صفحه نخست > خبر و گزارش > برکناری غین و عین به جرم خیانت ملی راه را برای ریاست جمهوری موقت دوستم باز (…)

برکناری غین و عین به جرم خیانت ملی راه را برای ریاست جمهوری موقت دوستم باز می کند!

کابل پرس خبری
پنج شنبه 8 جنوری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کابل پرس?: پس از گذشت ماه ها از انتخابات ریشخند آمیز حکومت افغان و انتخاب شدن غین و عین در سفارتخانه های بریتانیا و آمریکا برای قرار گرفتن در راس حکومتی بنام وحدت ملی، برخی از وکلای پارلمان افغانستان خواستار برکناری آن ها به جرم خیانت ملی شده اند.

استناد این وکلا به ماده ی 69 قانون اساسی می باشد. ماده ی 69 قانون اساسی چنین می باشد:
مادۀ شصت و نهم:
رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين مادۀ مسئول مي باشد.اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثث کل اعضاي ولسي جرگه تـقـاضا شده مي تواند. در صورتيکه اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي ولسي جرگه تــائيد گردد،‌ ولسي جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.

هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول ميگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئيس شرانو جرگه، سه نفر از اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوي توسط شخصـي که از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت ميگيرد.
در اين حالت احکام مندرج مادۀ شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
در صورت متهم شدن غین و عین به خیانت ملی، طبق این ماده ی قانون اساسی، حالت مندرج در ماده ی 67 قانون اساسی تطبیق می شود و راه برای ریاست جمهوری عبدالرشید دوستم بصورت موقت باز می شود.

ماده ی 67 قانون اساسی چنین می باشد:
مادۀ شصت و هفتم:
در صورت استعفا، عزل يا وفات رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج که مانع اجراء وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيئت طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه تعيين ميگردد صورت ميگيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق مادۀ شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار ميگردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را انجام داده نمي تواند:
1- تعديل قانون اساسي.
2- عزل وزرا.
3- مراجعه به آراي عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري کانديد نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور،‌ وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.

مادۀ شصت و هشتم:
هرگاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاء و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين ميگردد.

در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وي، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگــه و وزير خارجه يکي بعد ديگري مطابق به حکم مندرج مادۀ شـصت و هفتم اين قانون اساسي وظـايف رئـيس جمور را به عده ميگيرد.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • از کلۀ خام سیاست پخته را نمی توان انتظار داشت. قانون اساسی ملعبۀ است در دست سیاست بازان، تا وقتی کرزی خان در کابل باشد ملت اوغانستان به اتحاد، ترقی، پیشرفت و امنیت نمی رسند.

  • چه چاره داری اگر کله خام با شه یا پخته....نفر دوم کشور ات است. مشکل افغانها همین است که یکی دیگر را تحمل نمی توانند. صداها بی لیاقت با شمول فهیم مارشال و غیره مقام های بلند دولتی را سال ها اشغال نموده دارایی عام را به تاراج بردند...و آنها کله پخته هستند!!! در حالیکه شما بزدلان تحمل چند روزه سرپرستی ریاست جمهوری توسط دوستم را ندارید. من خودم هم از دوستم خوشم نمی آید و طرفدار مکتب اش هم نیستم. اما وقتیکه با استفاده از نام یک فرد به یک توده مردمی و ملت حقارت شود پس در مقابل باید عمل بالمثل نشان داد. چون اینجا افغانستان است و آدم ها به ندرت به گپ می فامن و در مقابل آدمگری چیزی دیگری باید توقوع کرد.....................................

  • به جواب شخص بی نام 9 ژانویه 17:14 !
    با تائید کامل نوشتۀ محترم احمد کابلی و صمن عرض سلام به ایشان باید به پاسخ شخص بی نام بگویم که اصطلاح " کله خام " اختراع کارخانۀ " کله خر ها " می باشد. کله خر های بیچاره که چون فاقد تاریخ و گذشته و فرهنگ می باشند و می خواهند نقایص و کمبودی های گذشتۀ خویش را از طریق القاب گذاری مرفوع نمایند. رحیم

  • آفرین محترم رحیم نام ، به کله خرهای متعصب بخیل نادان کورمغز بی مایه مزدور هایی زرخرید رضا شاه پهلوی ،
    خوب جواب دندان شگن داده اید نور

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس