IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > خبر و گزارش > اندر باب چرس و تریاک و هرویین بدون ذکر نام پادشاه!

اندر باب چرس و تریاک و هرویین بدون ذکر نام پادشاه!

چه کسی در تجارت کوکنار در افغانستان سهيم است؟/ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد: ما اسامی افراد را جمع آوری نمی کنيم.
دوشنبه 27 اكتبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

احمد ولی کرزی را که به دادگاه بکشاند؟

بازهم خانواده ی حامد کرزی!

کنفرانس مطبوعاتی (ترجمه کلمه به کلمه)

کريستينا اگز رئيس دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

داکتر نيلاب مبارز ، دفتر سخنگوی يوناما

يوناما: سلام و روز بخير و حضور شما را در کنفرانس مطبوعاتی امروز خير مقدم می گويم. من نيلاب
مبارز از دفتر سخنگوی يوناما. سخنگوی امروز ما خانم کريستينا از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل
متحد می باشد و اطلاعات تازه ای را در اين ارتباط در اختيار شما می گذارد. قبل از اينکه فرصت صحبت را
به ميهمان عزيزمان بدهم، اجازه دهيد تا چند خبر تازه در مورد راديو تلويزيون در افغانستان برای شما ارايه
دهم.

راديو بادغيس روی امواج متوسط آموزش زنان را رشد می دهد.

هفته گذشته سازمان جهانی مهاجرت مرکز راديويی راديو تلويزيون افغانستان و يک مرکز مطبوعاتی را در
قلعه نو ولايت بادغيس با هدف توسعه آموزش برای زنان افتتاح نمود. اين سازمان يک کمپاين صحت اوليه و
سواد آموزی را از طريق ايجاد کورس های درسی و برنامه های راديويی تکميل نموده است. اين کمپاين
توانست تا به 1.600 زن در 40 روستا دسترسی پيدا کند. در جريان اين رويداد به زنان روستايی راديو های
کوچک توزيع شد.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد

طوريکه شما آگاهی داريد امسال کشت کوکنار از 193،000 هکتار به 157،000 پائين آمده است، و حالا
کشت کوکنار يک مشکل سرتاسری نه بلکه يک مشکل است که در ساحات جنوب و جنوب شرق وجود دارد.
کوکنار 98 فيصد صرفاً در هفت ولايت هلمند، فراه، کندهار، ارزگان، نيمروز و تا اندازه کمی در زابل و
دايکندی کشت ميگردد.

و ساير نقاط کشور يا حاری از کوکنار بوده اند يا بطور قابل ملاحظه کاهش يافته است، و در 18 ولايت اصلاً
هيج کوکنار کشت نگرديده است. اين يک دست آورد بزرگ است و اينکه چگونه به عمل آمد؟ دليل اش اين
است که رئيس جمهور کرزی به وزيران، رئسای شورا های ولايتی، ملاها و رهبران مجتمعات يک پيام
بسيار واضح داشت. و اين پيام عبارت از اين بود که ما کشت کوکنار را در کشور خود تحمل نداريم، و اين
پيام را به استثنای دهاقين جنوب مردم در همه جا شنيدند. دولت اعلان نمود که اين عمل خلاف اسلام بوده و
ناهماهنگی، خشونت و استفاده از مواد مخدر را به مجتمعات محلی ببار ميآورد، که البته همه به آن گوش فرا
دادند.

زماينکه 90 فيصد دهاقين در افغانستان اين پيام را ميشنود، اين را ميرساند که اين امکان تغير در رفتار و
عقايد شان مردم وجود دارد. دفتر جرم و مواد مخدر ملل متحد سعی دارد که چی حمايتی برای اين تغير مؤثر
ميباشد، و کمپاين اطلاعات عامه فصل گذشته را مورد مطالعه قرار داده است. فشرده اين گزارش در روی
ميز موجود است و گزارش مکمل آن را ميتوانيد آنلاين بدست آوريد.

نتايج اين را واضحاً ميرساند که برای جمع آوری اطلاعات يک راهی ساده وجود دارد و تحت يک شرايط
درست يک پيام واضح ميتواند ارسال گردد و يک جامعه را به تطبيق آن تشويق نمايد. محتويات اين پيام مهم
است و چهارچوب که انرا ارائه ميدارد نيز مهم ميباشد.

اجازه دهيد يک چند مثال را برای تان عرض نمايم.

در افغانستان اين را همگی ميدانند که کشت کوکنار خلاف اسلام ميباشد و پيام های مذهبی ميتواند کم و بيش
مؤثر باشند. در ولايات هرات و ننگرهار اين پيام ها مؤثر بوده اند و مردم به دقت به وعظ های ملا ها گوش
دادند.

از طرف ديگر در ولايت بدخشان اينکه کشت کوکنار عمل حرام است مردم قانع نگرديدند. اما آنها به شکل
يک جنايت محلی ارتباط را ميان کوکنار و خشونت قايل گرديدند. بحث عدم هماهنگی و جنايت در جامعه
بسيار مؤثر بوده و در ولايت بلخ نيز مؤثر بوده است. اما جالب اين است که دهاقين در هيچ جای ديگر کدام
پيوند را ميان تروريزم و کشت کوکنار قايل نگرديدند. به اين مفهوم که محتوی آن بايد پيام را حمل کند که بر
شنوندگان تاثير داشته و طبعاً موضوع آن از يک ولايت تا ولايت ديگر و از يک منطقه تا منطقه ديگر فرق
می کند.

هيچگاهی ما بايد شرايط و اوضاع حاکم را دست کم نگيريم. طور مثال پوستر خيلی به ندرت در مناطق
روستايی کشور به نظر ميرسد و اين ها کم و بيش به سطح شهر ها محدود باقی مانده است. تلويزيون ها هم به
پيمانه وسيع به شهر های عمده و بزرگ تمرکز داشته و پوشش راديويی، با آنکه نسبت به تلويزيون در يک
وضعيت بهتر قرار دارد، هنوز سرتاسری نه شده است. و از آنجاييکه مردم پيام های کتبی را خوانده نمی
توانند، تخته های اعلانات نيز معمولاً خيلی مؤثر نبوده است.

در اين صورت ما تنها با يک وسيله، البته قوی ترين وسيله ارتباط در تاريخ، يعنی حرف زبانی باقی می
مانيم. ما باور داريم که شخصيت های پرنفوذ مردمی و ملا ها بيش از پيش بايد تشويق گردند تا اين پيام ها را
به مردم برسانند.

بناءً برای اينکه قادر به ايجاد تغير باشيم، پيام ها و آيده ها بايد در دماغ شنوندگان قابل حفظ و ثبت باشند، البته
نه تنها از لحاظ محتوی، بلکه چگونگی تقديم و همچنان ساختار آن نيز خيلی مهم است. اين ما را به سوی اتخاذ
گام های عملی در حرکت می آورد.

در ولايت ننگرهار مردم اکثر پوستر های را که خصوصاً دارای انگيزه اسلامی يا اخلاقی بود، را پسنديدند.
طور مثال يک نوع پوستر وجود داشت که فرق ميان روشنگری (قلم) و تاريکی و ظلمت (بوته کوکنار) را
نشان ميداد و اين در بين مردم خيلی عام شده بود.

اما در ولايت بدخشان مردم هيچ يک از پوستر ها در آنجا را پسند نکرده و می گفتند که همه اين مسايل
خارجی و وارداتی بوده و در مخالفت با اسلام قرار دارد.

ببينيد، حتی اگر مردم به حرف های حکومت گوش کنند به اين معنی نيست که تا اخير از آن اطاعت می کنند.
چرا اين طور است؟ بخاطر اينکه حرف ها بايد هميشه جنبه عملی نيز داشته باشد. و در اينجا ما يک ضعف
خطرناک داريم و ميتوانيم که ننگرهار را به عنوان يک نمونه ياد کنيم. در جريان سال گذشته در ولايت
ننگرهار کشت ترياک يک حالت نوسانی يعنی گاهی بالا و گاهی پائين را بخود گرفته بود. يعنی زمانيکه وعده
کمک می شد کشت کوکنار کاهش ميافت و زمانيکه وعده ها کم می شدند کشت اين بوته دوباره افزايش ميافت.
سال گذشته ننگرهار در حدود 18 الی 19 هزار هکتار زمين را کوکنار کشت کرده بود ولی در سال جاری
اين به صفر رسيده است و اين در واقع يک کاهش متحير کننده است، و اما هميشه خطر پيامد های مختلف در اين ارتباط نيز وجود دارد. کاهش کشت ترياک هميشه يک هزينه ای را در بر می داشته باشد و البته اين
هزينه را بيشتر افراد غريب و فقير مجتمعات متقبل می شوند. در اکثر نقاط کشور دهاقين مواد غذايی کافی
برای رفع نيازمندی های خود کشت و توليد نمی کنند. اکثر مردم فاقد زمين بوده و کسانی نيز هستند که دارای
فرصت کمتر برای کسب آذوقه کافی برای اهل و عيال خود می باشند. در بخش های از ولايت بدخشان، 7 نفر
در هر 10 نفر در برآوردن نيازمندی های اوليه غذايی زندگی شان مواجه به مشکلات جدی می باشند.
برای اکثر مردم، ترياک يا از راه کشت و يا کار کردن در کشت زار های ترياک عمده ترين منبع درآمد نقدی
بوده و اکثر خانواده بيشتر متکی به فروش ترياک تا گندم برای برآوردن نيازمندی های غذايی شان می باشند.
در ولايت بلخ نيز وضعيت مشابه حاکم است. با آنکه مردم در اين ولايت به زمينداری و مالداری مشغول می
باشند، تعداد اندک از خانواده ها از لحاظ مواد غذايی در امنيت بسر می برند. بخاطر اينکه اينها خودکفا نبوده
و به پول نقد برای خريداری مواد غذايی نياز دارند و در بعضی مناطق نصف مردم مبلغ مورد نياز شان را
دارند، و در بعضی مناطق ديگر مردم گندم کافی برای رفع نيازمندی های شان کشت نمی کنند.
کمبود مواد غذايی و پول نقد مشکل جدی برای تعداد زيادی از مردم ولايات بلخ، بدخشان، و ننگرهار که در
آنجا ميزان کشت کوکنار به ميزان قابل توجهی کاهش يافته می باشد.

پاسخ آنها چه بوده است؟ اگر مواشی داشته باشند، آنها را می فروشند. قرضه می گيرند- نه برای سرمايه
گذاری در فعاليت های توليدی بلکه برای خريد مواد غذايی. کمتر غذا می خورند و غذايی که می خورند فاقد
ارزش غذايی است. اين باعث می شود تا زود تر مريض شوند و وقتی بيمار می شوند، از دسترسی به خدمات
صحی دولتی محروم اند و بايد پول قرض کنند تا به کلنيک ها و داکترهای خصوصی بروند. اين حلقه شيطانی
فقر است.

اين مردم به قول دولت و جامعه جهانی برای کمک های انکشافی پاسخ داده اند و در بسياری از موارد اين
قولها عملی نشده است. در بعضی مناطق مانند بدخشان، خشم مردم به دليل کمبود تلاشها و اقدامات افزايش
يافته و اين بسيار خطرناک است چون شمال شرق در حال حاضر نسبت به گذشته بی ثبات تر شده است.
با اين وجود اگر ما به معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر نگاه کنيم (اين مرکز معلوماتی با کمک دفتر
مبارزه با جرائم و مواد مخدر ملل متحد ايجاد شد) متوجه می شويم که کمک ها به منظور معيشت بديل بيشتر
به بخش های شمالی کشور رفته تا به جنوب. اما مردم اين را نمی بينند. آنها اين را احساس نمی کنند.
بنابراين فکرمی کنم که ما می توانيم از اين دو درس بگيريم. کمک ها بايد با مشورت مردم محل ارائه شود و
بايد يک گفتگوی دائمی به وجود آيد. کمک ها بايد نيازهای غذايی عاجل مردم را رفع کند- مثلا، برنامه غذا
در بدل کار سازمان خوراکه جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. اين کمک ها همچنين بايد نيازهای ميان
مدت و طولانی مدت مردم مانند اشتغال که منبع کسب درآمد است، توسعه يا انکشاف و بازسازی را نيز رفع
کند.

می خواهم برای مثال در مورد بازسازی سرکها صحبت کنم. ممکن است با استخدام يک شرکت خارجی بتوان
به سرعت سرک ساخت، اما در آنصورت بيشتر سرمايه به شکل معاشات به دست خارجی ها می رسد و نه افغانها. بنابراين ما بايد در بخش کارهای فشرده سرمايه گذاری کنيم تا سرمايه در محل بماند و همچنين در
کوتاه مدت، برای مثال، پول نقد در ازای کار بپردازيم.

شايد پرسيده شود که چرا من در مورد ساختن سرکها صحبت می کنم و نه کشت بديل؟ همه می پرسند که به
جای ترياک چه کشت کنند؟ اجازه می خواهم بگويم چرا ساختن سرک برای سرمايه گذاری مهم است.
کشت ترياک آسان است چون زارع مجبور نيست به جای ديگر رود، تاجران پيش آنها می آيند و مستقيما
ترياک را از آنها می خرند. علاوه براين، ترياک حساس نيست و سرکهای خراب باعث خراب شدن آن نمی
شود. می توان آن را بر پشت خود گذاشت و در کوهها حرکت کرد. انتقال آن ساده است.

بادمجان رومی و کچالو ممکن است در حمل و نقل در سرکها خراب شوند ولی ترياک آنقدر حساس نيست.
در صورتی که سرک وجود داشته باشد، خانواده می تواند به بازار رفته و بفهمد که چه محصولاتی مورد
ضرورت است و قيمت ها چی است. امکان دارد که به دليل نداستن قيمت ها در ساير نقاط ولايات، آنها
محصولات خود را به قيمت پائيين تر بفروشند.

آنها برای مثال می توانند با دفاتر زراعتی محل در ارتباط شوند و در مورد تکنيک های جديد برای افزايش
توليدات معلومات کسب کنند. آنها می توانند تخم های بذری، کود و مواد کيميايی برای سبزيجات به دست
آورند. آنها می توانند به تاجران در مورد فروش کالاها به توافقات مستقيم برسند. کارهای زيادی هست که آنها
می توانند انجام دهند در صورتی که به آنها نقشی داده شود که در حال حاضر اين را ندارند.
اينها فقط چند مثال بود. اما پيام من اين است که 90 درصد از زارعين به درخواست دولت برای توقف کشت
ترياک پاسخ مثبت داده اند و بعضی از آنها به خاطر اينکار بهای سنگينی را می پردازند. در صورتی که
دولت و جامعه جهانی به قولهای خود در قبال زارعينی که دست از کشت ترياک برداشته اند، عمل نکنند،
ممکن است عواقب وخيمی به بار داشته باشد.

در حال حاضر که من در اينجا صحبت می کنم زارعين تصميم می گيرند که آيا زمين های خود را برای کشت
کوکنار در فصل بعد آماده کنند يا نه. بنابراين جامعه جهانی و دولت بايد هر چه زود تر کاری بکنند. بله، اين
دقيقا زمانی است که دولت و جامعه جهانی بايد کاری انجام دهند.

