IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > خبر و گزارش > همه چيز به نفع آدمکشان!

همه چيز به نفع آدمکشان!

متن کامل اظهارات کای آيده نماينده ی سازمان ملل در افغانستان
دوشنبه 6 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: فقط کافی ست اظهارات مقامات بين المللی را در سال های پيش مبنی بر ريشه کن کردن طالبان، القاعده و تروريزم در خاطر آوريم و با وضعيت فعلی مقايسه ای کنيم. همه چيز اکنون به نفع آدمکشان طالب است. نيروهای بين المللی عملا اعتراف می کنند که بر طالبان پيروز نخواهند شد. طالبان علاوه بر ناآرام کردن صفحات جنوب، شرق و غرب کشور، با حملات انتحاری تهديدی جدی برای زندگی مردم محسوب می شود و هر از چند گاهی تعدادی زيآدی از شهروندان به شمول کودکان و زنان کشته می شوند. از سویی طالبان نفوذ فوق العاده ای در دستگاه های دولتی دارند، اطراف حامد کرزی همفکر و رفيق و يارشان، پارلمان افغانستان و ولايات، مقامات مختلف طالب است که نکتايی دار يا با پيراهن و تنبان، پست های مختلف را به چنگ آورده اند. نفوذ طالبان به اندازه ای ست که حامد کرزی می گويد "برادرم ملاعمر" و آرزو می کند آدمکشان طالب سربازان وی باشند.

آنچه در ادامه می آيد، متن کامل اظهارات کای آيده در نشستی خبری در کابل است.

کنفرانس مطبوعاتی (ترجمه کلمه به کلمه)

کای آيده نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان

ادريان ادواردز، رئيس ارتباطات و آگاهی عامه هيات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان

کای آيده، نماينده خاص سرمنشی ملل متحد

تشکر بسيار زياد. مدت طولانی ميشود که باهم نديده ايم، بنآ فکر کردم که اين وقتی است تا باهم يکجا صحبت
نمائيم. من هفته گذشته از نيويارک و بروسل جهت اشتراک در مجمع عمومی ديدن نموده و اواخر همين هفته
دوباره خواهم رفت تا گزارشی را به شورای امنيت ارائه نمايم. درحقيقت، زمان ارائه گزارش روز سه شنبه
آينده خواهد بود. سپس يک توقف يک روزه در واشنگتن خواهم داشت، بنآ فکر کردم خوب خواهد بود تا يک
سلسله نظريات خويش را در اين مرحله ارائه بدارم.

ميخواهم بعنوان حسن آغاز از 21 سپتمبر يا روز جهانی صلح متاسفانه در اينجا نمودم اشاره نمايم.
فکر ميکنم در آنروز ما همه زياد زحمت کشيديم تا مطميئن سازيم که همگی به روز صلح متعهد و آنرا رعايت
نمايند.
و شما شاهد درخواست از سوی رئيس جمهور، تعهد نيروهای ملی و بين المللی وتعهد طالبان بوديد.

بلی بعضی حوادثی در آن روز اتفاق افتاد، اما در کل آن تعهدات عملی گرديدند. و من آنرا يک موفقيت بزرگ
تلقی مينمايم. و اين روز زمينه انجام صدها فعاليت را در کشور مساعد نمود و درحقيقت حال و هوای مردم
عام افغانستان را تسخير نمود.

همچنان به ما هم فرصت داد تا برنامه های واکسيناسيون خويش را برای 1.6 مليون طفل راه اندازی نمائيم. ما
آرزو داشتيم تا به 1.8 مليون طفل رسيده گی نمائيم، اما 1.6 مليون هم رقم بدی نيست.
فکر ميکنم اين يک موفقيت است، و با راه اندازی شش دور ديگر واکسيناسيون ما ميتوانيم اين کشور را عاری
از مرض پوليو سازيم.
و ما به يک چيز نياز داريم، ما نياز به دسترسی به مردم داريم، بنآ يکبار ديگر از همه کس ميخواهم تا زمينه
بدست آوردن چنين دسترسی را به ما مساعد سازند.

