Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > جبهه شتر گاو پلنگی!

جبهه شتر گاو پلنگی!

معجون نامتجانس اسلام فروشان و کمونیستان بی سواد!
جانباز
يكشنبه 7 سپتامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در افغانستان دونیم ملیون افغان کشته شد ، نظربه احصائیۀ نفوس کشورها این دونیم ملیون افغان تعداد بالاترین کشته های جنگ را در تاریخ بشریت نشان میدهد . اگر محتوای جنگ بصورت دقیق تحلیل گردد این قربانی افغان ها بیهوده ترین قربانی بشریت بشمار میرود . زیرا در جنگ دوطرف ضربه را نفر سوم و بیطرف و بیگناه می بیند ، جالب اینکه قرن بیست با همین فاجعۀ بشری به پایان میرسد .

مزدورانی که بدون هدف در کار کشتار هموطنان خود سهیم اند خود را به رنگ مورد نظر باداران خود رنگ آمیزی نموده با عناوین و نام های مجاهد و کمونست جا زده شده اند .

این ها به یک اشارۀ کوچک باداران شان بعد از کشتار دونیم ملیون انسان و ویرانی های کامل همدیگر را در آغوش می کشند .

کارتون از عتیق شاهد

بازهم اسلام فروشان وبيسوادان کمونست يک مرکب معجون نا متجانس را بعد از چندمين بار(قرآن خوری ) بنيان نهادند که از نظر روانشناختی موضوع ، اين عبارت از يک ضد حمله محتوی جبهه، عليه حقوق بشر و ملت بوده است .

وازسوی هم نيمچه کمونستان که هميشه آله دست به( اصطلاح مجاهدين )بوده اند بازهم اسلام لحاف الحاد وکفر را در افغانستان برای پنهان کردن چهره های شتر گاو پلنگی شان برروی خويش کشيدند .

اين رندی و زرنگی ملحدين ( کمونستان) که گويا قبل از اعلان مجرم بودنشان توسط ديده بان حقوق بشر نسبت به مجاهدين پيشی کرده باشند- هنوز هم چشم جهانيان را سوی شان نافذتر ساخت ومورد توجه بيشتر قرار گرفتند وبه عباره ديگر اين پريشانی قبل از قبل ملحدين اعتراف شان به مجرم بودنشان بوده و مساوات وجدانی و روحيوی شان را با جنايتکاران مجاهد بيانگر است .

من انقدر بی ايمان وبی سواد نيستم که به کمونيسم و اسلام اعتراض بی خردانه داشته باشم – اينان همه چيز بوده اند به جز از کمونست،مسلمان و مجاهد - فرق است بين اسلام و اکت اسلام ، کمونست و اکت کمونست وآدم و آدم چهره ...

اينان خطرناک تر از حاثه آفرينی قلابی کارتونی موش وپشک يعنی القاعده وتروريسم نامشروع بوده اند که اينان موريانه های درونی نظام فعلی و تروريستان مشروع دولت آقای کرزای بشمارميروند .

آقای کرزی بی توجه به تجربه های گذشته که اينان تاريخچه های فراوان صاحب کشی داشتند ، بازهم آنها را به دستور باداران اصلی خود پرورانده که حالا مار آستين کرزای شده و نا گفته نبايد گذاشت که کرزای هم خود را از آغاز حکومت اش مجاهد قلمداد کرده است .

کارتون از عتیق شاهد

فرق حضور کنونی محتوی اين مرکب شترگاوپلنگی با حضور گذشته شان درين است که سابق با تفنگ حکومت ميکردند و تفنگ را مورد سوء استفاده قرارميدادند اما امروز قانون را مورد سواستفاده قرار داده وبا قانون حکومت ميکنند .

طوريکه از آغاز پارلمان برنامه های شان دزدی قانون ، پرکردن جيب ها ، افزايش معاش خودشان ، معرفی کردن پارلمان بمثابه خوابگاه ملت ، قوم جنگی ها باند جنگی ها و بلآخره فاجعه ی برات نامه يا منشور اينان بوده است .

اگر اينان ضد کشوری بوده اند ، آن ضديت شا ن از سبب طرفداری کشوری ديگری بوده است – يعنی اينطور غلامی نميخواهم – آنطورغلامی ميخواهم ، وهميشه غلامی حول محور اساس نامه ی اينان قرار داشته است .

اين کشمکش ها هميشه « مخالفت دورقيب برسريک محبوب بوده است نه مخالفت وترديد ، در اصالت محبوب . يعنی مبارزه دوگلادياتور برسريک قدرت نه مبارزده طرح انقلابی با طرح ارتجاعی ».

نوبت کهنه فروشان ،درگذشت

نوفروشانيم ،ديگربازارماست

مولوی

آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • سلام خدمت شمااقای ایرانی(هیچ افغانی کرزی را کرزای نوشته نمیکند بجر شما ایرانی ها ) !
  ریشه های اصلی جنگ و بد بختی افغانستان را همه مردم افغانستان میدانند . که عبارتند از طالبان، حزب اسلام حکمت یار و مافیایی مواد مخدر . ما امروزه شاهد حملات انتحاری اتش زدن مکاتب ، سر بریدن معلمان ، شاگردان ، مامورین پایین رتبه دولت و... هستیم که اینها همه کار طالبان، حزب اسلام حکمت یار و مافیایی مواد مخدر میباشد . مجاهدین و کمونستان که فعلا در پروسه ایجاد صلح و ثبات کشور پابند اند و برای ان کوشش و تلاش مینمایند خار چشم ایرانی ها و پاکستانی شده اند و اینها کوشش میکنند که در افغانستان یک جنگ داخلی دیگری را مشتعل سازند .
  اروزی همیشه گی ما مردم افغانستان قطع جنگ و برادر کشی میباشد . هر کسی کوشش نفاق و جنگ اندازی مینمایند لعنت بر او و بادارن
  خارجی اش .

  • برادر افغانی!
   مگر شما جنایت و خیانت پرچمی فریب کار و خلقی ها را فراموش کرده اید.
   مگر شما جنایت و کشتار بی رحمانه مردم را توسط حزب دیموکراتیک خلق(حزب وطن) و تنظیمهای اسلامی فراموش کرده اید؟
   اینها دشمنان کشور ماست و توقع خدمت از این نوکران بدور از تعقل است.
   باوجود امدن یک حکومت و دولت مردمی اینها محاکمه خواهند شد.
   جلال ابادی

   آنلاين بنگريد : تنظیمهای اسلامی و حزب دیموکراتیک خلق منفور ترین نوکران حلقه به گوش خارجی ها بوده اند

  • آقای جلال آبادی
   همه میدانیم که خلقی پرچمی مجاهد طالب دشمن خاک و خون مردم.
   ولی تقریبا همه مردم اگر کتاگوری شوند زیر عنوان یکی اینها قرار میگرند .

  • سلام افغانی جان عزیز تشکر از اینیکه نظر ات را نوشتی و احساست را در این مقاله منعکس ساختی ، اما تو که افغانی هستی بفرما برایم بنویس که افغانی چی معنی و امروز کی را افغانی بگوییم اگر شما افغانی هستید پس اینها کی ها اند :
   ملا عمر ، حکمتیار ، ربانی ، مسعود ، کرزی ، فهیم و ...

   از این بی دانشان جان بردنی است

   ،اگر اندک تجاهل میتــــــوان کرد

جستجو در کابل پرس