در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > سگرت و گوگرد آقای کرزی

سگرت و گوگرد آقای کرزی

کارتونی از عتیق شاهد
شنبه 31 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

پيام‌ها

 • میگم :

  ما افغانها بعد از شروع کمک گرفتن بر تقویه عسکر خود از روس ها به دوران که "داود " صدر اعضم بود , شروع کردیم سگرتء امریکا را به گوگرد روسیه اتش زدن . نه تنها از دود سگرت امریکا اشک های ما سالهاست جاری است , بلکه اتش گوگرد روسیه خانمان صد ها هزار هموطن مارا سوخته و فنا کرده است . کرزی میخواهد تاریخ را دوباره تجربه کند ولی این بار با موادی که طلبان به سگرت پر کرده اند . این میرساند که : کرزی میخواهد پلان امریکا را فاش کند و یا میخواهد بازی کن طرف خود را تغیر بدهد . که در هر حال به مجرد جرقه زدن اتش افغانستان مثل بمب اتوم انفلاق نموده پرخچه پرخچه خواهد شد . غلام .

 • محترم شاهد جان سلام
  اگر توجه کرده باشید در طول سالیان دراز دود سکرت امریکائی و گوگرد روسی چشم مردم مسلمان افغانستان را کور کرده به نظرم که همان توف دانی برای برای مردم ما بهتر است در زمان طالبان کرام که دوران توف دانی بود امنیت افغانستان را هیچ کشوری در دنیا نداشت حالا که سکرت امریکائی و گوگرد امریکائی امده کسی امنیت نداره بعدا داستان نسوار و تف دانی هم یک داستان داره که در یک وقت دیگه بغرض میرسانم ولی باز هرچه باشه باز هم کلتور خودی است که به ان افتخار میکنم

 • شاید موی درازانء طالبان تصمیم دارند که تف دانی باید به بیرق طلبان نقش شود همچنان پان دانی به بیرق پاکستان به جای ستاره و حلال مهتاب . تکه یا رختء که بیرق را میسازند باید بر هردو کشور سبز باشد , چراکه رنک نصوار سبز است و پانء که در میانش چونه و تنباکو را میپیچانند نیز سبز است . خلاصه این ابتکار را باید احمد شا ابدالی میکرد در ابتداء بدست گرفتن قیضه دولت و جمع پای لچان که عسکرش را ساخته بودند . ابدالی خود که به پای بوسی عرب ها مشغول بود و اولاده ابدالی مثل پدر هنوز به پای بوسی مشغول اند . شاید این تغیرات را به افغانستان بیاورند . زخمی .

 • به نظربنده هیچ کدام عقل ندارید بلاخره چه میخواهید کی این وطن مظلوم را آبادکند اگر تاریخ ابدالی را خوب مطالعه کنی باز زور ابدالی ها دا درک میکنی بهر صورت همه ما یک هدف داریم آبادی این سرزمین که درطول تاریخ روی ارامی راندیده است .
  اگر به فکر این هستیدکددوستم وگلبدین و ربانی سیاف و فهیم و دیگر وظنپرستان این وطن را اباد کند محال است و خیال است وجنون
  تازمانیکه وطنفروشان داخلی درطوطئه های وطن خود دست نداشته باشد به اصطلاح دزد خانگی اصلاح نشود ارامی رادرین وطن نامکن است زیرا ازیک طرف دال خوران گرسنه ازطرف دیگر اخندان تنگ نظر درپی منافع خود هستند وشیطان بزرگ نظاره میکند که چطور اسلام رابد نام کند ومردم را ازدین بیزارکند بعد حکومت کردن اسان است .
  اولا ازادی بیان دوم ازادی زنان سوم ازادی مردان چهارم ازادی شراب پینجم ازادی فلم های برهنه ششم گرسنگی هفتم موادمخدرواعتیاد
  تمامی عواملی است که افغانهارا مهارکرده ازاسلام واسلامیت دور ساخته ایجاست که حکومت درتلاش پرکردن جیب های خود است هر والی اژدها گردیده وسیر نمیکند هر وزیر بایک بکس آمده با کاروان دالر همراهی میشود اگر اندک ترین بی ثباتی شود در اولین پرواز به وطن اصلی خود رفته عیش ونوش میکند ضرب المثل مشهوراست : که دنیا را اب بگیرد مرغابی را تا بند پایش است . درد زیاد است اما کاش چشم بینا باشد کاش گوش شنوا باشد یک نفر پاک نفس اگر پیداشود فرداسرش زیر بالش است اما بیک چیز ایمان دارم که قانون خداوندی است حساب وکتاب خداوند را چه طور خواهید به خدا قسم است که ازیک پول هم ازشما اربابان زوروزر محاسبه است انوقت نه راکت به درد میخورد نه ظیاره نه اوباما ونه پوتین وای گور تنهاگور است که عمل تان بدرد تان میخورد

  آه مظلوم به سوهان ماند گرنبرد برنده راتیزکند

  • چقه سگرت کلان ............ مردم میگن که کرزی پیشرفته است هنوزم از گوگرد اوروسی کار میگره تا حالی ده لایتر نرسیده. بلا بزنه ایره طرف ملالی جویا چشمک زده خو میتانه که نمان رهبر های چشم سفیده .

  • کابل پرس بچیم اگه نویشته هایم را چاپ نکردی انتر نت ته همرای جیلک کرزی پیچانده با یک قطی سگرت مالبرو همرای گوگرد اوروسی در میتم و دیگه برایت نویشته نمی کنم و چل های انتخاباته برایت نشان نمیتم و برای ابد کتیت جنگی میشم بامان خدا

جستجو در کابل پرس