اکنون وقت آنست تا مشترکا برنامه بشری را وسعت بدهيم. ما اکنون در حال تامين مواد غذائی هستيم و اين پروسه درطی هفته ها و ماه های آينده ادامه خواهد داشت تا
مطمين سازيم که مواد غذائی برای مردم نيازمند در سراسر کشور موجود باشد.
ميخواهم تاکيد نمايم که اين يک تلاش سياسی نيست و اين يک تلاش برای بدست آوردن قلبها و اذهان نيست.
اين يک تلاش کاملا غيرجانبدارانه و خالص بشری است.
پس بنآ ما بايد به تداوم موفقيت واکسين پوليو ادامه دهيم. اکيدآ ميگويم که ما همه و همه بايد با هم يکجا شده و
مطمين سازيم که مواد غذائی به مردم نيازمند برسد.

و بنآ با اغتنام از فرصت از طالبان و رهبران آنها ميخواهم تا زمينه دسترسی برای توزيع مواد غذائی را
مساعد ساخته و برنامه بشری را که ما بايد باهم شريک سازيم وسعت دهند.
موارد عدم توافق پيرامون بسا چيزها وجود دارد، اما بيائيد نشان دهيم که ما ميتوانيم اين برنامه بشری را باهم
شريک سازيم.

موضوع دوم من:

سروصدا هائی بدبينانه زياد وجود دارد. اينها کسانی اند که در مورد ناکامی صحبت مينمايند و اينها کسانی
بوده اند که در مورد ناکامی در طول سالها صحبت نموده و به چنين حرفها پيوسته ادامه خواهند داد.
هيچ يک از ما نمی تواند انکار کند که مشکل های بسيار مهمی در اين جا وجود دارد و هيچ کس نمی تواند اين
را رد کنند که وضعيت امنيتی بدتر شده. اما من از سرو صدا های بدبينانه کاملأ بيزاروخسته شده ام.
به دنبال گفتگو های که در نيويارک داشتم، بايد بگويم که تعهدات قوی جامعه بين المللی همانگونه که بود به
قوت خود باقی مانده است. اين تعهد برای تغييراين فضای منفی به جهت مخالف می باشد.

به دنبال گفتگو های ديروزم با رئيس جمهور کرزی، من می دانم که او نيز به اين مسئله تعهد دارد.
پس همه ما بايد از ماه های باقيمانده برای ايجاد فضای مثبت و تغيير روحيه منفی به مثبت و همچنان ايجاد
فضای اعتماد در کاری که انجام می دهيم، استفاده کنيم.
بخشی از اين هدف به اجندای پاريس باز می گردد. من فکر می کنم که طی چند ماه گذشته ما از اجندای
پاريس منحرف شده ايم و بايد دوباره به آن بازگرديم. در همانجا بود که اولويت های افغانی و تعهدات جامعه
بين المللی ترتيب شد.

ما درين راستا بعضی پيشرفت های هم داريم، اما بايد کار خود را سرعت بدهيم. اکثر اين کار ها طوری نيست
که يک شبه انجام شود، بلکه پروسه های اند که زمان می برند. اجازه دهيد فقط چند چيز مهم را با هدف
توانمند ساختن ما برای حرکت به جلو، ياد آور شوم.

ما استراتيژی را برای تطببيق ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان را ترتيب داديم و اين مسئله به توافق دولت
افغانستان و جامعه بين المللی نيز رسيده است. ما يک تشکيل جديد هماهنگی را در ارتباط به بورد مشترک
هماهنگی و نظارت ايجاد نموديم که با موثريت بيشتر و با تمرکز به نتايج بيشتر آغاز به کار نموده است.
ما بر سر افزايش يا توسعه ارودی ملی افغانستان توافق نموده ايم.

ما مسايلی را مشخص نموده ايم که در ارتباط به پروگرام دسترسی اجتماعی افغانها قبلأ واضح نبود که از
حمايت کامل جامعه بين المللی نيز برخورد می باشد.

ما بر سر سيستم نظارت مشترکی کار می کنيم که رئيس جمهور کرزی آن را می خواهد تا بتواند آنچه را که
برای منابع کمک هم از جانب بين المللی و هم از جانب افغانی اتفاق می افتد، از نزديک پيگيری نمايد.
ما سعی داريم تا ببينيم که چطور می توانيم نمايندگی يا دفتر جديد مبارزه با فساد را حمايت کنيم.
و حالا بايد ببينيم که چطور می توانيم توسعه و تقويت يک پوليس را که مورد اعتماد مردم است، با سرعت به
پيش ببريم. علاوه بر اين مسئله بايد به موضوعات بسيار مهمی توجه کنيم که روابط افغانستان و پاکستان را
بهبود بخشيده اند، يعنی گفتگو سياسی ای که ايجاد شده و همچنان پروسه جرگه که اميدوارم هر چه زودتر
آغاز شود.

شما ميدانيد که من همواره به کسانی که در مورد افزايش نظامی نيرو ها صحبت می کنند، گفته ام که مهمتر
از همه به تلاش سياسی و انرژی بيشتر سياسی نياز داريم. اين عناصر متعلق به بخشی اند که می تواند به ما
توانائی بيشتر سياسی دهد.

اجازه دهيد تا يک چيز ديگر را که فراموش کرده ام، ياد آور شوم. ما بر سر ايجاد يک بانک اطلاعاتی واحد
برای کمک بين المللی کار می کنيم تا از وضعيتی که در آن يک بانک های اطلاعاتی کوچک در اينجا و آنجا،
در جای سوم و چهارم و بلاخره در جاهای مختلف داريم، نجات يابيم. بنابرين تحت نظر وزارت ماليه و
وزارت اقتصاد می توانيم بفهميم که چی اتفاق می افتد و دارای شفافيت باشيم و در نتيجه قادر باشيم تا موثريت
بيشتر کمک را که يک مسئله مهم می باشد و بالای آن کار می کنيم، اعمال نمائيم. اما همه اين مسايل زمان
می برد. می خواهم به شما اطمينان دهم که تمامی اين پروسه ها جريان دارد و من مطمئن هستم نتايجی را
خواهيد ديد که در مقايسه با امروز می تواند روحيه خوشبينانه به شما بدهد.

پيام عمده من؛ بس کردن غرغر های بدبينانه است. بيائيد تا با سرسختی تمام به اجندای که در پيش رو داريم
بپردازيم.

بخش سوالات و جوابات:

راديوی کليد: گزارشات در باره گفتگو های صلح به همکاری کشور های خارجی با طالبان وجود دارد. آيا
شما در مورد آگاهی داريد، و موقف شما در اين موضوع چی ميباشد؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: البته که من در اين مورد نميدانم و در مورد گزارشات رسانه ها نظر
ندارم. اما ميخواهم نظر عمومی خود را در اين مورد ابراز نمايم. من هميشه خواستار سياست مشارکت بوده
ام. گزارش را ديدم که در آن يک سرباز ميگفت که ما در جنگ نظامی برنده شده نميتوانيم.ما همه ميدانيم که
از اينطريق پيروز شده نميتوانيم بلکه اين مسئله بايد از طريق سياسی حل گردد، و اين به معنی مشارکت سياسی ميباشد. بعداً سوال در ذهن ايجاد ميگردد که با کی مشارکت مينماييد؟ پاسخ عمومی من اين است اگر
ميخواهيد تا نتايج مناسب داشته باشيد، شما بايد با کسانی صحبت نماييد که مناسب باشند. اگر ميخواهيد نتايج با
اهميت داشته باشيد پس بايد با کسانی صحبت نماييد که برای شما اهميت دارند.

اما اين ها مراحل اند که آغاز آن بسيار مشکل است. با اينحال، به نظر من سياست مشارکت راهی معقول آن
است.

رويتر: در مورد پاسخ قبلی شما، آيا شما به اظهارات جنرال کارلتن اشاره مينمايد که چند قبل در ولايت هلمند
اظهار داشتند که ما نميتوانيم از لحاظ نظامی در اين جنگ برنده شويم، و حتی اگر نيرو های خارجی از کشور
خارج گردند باز هم شورش های در اين کشور وجود خواهد داشت. آيا اين همان بدبينی است که شما در مورد
صحبت مينماييد، و يا اينکه فقط يک واقعت است؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: من نميخواهم در مورد اظهارات مشخص صحبت نمايم. اما نظر عمومی
من اين است که اگر ديد مان صرفا ديد نظامی باشد، اين يک ديد غلط است. ما نيازمند يک ديد وسيع که در بر
گيرنده بعد سياسی که خود يک موفقيت است هستيم.

تلويزيون تمدن: فردا هفتمين سالگرد حضور نيروی های امريکايی در افغانستان ميباشد، اين درحاليست که
شما در مورد بدبينی صحبت مينماييد. با در نظرداشت شکست جامعه بين المللی، دولت افغانستان و ميزان
فساد اداری، شما چی فکر ميکنيد که سرانجام اين کشور چی خواهد بود؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: اجاز ه دهيد بگويم که نيروی های بين المللی درممالک بالقان بيشتر از 7
سال اقامت نمودند. در اينجا نياز دوامدار برای حضور نيرو های بين المللی ديده ميشود. اينکه سرانجام
افغانستان چی خواهد بود، هر کشور منحيث يک روند انکشاف مينمايد، کشور من، از شما ولی هرگز سرانجام
ندارند. اما چيز را که من باور دارم اين است که همه ميدانيم که چالش ها کدام ها اند. ما از چالش های مربوط
به امنيت، فساد و ضرورت به اصلاح پوليس آگاهی داريم. به نظر من امروز آگاهی قويتر نسبت به نيم سال
قبل وجود دارد. اين دليل است نشان ميدهد که ما به پيش خواهيم رفت. و اين دليل است که باوجود پس مانی
های اخيرا اين را نميپذيرم. من اين فضای بدبينی را رد مينمايم زيرا ميدانم که تعهد قويتر نسبت به نيم سال
گذشته وجود دارد. پس شما ميتوانيد از اين بعد قضائت نماييد که من راست بودم يا غلط. امروز يک احساس
کاملاً قويتری به من دست داده است.

تلويزيون آريانا: به نظر شما، علی رغم حضور جامعه جهانی برای مدت بيش از هفت سال در افغانستان،
دليل اين بدبينی روز افزون چيست؟ اوضاع امنيتی وخيم تر شده، منازعات مسلحانه افزايش پيدا کرده، و مردم
غذای کافی ندارند، دليل اينها چيست؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: شما به برخی از دلايل اشاره کرديد. همانطور که گفتم، هيچکس نمی تواند
اين مشکلات را کوچک بشمارد، ناامنی، امور مرتبط به فعاليت های بشر دوستانه، و همچنين شما خود برخی
ديگر را ذکر کرديد. من می توانم دليل نگرانی مردم را درک کنم اما معتقدم که تعهد وجود دارد، تعهدی
روزافزون از سوی حکومت افغانستان. من ملاقات های منظمی داشته که آخرين آن به ديروز برميگردد که
طی آنها شاهد تعهد قوی از سوی جامعه بين المللی بوده ام. بحث هائی در هفته گذشته داشته و در هفته آينده
نيز بحث هائی خواهيم داشت. ما مصمم هستيم تا اين روند را تغيير دهيم . خطاب من در اينجا به مردم
افغانستان که همانطور که من می دانم نگران هستند، نيست. بلکه منظور من آنهايی است، مخصوصا در
جامعه جهانی که به بدبينی عادت کرده اند و هميشه از ياس و نااميدی صحبت می کنند. من معتقدم که اين
صحيح نيست و توانايی ما برای پيش رفت را تضعيف خواهد کرد و همچنين در مورد تمام کسانی که متعهد به
پيشرفت هستند غيرمنصفانه می باشد. من فکر می کنم که اين صحبت های بد بينانه زياده از حد شده اند و در
نتيجه ما را نسبت به پيشرفت های حاصله نابينا کرده است. ما البته شاهد پيشرفت های بسيار چشمگير نبوده
ايم – اما من شاهد گذاشتن خشت بالای خشت جهت اعمار ساختار های که بلاخره به نهاد های قوی دولتی
مبدل خواهند شد ميباشم. من نمی دانم چه تعداد از شما در جلسه افتتاح انستيتوت ملی اداره و مديريت حضور
داشتيد. اگر چه افتتاح چنين مکانی کار بسيار کوچکی است با اين وجود اين نقطه آغازی برای ايجاد نهادهای
ماندگار در اين کشور خواهد بود. اين ها همه مهم هستند و ما بايد به اين اهميت توجه کنيم.

ايرين: تشکر. در مورد اجندای مورد نظر شما. من را به دليل اين تحليل بدبينانه ببخشيد ولی بسياری از مردم
معتقدند که فضا برای فعاليت های بشردوستانه کاهش يافته و ديگر در افغانستان امکان ادامه چنين فعاليت
هايی وجود ندارد. شما چه اقداماتی را برای افزايش اين فضا در نظر گرفته ايد؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: من به شما گفتم که در مورد واکسيناسيون فلج اطفال و توزيع کمک های
غذايی و هر آنچه مربوط به آن می شود، مساله داشتن دسترسی از اهميت اساسی برخوردار است. به همين
دليل است که من از تمام طرفين و طالبان می خواهم تا در پيش برد فعاليت های بشردوستانه ما را ياری کنند.
چون اين ارتباطی به دولت ندارد. اين فعاليت ها مربوط به کشور خاصی نمی شود. اين برای مردم افغانستان
است. اين برای تمام کسانی است که حاظرند کمک کنند. به همين دليل بياييد همه با هم به آن کمک کنيم و نشان
دهيم که می توانيم بر سر اين امر به توافق برسيم.

