صفحه نخست > دیدگاه > صدای مردم را در گلو خفه کردند, مقصریم یا قاصر!

صدای مردم را در گلو خفه کردند, مقصریم یا قاصر!

داکتر اکبر همت فاریابی
دوشنبه 15 فبروری 2016

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اولتر از همه یکبار دیگر تقرری وکلای جوان و با استعداد هریک جناب سید انور سادات, دکتور عنایت الله فرهمند, دکتور نقیب الله فایق و همچنان کنشکا جان تورکستانی را در سمت های دولتی تبریک گفته و آرزومندم که از هر مکان, از هر موقعیت و از هر زاویه بتوانند برتری طلبان قومی و زبانی را مورد هدف قرار بدهند.
چهار جوان وکیل هدفمند و متعهد جنبشی در یک صف واحد و در پهلوی همدیگر نشسته, قاطعانه و با ارادت کامل صدای موکلین خود را نه تنها در سطح پارلمان و حکومت افغانستان بلکه در سطح منطفه و جهان بلند میکردند. موج این فریاد ها آنقدر وزین و موثر بود که فاشیسم و نمایندگان تروریسم را در پارلمان و حکومت و ارگ به لرزه در میآورد. سید انور سادات با جسارت تمام خطاب به عمال پاکستان فریاد زد که "شما افغانستان را در سطح ملی و بین المللی بدنام ساختید ..." همان بود که شووینست های امتیاز طلب تلاش کردند که مسئله را به لوی سارنوالی راجع سازند و وکیل سادات را ممنوع الخروج نمایند! فریادهای داکتر فرهمند, داکتر فایق و وکیل تهینچ با اتحاد عمل شان در بحث های مشخص, شونیسم را متوجه ساخت که این وکلای جوان در پهلوی ده ها وکیل با وجدان دگر اشخاص معامله نیستند و میتوانند در راه تطبیق پالیسی های ایشان در پارلمان سد واقع گردند. در آن وقت است که حلقات وابسته به رئیس جمهور اشرف غنی دست بکار شده و مطابق پلان هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد عمل میکند. سید انور سادات را که دشمن آشتی ناپذیر شوونیسم قلمداد میکرد, حاضر میشود که به صفت والی یکی از ولایات مهم تورک نشین فاریاب مقرر نماید. عنایت الله فرهمند را موافقت میکند که به صفت رئیس دفتر معاون اول باشد, نقیب الله فایق را به صفت رئیس ستادندرت ها در بست مافوق رتبه و وکیل تهینچ هم شاید منتظر مقرری خود باشد ویا مقرر هم نشود فاشیسم میداند که "شر" 4 وکیل را به 1 وکیل پایان آورده که تآثیرات منفی آن برای نمایندگان قبیله از 100 به 25 % آمده است. دیگر کسی از دادوبیداد این چهار وکلی ناراحت نمیشود !
حالا اگر در ابعاد اجرای این پروژه حاکمان برتری طلب بنگریم, دیده میشود که فقط سه جانب دخیل است که با عدم موافقت حتی یکی از سه جانب تعمیل آن ممکن نیست. این سه جانب عبارت اند از: 1 - حلقات مربوط رئیس جمهور غنی به صفت طراح پروژه 2 - جنرال دوستم معاون رئیس جمهور حامی پروژه 3 - هریک از خود وکلآ به صفت آبجیکت پروژه.
1- رئیس صاحب جمهور میداند که برای چه این پروژه براه انداخته شده که فوقآ اشاره گردید,
2 - هدف معاون صاحب رئیس جمهور و منطق موافقت ایشان درین ماجرا, درحالیکه صدها کدر مستعد, متعهد و مسلکی وجود دارد که با تقرر ایشان حداقل مشارکت خلق اوزبیک و تورکمن توسعه پیدا میکرد, برای من و بسیاری از هموطنان مفهوم نیست.
3 - وکلای عزیز که من برای ایشان بسیار ارادت دارم, باییست برای موکلین خود معمای این قضیه را واضح سازند که چرا وظیفه حکومتی را نسبت به وکالت مردم ارجهیت دادند!
درین ماجرای دسیسه افگنانه بازنده اصلی خلق تورک افغانستان اند که از یکطرف این مانور های شطرنج بازی گونه محدودیت مشارکت کدرهای اوزبیک تورکمن را تحمیل میکند و از جانب دیگر و مهمتر از همه صدای مردم در گلویشان خفه گردید. دیکر آن صداهای رسا و عدالتخواهانه از جانب جنبش ملی اسلامی افغانستان شنیده نخواهد شد.
اگر سیاست ما به همین منوال پیش برود, عاقبت ناگوار برای مردم خواهد داشت.
در اخیر گذشته از همه عواقبات و عجایبات این موضوع بار دیگر به وکلای جوان موفقبت میخواهم.

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس