کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > دیدگاه > هزارستان: روشنفکران و سیاستمداران دور از هم

هزارستان: روشنفکران و سیاستمداران دور از هم

يكشنبه 7 سپتامبر 2014, بوسيله‌ى ش یوسفی

آیا دوری و بی اعتمادی عده‌ای از سیاسیون و روشنفکران "هزاره" از یک دیگر; بطور عمد تیشه ی بر ریشه ی دیرنه خود در کشور و جهان است؟ و یا اینکه نه؟ عده‌ای از نخبگان "هزاره" از روی آگاهی و حرف ه ای عمل نمودن در سیاست به هم پشت نموده اند تا پرچمداران راستین حکومت وحدت ملی در کشور باشند؟؟؟؟؟
_________________________

انتخابات سال 1393 و یا دروغ های زهراگین تیکه داران قدرت و ثروت به "ملت"برای رسیدن به مقاصد و منافع شخصی, قبیلوی, نژادی و حزبی شان, زندگی بیشترین از انسان‌های در آرزوی نان, آب و صلح را دچار آسیب های جدی و غیر قابل جبران نموده است, بخصوص زندگی مردم "هزارستان"را.
این روزها ابزار تهمت بستن و دشنام دادن برای امتیاز گیری های پسا انتخاباتی از یک دیگر, برسر زبان های تیکه داران قدرت و ثروت است.
موضوع انتخابات بی اعتمادی های سیاسی و فردی نا امید کننده ی را در بین سیاسیون و روشنفکران کشور و "هزارستان" افزایش داده است.
معلوم نیست که این بد بینی های سیاسی پسا انتخاباتی و حمله های ناشیانه روشنفکران و سیاسیون "هزاره" به همدیگر, دامنه اش تا به کجا ها به درازا بکشد؟
ولی نکته ی که مثل روز, واضح و روشن است آن این است که قدرت و ثروت که قرار است بوسیله‌ای قدرت توپ و تانک امریکایی ها بدست عده ی برسد, آن عده روشنفکران و سیاسیون هزاره نخواهد بود که این روزها سر و صداههای تاخت و تاز و جنگ‌های زرگری پسا انتخاباتی شان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کره زمین گوش انسان را کر می نماید .
قدرت سیاسی و ثروت حاصله از فرمانبرداری امریکا در بین دو گرو مشخص که خود را برتر از دیگران میدانند تقسیم خواهد شد, آنچه که برای فریب خوردگان باقی خواهد ماند بی عزتی و شرمساری شان خواهد بود.


ولی جدا از جنگ های لفظی پسا انتخاباتی معضل "فرار از هم" در میان طبقه از سیاسیون و روشنفکران "هزارستان" موضوع جدید نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد بلکه از دیری به اینطرف است که بدبینی ها و فرار از یکدیگر رو به افزایش است.
سوال این است که آیا فرار عده ی از "هزاره ها" از یک دیگر از روی عمد و یا کج اندیشی, بی تدبیری و ضعف سیاسی شان, تیشه ی بر ریشه ی دیرنه ی خود در کشور است؟ و یا اینکه نه؟ نخبگان در سیاست و روشنفکران "هزارستان" بطور آگاهانه و از روی درک و فهمی که از اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و جهان دارند در حال برداشتن قدم های به ادامه ی قدم های انسان های اند, که در چندین دهه ی اخیر تحولات عظیم و قابل قدر را در راستایی همدیگر پذیری و اعتماد "بینال انسانی" در جهان به وجود آورده اند؟ پس اگر چنین است؟ انتظار می رود که سیاست مداران جا طلب, قومگرایان قبیلوی و ثروت اندوزان هم به مانند برادران کشوری شان یعنی " هزاره ها" مخلصانه و صادقانه در راستای عدالت اجتماعی و همدیگر پذیری انسانی گام های برداشته باشند, دراینصورت باید است که ما همه, یعنی همه ی "انسانهای کشور" در آینده نزدیک منتظر یک کشور امن و قانون مند دارای عدالت اجتماعی و برابری برای تمام اقوام ساکن در کشور باشیم.
این برای همه باعث افتخار است که روشنفکر ان و سیاستمداران "هزاره" اولین اشخاص و افراد هستن که برای وحدت ملی و صلح در کشور مخلصانه گام های انساندوستانه ی را برداشته اند و برمیدارند, که هر عمل خیر خواهانه و انسانی از سوی هر انسانی, از هر قوم وقبیله ی که باشد باعث افتخار عموم انسان ها خواهد بود .
ولی متاسفانه این جمله را باید خاطر نشان کرد که دهقانان کم قدرت که در مزرعه ی مانند "افغانستان " صداقت و انسانیت می‌کارند, حاصلات کشت و کار شان آنچه که کاشته اند نخواهد بود, بلکه بر عکس.
گذشته زندگانی مشترک "هزاره ها" با قبیله گرایان و نژاد پرستان تاریخ و حال نشان می دهد که در بدل هر عمل وطن پرستانه و انساندوستانه ی "سیاستمدار و روشنفکر هزاره" چیزی که نصیب قبیله گرایان و نژاد پرستان می گردد قدرت است و ثروت, و مفادی که نصیب "انسان هزاره" می‌گردد فریب است ونیرنگ و بر زمین ریختاندن خون شان.
آیا روشنفکران و سیاسیون "هزارستان" با ظلم, عدم صداقت, عدم وفاداری به تعهد, و با برتری طلبی قومی و نژادی قبیله گرایان و نژاد پرستان آشنایی های لازم را ندارند؟ .
در بدل هر خیانت که از سوی تیکه داران قدرت و ثروت, بر علیه "انسان هزاره" صورت گرفته است, همواره یک گذشت وطن پرستانه و انساندوستانه از سوی "انسان هزاره"وجود داشته است.
اما چیزی که تغیر نکرده است و نمیکند سیاست های ضد انسانی قبیله گرایان, نژادپرستان و تیکه داران قدرت است.
سال‌هاست که از ظلم و بی عدالتی های ناشایست ظالمان بر خود نالیدیم و گذشت کردیم, خون گریه کردیم باز دیری نپایید که گذشت کردیم و هنوز که هنوز است شکوه ها و نارضایتی ها ما ادامه دارد,.
ولی نکته ی که جای تاسف و اندوه فراوان دارد آن این است که متاسفانه با شکوه و فریاد های پیوسته و گذشت های یکطرفه نه تنها ذره ی از مشکلات اساسی ما در کشور حل نگردیده است و حل نخواهد شد, بلکه در اهداف کج و پلید برتری طلبانه ی نژاد پرستان که در صدد نابودی کامل"هزارستان" اند, نیز تغیری پیش نیامده است و نخواهد آمد.
متاسفانه که مفکره های پلید برتری طلبانه ی نژادی در میان سیاسیون زرمند و زورمند از قبیله گرایان نژاد پرست در حال تقویت است,.
این در حالیست که عده ی از نخبگان و روشن فکران"هزارستان" با شعار های اتحاد, برادری و همدیگر پذیری "بینالانسانی" در کشور به گروهها و تنظیم های مختلف, بخصوص به نهاد های مدنی زیر نام های گوناگون تقسیم شده اند و هر کدام تعداداز مردم "هزاره "را به جهت های مختلف در حال هدایت کردن اند.
بیشترین از همین تنظیم ها و نهاد های مدنی به این باورند که کارهای درست را برای انسانیت و کشور انجام میدهند,
اما هیچ کدام از تنظیم ها و فعالین جامعه مدنی "هزاره" بطور بنیادی و کارساز برای اتحاد "بینال هزارگی" کاری انجام نداده اند فقط بجز چندین گردهمایی های نه چندان جدی و کارساز.
و جمع دیگری از افراد سرشناس, احزاب سیاسی و فعالین جامعه مدنی "هزارستان" هم هستند که بطور مشخص برای رهایی"هزارستان" از زیر بار ظلم و سلطه ی استبداد قبیله گرایان, دست به چندین راه حل ممکن بردند, و حال نیز برای مقابله با ظلم و برتری طلبی زورمندان قبیله گرا در میان امواج خروشان از دریای طوفانی بدون کدام دست آورد بنیادی دست و پا می‌زنند; مگر به جز اندیشند در مورد یک راه حل اساسی و ریشه ی که همان دقت نمودن برای از میان برداشتن بدبینی های ویران کننده نسبت به هم دیگر است.

با وجود که در طول تاریخ همه ی مردم "هزارستان" می‌دانستند و حال نیز بیشترین از ما می دانیم و مطلع هستیم که همیشه نژاد پرستان و زور گویان تاریخ و حال; مردم " هزارستان" را به دیده ی انسان های محکوم به مرگ, نابودی و بردگی می‌دیده اند و می نگیرند, پس چه چیز باعث می شود که ما نمی توانیم و یا نمی خواهیم که؟ شهامت به خرج داده نخست درد مشترک هم را به معنایی واقعی اش شناسایی سپس با یک پلان جامع و ملی در صدد پیدا نمودن راه حل های اساسی و ریشه ی برای برطرف نمودن معضل بی اتفاقی ها و بدبینی هایی بوجود آمده نسبت به هم دیگر باشیم, تا بگونه بنیادی به یک اتحاد و همدیگر پذیری" بینالهزارگی" برسیم.
هر گاه که توانستیم یک اتحاد جامع و محکم "بینالهزارگی" را بوجود بیاوریم سپس ما میتوانیم ملی گراهای تاثیر گزاری در کشور خود باشیم.

در غیر صورت بنام وحدت ملی و همدیگر پذیری انسانی ابزار های خوبی برای بر آورده شدن مقاصد شخصی, قبیلوی, حزبی و نژادی زورمندان و زرمندان برترطلب و نژاد پرست خواهیم شد .
متاسفانه معضل "فرار از هم" و بد بینی "بینالهزارگی" در میان ما مردم "هزارستان" مانند دانه سرطان ریشه دوانده است و اگر بموقع به دنبال راه چاره ی مشکل نگردیم معلوم نیست در آینده نزدیک و نزدیکتر چه ضربه های کمر شکن دیگری را متحمل شویم؟؟؟؟.

به امید روزی که نخبگان در سیاست, روشنفکران و جوانان نو اندیش قدم های آغازین و استواری را در راستای اعتماد سازی "بینالهزارگی" بردارند و بطور بنیادی, برادری و برابری ی پایداری را در سایه یک اتحاد محکم مردمی بوجود بیاورند, تا در آینده نزدیک همگی شاهد یک "هزارستان" شکوفا و سربلند در کشور خود باشیم.

با احترام به انسانیت;
احترام خاص به انسان های کشورم که سالیان سخت و طاقت فرسای را در آرزوی نان, آب و صلح زندگی گذرانده اند.
به امید روزهای بهتر

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


60 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > دیدگاه > هزارستان: روشنفکران و سیاستمداران دور از هم

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.