صفحه نخست > کارتون > دموکراسی آمريکایی در افغانستان و عراق

دموکراسی آمريکایی در افغانستان و عراق

کارتونی از عتيق شاهد
يكشنبه 4 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

 • با درود!

  مردم مارا آنقدر در خرافات اسلام تازی های سوسمارخور و بدو بیابانگرد لوت داده اند که سراپا شده اند جهل کودنی نادانی جهالت گدائی گری و مفت خوری و دودست سوی آسما که کی از جیب کسی پول بریشان داده میشود .

  وقتی سالهای دراز ملیونها افغان کشته شد تمام این عرب ها کثیف تماشا می کردند.

  ولی حالا افغانان دست دوم یعنی نوکران تازی برای تروریستان حماس مظاهر ه می کنند با شکم های خالی و سراپای کثیف مجاهدی و طالبی.

  پول نان شان را کافران و می دهد و لی آنها برای تروریستان حماس راه پیمائی می کنند.چه جهلی بالا تر ازین.

  پس چه وقت معنی دموکراسی را می دانند و قتی با عینک خرافات تاریخ را 14 فرن پیشر می بینند. و موتر های ضد گلوله رهبران اسلامی را مثل شتر حضرت محمد می بینند.

  و هیچ نمی دانند که عرب تازی با دین بزنس می کند فکر می کند که هر چه یا بیسواد گفت دراست . اگر همنطور می بود کشور های متمدن هم می کوشیدند که مثل می باشد.

  آنلاين بنگريد : غریب بچه عرب گدائی می کند ولی یتیم بچه افغانی روزش را گم می کند./طالب و مجاهد ان ترور

  • آقای یم دری !!

   تو حق این را نداری که احسساسات همه را مورد تمسخر گرفته و تظاهرات برحق مردم دنیا را تقبیح کنی.

   تظاهرات نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا به ضد حملات وحشیانه اسرائیل برپا گردیده و این حق مسلم همه است.

   خودت هم کاسه لیس کدام کشور غربی هستی که از حالت افغانستان و افغانها خبر نداشته وهمیش بر ضد مسلمانان (خصوصاً افغانها) تاخت وتاز نموده و معلوم است که در وجود کثیفت حس بشردوستی وجود ندارد.

  • بادرو به تمام هموطنان ما که میخواهند خودش شان باشند .

   نامت را گذاشتی راستگو و خودت تا دوگوش غرق دروغگویی و تهمت هستی.

   نمی دانی که میگویند: چراغی که در خانه لازم باشد مسجد را صبر است ؟

   آیا مفهوم این را می دانید ؟

   من که گوسفند نیستم که گوسفندان دنیا هر چه نشخوارکردند من هم تقلید کنم.

   دروغگویی شما دراین است که من میگویم هرکسی که از هر دینی مکتبی کشوری که از حدود اربعه افغانستان خارج است طرفداری کند نوکراست . افغانستان کشور اهورا مزدای بزرگ است .نه سوسمار خواران که سروتن شان یک پیسه نمی ارزد و از جهل و ترس شما سود برده دنیا را به روز سیاه نشانده اند.

   مسلمانها همیشه لافکوک و دروغگو هستند . ما به گفتار شما نمی رویم و اعمال شما را می بینیم.

   همیشه فیل و شتر میگویند و لی دست شان مانند گدا همیشه دراز است .

   چند کشور عرب تازی و نوکران و کاسه لیسان آنها درجهان وجود دارد ؟

   مصر که عرب تازی و همسایه آنهاست بخاطر منافع اش مرز اش را بروی فلسطینی غزة یی باز نمی کند باز تو چه بنگ بنگ می کنی ؟
   بیدل که خالق تازیان در منطق است می گوید :

   اختلاف آدمی در رنگ و پوست افتاده است .

   ورنه یکسان است خون در پیکر طاووس و زاغ}

   حتی شما به بیدل که خالق ادبیات جهان است هم تو هین می کنید با این سفسطه گویی و زشت گویی به اسرائیل .

