در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > هشدار به مزدوران و تسلیم طلبان خودی!

هشدار به مزدوران و تسلیم طلبان خودی!

لطیف پدرام
جمعه 22 جون 2018

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ سرزمين مان خراسان، قرار داریم. بسیار دیر نخواهد بود که سرنوشت ما، سرنوشت اقوام تحت ستم به دست آزادگان و مبارزین راه حق و شرف و سربلندی رقم بخورد یا به دست دژخیمان شوونیست‌ و دشمنان آزادی و عدالت.
"یک نقطه بیش بین رحیم و رجیم نیست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند"!
ما به همان نقطه رسیده ایم. به مرز تسلیم به شوونیست‌ها و ستمگران و یا مبارزه و مقاومت و مجاهدت در برابر این جفا کاران و ستم پیشه گان تاریخ.
ما راه آزادی و عدالت را برگزیده ایم و آزاد زیستن و در عدالت زندگی کردن را. ما این راه و مسیر را سخت ،دشوار و خطر خیز می شناسیم اما نه خیالی و دست نیافتنی.
زمانی که می گوییم با اعتقاد و باور به عدالت و حقوق شهروندی برای همه ی اقوام، می خواهیم سمبول های ملی را( اگر ملتی باشد) ملی بسازیم و یا عادلانه بسازیم- سرود،بیرق و پول، نام های عمومی( فرودگاه کابل)،قدرت، ثروت و تصمیم گیری را و نام کشور را، شوونیست‌ها که خیر، مزدوران داخلی و درونی خودمان ، فریاد بر می دارند که این خواست ها خیالی اند و یا برخلاف واقعیت های موجود اند!!
من به صراحت به این تسلیم شده گان فرومایه می‌گویم، مگر همین سرود ملی و همین نشانه ها و سمبول ها در لویه جرگه ی فرمایشی قانون اساسی، بعد از کنفرانس بن،در پیش چشم شما به اصطلاح نماینده گان اقوام پشتو نشدند؟ همین چند ماه پیش برای تان زبان نساختند؟ در حضور شما نام فرودگاه کابل را تغییر ندادند؟ در کار تغییر هویت تان نیستند و به زور تذکره ی قومی توزیع نمی کنند ؟ چرا ایجاد این تغییرات برای شوونیست‌های پشتون خیالی نیستند،و شدنی اند و تحقق پذیر اند، اما برای شما مزدوران جبون و معامله گر خیالی و غیرواقعی به نظر میایند؟
هر بار که ابتدایی ترین حقوق مان را می خواهیم عنوان کنیم شما مزدوران خودی در برابر ما "هفت خوان" ترسیم می کنید. به خاطر بسپارید ما از این هفت خوان"رستم" وار خواهیم گذشت و به شما نفرین خواهیم گفت. - به خاطر خیانت های تان و سکوت شرم آورتان و این که میلیون ها انسان مظلوم را در مسیر تباهی و سرافکندگی و تسلیم طلبی قرار دادید. یا تشویق نمودید و خیانت ها و دروغ های تان را توجیه کردید.

ما واقعیت ها را در مدنظر قرار داده ایم، واقعیت شوونیسم،ظلم، پاکسازی هویتی، برتری طلبی قومی و نیز واقعیت جبن، چاپلوسی ،پول پرستی،فساد مالی، فساد اداری و سرخمی تان و عقب نشینی تان را در برابر شوونیست‌ها و فاشیست ها.اگر این ها واقعیت اند و اگر قدرت و زور وام گرفته ی شوونیست‌ها و حمایت چند تا اشغالگر و اجنبی از آن ها شما را وحشت زده ساخته و تا سرحد خیانت و بردگی و تسلیم طلبی فروکاهیده است، ما شجاعانه و استوار در برابر این واقعیت ها خواهیم ایستاد و خواهیم جنگید. اگر شوونیسم، ظلم و بی عدالتی و تسلیم طلبی شما واقعیت های سرزمین ما اند و جریان های مسلط اند ما برخلاف این واقعیت ها و جریان ها شنا خواهیم کرد. جان و زندگی ما هزینه ی ناچیزی برای تحقق آزادی و عدالت خواهد بود. به شما مزدوران داخلی توصیه می کنم اگر خیری نمی رسانید دست به شرارت هم نزنید. همه می میرند و شما مزدور های فرومایه هم می میرید!
از تمام آزادی خواهان و عدالت طلبان صدیق و راستین تمنا می کنم راه خود را از راه ستمگران شوونیست‌ و مزدوران داخلی جدا بسازند.
یاحق!

نوت: شعر از فاضل نظری

واژه های کلیدی
هایلایت
آنلاين بنگريد :

جستجو در کابل پرس