صفحه نخست > خبر و گزارش > درخشش افغانستان در يک فستيوال مهم بين المللی در مورد صلح!

درخشش افغانستان در يک فستيوال مهم بين المللی در مورد صلح!

يكشنبه 31 آگوست 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: اين خبر توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان به کابل پرس ارسال شده و بدون کم و کاست نشر می شود.

مردم افغانستان به مناسبت روز جهانی صلح 2007 در فلم های بزرگ بين المللی هنر نمايی می کنند. عليرغم تمام
مشکلات طی سی سال گذشته مردم عادی به خيابان ها برآمده و خواهان صلح شدند: کودکان واکسين شدند، مکاتب
رنگ گرديد، مواد خوراکی توزيع شد، جرگه، شورا و نشست های متعددی برای صلح برگزار گرديد و راهپيمايی
برای صلح نيز براه انداخته شد. و برای سال 2008 مردم افغانستان باز هم گام بر می دارند و با صدای بلند می
گويند که :" شما برای صلح چی می کنيد؟".

سرعت عظيم و پيشرفت در سال گذشته توسط فلم ساز و توليد کنندگان بين المللی جريمی ګيلی ثبت گرديد. جريمی
بنياد يک روز صلح را که 21 سپتامبر را به مثابه روز جهانی صلح محفوظ داشت، آغاز نمود. مجمع عمومی
سازمان ملل متحد نيز يک قطعنامه خاص را در سال 2001 بخاطر اختصاص يک روز به عنوان آتش بس جهانی
تصويب نمود.

پوستر فيلم

در سال 2007 ، هنر پيشه انگليسی هاليوود جود لا به عنوان سفير يک روز صلح به افغانستان سفر کرد. جود را
در افغانستان به خاطر هنرنمايی اش در فلم دشمن پشت در ها می شناسند. اين فلم برای اولين بار توسط يکی از
شبکه های تلويزيون خصوصی که بعد از سقوط طالبان به مثابه روزنه های صوتی و تصويری آزادی جديد را در
کشور نشان دادند، دوبله گرديد. عليرغم نقش اين هنر پيشه به عنوان يک تيرانداز ماهر در شهر ستالينگراد در
جريان جنگ جهانی دوم، جود در برابر آرمان های يک روز صلح تعهد نمود. سال گذشته وقتی در کابل صحبت
می کرد گفت: " به نظر من پيام صلح برای همه است و پيام همواره يک چيز بوده و چيزی جز شناخت و تجليل از
يک روز به مثابه روز صلح نيست. طبعأ اميد بر آن است که اين روز بر 364 روز ديگر سال تأثير بگذارد. بيائيد
تا اين روز را تجليل کنيم، بيائيد و با اين يک روز آغاز کنيم، زيرا اين روز ندا يا درخواست برای عمل است. اين
پيام بايد نه فقط به يک کشور خاص بلکه بايد به سراسر جهان رسانيده شود."

امسال در فستيوال بين المللی کنيس در جنوب فرانسه فلم جيريمی در مورد صلح بنام روز بعد از صلح به نمايش
گذاشته می شود. اين فلم تلاش های ده ساله جيريمی برای ترغيب مسئولين ارشد ملل متحد، دولت ها، اتحاديه
عرب، برندگان جايزه نوبل و ديگران به درخواست يک روز صلح به تاريخ 21 سپتمبر و تجليل موثر از آن را
نشان می دهد. جيريمی توانمندی ستارگان و هنر پيشه های مشهور مانند انجيلينا جولی و جود لا و همچنان کمپنی
کوکا کولا را برای کمک به کمپاين صلح تصديق می کند. اين فلم کوشش و زحمات برای علاقمند نمودن جامعه
بين المللی و تعهد آن به يک روز صلح را نشان می دهد.

کارتونی برای صلح فرستاده توسط يوناما

رويداد های سال گذشته در افغانستان بدون شک فلم را برجسته می سازد و بيش از 80 فعاليت يا رويداد رخ داد که
در آن تنها 1.4 ميليون کودک در برابر بيماری فلج اطفال واکسين شدند. در سال 2007 بيش از 100 ميليون انسان
در 192 کشور بشمول ابتکارات حفظ زندگی در 14 کشور، در روز جهانی صلح فعال بودند.
با مشکلات و هيجانی که در آغاز نمودن روز صلح بود، اکنون يک رويداد زنده جهانی شده است. فلم يک روز
صلح در مشارکت با سازمان ملل متحد در افغانستان، افغان ها را در همه سطوح و بصورت شايسته در حال بسيج
شدن نشان می دهد و به سوی صلح دعوت می کند. در عين حال فلم با نشان دادن مشارکت افغانستان در يک
رويداد جهانی، اين کشور را با بهترين دلايل در بطن توجه جهانی قرار می دهد.

جيريمی جيلی بنيانگذار يک روز صلح می گويد: " اگر می خواهيم از فرهنگ جنگ به يک فرهنگ صلح حرکت
کنيم در آنصورت مجبور هستيم تا بدور بنيادی ترين مسئله که بشريت با آن روبرو است، يعنی حفاظت يکديگر و
محيط مان، متحد شويم. 21 سپتمبر نقطه آغاز است و هر فرد می تواند يک تغييری ايجاد کند. با تلاش و يکجا
کارکردن يک روز صلح تحقق می يابد."

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس