کابل پرس: خبری، تحلیلی و انتقادیپذيرش > حقوق بشر > روز جهانی محو فقر

روز جهانی محو فقر

جمعه 17 اكتبر 2008

افغانستان: 42 درصد فقر و قرار گرفتن ٢٠ درصد ديگر در مرزخط فقر، و مواجه بودن ٧٠ درصد ديگر با عدم مصونيت غذايی

دفتر سازمان ملل در افغانستان

کابل، 17 اکتوبر 2008 ، ملل متحد در افغانستان امروز همه را به سرمايه گذاری بيشتری در عرصه
زراعت، حکومتداری خوب، حاکميت قانون و رعايت حقوق بشر در افغانستان، دعوت نمود. روز جهانی محو
فقر يک فرصت خوب برای رشد آگاهی عامه در مورد نياز ريشه کن ساختن فقر و تنگدستی می باشد.
درخواست که از سوی ملل متحد برای رسيدگی به عدم مصئونيت غذايی صورت گرفته بود هنوز هم با کمبود
بودجه روبروست. صعود نرخ مواد غذايی، رکود اقتصاد جهانی، اثرات منفی تغييرات اقليمی، حاکميت
ضعيف و تشديد درگيری های مسلحانه، همه با هم افغانستان را هر چه بيشتر به سوی فقر نوميد کننده می
کشاند. افراد فقير دسترسی محدودی به آب آشاميدنی پاک و بهداشت، تغذيه کافی، سرپناه و ديگر نياز های
بنيادی برای يک زندگی با وقار دارند.

عکس از جواد جلالی

خانم نورا نايلند رئيس بخش حقوق بشر يوناما در افغانستان می گويد: " افغانستان در يک چهار راه بسيار مهم
قرار دارد و به شدت به رشد جدی همراه با اهداف مهم محو فقر که بخشی از استراتيژی انکشاف ملی
افغانستان شمرده می شود، وابسته است. حالا زمان آن شده که تعهدات انجام شده توسط دولت افغانستان و
جامعه بين المللی را به چنان واقعيت های محسوس عملی کنيم تا کودکان بتوانند به مکتب بروند، مادران
کمتری به علت زايمان بميرند، زنان سرپرست بتوانند خانواده های شان را نگهداری کنند و در ضمن مشاغل
بيشتری ايجاد شود.

" فقر در افغانستان بوسيله عوامل زياد، بشمول سطح پائين سواد، مراقبت های صحی ضعيف، عدم مديريت
منابع طبيعی و ساختار های اجتماعی جريان دارد که در نتيجه گروه های خاص و اجتماعات متضرر می
گردند. فقر چاره ناپذير نيست، اما بازتابی از نحوه تنظيم جوامع و توزيع منابع می باشد."

IP Plans: Best Cloud Web Hosting

Professional web services including fully managed VPS and dedicated servers for businesses and individuals.

Domain Registration - Search and register your domains with IP Plans
Fresh Cloud Shared Hosting with IP Plans
Fully Managed Cloud and SSD VPS with IP Plans
Fully managed Dedicated Servers with IP Plans


54 تن همین اکنون این صفحه کابل پرس را باز کرده اند

پذيرش > حقوق بشر > روز جهانی محو فقر

آگهی در کابل پرس

loading...

Kabul Press is the most read news and discussion website from Afghanistan. Our sources provide breaking news stories and images focusing on human rights, freedom of speech and good government issues. We aspire to honest, factual coverage that promotes criticism and informed discourse from our readers, without censorship.