   چند کشور اسرائیل است شما غرق در تبعیض رنگ و دین و پوست هستید . حتی فرهنگ خود را نمی شناسید .

   دلیل بدبختی افغانستان همین است . که شما مانند اسپ های گادی هر چه بگوید با ضرب قمچین ترس به هان راه می روید . ولی پروردگا انسان را از بند ها آزاد آفریده.و این شیخان گرگ صفت است که با امثال شما را بچراند.

   شما در قدم اول مسئول در ابراز درد خود هستید . نه طالبان حماس وحشی که فلسطینی ها و اسرائیلی های داخل اسرائیل را به موشک باری گرفته .

   نانی که در افغانستان اگر امروز وجود دارد همه ار کمک های همین هاست .مکر کور هستید ؟
   وگرنه همه را طالبان حماس از گرسنگی 7 سال قبل کشته بود.

   یک ملت وقتی ترقی ما نمایند که مردمش مانند اسپ گادی نباشند.

   آنلاين بنگريد : عامل بدبختی جهان خرافات عرب پشت پرده هاست طالبان را کمک می کند و دستهای انگلیس و آمریکا را بوسیده در چشمان کثیفش می مالد .

  • آقا یــا خانم یمدری!

   من فکر کرده بودم که سرت زا از شرم بالا نمیکنی اما دوباره احمقانه نوشتی تا مسلمانان را فریب داده و اعتمادت را نزد بادارانت بیشتر سازی.

   یمدری ! بنده غرق در تبعیض نبوده وهیچگاه از عرب ها دفاع ننموده و همیش کوشش کرده تا شخص واقع بین باشم. اما نوشته های شما کاملاً احمقانه و همیش به ضد مسلمانان است. تمام نوشته های شما را که من مرور کردم آنها عاری از تبعیض و حماقت نبوده و همه اش بر ضد مسلمانان وا فغانها است.

   من میپذیرم که کشور های غربی فعلاً در وطن ما موجود بوده و بنام کمک به مردم ما هزاران هموطن ما را کشته و از یکجانب دولت آقای کرزی و از جانب دیگر طالبان را کمک میکند تا در این وطن انسان کشی جریان پیدا نموده و آنها نفع ببرند.
   یمدری مغزت را باز کن. آنها به کمک ما اینجا نیامده اند بلکه برای نفع خویش وسیاست های وحشیانه شان وطن مارا تسخیر کردند.
   همچنان ملیارد هادالر را بطور قرضه یا بنام کمک به کشور ما ارسال کردند که زیادتر آنها در ملک های خود شان دوباره سرمایه گذاری شده و حتی با وجود ملیارد ها دالر ما کدام فابریکه تولیدی و یاکدام صادرات درست نداریـــم.
   آنها به هیچ وجه نمیخواهنـد که ملک ما به پا برخاسته و سیاست های غلط آنها اجازه نمیدهد تا تولیدات زیربنائی کشور ما رشد و یا صادرات ما وسعــت پیدا نمایـــد.

   اما باز تکرار میکنم که افغانها فریب تو و امثال تو را نخورده و همیش ثابت قدم و سرفراز باقی خواهــند ماند.

 • آقای راستگو راست میگویی اصلا این بابا واقعا اشتباه میکند تو برو با همین افکارت نشخوار کن.اما بعقیده من خاک را باید بر سر همه آنهای که مانند تو احساسات دارند ریخت .زیرا سری که درآن این گونه افکار خودکش بیگانه پرور هست زیر خاکش به! دوستی اینجا ابراز نظر نموده است اما توی نه سر و کون پیاز با چه حقی ایشان را کاسه لیس مینامید؟چرا این بر چسپ را از خویش کنده به دیگری میزنید؟اگر نبودند طالبان .اگر نبود ند نا آدمهای مثل تو که این وطن به ویرانه مبدل نمیگردید.برای حماس های سلفی خون تو مردار تر از خون اسرایلی هاست میدانی بیعرضه؟!.برای القاعده زندگی توبی ارزش تر از زندگی سگ درگاه شان است میدانی نا نجیب؟!اگر دیگران راهپیمایی میکنند از سایه سر آن به نوای میرسند.نه اینکه دل شان برای کرم خواران عرب بسوزند.اما توی شعور باخته به طربش راضی هستی و کبک را بچشم ندیده یی.تظاهرات بر حق مردم دنیا برای شان چیزی در پی دارد که تو بیخبر از همه یی دوپای !دیگر به شکمت طبله زده این همه خودرا واقع بین جلوه نده که مردم به حماقتت تعجب مینمایند.برای اعراب کرمخوار چیزی یا کسی ارزش دارد که خون عربی در رگهایش جریان داشته باشد نه موش های صحرایی همانند تو .خوب اگر این غربی های کافر کشورمارا تسخیر کرده تو که نمردی عزیزم بیا آزادش کن.بجای عرزدن پای علم اعراب بیا اینجا خودت مرد خود شو!
  امیدوارم بعد ازین واقعا -راست گو باشی