بخش سوالات و جوابات:


صدای امريکا:
طی چند روز اخير ملل متحد و دولت افغانستان هر دو اعلام نمودند که ميزان کشت کوکنار در
کشور کاهش يافته است. چرا در رقم اعلام شده تفاوت وجود دارد و شما چطور مطئمن هستيد که رقم اعلام
شده دقيق می باشد؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: در ارتباط به مناطق تحت کشت بايد گفت که ميان گفته های ما
و آنها تفاوتی وجود ندارد و در ارتباط به ولايات عاری از کوکنار هم گفته های ما يکسان است. رقم توليد
کوکنار در مطبوعات ذکر شده، ولی من خودم اين گزارش را نديده ام و به همين خاطر در مورد روش آن هم
چيزی گفته نمی توانم. من به روشی که ما انجام می دهيم، کاملأ اعتماد دارم. ما بصورت فزيکی بيش از 17هزار غوزه کوکنار را شمرده و بر اساس آن حاصلات را محاسبه نموده ايم. چنانچه ميدانيد، امسال 98 درصد
محصولات برای سومين بار در جنوب بوده، به همين خاطر بر اساس محاسبات ما حاصلات زياد است. سال
گذشته ما چشم به راه ميزان حاصلات بوديم، چون به ولاياتی که در آنجا هيچ کوکنار کشت نمی شد، توجه
نموده بوديم. با ذکر اين موضوع می خواهم بگويم که هر رقمی که درست می باشد اين خود يک مصيبت
است، زيرا در هر صورت توليد مواد مخدر را نشان می دهد.

ايرنا: شما گفتيد که اگر حمايت دولت و جامعه بين المللی ادامه پيدا کند، توليد کوکنار کاهش می يابد، در غير
از آن حتی اگر متوقف شود دوباره توليد مواد مخدر افزايش می يابد. بر اساس گفته کارشناسان، با توجه به
کمک جامعه بين المللی طی چند سال گذشته، کشت کوکنار هميشه در حال افزايش بوده. شما تا چه حد اميدوار
هستيد که افزايش کمک بين المللی می تواند کشت کوکنار را کاهش بخشد؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد: با هدف کاهش کشت شما به تأمين کمک بيشتر برای ايجاد
تناوب يا شغل جايگزين نياز داريد. من در مورد دو مسئله صحبت می کنم، يعنی باز سازی عظيم و کمک
انکشافی به آن بخش های از افغانستان که در آنجا تنها دو درصد کوکنار توليد می شود. در اين صورت ما با
کاهش پايدار اميدوار هستيم و بايد اطمينان دهيم که کشاورزان دوباره به سوی کشت کوکنار روی نمی آورند.
وضعيت در جنوب کشور متفاوت است. در آنجا ما به تمرکز بيشتر بر تلاش های جلوگيری کننده نياز داريم تا
مطمئن شويم که لابراتوار ها تخريب شده اند، کاروان های مواد مخدر به خارج از افغانستان و منادی های
کيمياوی لازم برای توليد مواد مخدر به داخل افغانستان جلوگيری شوند. تنها بدين صورت می توان ارتباط
ميان کشاورزان و بازار ها را متوقف ساخت. ما باور داريم که اين کار را می توان در جنوب انجام داد.
بنابرين ما به دو ستراتيژی سريع در کشور نياز داريم.

تلويزيون شمشاد: سوال تلويزيون شمشاد در مورد 20 درصد کاهشی است که شما ياد آورد شديد، در حاليکه
شمار افراد معتاد در حال افزايش است. از سوی ديگر بعضی از کارشناسان افغان می گويند که 80 درصد
افراد دخيل در قاچاق مواد مخدر شهروندان خارجی اند. نظر شما در اين مورد چيست؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد: سوء استفاد از مواد مخدر واقعأ يک مشکل جدی برای کشور می
باشد و احتمالأ در حال افزايش هم است. ما با اطمينان اين موضوع را نمی دانيم ولی هر چيز به همان
موضوع دلالت می کند. ما در حال آغاز يک سروی جديد از استفاده مواد مخدر هستيم و سعی می کنيم تا
شمار سوء استفاده کنندگان اين مواد را در کشور تخمين بزنيم. اما اين موضوعی است که در سال آينده آن را
خواهيم دانست.

در پاسخ به بخش ديگر سوال شما بايد گفت که من چيزی تا هنوز در اين ارتباط نه شنيده ام، ولی بر اساس
معلومات ما تجارت ترياک و پيش قدم های کيمياوی، مرفين و هيرويين در کشور بسيار منظم انجام می شود.
اين تجارت بوسيله شبکه های جنايی تنظيم يافته صورت می گيرد که بر اساس معلومات ما عمدتأ افغان اند.

اين شبکه ها در داخل کشور با افراد صاحب قدرت ارتباط دارد. در ضمن با شبکه های جنايی بين المللی نيز
ارتباط دارند. بنابرين با هر دو بخش ارتباط دارند. تا جائيکه ما به داخل کشور می نگريم و تا جائيکه ما
ميدانيم، شبکه ها توسط خود افغانها رهبری می شوند، ولی طوريکه گفتم اين يک نوع تجارت است. تا زمانی،
کاری را که بايد انجام بدهی، به کشور وبه اينکه از کجا آمده ايد توجه ندارند.

راديو آزادی: آيا به گونه مثال هم گفته می توانيد که چه کسی در تجارت کوکنار در افغانستان سهيم است؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد: ما اسامی افراد را جمع آوری نمی کنيم.

صبح بخير افغانستان: نظربه گفته دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرم ملل متحد، آگاهی عامه يکی از عوامل
تاثير گذار روی کاهش کشت خشخاش در افغانستان بوده در حاليکه حکومت افغانستان ادعا مينمايد که اين
کاهش از طريق کمپاين محو يا تخريب کشتزار در 18 ولايت صورت گرفته است. و ما همه ميدانيم که اين
عوامل کوتاه مدت اند. تا زمانيکه يک تغير در زنده گی دهاقين آورده نشود، نميتوان دوام همچو کاهش را
تضمين کرد. ميخواهم در مورد مغايرت اين دو بيانات بدانم.

دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرم ملل متحد: من شنيده ام که حکومت گفته است که کمپاين محو يا تخريب
کشتزار را راه اندازی نموده بخاطريکه ما مشترکا گزارشی را تهيه نموديم که امسال بيشتر از 5000 هکتار
زمين که سه فيصد را تشکيل ميدهد تخريب گرديده اند. در واقع 18 ولايتی که اکنون عاری از کشت خشخاش
اند درسال گذشته 13 و يکسال قبل از آن صرف 6 ولايت بود. آنها بخاطر تخريب کشتزار عاری از کشت
خشخاش نگرديده اند، بلکه دهاقين تصميم گرفتند تا خشخاش کشت ننمايند. اهميت نسبی تخريب کشتزار روبه
نزول است. اين شيوه ميتواند تنها يک وسيله باشد، اما نه يک وسيله مهم، زيرا بخش نهايت مهم ديگر آگاهی
عامه عبارت از حمايت از انکشاف برای مواد غذائی جهت بدور نگهداشتن دهاقين از کشت خشخاش ميباشد.

تلويزيون صبا: در گذشته دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرم ملل متحد از حکومت افغانستان بارها تقاضا
نمود تا لست قاچاق بران را افشا نمايد که تاهنوز حکومت چنين کاری را انجام نداده است و همچنان کاروان
های مواد مخدربطور آزاد در کشور گشت و گذار مينمايند. علت آن چيست و نظر ملل متحد در زمينه چيست؟

دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرم ملل متحد: از شما ميخواهم که اين پرسش را از حکومت بپرسيد.
ای اف پی: يک فرد افغان که احتمال ميرود يکتن از قاچاق بران بزرگ مواد مخدر باشد هفته گذشته در
نيويارک مورد پيگرد قانونی قرار گرفت. آيا کدام معلوماتی در مورد اينکه شبکه وی تا چه حد بزرگ است
در اختيار داريد و آيا دستگيری نامبرده کدام تاثيری روی کشت مواد مخدر در جنوب افغانستان خواهد داشت
ياخير؟

دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرم ملل متحد: من معلومات بيشتر از چيزيکه در مطبوعات به نشر رسيده
ندارم. اين يک خبر خوش است، اما کسانی ديگری هم وجود دارد که بايد به عدالت کشانيده شوند. يک چيز را
نيز بايد در نظر گرفت که وقتی رئيس يک سازمان دستگير ميشود، اين بدان معنی نيست که سازمان فعاليتهای
خويشرا ادامه نخواهد داد، بنآ ما بايد تعداد بسياری را مورد پيگيرد قرار دهيم که خيلی مهم است. به بانکها و
شرکت های بزرگ ديگر ببينيد، رئيس شايد برود، اما شرکت به کارش هنوز ادامه ميدهد.

تلويزيون فردا: دولت افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد هميشه گفته اند که طالبان
بوسيله توليد کوکنار حمايت می شوند و محلاتی که تحت کنترول نيرو های خارجی و دولت افغانستان قرار
دارند، حتمأ عاری از کوکنار می شوند، اما پلان شما برای منع کشت کوکنار در مناطق تحت کنترول طالبان
چيست؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد: شما خود با وضعيت آشنا هستيد و با استفاده از اين مسئله بايد
بگويم که ميان زمين داران بزرگ، تاجرين بزرگ مواد مخدر، شبکه جرايم سازمان يافته، مسئولين فاسد و
شورشيان يک نوع همدستی برای تسهيلات وجود دارد. به باور ما، با هدف حل اين مشکل بايد با همه اين ها
مبارزه نمود. ما باور داريم که نمی توان اول با مواد مخدر مبارزه کرد و بعد به دنبال شورشيان و يا برعکس
عمل کرد، بلکه بايد همزمان با هر دو برخورد کرد، ولی چگونه بايد اين کار را کرد؟ ما پاسخگوی همچو
مسايل نيستيم. اين مسئله بايد با تصميم دولت افغانستان و نيرو های آيساف حل شود.

تلويزيون طلوع: شما گفتيد که در کشت کوکنار حدود 20 درصد کاهش آمده، اما بر اساس کدام منبع اين سخن
را می گوييد و شما سروی تان را چگونه انجام داده ايد؟ بخش دوم سوال من اين است که از آنجائيکه افغانستان
سال گذشته بزرگترين توليد کننده مواد مخدر در جهان بود، اما امسال در کدام مقام قرار خواد داشت؟
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد: اجازه دهيد تا به سوال دوم شما يک پاسخ کوتاه بدهم. اما متأسفانه
افغانستان هنوز هم با تفاوت عظيم در مقام اول قرار دارد. در ارتباط به اينکه چگونه ما محاسبه می کنيم، بايد
گفت که روش های متفاوت داريم. ما افرادی را در محل داريم که مزارع را اندازه گيری می کنند و تصاوير
ماهواره ای داريم که به اطلاعات تبديل می شوند. ما مطمئن هستيم که اين يک روش بسيار دقيق برای محاسبه
کشت می باشد.

پژواک: صرف يک توضيح مختصر ميخواهم که آيا اين کاهش در کشت چرس هم صورت گرفته يا تنها در
کشت خشخاش، زيرا سال گذشته افغانستان در توليد چرس نيز در رديف اول قرار داشت؟

دفتر مبارزه عليه مواد مخدر و جرم ملل متحد: ما اينگونه تخمينات دقيق را در مورد کشت چرس انجام
نميدهيم، اما به نظر ميرسد که يک کاهش بسيار اندکی در کشت چرس از اثر تلاش والی صورت گرفته است.
من ميدانم که والی بلخ کشتزار چرس را تخريب نموده، اما خشکسالی امسال بالای توليد چرس نيز تاثير
گذاشته است. اميدوارهستيم تا بتوانيم يک روش را جهت تخمين نمودن ساحات کشت چرس نيز ايجاد نمائيم،
زيرا کشت چرس در اين کشور نيز بزودی افزايش ميابد.

تشکر از شما


احمد ولی کرزی را که به دادگاه بکشاند؟

بازهم خانواده ی حامد کرزی!

سه شنبه 7 اكتبر 2008

واژه های کلیدی
مواد مخدر
loading...
loading...

جستجو در کابل پرس