کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > خبر و گزارش > صلح!

صلح!

کارتونی برای صلح، جرمی گيلی فيلم ساز و جود لاو هنرپیشه و سفیر صلح

دو شنبه 1 سپتامبر 2008

فرستاده شده توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان

فلمساز انگيسی جرمی گيلی و جود لاو جهت اشتراک در دعوت برای "يک روز صلح" به افغانستان بر ميگردند
جرمی گيلی و وجود لاو فلم "يک روز بعد از صلح" را در کابل به نمايش ميگذارند

کابل، افغانستان، 1 سپتامبر 2008 : موسسه يک روز برای صلح اعلان کرد که جرمی گيلی، فلم ساز و بنيانگذار
يک روز صلح و جود لو، هنرپيشه و سفير "يک روز صلح" بعد از ماموريت موفقانه شان به افغانستان در سال
گذشته دوباره برگشته اند. آنها، يکبار ديگر، در همکاری با صندوق وجهی اطفال ملل متحد (يونسف) و يوناما 21
روز قبل از روز صلح مورخ 21 سپتمبر، يعنی روز جهانی صلح و عدم خشونت، به هدف تشويق مردم افغانستان
برای بزرگداشت از اين روز مشارکت نمودند.

پس از بازديد جرمی گيلی و جود لاو در 2007 از افغانستان، وزارت صحت عامه، صندوق وجهی اطفال ملل
متحد (يونسف)، سازمان صحی جهان و واکسين کننده گان محلی از روز صلح جهت تطبيق واکسيناسيون برضد
پوليو 1.4 ميليون طفل استفاده نمودند. در بازگشت به افغانستان، گيلی و لاو اميدوار هستند تا ارتقای آگاهی از
روز صلح و تشويق سهم بيشتر در اين روز را ادامه دهند.

با نمايش فلم مستند يک روز بعد از صلح در کابل، گيلی اميدوار است که مردم افغانستان تشويق گردند تا به تلاش
های خود برای حمايت از روز صلح يعنی 21 سپتامبر را ادامه دهند. علاوتاً، گيلی اين فلم را برای يکی از
تلويزيون های معتبر در افغانستان هديه نموده است تا توده بزرگ مردم آن را تماشا نمايند. اين فلم مستند سفر ده
ساله فلمساز را در ايجاد يک روز صلح را در يک تاريخ معين به نمايش گذاشته و فايده های ملموس که با اين
روز ارتباط ميگيرد بازگو ميکند. اين فلم با به نمايش گذاشتن فعاليت ها برای نجات زنده گی که در سال گذشته در
افغانستان رخ داده است نقطه اوج خود ميرسد.

جرمی گيلی گفت: در نتيجه کار موسسه يک روز صلح حالا ما روزی را بنام يک روز صلح را در تقويم خود
داريم، که در 21 سپتمبر توسط تمام اعضای ملل متحد تصويب شده است. فلم جديد" يک روز بعد از صلح" سفر
طولانی تاسيس روز صلح را به نمايش گذاشته و می خواهد بگويد که بايد از اين روز به عنوان فرصت برای
تمرکز بالای فعاليت های نجات زنده گی استفاده کرد.

در يک کنفرانس مطبوعاتی امروز در کابل، جود لو اضافه نمود، واقعات خارق العاده در سال گذشته در روز
صلح يک مقدمه مهم را به ميان ميآورد. من و جرمی امسال به اين کشور باز ميگرديم تا در تداوم حمايت از اين حرکت کمک نماييم. منحيث يک سفير يک روز صلح و يک فلمساز، اميدوار هستم که اشتراک من اين پروژه را
در رشد آن کمک نمايد. من افتخار دارم از اينکه بخش از اين پروژه هستم.
ملل متحد و ادارات آن در افغانستان فعاليت های را در اين کشور منحيث تلاش جهت تجليل روز صلح تسهيل
نمايند.

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


66 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > خبر و گزارش > صلح!

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.