  • جناب میانه رو (غلط رو و کج رو)!!!

   بنده به القاعـده ، ایران و غیره کدام دلچـسپـی نداشتـه و همیش به ضد تبلیغات بی شرمانه اسلام ستیزان وافغان ستیزان مقاومت نموده و هیچگاه نمیگذارم تا تبلیغات سـوء تان به کرسی بنشیند.

   شما کاسه لیس های غرب همیشه از غرب و جنایات شان دفاع نموده و میخواهید که اذهان عامه را مغـشـوش ساخته و همه را به گمراهی سوق دهیــد.
   این نوع تبلیغات زشت شما نه تنها به جای رسیده بلکه از جانب مسلمانان (خصوصاًافغانها) همیش تقبیح گردیده و شما و باداران تان مکرراً مسخره میگردیــــد.

 • سلام به همهء هموطنان عزیزم ! میخواهم با عزیزان قلم بدست كمی درد دل كنم . سه دهه است كه هیولای جنگ خانمانسوز خانهء مشترك ما را ویران و اعضای خانوادهء مشترك ما یعنی برادر و خواهر من و ترا به خاك و خون كشیده است .
  با كمال تاسف كوچكترین روزنهء امیدی برای یك جامعهء نسبتا سعادتمند و عاری از كینه و كدورت، در كشور ما نیست . وقتی به سایت های انتر نیتی مراجعه مینمایم این یاس و نا امیدی صد چند مرا می آزارد .
  همه اش فحش ،دشنام، توهین و حتك حرمت همدیگر .
  عزیزان ! مسوءلین محترم سایت هالطف نموده برای شما حق ابراز نظر میدهند اما شما ازین حق استفادهء سوء نكنید . بدون شك هر انسانی اجازهء آزاد اندیشیدن را داشته و نظر هر كس برای خودش محترم است . شما فقط حق دارید نظر خود را بنویسید نه اینكه به این و آن بتازید كه چرا نظر تو این و یا آنست . وقتی قلم را بدست میگیرید بدانید كه در مقابل نگهداری حرمت قلم مسولیت دارید .
  اگر به همدگر تاختن راه حل میبود ، مدت سی سال است كه با اسلحهء گرم همدگر را كشتیم و دریدیم و نابود كردیم ، چرا به هیچ راهء حلی نرسیدیم . حالا نوبت به اصطلاح روشنفكران ماست كه با اسلحهء قلم همدیگر را میكوبند .
  بیائید عزیزان ! بیا اقلا ما این نا مردی را نكنیم ، بیائید ازین قلم برای امر واجب تر و خطیرتر ، برای تحقق آرمان مشترك مان كه بدون شك قلب های همهء مان برای آن می تپد ،بیداری اذهان انسان دردمند و مظلوم
  خانهء مشترك مان ، استفاده كنیم . عوض فحش و ناسزا گفتن به همدیگر محبت كنیم این پیكرتن زخمی و نیمه جان را با اتفاق ، همدلی ویكپارچگی متحد بسازیم . به امید یك زندگی سعادتمند برای فرد فرد مردمم و تمام ملت های در بند و مظلوم .

  آنلاين بنگريد : سخنی چند با قلم بدستان كشورم

جستجو در کابل پرس