در همین بخش

صفحه نخست > کابل پرس افشا می کند > هرمنوتیک را بان، پول مردم چه شد؟

هرمنوتیک را بان، پول مردم چه شد؟

مبلغ متذکره بعد از استفسار، قناعت بخش و مستند نبوده لذا اتهام اختلاس وارد دانسته می شود، تا پروسه تحقيق از طرف سارنوالی در پرتو قانون تکميل گردد
پنج شنبه 8 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

کابل پرس: يک بنياد در کابل با برگزاری نشست های ماهانه، برخی افراد را دعوت کرده و بصورت ماهانه در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل، موضوعات مختلفی را به بحث و گفت و گو می گذارد.

در متن آخرين دعوتنامه ای که اين بنياد به برخی رسانه ها ارسال کرده آمده است که موضوع بحث اين ماه آنان " هرمنوتيک گادامر و پيامد های نظری آن" می باشد. کسانی که در اين دعوتنامه از آنان به عنوان سخنران دعوت شده آقايان فرهمند کسی که از او به عنوان استاد در دانشگاه آموزش و پرورش، نویسنده و پژوهشگر و سید حسین اشراق حسینی کسی که از او به عنوان نویسنده و پژوهشگر ياد شده می باشند. ما در اينجا به هرمنوتيک (hermeneutics) يا تفسیر و تاويل و نظرات آقايان و ميزان تخصص شان درباره ی مقوله ی هرمنوتيک و نگاه گادامری (هانس گئورگ گادامر فيلسوف آلمانى Hans-Georg Gadamer) کاری نداريم. راه اندازی مباحث فلسفی هم کار خوب و نيک می باشد اما موضع ديگری که آن هم بجای خود مهم است، پول مردم است!

اختلاس و جعل سند

متن يک گزارش از گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری به رييس جمهور افغانستان که برای نخستين بار در کابل پرس افشا شده است را با هم بدون هيچ دستکاری در آن مرور می کنيم:

وزارت معارف افغانستان سال 1384

هفتصد و سی و دو هزار و چهارصد و سی و شش دالر اختلاس به همراه جعل سند

آقايان يونس قانونی و اشراق حسينی پاسخ بدهند

در رابطه با جعل و سوء استفاده از صلاحيـت های وظيفوی محترم سيد حسين اشراق حسينی در مورد جعل اسناد تحصيلی.

اختلاس مبلغ پنجصد هزار افغانی مصارف جشن 28 اسد 1382 توسط آقای صفی الله ثبات سرپرست رياست سارنودوی و عدم ارايه اسناد آن به شعبات حسابی.

کمک های بلاعوض يونيسف که بالغ بر صد و سیزده هزار و نهصد و هشتاد وسه دالر می شود.
معاشات کمپيوترکاران راديو و تلويزيون تعليمی و تربيتی و رياست تاليف و ترجمه شصت و دو هزار و ششصد دالر.

مصارف شش ماه ه مقام وزارت شش هزار دالر.

مصارف و مخارج خريداری فرنيچر برای دفتر معين اداری و تدريسی ده هزار دالر.

مصارف پروژه ها و ورکشاپ های رياست پلان و امور تدريسی 35 هزار و سه صد و هشتاد و سه دالر.
مبلغ چهار صد و نود و چهار هزار و چهارصد و هفتاد دالر کمک های بلاعوض بانک جهانی که شامل بودجه انکشافی دولت، بدون موافقت وزات امور ماليه راسا توسط اشراق حسينی به حساب نجم الدين ثاقب انتقال گرديده، مبلغ متذکره بعد از استفسار، قناعت بخش و مستند نبوده لذا اتهام اختلاس وارد دانسته می شود، تا پروسه تحقيق از طرف سارنوالی در پرتو قانون تکميل گردد.

کابل پرس افشا می کند


گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری

در اين بخش گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری افشا شده است. اين گزارش به رييس جمهور نوشته شده و کابل پرس معتقد است که افشای آن جرم نبوده، بلکه دانستن از آن حق مسلم مردم می باشد.

پيام‌ها

 • در همین سند ها کجا است مهر تاپه امضا و یا کدام نمبر های مکتوب وارده صادره هیچ چیزی درین مکتوب دیده نمی شود که با اثبات برساند که درست است. من از کسی دفاع نمی کنم و سرسخت طرفدار مجزات مفسدین اداری و مالی می باشم. اما این سند ها دیده می شد که کسی در مایکروسافت ورد پرنت کرده و سکن کرده اینجا آورده؟ سر دبیر لطفا درین مورد معلومات ارایه کنید.

  • سلام محترم،

   لطفا با دقت متن بالا را بخوانيد که نوشته شده اين يک گزارش است و گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری. آنچه در بالا آمده يک نامه نیست که نياز به مهر و امضا داشته باشد. اسنادی در بخش "کابل پرس افشا می کند" آمده که هم مهر دارند و هم امضا. گاهی هم فقط امضای مقامات وجود دارد.

   موفق باشید

  • نه تنها وارده و صادره ندارد بلکه تاریخ نیز درست نوشته نشده است. در مکتوبهای اداری رسمی هیچ سندی بدون شماره صادره نمی شود. و تاریخ هم در در زیر عنوان نمی آید بلکه در بالای عنوان نوشته می شود با ذکر روز،ماه و سال. اما کسی که این اسناد را جور کرده زیر عنوان مکتوب تاریخ را نوشته است. یعنی شماره ثبت باید جایی دیگر باشد در گزارشی چند صفحه ای.

   می پذیریم که این گزارش رسمی است، حتی گزارش رسمی که از طرف یک ادارهء دولتی صادر می شود باید شماره ثبت و سربرگ داشته باشد تا در آینده پیگیری آن ممکن باشد.
   نکتهء را نباید از نظر دور داشت که کرزی و تیم وی برای بدنامی رقبای سیاسی و زیر فشار آوردن آنها از بعضی اقدامات دریغ نمی فرمودند.
   اتهام هنوز ثابت نشده است و در حد اتهام مانده است. اگر حکمی صادر شد اینها مجرم اند در غیر آن با لحنی که گویا آنها مجرم اند نمی شود صحبت نمود. لذا بهتر است اینها را از ثارنوالی پرسید نه از متهمین. جواب متهم این است که اینها دروغ است،حالا شما کدام دروغ سنجی دارید یا وسیلهء که ثابت کند اینها مجرم اند؟

  • سلام محترم،

   تصور نکنيد شما گزارشی از يک اداره در آمريکا را می خوانيد که به ظاهر مرتب و درست ترتيب شده باشد، صفحاتش شماره داشته باشد، درست تايپ و صفحه آرايی شده باشد و...

   شما گزارشی از افغانستان را می خوانيد که برای نمونه (اينجا را کليک کنيد) حتا امضای رييس جمهور و وزيرش پای سندی غير قانونی ست که علاوه بر غير قانونی بودنش مثلا به ترتيب موارد را يک، دو، سه، چهار، شش رديف و پنجش را فراموش کرده است.

   رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری مستقيم در گزارش خود اتهام اختلاس و جعل سند را وارد کرده است و ما آنچه را که در اين گزارش آمده نشر کرده ايم.

   و اما درباره ی کرزی و تيم اش بايد خدمت شما عرض کنم که اين حضرات يونس قانونی و اشراق حسینی مگر جزو تيمش نبوده و نيستند؟ وزير دولتش باشی، در اداره اش باشی، معاش رسمی و غير رسمی و امتيازاتش را بگيری، موترش را سوار شوی و..آخر بگويی از تيم کرزی نيستی؟

   و اما بله رقابت های اين افراد را برای قدرت نمی توان ناديده گرفت.

   شاد باشی

  • آقای میرهزار روی یک چیز دیگر را می خواهم در مورد این گادامر شناسان و هر منوتیک دانان علاوه کنم که شما از اشراق حسینی و سوء استفاده های مالی اش گفته اید، اما از دوست دیگرش آقای فرهمند که با اسناد تحصیلی تقلبی در دانشگاه آموزش و پرورش استاد است و در همین بحث هرمنوتیک گادامر در فشانی می کرد، چیزی نگفتید و نپرسیدید که هرمنوتیک را بان، پول گمرک قزل قلعه(شیرخان بندر) را چه کردی؟
   همینقدر در موردش می گویم که وی نیز از جمع فیلسوف نما های دزد است مثل اشراق حسینی و باید اضافه کنم که جزء مافیای اطراف احمد ضیا مسعود و رفیق کاظم سکرتر ضیا است. این آدم با چند تن دیگر مجمعی را به نام نخبه گان که جز در سوء استفاده های مالی در چیز دیگری مهارت ندارند، به کمک احمد ضیا اساس گذاشته اند.
   این فرهمند به کمک احمد ضیا از زندان رهاشد و مدت شش ماه به اتهام چند صد هزار دالر اختلاس در گمرک قزل قلعه(شیرخان بندر)باز داشت گردیده بود. او در عین زمانی که استاد دانشگاه بود رییس گمرک قزل قلعه(شیرخان بندر) نیز بود.

جستجو در کابل پرس