صفحه نخست > خبر و گزارش > پیام همبستگی و غمشریکی فدراسیون فرهنگی تورکان با معترضین عدالتخواه بهسود (…)

پیام همبستگی و غمشریکی فدراسیون فرهنگی تورکان با معترضین عدالتخواه بهسود برضد توطئه های سازمان یافته از جانب متصدیان ارگ کابل

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
چهار شنبه 3 فبروری 2021

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان« ففتا» با پیروی از حکم اخوت اسلامی، وجیبۀ هم میهنی و فریضۀ مبارزه برعلیه همه اشکال ظلم واباطل در سرتاسر کشور، اقدامات غیر مترقبه وسازمانیافتۀ اخیر از جانب ارگ کابل را بر علیه مردم زحمت کش وصلح دوست هزاره وسرباز سنگر مقاومت راه حق وعدالت جناب علیپور در ولسوالی های بهسود ولایت میدان ووردک به شدت تقبیح نموده، تیر اندازی نیروهای اعزامی دولت را بر سر معترضین عدالتخواه این منطقه که با یک تجمع مسالمت آمیز مدنی خواهان رسیدگی دولت به مظالم و تجاوزات آشکار این نیروها در برابر خود بودند ، یک عمل جنایتکارانه و دور از همه مکارم انسانی واسلامی قلمداد مینماید.

این اقدام شوم وغیر انسانی گماشتگان ارگ کابل، که سربازان نیروهای امنیتی کشور را برخلاف وظیفه ومسئولیت میهنی وانسانی ایشان که همانا پاسداری از جان، مال ، ناموس وامنیت هم میهنان ایشان در برابر کلیه عوامل ترور وتجاوز بگونۀ شباروزی میباشد، بر علیه مردم وهمدیاران ایشان سوق و دست ایشان را بخون هموطنان رنجدیدۀ ایشان آلودن میسازد هیچ تعریف وتفسیری جزجنایت، تبعیض، تعصب، برتری جویی ونفاق افگنی ارزیابی شده نمیتواند.

آنچه که مایۀ تعجب ماست ؛ انتخاب زمان ومکان این اقدام دولت به این اعمال جنایتکارانه ونفاق افگنانه درین شرایط حساس وسرنوشت ساز تاریخ کشور بر علیه مردم صلح دوست وتمدن خواه بهسود میباشد، که متصدیان ارگ کابل در رأس آغای اشرف غنی احمد زی بجای بسیج نیروهای مسلح قهرمان کشوردر برابر یورش های روز افزون تروریستی طالبان، القاعده وداعش ؛ این رزمندگان فداکارقوای مسلح را بمثابۀ ماموران معذور وتحت امر آمرین متعلق به ارگ برعلیه مردم دادخواه هم میهن شان سوق وباعث بخاک وخون افتیدن ده ها هموطن ایشان میگردند!

این شیوۀ عملکرد زمامداران دوتابعیتۀ ارگ کابل که واضحاً اقدامات کنونی ایشان مبین افکار وعقاید بیمار وغیر قابل درمان قبیله پرستانۀ ایشان از گذشته های دور تا به امروز میباشد؛ نشان دهندۀ این واقعیت است که، هم وغم اول وآخر این گروه بیمار قدرت وتمامیت طلبی چیزی جز تلاش در جهت تطبیق برنامه های ننگین وناکام عبدالرحمان خون آشام، نادر وهاشم جلاد ومحمد گل مهمند نیست!

اما این دیوانگان قدرت وحاکمیت مطلق قبیله سالاری که خواهان ن تعبیر خوابهای باطل قرن نوزده وبیست اسلاف خویش در قرن بیست ویکم تاریخ میباشند، با وجود زیست طولانی مدت وتعلق همه جانبۀ خود وخانواده های شان به جوامع غربی با داشتن امتیاز شهروندی کشور های مختلف غربی، از درک این واقعیت عاجز اند که دیگر دوران سیاسی نمودن قومیت، زبان، قبیله، مذهب ، نژاد وغیره که زمینه ساز انحصار قدرت بیک قوم وقبیلۀ خاص گردد در تاریخ سپری وتحمیل حاکمیت تک قومی بر سایرین بر این مبنا یعنی قوم وقبیله برتر بکلی گذشته وبر آورد این خواسته های باطل ایشان هم در شرایط امروزی بکلی ناممکن است.

اکنون درینکشور هزاره، اوزبیک، تورکمن، تاجیک، پشتون ، قرغیز، قزاق، پشه ای، نورستانی، بلوچ ، قزلباش ، ایماق، هندو، سیکهه وسایر اقوام کشور خودرا همان اندازه واجد داشتن حقوق مساوی در کلیه عرصه های زندگی باهمدیگر میدانند که تمامیت طلبان از سالها بدینسو در صدد انحصار عام وتام این امتیاز از طریق غصب وانحصارهمه داشته های اینکشور برای خود وقبیلۀ خویش میباشند.

پس لازم است که قبیله پرستان از خواب بیدار شوند وبدانند که خواب های تعبیر ناشدۀ اسلاف ایشان هیچ راه تعبیرامروزی بخود ندارد وحرکات جنون آمیز این چنینی ایشان هم هیچ ثمری جز کشانیدن کشور بیک جنگ بی پایان با خود ندارد ونخواهد داشت! که تحمیل این جنگ نامشروع به گروه های انسانی همزیست تاریخی درین جغرافیا به همان اندازه که برای تمامیت طلبان عاری از مشروعیت وعقلانیت مغایر باارزشهای والای همدیاری و تعلقات مشترک هم میهنی است، برای محکومین معروض به تعدی وتجاوز به حقوق انسانی و امتیازات مشروع زندگی، از مشروعیت همه جانبۀ عدالتخواهانه بر خوردار میباشد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا» باابراز همبستگی وغمشریکی با مردم زحمتکش و صلح دوست بهسود به ارواح همه شهدای این تجاوزات جنایتکارانۀ سازمانیافتۀ دولتی دعای مغفرت اهدا وبرای مجروحین شفای عاجل تمنا وبرای خانواده های آسیب دیده تسلیت عرض مینماید!

اتحاد وهمبستگی ستمدیدگان برعلیه ستمگران وجباران بزرگترین تکیه گاه و یگانه سلاح نجات جمعی همه هم میهنان ما از چنگ همه اهریمنان بیداد گری ها وبرتری جویی هاست !

سنگر های عدالتخواهی را پیوسته ومستحکم نگهدارید تا مانع از تحقق آرزوهای شوم قبیله پرستان شوید!

حق پیروز میشود

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان «ففتا»

چهارشنبه سوم فیبروری 2021 برابر با 14 دلو 1399 خورشیدی

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس