در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > چاپ کارتهای تقلبی انتخابات در پاکستان

چاپ کارتهای تقلبی انتخابات در پاکستان

پشاور: قرار گزارشاتیکه به دست آژانس خبری پژواک رسیده است، ملیونها کارت تقلبی انتخابات در پاکستان ساخته شده و به افغانستان گسیل شده است. / کارگر یک مطبعه ی دیگر گفت که او سه ملیون کارت را برای مردی از ولایت بلخ ساخته است. او گفت – "مرد ادعا داشت که کارتها را برای کاندید های مختلف میسازد." وقتی از کارگر مذکور پرسیده شد که در مجموع تا حال به چه تعدادی کارت طبع کرده است، او گفت که رقم درستش را گفته نمیتواند، اما همینقدر گفته میتواند که به ملیونها. او اضافه کرد – "اگر تنها یک دکان سه ملیون کارت چاپ کرده باشد، پس رقم مجموعی را شما خود تصور کرده میتوانید."
دکتر ذکی پاهنگ
يكشنبه 12 سپتامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نویسنده: سلیم سلیمانخیل/ آژانس باختر

مترجم: دکتر ذکی پاهنگ

از قول منابع- کارتهای ثبت انتخابات در ناحیه ی دیره ی آدمخیل منطقه ی قبایل آزاد خیبر نزدیک پشاور، درست زمانی به چاپ رسیده بودند که کارزار انتخاباتی در افغانستان تازه آغاز شده بود.

و اما حالا کارتها در بازار قصه خوانی پشاور، جاییکه صدها چاپخانه موجود است، ساخته میشوند. منابع میگویند که کارتها به دستور آنانیکه در انتخابات پارلمانی هفته ی آینده خود را کاندید کرده اند، ساخته میشود.

کارگر یکی از این چاپخانه ها در بازار قصه خوانی پشاور، به شرط اینکه شهرتش محفوظ نگهداشته شود، حاضر شد صحبت کند، گفت- سه ماه پیش مردی به دیدار شان از افغانستان آمده بود، از ایشان تقاضای چاپ یک بسته از کارتهای انتخابات را کرد. کارگر ادامه داد: "مرد به من یک قطعه کارت را داد و از من خواست تا ده هزار قطعه مشابه آنرا بسازم." مگر کارگر از بازدید کننده نام نبرد.

او گفت هرچند قرار بود پروسه ی چاپ کارتها محرم بماند، اما به زودی معلوم شد که اکثر چاپخانه های بازار مصروف آن بوده اند. بسیاری از این چاپخانه ها مشغولیت های معمولی خود را، به طمع پول سرشار این فرمایش یکطرف گذاشته بودند.

او گفت – "من موفق شدم که سه صدهزار قطعه کارت را تا حال به چاپ برسانم."

کارگر یک مطبعه ی دیگر گفت که او سه ملیون کارت را برای مردی از ولایت بلخ ساخته است. او گفت – "مرد ادعا داشت که کارتها را برای کاندید های مختلف میسازد." وقتی از کارگر مذکور پرسیده شد که در مجموع تا حال به چه تعدادی کارت طبع کرده است، او گفت که رقم درستش را گفته نمیتواند، اما همینقدر گفته میتواند که به ملیونها. او اضافه کرد – "اگر تنها یک دکان سه ملیون کارت چاپ کرده باشد، پس رقم مجموعی را شما خود تصور کرده میتوانید."

وقتی ازش پرسیده شد که آیا کدام یک از کاندیدان خود به ملاقاتش آمده اند، گفت او مراجعین خود را با هویت شان نمیشناسد.

او گفت قیمت چاپ یک قطعه کارت در آغاز تا هزار روپیه ی پاکستانی و بالاتر از آن بود ولی به سرعت تا پنجصد پایین آمد.

یک نفر افغان که یک مطبعه در کابل دارد گفت که او بین کابل و پشاور در حرکت بوده است تا کارتها را به افغانستان بیاورد. او گفت کارتها توسط یک مشتری در افغانستان خریده میشود و او بیشتر از یک ملیون کارت را به کاندید ها تهیه کرده است. هر چندیکه به گفته ی او، از دیگران در این معامله پس مانده است، زیرا آنان از رقم دو تا سه ملیون هم بالا رفته اند.

یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به نام عبدالله احمدزی به خبرگزاری پژواک گفت "به آنها گزارشاتی از این دست رسیده است، مگر این کارها بیفایده است زیرا ما تمام ترتیبات لازمه را برای جلوگیری از هر نوع تقلب گرفته ایم." او ادعا کرد "هیچکس حتا یک کارت تقلبی را هم در انتخابات استفاده کرده نمیتواند." احمدزی گفت – "این مساله با اداره ی استخبارات و دیگر ارگانهای امنیتی در میان گذاشته خواهد شد."

واژه های کلیدی
انتخابات در افغانستان
آنلاين بنگريد :

پيام‌ها

 • پنجابی های بویناک چتلستان نه تنها در قسمت چاپ کارت های تقلبی بلکه در راه خریداری یکعده فروخته شده هم از هیچ عمل شیطانی دریغ نورزیده است.

  بر اساس خبر نشر شده در سایت پژواک امروز یکی از کاندید وکیلان در ولایت ننگرهار مستقیما ً آی ای آی چتلستان را به تمویل کمپاین انتخاباتی یکعده کاندیدان در حصص مختلف کشور متهم کرده است.

  هر چند کاندید وکیل متذکره علت و یا علل این عمل حیوانی چودری های بویناک را افشا نکرده است ولی ما میدانیم که چتلستان چه مقاصد شومی در کشور ما دارد. در ذیل چند تای از آنها را بر میشمارم:

  کاندید وکلای فروخته شده به پنجابی های کثیف و بویناک در صورت پیروزی :

  • کوشش خواهند کرد تا دولت را به واگذاری ولایات جنوب به طالبان وحشی مجبور سازند
  • کوشش خواهند کرد در کشور به بهانه های مختلف تضاد های لسانی ، قومی و سمتی را حاد سازند
  • کوشش خواهند کرد تا افغانستان به بهانه اینکه چتلستان تا زمانی محدود ساختن روابط با هند از مداخله دست نخواهد کشید، روابط خود را با هند سرد و سردتر بسازد.
  • کوشش خواهند کرد تا دولت خط نامنهاد و تحمیلی دیورند را برسمیت بشناسد.
 • داکتر عبدالله که چند روز قبل از موفقیت چمشگیر جریان تغیر و امید در انتخابات سخن میگفت حالا از تقلبات سراسری در تمام کشور ادعا های را بلند کرده است.

  سوال این است که اگر وکلای مورد نظر او موفق شده باشند آیا باز هم قانونیت انتخابات را زیر سوال قرار میدهد یا خیر ؟

  بدون شک تقلبات وسیع در انتخابات صورت گرفته است که اگر ادعای اول عبدالله عبدالله را مبنی بر موفقیت چمشگیر او در نظر بگیریم پس باید گفت که از همه بیشتر او مرتکب تقلب ، تهدید و سئو استفاده شده است.

جستجو در کابل پرس