IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

loading...

صفحه نخست > خبر و گزارش > سه تن اعدام شدند!

سه تن اعدام شدند!

دولت ج ا ا به ملت مجاهد و مسلمان کشور وعده میدهد تا عدالت قضایی را تامین نموده و برای هیچ مجرم مجال فرار از قانون را ندهد/ جز مقامات بلندپایه!
شنبه 8 نوامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

خبرگزاری وابسته ی باختر از اعدام سه تن خبر داد. اين خبر را بدون کم کاست با هم می خوانيم:

سه تن از جنایت پیشه گان امروز اعدام گردیدند

به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به اژآنس باختر .طوریکه هموطنان متدین و مسلمان کشور اطلاع دارند عده ای از عناصر خود فروخته و تبهکاران حرفوی با تشکیل گروپ باند ها به ارتکاب جرایم سازمان یافته و ننگین انتحار ، انفجار ، ترور ، اختطاف ، تجاوز جنسی ، قتل و سایر انواع جرایم سنگین با انگیزه های کسب منافع مادی ، اخلال نظم اجتماعی و امنیتی کشور مبادرت ورزیده اند.برخی دوسیه های این جنایتکاران بعد از صدور فیصله های محاکم ثلاثه برطبق ماده 129 قانون اساسی به ریاست جمهوری پیشنهاد و بعداز منظوری تطبیق فیصله نهایی الیوم مورخ 18 عقرب 1387 در معرض اجرا قرار گرفته است .

1- اختطاف و قتل حفیظ الله حدران یکی از تاجران کشور .

موصوف بتاریخ 9/ 10/ 1383 مبلغ 25 لک کلدار پاکستانی را از سرای شهزاده اخذ و مبلغ 24 لک ان را در پشتنی تجارتی بانک تحویل نموده و فردای انروز به قصد رفتن به پاکستان به هده جلال اباد امده و در صدد موتر کرائی میگردد.احمد جهش، اعظم و هارون نامان به دریوری تیمور که از قبل پلان اختطاف و اخذ پول حفیظ الله حدران را طرح ریزی نموده و در هده جلال اباد انتظار اورا می کشیدند چنین وانمود می سازند که موتر انها اماده حرکت بجانب جلال اباد بوده و صرف یک نفر سواری منتظر است که پس از نشستن حفیظ الله در واسطه موتر بجانب کارته نو سوق داده میشود.اختطافچیان بعداز توقیف حفیظ الله حدران تلاش می ورزند پول مذکور را بدست اورند و بعداز عدم دریافت پول از نزد موصوف به فکر راه دیگری می افتند و با استفاده از تیلفون خفیظ الله حدران با خلیل حدران پدر موصوف تماس بر قرار نموده و در بدل رهائی او مبلغ پنج ملیون دالر امریکایی مطالبه می نمایند.اما خلیل حدران به تادیه پول حاضر نگردیده و موضوع را با قوای امنیتی در میان میگذارد.اختطاف کننده گان با کسب اطلاع ازان، حفیظ الله حدران را بعداز شکنجه و تعذیب به قتل رسانیده و جسد او را در یک قلعه کهنه واقع شاه شهید مدفون می سازند.بعداز ان متهمان متواری گردیده و از جمله احمد جهش با هدیه نامه خانم شوهر دار که منزل خویش را ترک نموده بود ازدواج غیر شرعی نموده و عازم پاکستان می گردد.پولیس بعداز تحقیقات و شناسایی احمد جهش بحیث یکی از فاعلین جرم از طریق پدرش محمد صادق وی را مجبور به بازگشت به کشور نموده و بعداز عبور از سرحد تورخم اورا دستگیر می نماید.احمد جهش در جریان تحقیق به اختطاف و قتل حفیظ الله حدران با اشتراک همراهانش هر یک تیمور، اعظم و هارون اعتراف نموده و موضوع بعداز تکمیل تحقیقات به محکمه ذیصلاح احاله گردیده است .محکمه ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ارتکاب اعمال جرمی احمد جهش را ثابت دانسته و براساس فیصله شماره 137 مورخ 25/ 5/ 1384 وی را به جرم اشتراک در اختطاف و قتل حفیظ الله حدران و اجرای فعل زنا با هدیه نامه خانم شوهر دار طبق مواد 147 و 395 قانون جزا به مجازات اعدام محکوم نموده است .محکمه استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با صدور فیصله شماره 117 مورخ 23/ 8/ 1384 دیوان امنیت عامه ستره محکمه نیز تائید گردیده است .ستره محکمه طی پیشنهاد شماره 908 مورخ 3/ 7/ 1385 خویش منظوری حکم صادره را از مقام ریاست جمهوری افغانستان مطالبه کرده است .کمیسیون موظف مندرج حکم شماره 2720 مورخ 19 / 7/ 1385 مقام ریاست جمهوری که بمنظور تیقن بیشتر از موجودیت احوال مشدده و بررسی احوال محکوم و رعایت احتیاط ایجاد گردیده است جرم مذکور را که با ترصد و طرح پلان قبلی و انگیزه اخذ مال توام با تعذیب شکنجه و بصورت دسته جمعی صورت گرفته است و امنیت راه را بخطر مواجه و ذهنیت هموطنان را مشوش نموده است از نوع جرایم حدود تشخیص داده و قابل تخفیف ندانسته اند.بنابر دلایل فوق که متکی بجریان واقعی حادثه ترسیم یافته است و چنین جرایم علاوه بر خطرات امنیتی ان برروند بازسازی و سرمایه گذاری در کشور نیز تاثیر منفی بجا میگذارد .مطابق پیشنهاد مقام عالی ستره محکمه در حدود صراحت ماده 129 قانون اساسی حکم فیصله نهائی شماره 132 مورخ 16/ 6/ 1385 دیوان امنیت عامه ستره محکمه را در مورد اعدام احمد جهش ولد محمد صادق مسکونه شهر کابل منظور گردید.

2- اختطاف و به شهادت رسانیدن جواد پسر شانزده ساله بتاریخ 12/ 9/ 1383

جواد پسر 16 ساله شاه محمود توسط عبدالشکیب و سایر شرکای جرمی شان از ساحه کارته نو اختطاف و در منطقه حسین خیل بگرامی به قتل رسانیده شده و جسد بعداز یک شبانه روز از همان ساحه دریافت گردیده است .بتاریخ 21 / 9/ 1383 جاوید پسر کاکای مقتول در سرک عمومی کارته نو توسط همین اشخاص ذریعه موتر مصدوم گردیده و توسط موتر تعقیبی از محل انتقال و با مسمومیت و شکنجه در کنار جاده رها گردیده که ساعتها بعد بهوش امده و با مساعدت اشخاص دیگر بخانه اش رسانیده شده است.وی در جریان اطلاع به پولیس فاعل تصادم را معرفی و بالاثر متهمین دستگیر میشوند . محکمه ابتدائیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار فیصله شماره 105 مورخ 16 / 5/ 1384 عبدالشکیب ولد عبدالبشیر را در قضیه قتل جواد بری الذمه و در قضیه تصادم و اختطاف جاوید به مدت 16 سال حبس محکوم نموده است بعدا" محکمه استیناف جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قرار فیصله شماره 152 مورخ 21 / 6/ 1385 خویش عبدالشکیب را در اختطاف و قتل جواد و اختطاف جاوید به اعدام محکوم نموده است . دیوان امنیت عامه ستره محکمه با صدور قرار قضایی شماره 339 مورخ 24 / 11/ 1385 حکم اعدام عبدالشکیب را تائید و طی پیشنهاد شماره 1559/ 906 مورخ 2 / 12 / 1385 قرار و حکم صادره مذکور را غرض منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم و توسط کمیسیون موظف دوسیه های اعدام و قصاص مندرج حکم شماره 2720 مورخ 19/ 7/ 1385 مقام ریاست جمهوری ارزیابی جرم و تکرار عمل جرمی مذکور را قابل تخفیف ندانسته اند.بنا" بتاسی از صراحت بند 2 ماده 129 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق فیصله نهایی شماره 339 مورخ 24/11/ 1385 دیوان امنیت عامه ستره محکمه که بموجب ان عبدالشکیب فرزند عبدالبشیر بجرم قتل جواد به مجازات اعدام محکوم گردیده منظور گردید.

3- اجرای عمل شنیع لواط با یک طفل هشت ساله و قتل مذکور .

رویداد واقعه چنان است که نورالله قاتل بتاریخ اول حمل 1382 ساعت 4 بعد از ظهر در حالیکه نجیب الله طفل هشت ساله پسر کاکایش در کوچه مصروف بازی بوده اورا به بهانه بطرف خرابه های نزدیک کوچه برده و از او تقاضای فعل لواط را مینماید طفل راضی نشده و غالمغال کرده قاتل دهن اورا بسته فعل لواط را با او انجام داده و بعدا" متوجه میشود که طفل مذکور مرده است .سپس جسد اورا در همان خرابه مدفون می سازد با اثر اطلاع پدر مقتول قاتل دستگیر و در جریان تحقیق طی وثیقه شرعی شماره 2 مورخ 6/ 1/ 1382 به جرمش اعتراف نموده محکمه قرار فیصله شماره 3 مورخ 15/ 2/ 1382 قاتل را به اعدام محکوم می نماید.دوسیه به دیوان جزاء محکمه مرافعه ولایت جوزجان احاله و قرار فیصله شماره 8 مورخ 12 / 4/ 1382 فیصله شماره 3 مورخ 15 / 2/ 1382 محکمه شهری ولایت جوزجان مبنی بر اعدام نورالله تائید گردیده است .دیوان جزای عمومی ستره محکمه قرار فیصله شماره 810 مورخ 16/ 10/ 1382 خویش فیصله محکمه تحتانی را عینا" تائید و منظوری ان توسط پیشنهاد شماره 1311 مورخ 5/ 11/ 1382 رئیس ستره محکمه وقت از مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مطالبه گردیده است .کمیسیون موظف دوسیه های اعدام و قصاص مندرج حکم شماره 2720 مورخ 19/ 7/ 1385 مقام ریاست جمهوری حکم قطعی و نهایی دیوان جزای عمومی ستره محکمه را به نسبت سابقه جرمی محکوم قابل رافت ندانسته اند.بنا" به اساس پیشنهاد شماره 1311 مورخ 15/ 11/ 1382 رئیس ستره محکمه وقت و نظر کمیسیون موظف و سابقه جرمی محکوم و شکایت اهالی قریه مربوط از اعمال جرمی متکرر محکوم علیه حکم اعدام نورالله ولد غلام رسول ولدیت ایگم بردی مسکونه جوزجان مندرج فیصله نهایی شماره 810 مورخ 16/ 10/ 1382 دیوان جزای عمومی ستره محکمه را در حدود حکم ماده 129 قانون اساسی و حکم ماده 406 قانون اجراات جزایی منظور می نمایم .دولت جمهوری اسلامی افغانستان به ملت مجاهد و مسلمان کشور وعده میدهد تا عدالت قضایی را تامین نموده و برای هیچ مجرم مجال فرار از قانون را ندهد.

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • سلام به همه!

  جمیل کرزی هم باید اعدام شود. چرا که چند وقت پیش چندین جوان هارا زیر موتر خود کرد. در حال که نشه بود. آیا این جرم تلقی نمیشود به خاطر که برادرش رءیس جمهور است؟ کارمندان دولتی را او لت و کوب میکند کس نیست که بازخواست کند این پای لچ را.

  • برادر قند!

   او زور دارد. در کشور ها هیچ گاه جنایتکاران زوردار به سزای اعمال شان نمیرسند.

   در افغانستان بیچاره قانون صرف بالای اشخاص کمزور و غریب تطبیق میگردد.

   ای کاش چنین اعدام ها بالای سائیر جنایتکاران (جنایتکاران زوردار و باندیست های جنایتکار) هم تطبیق گردد.

جستجو در کابل پرس