صفحه نخست > دیدگاه > اشرف غنی احمدزی؛ دهکده جهانی یا پشتونستان؟

اشرف غنی احمدزی؛ دهکده جهانی یا پشتونستان؟

کریم حمزه
شنبه 17 جنوری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

جامعه ما واقعا از نظر سطح رشد سياسي به كدام مرحله است؟
حضوراحزاب سياسي بر مبناي افكار وطرح ها در بازي هاي سياسي يك امر معمول وعادي در دنياي امروز است، در سال ١٣٤٢ در كشور ما اين مرحله اغاز شد ولي متاسفانه به دلايلي قومي اين ساختار هاي فكري به زودي به گرايش هاي قومي كشانده شد.
نور محمد تره كي به عنوان رهبر قوي ترين حزب سياسي، در ناكامي راه جديد سهم عمده داشت.
حتي امروز نيز نميتوان ادعا كرد در ايجاد گرايش قومي تمام اقوام ساكن كشور سهم مساوي دارند.
طبعا وقتي در بين يك جامعه يكعده هميشه با تعصب قومي ، بازي ها را به طرف قوميت سوق دهد تمام اعضاي جامعه را حساس ومشكوك ميسازد.
چگونه بايد به جامعه سالم وبدون قوم گرايي برسيم؟

چگونه به احزاب فكري برسيم وجامعه را به طرف طرح هاي بلند وفراقومي سوق بدهيم؟
تا زمانيكه موضوع خط ديورند وطرح هاي پشتونستان بزرگ مطرح باشد ما وارد جهان بزرگ نخواهيم شد.
ايده پشتونستان بزرگ، مانع عمده بر سر رشد كشور به سمت انديشه هاي جديد وفراقومي وفراملي ميباشد.
تلاش هاي فراوان احزاب سياسي افغانستان همه در همين نقطه با شكست مواجه شده است.
اقاي اشرف غني با وجوديكه در پشتونستان نه بلكه در دهكده جهاني زيسته است ولي در اعماق ذهن اش نتوانسته اين مشكل را براي خودش حل كند.

شايد كشور ما بعد از تشكيل لوي پشتونستان وارد دنياي جديد شود نه قبل از ان.
كاش برادران صادقانه تلاش كنند وطرح بدهند كه لوي پشتونستان شكل بگيرد وبعد از ايجاد كشور جديد ، اقوام ديگر ساكن كشور نيز تصميم جدي براي وارد شدن به دنياي جديد بگيرند.

ممكن برادران پشتون دو طرف سرحد بعد از ايجاد پشتونستان واحد ومستقل وارد دنياي جديد شوند واز اسارت اعراب وپنجابي ها خلاص شوند واين هم به نفع پشتونها است وهم به نفع ساير اقوام افغانستان.

راه ديگر اين است كه برادران فراتر از پشتونستان به انسانستان بيانديشند وبا شجاعت در مسير جامعه فاقد تعصب در خفا واشكار تلاش كنند وفرمول هاي قديمي را شجاعانه نفي كنند ودر ايجاد طرح نو پيشگام شوند ودربين ساير اقوام نيز اعتماد ايجاد كنند.

تيوري فاقد پشتونستان ، بايد از درون نخبه هاي پشتون ساكن افغانستان ايجاد شود وبا ايجاد احزاب انسان محور بر مبناي تيوري جديد، در اينده وزراي غير قومي وحزبي داشته باشيم كه طرح ها را نماينده گي كند نه اقوام را.
افغانستان با بازي هاي قومي نميتواند وارد دنياي جديد ، بزرگ، متغير وپر از رقابت شود، كشور ما بايد بيشتر از هر ملتي به ارزش طرح هاي جديد واقف باشد چون دور باطل كهنه گرايي بيشتر از هرملتي ، اين ملت را ضربات سنگين زده است.

نماينده هاي مجلس اينبار نبايد با تعصب قومي به تاييد وعدم تاييد وزراي پيشنهادي عمل كنند ، بلكه ببينند كي ها طرح جوانتر وامروزي دارند وكي ها مال اين قرن نيستند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

  • آقای نویسنده، لطفا، این جمله تانرا کمی بیشتر برای من توصیح کنید:
    "چگونه به احزاب فكري برسيم وجامعه را به طرف طرح هاي بلند وفراقومي سوق بدهيم؟"
    مقصد تان از "احزاب فکری" چیست؟ این ترکیب را برای اولین بار میشنوم/میخوانم.

  • احزاب فکری عبارت از احزابی اند که به اساس فکر و اندیشه و عقلانیت تشکیل میشوند، که انعکاس دهنده منافع تمام اقشار جامعه،غرض بهبود زنده گی آنها است.
    هستند احزابی که به اساس منافع قومی،سمتی،نژادی،مذهبی و ملیتی و دیگر فکتور هایی که برخاسته از احساسات و هوا و هوس میباشند ، که متکی به منافع یک کتله محدود میباشد و دیگر کتله های جامعه فراموش آنها میگردد و به حاشیه رانده میشوند. این نوع احزاب را ما نمیتوانیم احزاب عقلانی، بلکه احزاب احساساتی مینامیم که یک تعداد اشخاص، از احساسات مردم، برای منافع شخصی شان سوُ استفاده میکنند.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس