در همین بخش

صفحه نخست > عکس > جنایتکاران طالب دانش آموزان را هدف قرار می دهند، همفکرانشان مانند فاروق وردک وزیر (...)

جنایتکاران طالب دانش آموزان را هدف قرار می دهند، همفکرانشان مانند فاروق وردک وزیر معارف می شوند

روز 25 آگوست جنایتکاران به دانش آموزان در کابل حمله کرده و امروز 28 آگوست آن را تکرار کردند. عکس هایی از دانش آموزان کابلی که مسموم شدند
شنبه 28 آگوست 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

عکس از گتی ایمیج

پيام‌ها

 • http://www.afghanistan.fi/kanun/index.php?option=com_content&view=article&id=397%3A-q-q-&catid=47%3Arights&Itemid=81
  http://www.youtube.com/watch?v=MAiEJsMFqbk&feature=related
  عبدالرحمن خان 12000 خانوار درانی و 4000 خانوار غلجايی را به ارزگان کوچ داد و زمين هايی را که قبلا ملک هزاره ها بود به آنها بخشيد. بطوريکه در منطقه اروزگان که تا آنوقت قلب هزاره جات بود و مرکز آن محسوب ميشد ، فقط يک اقليت هزاره محروم از ملک و زمين باقی ماند و بس"4.

  "ملک ارزگان و قلندر و بوباش و میانشین و پشئه و شیرداغ و زاولی سلطان احمد و حجرستان و تمزان و گیزاب را تا متصل جرغی و مالستان و هزاره دای زنگی و تمام چنانچه بیاید به مهاجرین و ناقل افغان داد، فقط"5 .

  "از آن سوی ایشک آقاسی دوست محمد خان، خادم شهزاده آزاده سردارحبیب الله خان وارد «گیزاب» شده برطبق حاکم دست خطی حضرت والا دادن ملک «چوره» را به اولادهء دارونکه کرده، چون زمستان بود، هفده در بند قلعه را از هزاره پرداخته، مردم «اچک زایی» و «بارکزایی»[را] داده، در بهار مردم هزاره را چنانچه بیاید از ملک بیرون کشید"6 .

  "در این زمان عبدالرحمان با قبایل محمد زای و احمدزای به توافق رسید که علیه هزاره ها بجنگند:«سرهای شان از من و اموال و اطفال شان از شما». سپس جنگ بزرگی بین هزاره ها و پشتون ها (افغان ها) شروع شد، که در نهایت پشتونها پیروز شدند و بهسود، دایزنگی، دایکندی، شهرستان و دیگر جاها را به تصرف خود درآوردند؛ کلیهء هزاره های این مناطق یا کشته شدند و یا سرزمین خود را ترک کردند"7.

جستجو در کابل پرس