صفحه نخست > خبر و گزارش > واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی به حرامی خواندن میلیون ها غیر افغان توسط (…)

واکنش تند کاربران شبکه های اجتماعی به حرامی خواندن میلیون ها غیر افغان توسط یک عنصر قبیله ای

بسیاری معتقدند که کلمات افغان و افغانستان هرچند به مردم پشتون نسبت داده می شوند اما این کلمات برای پشتون ها نیز توهین آمیزند.
کابل پرس خبری
يكشنبه 14 دسامبر 2014

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

بسیاری معتقدند که کلمات افغان و افغانستان هرچند به مردم پشتون نسبت داده می شوند اما این کلمات برای پشتون ها نیز توهین آمیزند. در کنار این مساله که نام افغانستان برای همه ی باشندگان آن توهین آمیز است، بیرق این کشور نیز با ترکیب رنگ های سیاه، سرخ و سبز یکی از بدترکیب ترین بیرق ها در میان بیرق کشورهای جهان می باشد.

توهین یکی از عناصر قبیله ای در یک شبکه ی تلویزیونی به میلیون ها باشنده ی غیر افغان سرزمین مان با واکنش شدید و تند کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است. این عنصر قبیله ای که اصلن باشنده ی پاکستان فعلی می باشد میلیون غیر افغان از جمله تاجیک ها، اوزبیک ها، تورکمن ها، بلوچ ها، هزاره ها و...را که خود را افغان نمی دانند حرامی خوانده است. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک عکس پروفایل خود با نوشته ی "من افغان نیستم" تغییر داده و حتا برخی نیز ویدئوهایی را ثبت کرده و به توهین این عنصر قبیله ای پاسخ داده اند. برخی از کاربران نیز بیرق سیاه، سرخ و سبز افغانستان را به آتش کشیده اند و ویدئوهای آن را منتشر کرده اند.

جعل تاریخ و گذشته ی غیر افغان ها و اشغال سرزمین آنان با کوچی گری و طالبانیزم یکی از مشخصات 150 سال اخیر می باشد.

اسناد و شواهد تاریخی نشان می دهد که در اواسط قرن 19 میلادی در سرزمین ما اثری از افغانستان وجود نداشت و افغان به گروه های قبایلی ساکن در بخش هایی از هندوستان وقت تلقی می شد. از نیمه دوم قرن 19 میلادی یورش و حملات قبایل افغان که حمایت مستقیم استعمار بریتانیا را با خود داشتند، باعث شد که بخش هایی از مناطق جنوبی افغانستان فعلی افغانستان نامیده شود. در اواخر قرن 19 میلادی و پس از جنایات گسترده ی عبدالرحمان خان و عقد قرارداد دیورند با بریتانیا، سرزمین ما افغانستان را بخود گرفت. نامی که هنوز بسیاری از غیر افغان ها آن را جعلی می دانند. پس از جنایات سیستماتیک عبدالرحمان خان و کشتار وسیع مردم غیر افغان بويژه هزاره ها و اشغال سرزمین آنان توسط نیروهای قبیله ای (با سلاح انگلیسی)، سیاست افغانیزه کرده با شدت تمام در کنار جنایات سهمگین ادامه داشته است. حکومت های افغان همواره کوشش کرده اند از سویی بصورت گسترده هویت و تاریخ و گذشته ی غیر افغان ها را جعل، تخریب و نابود کنند و از سوی دیگر با کوچیگری و طالبانیزم سرزمین آنان را نیز به اشغال بیشتر درآورند.

آنچه واضح است این است که در طول حکومت های قبیله ای در سرزمین مان، تمام نشانه های فرهنگ و تمدن رخت بر بست و تنها خشونت و دهشت افکنی محور اصلی قرار گرفت. با این وجود در قرن 21 میلادی ادامه ی جعل هویت و تخریب تاریخ غیر ممکن می باشد. هر چند حکومت افغان تلاش دارد تا با درج هویت جعلی و توهین آمیز افغان و نیز درج نشان شتر، به همین سیاست ادامه دهد، اما پافشاری بر آن واکنش های شدیدتری را به دنبال خواهد داشت.

چند نقشه تاریخی از زمانی که کشوری بنام افغانستان وجود خارجی نداشت

1724 میلادی

1736 میلادی

1753 میلادی

1731 میلادی

1757 میلادی

1742 میلادی

1817 میلادی

1814 میلادی

1804 میلادی

18014

1817 میلادی

1817 میلادی

1814 میلادی

بوجود آمدن مناطقی بنام افغانستان از حدود سال 1828. در این سال ها هنوز افغانستان بنام یک کشور در نقشه ها ثبت نشده و تنها مناطقی را شامل می شود که قبایل پشتون به تصرف درآورده بودند. در همین سال ها دخالت بریتانیا در این منطقه ی جغرافیایی بیشتر می شود.

1828 میلادی

1831 میلادی/ در این سال هنوز افغانستان نامی همگانی برای این سرزمین محسوب نمی شود و کابل از افغانستان مشهورتر است. در این دوره دخالت بریتانیا در منطقه افزایش چشمگیر پیدا می کند.

1855 میلادی/ در این سال هنوز افغانستان نامی عمومی برای این سرزمین نشده است و تنها بخش های جنوبی افغانستان فعلی را شامل می شود که توسط قبایل افغان تصرف شده بود. قبایل افغان در دوره ی قدرت یافتن امیرشان دوست محمد خان، معاهداتی با بریتانیای وقت بسته و با کمک نظامی آنان مناطقی از این سرزمین به شمول قندهار را ضمیمه خاک خود کردند.

1895 میلادی/ از این دوره است که جغرافیای افغانستان کنونی شکل می گیرد. در سال 1893 قرارداد دیورند امضا شده و عبدالرحمان بخشی از خاک این سرزمین را به هند بریتانیایی واگذار می کند. در مقابل بریتانیا برای تصرف سرزمین غیر افغان ها به عبدالرحمان کمک نظامی و سیاسی می کند. در مناطق شمال قندهار فعلی و ارزگان حملات سنگین قوای عبدالرحمان چندین بار شکست سنگین مواجه شده و هر بار کمک نظامی بریتانیا به وی و سربازان افغان (پشتون) که از اطراف کوههای سلیمان یورش آورده بودند بیشتر می شود. عبدالرحمان در جریان حملات خود دست به کشتار و نسل کشی زده، باعث کوچ اجباری شده و جنایت برده داری را رواج داد. از آن زمان تاریخ در این سرزمین روی به تباهی گذاشته و حکومت ها استراتژی اصلی خود را بر کشتار، غارت و تبعیض عیار کرده و این پالیسی تا حکومت کرزی ادامه دارد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • من افغان نیستم!!!!!
  من افغانستانى نيستم!!!!

  من در نقطه آميزش سه حلقه فرهنگى توران و هندى ايران قرار دارم.

  من انسانم و نه افغان آيا کدام وقت ناله فرياد کشيدم!

 • جنرال طاقت با این اظهارات تفرقه انداز خود نتنها که دشمن ملیت های شریف غیر پشتون است،
  بلکه دشمن واقعی ملیت غیور پشتون است. زیرا باین اظهارات چتل خود همه اقوام غیر پشتون
  را علیه پشتون ها تحریک میکند.
  به اصطلاح: یکنفرگوز میزند، تمام مجلس را بدبوی میسازد.
  به گپ های این نوکر پاکستان اهمیت قایل نشوید.
  افغانستان وطن همه ای اقوام غیور این کشور است

 • جنرال طاقت خودش ممکن ازنسل خر خواهد بود چون خود خر بوده باشد با کله خری خود به ملت شریف خراسان که امروز افغانستان نامیده میشود توهین میکند وهرکسیکه ازگفتارو ازنظرجنرال طاقت جانب داری کند او هم همچون او ازنسل خرخواهد بود .
  حکومت انگلیس دوران استعمار به هدف استعمار د ر 1895 پشتون هارا ازهندوستان به جانب دولت کابل آورده است
  درآن زمان دولت کابل و مردمان بومی منطقه سلاح مدرن آنروزی را نداشته اند ، حکومت استعماری انگلیس سلاح مدرن آنروزی را به اختیار پشتون های سوق داده شده می
  گذارد تا مردم بومی را پشتون ها سرکوب قتل عام و مردمان بی دفاع را بکشند و زمین ملک و مال شان را تاراج کنند

 • واژه "افغان" در ستان به عنوان پيشوند کشور روح حس هويت را انکار مى کند

  1- اين پيشوند "افغان" هويت زبانى را انکار مى کند
  2- "افغان" هويت مليتى را انکار مى کند
  3- هزاره و بلوچ تاجيک و اوزبيک, تورکمن و نورستانى خود را در پژواک و آيينه افغان نمى شناسد.
  4- افغان توهين است به پشتون هم چون افغان ناله و فغان معنى مى دهد.
  5- کلمه افغان واژه بدون فرهنگ است و در بر گيرنده تمامى فرهنگ وهنرهاى مردمان نيست
  6- نام گذارى افغان از سوى روباه پير انگليس شد . و "افغان" براى بار اول براى شهروند کشور در سال ١٩٣٦ که کشور يک سلطنت مطلقه شاهى و دکتاتورى محمدزى بود گفته شد ولى همه با اين نام پندار پشتون را مى نمودند
  7- کلمه افغان در سال ١٩٦٤ در قانون اساسى ظاهرخان درج شد بدون که از هزاره و بلوچ تاجيک و اوزبيک, تورکمن و نورستانى و ديگران و پرسان شود حتى از پشتونها هم پرسان نکردند.
  8- کلمه افغان در سال 2004 در قانون اساسى کرزى دهم رج شد بدون که از هزاره و بلوچ تاجيک و اوزبيک, تورکمن و نورستانى و ديگران و پرسان شود حتى از پشتونها هم پرسان نکردند.
  9.- کلمه افغان در ستان نقص دموکراتيک است
  10- کلمه افغان در ستان نقص حقوق بنيادى بشرى در پيوند به هويت زبانى و فرهنگى است .
  11- کلمه افغان در ستان نقص حقوق بنيادى زبان مادرى است
  12- کلمه افغان در ستان باعث نقص آثار باستانى و ميراث فرهنگى غير پشتونها شد.
  13- کلمه افغان در ستان باعث تخريب و انتحار و انفجار آثار باستانى و ميراث فرهنگى غير پشتونها شد.

  پرسش اينجاست که چرا حاکمان پشتون چگونگى نام خود را که پيشوند ستان است قربانى پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام کرد ?????

  پيشوند "افغان" به همچم افغان پس داده شود
  ستان اش پس پيش ما

  آباد کن افغان-تون
  نکند که واژه "تون" هزاره گى باشد

  من افغان نیستم!
  من افغانستانى نيستم!

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس