صفحه نخست > خبر و گزارش > ادامه جنایات و دسایس مافیای خانوادگی نادری

ادامه جنایات و دسایس مافیای خانوادگی نادری

شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی
پنج شنبه 4 جنوری 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

کارمندان شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی توسط اعضا، همکاران و خواننده های خود بخاطر خبر رسانی درست و کامل وضعیت هزاره های اسماعیلی را در افغانستان و جهان زیر نظر دارند.
با بررسی دقیق اطلاعات و نامه های رسیده، به اطلاع خواننده های این شبکه میرسانیم که افراد خاندان سید کیان به سرکردگی سید منصور نادری برای بقای تسلط شان بر مردم پلان های خطرناکی را طرح و با پرداخت مصارف مالی عملی می سازند.
تیم مافیایی سید منصور نادری دسیسه های را برنامه ریزی و توسط افراد منفعت جو و بی خصلت آنها را عملی می سازد.
حالا که اعضای خانواده سید منصور نادری از جانب نزدیکان قربانیان جنایات شان متهم شده و رسوایی شان جهانی شده است، آنها تخصیص بیشتر مالی را برای اجرای دسایس شان به مصرف می رسانند.
"شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی" به صفت رسانه رسالتمند برای هزاره های اسماعیلی و مردم هزاره در کل، وظیفه اش میداند که اطلاعات و تحلیل های خود را به دسترس مردم قرار بدهد.
قرار بررسی این شبکه، سید منصور نادری از شیوه های دسیسه آمیز و از امکانات بزرگ دست داشته اش بخاطر حفظ نام و نشان و سرکوب مخالفان استفاده می کند. به گونه مثال چند شیوه کاری دسایس سید منصور را تشریح می کنیم.

اول: استفاده از دستگاه دولتی:
منصور با استفاده مستقیم از دستگاه دولتی از ولسوالی گرفته تا شورای امنیت ملی و ارگ ریاست جمهوری که خود را یکی از مالکان قدرت میداند، استفاده می کند. تا بتواند جنایاتش را بپوشاند و ناراضیان و مخالفان را خاموش، تجرید، سرکوب یا در حد ممکن نیست و نابود کند.

مثلا: مسول امنیت ولسوالی دوشی فرد گماشتة سید منصور نادری است که به علی نظر دوسیه تقلبی ساخته و متهمان دستگیر شده را رها و قاتلان زیر پیگرد دولت را دستگیر نمی کند.
همچنان سفارت های افغانستان که در بعضی از آنها اعضای خانواده های سیدان کیان کار می کنند، کار وسیع را میان نسل جوان مهاجر آغاز کرده اند که جوانان مهاجر را در محور سید منصور حفظ نموده از تاثیرات جنبش و روشنفکران هزاره دور می سازند.

در شورای امنیت ملی حنیف اتمر مصروف کار میان کادر های دولتی متعلق به هزاره های اسماعیلی است و کار جدی را با روشنفکران مخالف و خانواده های قربانیان جنایات کیانی ها شروع کرده است که در صورت ادامه کار، چنین افرادی در آینده افشا خواهند شد که در بدل امتیاز دولتی و پول، خون شهیدان را می فروشند.

دوم: در استفاده از فرهنگ و قوم:
افراد سید منصور نادری در داخل و خارج افغانستان با حیله و نیرنگ در بزرگداشت های سالانه بابه مزاری به افراد مسول پول می پردازند. این پلان توسط افراد وفادار و جاسوس سید منصور پیش برده می شود. هدف آنها نفوذ بر ذهنیت عامه برادران هزاره است که با این کار خود شان را دلسوز به بابه مزاری جا زده و افراد مخالف سید منصور نادری را به انزوا می کشانند.
در میان برادران هزراه ما افراد کافی پیدا می شود که این پول ها پذیرفته و افراد جاسوس سید منصور نادری را در امور هزاره داری شریک نمایند. تجربه نشان داده است که جوانان بی هویت و بی خصلت بخاطر پول و شهرت از هردو برادر (اسماعیلی و اثناعشری) دست به دست یکدیگر داده مجری دسایس سید منصور نادری شده اند.

جاسوسان جنایتکار سید منصور نادری مکارانه از احساسات مذهبی و قومی برادران هزاره بهره برداری نادرست می کنند و با مظلوم نمایی دروغین تمثیل هزاره دوستی و تظاهر ارادتمندی به بابه مزاری اهداف شوم شان را عملی می کنند.
در این اواخر نیرنگ های سید منصور نادری داخل مرحله نو گردیده و گسترده تر شده است. پول سید منصور نادری به بزرگداشت های بابه مزاری محدود نمانده در مسایل بزنسی و فرهنگی مثل برگزاری کنسرت ها هم به مصرف می رسد و جاسوسان وی با کمک افراد بی خصلت و منفعتجوی هزاره به تدریج در برگزاری کار های بزرگ فرهنگی خود را سهیم می می سازند، تا نمایندگی هزاره های اسماعیلی را در همه جا اشغال و بخاطر بقای سید منصور نادری کار کنند.
واگزاری معدن طلای دره نیکپی از جانب ابراهیم عادل به سعادت نادری، زمانیکه کرسی وزارت معادن را در اختیار داشت، از معامله های بزرگی بود که بر سرنوشت هزاره های اسماعیلی تاثیر ناگوار داشت که در نتیجه حرکت ها مبارزات اسماعیلی را برهم زد، سید منصور که از ترس مردم نمی توانست به دره کیان برود، با کرزی وارد قریه کیان دره نیکپی شد و بعد از آن یک بار دیگرنمایندگی مردم در حکومت را قبضه و مخالفان را علنی ترور کرد.

شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی دست کمک را بسوی هزاره های بادرد، نهاد های هزاره در افغانستان و جهان، مشعلداران علم و فرهنگ دراز نموده، تقاضا می نماید که پیچیدگی وضعیت برادران هزاره های اسماعیلی شان را درک نمایند، نگذارند که دسایس سید منصور نادری با استفاده از امکانات دولتی، پول هنگفت و عقب ماندگی فرهنگی مردم، نخبه های هزاره های اسماعیلی را خاموش، تجرید، سرکوب و نابود کنند.
بدینوسیله به باسودان و تحصیلکرده های هزاره های اسماعیلی هشدار داده می شود که بخاطر شهرت، امتیاز دولتی و پول، مستقیم یا غیر مستقیم آله دست دشمنان مردم شان نشوند.

دیپلوماتان خاندان نادری باید بدانند که ادامه ترور و خونریزی سید منصور که رسوایی اش جهانی شده است، به نفع آنها نیست. زندگی آنها و نسل بعدی شان را در میان هزاره های اسماعیلی ناممکن می سازد. نسل آینده سیدان کیان که بدون شک در آن وقت قدرت دولتی را در دست نخواهند داشت، با فرزندان قربایان ترور های سید منصور نادری روبرو خواهند بود.

به افراد منفعتجو و متعصب که دین و قوم را قربانی تجارت شان می کنند، آگاهی داده می شود که خاندان نادری را بخاطر پول و تجارت در میان مردم راه ندهند. در غیر آن با افشاگری رسانه های آزاد و رسالتمند روبرو خواهند بود.
بر دانشمندان و هنرمندان متعهد است که منتفعتجویان دانش و هنر آنها را برای پوشاندن جنایات سید منصور نادری و بقای قدرت وی مورد استفاده قرار ندهند.
از مدیران و مسوولان شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی، کابل پرس?،شبکه جهانی هزاره، جمهوری سکوت، هزاره ورد، افغانستان پرس، نیکپی هوم و غیره صفحه های پرخوانده که دوستان دلسوز هزاره های اسماعیلی اند، دوستانه خواهش می شود که قضایای هزاره های اسماعیلی را درمحراق توجه شان قرار بدهند.

  • (مسوولان شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی در سراسر جهان)

واژه های کلیدی

هایلایت
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس