگری در سیاست واستبداد در مدیریت

چهار شنبه 20 فوريه 2008, نويسنده: حمزه واعظی


IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


65 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > فرهنگی > واژه های ملی اسلامی!

آگهی در کابل پرس

loading...

پيام‌ها

  • من می خواهم به دو مساله اشاره کنم:

    به نظر من تعدادی از دوستان ما کورکورانه هر آنچه را که روشنفکران ایرانی به خورد مان می دهد فرو می بلعند. مثلا انتخاب همین نوشته که توهین آشکار و تحقیر نا عادلانه عربها را در خود دارد. در حقیقت این نوشته برگرفته از روحیه فاشیسم فارس ایران است. یادمان باشد که مشکل ما کاری به عربها ندارد. سی سال است که ایران بنیادگرایی را به کشورهای عربی نظیر لبنان صادر می کند. خیلی از کشورهای عربی از هر لحاظ از ایران آزاد تر است. مثلا لبنان، سوریه، مصر، امارات، کویت، قطر و ... و خیلی از کشورهای عربی از لحاظ های دیگر هم از ایران توسعه یافته تر است. عربها حتی در چین بیشتر از ایرنی ها مدال گرفتند. فوتبال شان هم از ایران برتر است.

    مساله ای دیگر این است که انتخاب کلمه و امتیاز یکی از زبانها یکی از اصلی ترین مشکلات افغانستان است. این مساله را افغان ملتی ها نماد هویت افغان و افغانستانی می دانند چنانچه انور الحق احدی در نوشته هایش می گوید که زبان بشتو باید در محراق هویت افغانی قرار داشته باشد. دوصد سال است که اینها تلاش دارند برای ما هویت بتراشند. حال که ما فرصت داریم چرا اجازه دهیم که اینها بر هویت سازی مبتنی بر امتیاز یک قوم جلو بروند. روشنفکران مثل شما ضعف تان در اینجا است که کوکورانه به دنبال شعارهای بین المللی می روید در حالیکه در تمام کشورهای دنیا این مسایل از مسایل کلیدی است. ترکیه ، ایران ، عراق، هند، روسیه و حتی اتحادیه اروبا درگیر چنین مشکلات هویتی است. نادیده گرفتن این مسایل مشکل ما حل نمی کند. ما باید مسایل را ریشه ای حل کنیم.

    • na fahmidam "hal kardan risha ei" ke shoma migid chegona ast? lotfan wazi sazid.Wa tarif shoma az azadi che ast? aya rai dadan zan ha melak bahtari ast ya tadid medal dar olympic? ta baad.

  • در ايران شرقى (افغانستان) ۹۵ در صد مردمان بى سواد هستند و اين كار دولت هاى اين سرزمين بوده كه مردمان نادان بمانند و شما از اين ها پارسى نويسى همى خواهيد؟

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.