صفحه نخست > دیدگاه > تحول بزرگ در عرصۀ ارتقاء و استفاده از تکنولوژی مدرن در سفارت کبرای جمهوری اسلامی (...)

تحول بزرگ در عرصۀ ارتقاء و استفاده از تکنولوژی مدرن در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در اوسلو

نویسنده: یورش پهلوان
پنج شنبه 9 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

استفاده از تکنولوژیی روز یکی از فرهنگ اداره در جهان غرب به عنوان قسمتی از توسعه یافتۀ دنیا بشمار می آید، اما نقاطی در این دنیا نیز وجود دارد که سیستم اداری هنوز به شکل کاملا سنّتی و قدیمی جریان دارد، که به طور مثال به کشور افغانستان میشود به عنوانی یکی از همین نقاط بی خبر و غافل از دنیای تکنولوژی مدرن اشاره کرد.

همانطوریکه همگان آگاهند، پس از فروپاشی امپراتوریی پرشیا یا همان خراسان بزرگ که مهد تمدن شرق به شمار می آمد و آئین های انسانساز و ارزش آفرینی چون بودا و زرتشت بر این دیار حاکم بود، و مردم این سرزمین یکی از متمدن ترین مردم جهان بشمار می آمد که مناره های هرات ، مجسمه های حضرت بودا و معماریی بند امیر در بامیان باستان و آثار بلخ بامی میتوان به عنوان اثبات تمدن دوستی، هنر آفرینی و سابقۀ دست داشتن به تکنولوژی مردم این سرزمین یاد کرد.

اما پس از به وجود آمدن کشوری بنام افغانستان، نامی که مرکب از دو واژه "افغان" به معنای ناله و واویلا و "استان " بمعنای سرزمین میباشد، این کشور آهسته آهسته از ارتقاء و انکشاف باز ایستاد و در قافلۀ تمدن،تکنولوژی و تکامل در غبار سنّت و واپسگرایی گم و مسیرش به بیراهه منحرف گشته و دوباره بطرف نقطۀ آغاز در حرکت شد که قرنهاست متأسفانه برعکس بقیه ملل جهان به همین مسیر مشغول راه پیمودن است که ظاهرا از آن نقطه آغازین هم گذشته است، اگر یک نگاه به انگاره های فکری و سیستم زندگی کوچیگری و شتر دوستی در افغانستان بیاندازیم بخوبی میتوان سیستم زندگی هزار و پنصد سال پیش را مشاهده کرد که اکثریت از مردم افغانستان به همین سیستم زندگی سنّتی، مرد و پیرسالاری و زن ستیزی علاقۀ بسزای دارند؛ فراگیری یک فرهنگ مدرن و تحمل آن برای این قشر از جامعه کاملا سخت و غیرممکن میباشد.

آنچه که مرا به عنوان یک شهروند این دیار به تأسف وامیدارد این است که، اگر عدۀ از مردم افغانستان با مدرنیزه شدن و با تکنولوژی دشمنی دارند ، علتش را میتوان در پیروی از سنّتهای قدیمی ،اندیشه های وارداتی و انزوا دانست ، اما چرا دولت افغانستان با آنیکه ارتباط بسته و نزدیک با دنیا و ملتهای مدرن و توسعه یافته دارد، نسبت به این مسئله بی توجه و یا بنحوی علاقه ندارد که ادارات دولتی از تکنولوژی روز برخوردارد باشند تا شهروندان این سرزمین واویلا از تسهیلات فرآورده های فن آوری مدرن بهرمند شوند. اگر اینکار در افغانستان با دشواریهای روبروست اما در سفارت خانه های دولت افغانستان در کشورهای مدرن همچون کشورهای اروپای که هیچ مشکلی برای دست یافتن به این فن آوریها وجود ندارد نیز سیستم اداره همچنان به شکل سنّتی و کاملا قدیمی میباشد، از جمله به سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در کشورهای شمال اروپا در اوسلو پایتخت کشور نروژ میتوان اشاره کرد، که چندی پیش هموطنی بنام "مهاجر" از مشکلاتی موجود در این سفارت و درد دل هموطنان و برخوردهای زننده و تعصب آمیز یکی از کارمندان این اداره بنام بکتاش گزارشی در سایت کابل پرس نشر کرد که واقعا جای تأسف دارد.

اما برداشت من این است که ممکن است بعضی از کرسی نشینان دولت افغانستان علاقۀ به مدرنیزه شدن سیستم ادارات را در ذهن داشته باشند ،ولی اینکه چطور این پروسه آغاز کنند نیاز به کمک دارند که باید آنعده از هموطنانی که کمکی از دست شان بر می آید در این مورد کوتاهی نکنند و از دادن پیشنهادات سازنده و سهولت آفرین برای سیاست مداران دولت افغانستان دریغ نکنند، همچنانکه آقای مهاجر با پیشنهاد استفاده از دستگاه " ترمینال بانک" رولی مهمی را در مدرنیزه کردن سیستم اداری در سفارت افغانستان در نروژ بازی کردند، چندی پیش که برای اجرای کاری به سفارت رفته بودم، دستگاه " ترمینال بانک " را بر دیسک پذیرایی سفارت دیدم که مراجعین مبالغ مطلوب را با کارتهای هوشمند بانکی "ویزا" ازطریق همین دستگاه در همانجا به حساب بانکی سفارت پرداخت میکردند که همین امر باعث خرسندیی تمامی مراجعین شده بود به خصوص آنهایکه قبلا با سیستم سنتی این اداره زحماتی زیادی را جهت پرداخت پول متحمّل شده بودند.

من خودم نیز از آوردن این دستگاه در سفارت خیلی خوشحال هستم و امیدوارم که آقای لودین مشکلاتی دیگری که در این سفارت هست را نیز مورد توجه قرار داده و بزودترین وقت ممکن رفعش کند. یکی دیگر از مشاکل این اداره همان آقای بکتاش میباشد که با رفتار تعصب آمیز خود دل خیلی از هموطنان را رنجور ساخته است.
پیشنهاد من به عنوان یکی افغانی به آقای لودین رئیس این اداره این است که از استخدام افراد بد اخلاق و متعصب، و کسانیکه تعصب و بدفکریی شان در رفتار کاریی شان تجلّی پیدا میکند خودداری کند . چون رفتارهای نژادگرایانۀ اینگونه افراد سنّتی و زشت اندیش میتواند سبب دوباره نموکردن احساس تعصبات زبانی و نژادی در بین شهروندان افغانستان شود.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

  • باعرض احترام به گردانندکان کابل پرس که همیشه موضوعات دلچسپ رامورد بحث قرار میدهند. متاسفانه در افغانستان ازگدشته های خیلی دورعالمین دینی و رهبران ماکه با بوجودآمدن تکنالوجی وعلم و دانش افراد مملکت مقام و منزلت خودرا در خطر میبینند سعی داشته اند و هنوز متاسفانه به همین عقیده اند به هر وسیله ممکنه جلو انکشاف و ترقی را سد کرده بنام دین و مذهب وحیله های گوناگون درتمام ساحات زندگی افرادکنترل داشته و تا حد امکان هرچه میتوانند بدون حساب و کتاب به حسابات و سرمایه های شحصی خودبیفزایند.ورنه تمام دخل وخرچ و دیگر امورهروزارت و دستکاههای دولتی را میتوان با تعداد محدودچنددستگاه کمپیوتر و چند کار مند مجرب وحتی آنانیکه در غرب شغل تاکسی رانی ویا ظرف شویی و غیره داشته وبرای خوشگذرانی درمنازل خودکمپیوترداشته اند واکنون پست های بلندی رابا معاشات دالری در افغانستان عهده دار هستندانجام داده و بیش از پنجافیصد در بودچه هر اداره صرفه جویی خواهدشد. متاسفانه با این حکومت - وزرا و پارلمان این یک خواب است وخیال.

جستجو در کابل پرس