اجازه دهيد همچنان اضافه کنم که علاوه بر اين موضوع سياسی، ما با سازمانهای غير دولتی بين المللی
همکاری می کنيم تا بتوانيم وضعيت دسترسی آنها را بهبود بخشيم. اين مذاکرات همچنان ادامه دارد و از
اهميت زيادی برخوردار است.

نقش اين سازمانهای غير دولتی بسيار مهم است و همه بايد از تلاشهای آنها قدردانی کنند.

تلويزيون صبا: همانطور که شما گفتيد اين بدبينی فاصله ای ميان دولت و مردم ايجاد کرده، به نظر شما، چه
رويه ای بايد توسط جامعه جهانی اتخاذ شود تا اين فاصله را کاهش دهد يا از بين ببرد؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: من می گويم که همه ما بايد به آجندای سياسی خود اطمينان داشته باشيم. ما
بايد با انرژِی آن را دنبال کنيم و قدرت سياسی نشان دهيم و من فکر می کنم که اگر ما چنين کنيم، شما ظرف
چند ماه آينده شاهد کسب نتايج مثبتی خواهيد بود. من معتقد و اميدوارهستم که يک بار ديگر نه تنهامردم
افغانستان بلکه آنانی نيز که در کشورهای تمويل کننده در حال حاضر با سوالات مهمی روبرو هستند اعتماد
خود را بازميابند.. وظيفه من درين راستا ايفای نقش اساسی درتحرک بخشيدن به تحقق اجندا که در پاريس به
توافق رسيد ميباشد و به آن باور عميق دارم. همانطور که گفتم، مذاکرات من با رئيس جمهور و جامعه جهانی
در طی هفته گذشته به من ثابت کرده تا باورمند باشم.

من می خواهم ما مصرانه اين اجندا را دنبال کنيم. پايان منازعات در افغانستان بايد شامل پروسه های سياسی
باشد که به قانون اساسی و به دستاوردهای ما به نفع مردم افغانستان احترام می گذارد.

صدای امريکا: شما سه مرتبه به ملاقات خود با رئيس جمهور کرزی اشاره کرديد، ايا در طی آن ملاقات ها
بين شما و رئيس جمهور حرفی مطرح شده است که به شما اجازه ميدهد نسبت به تغير جهت مشکلات که
شما به تفصيل در مورد آنها صحبت کرديد، اطمينان داشته باشيد؟

نماينده خاص سرمنشی ملل متحد: من هميشه با رئيس جمهور در گفتگو هستم، و من به اين بسيار اهميت می
گذارم، و من در حضور ديگران در مورد محتوای اين گفتگوها صحبت نخواهم کرد، اما آنچه من می خواهم
بگويم اين است که ملاقات های من با رئيس جمهور و رهبران جامعه جهانی اطمينان من برای توانايی ما
برای پيشرفت را توجيه و تائيد کرد.

loading...
loading...

پيام‌ها

  • عجب زمانه ای دیده درآئی است که امروز به عوض اطفال سیاست مداران به دروغ گوئی روی آورده اند. شما آقای کای ایده ! اگر به گفتار تان صادق و راست باشید که طالبان یک نیروی شکست ناپذیر هستند که باید مطابق بنظرشما وشرکای تان به آنها معامله صورت بگیرد. پس این را هم اور کنید که در ده سال آینده طالبان رهبری جهان را بعهده خواهد گرفت . و پایتخت شان از افغانستان به قصر سفد ایالت متحده امریکا انتقال میگردد. زیرا طالبان امروز ، طالبان فردا نخواهد بود. شما یک جهت قضیه را فکر نموده اید ، باید همه جانبه به اطراف و اکناف قضیه فکر و بی اندیشید. از ویب سایت وزین کابل پرس صمیمانه خواهش میکنم ، از نشر نبشته من چشم پوشی نکند.

    repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس