در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > منازعه گل آغا شیرزی و دادستان کل روی چی بود؟

منازعه گل آغا شیرزی و دادستان کل روی چی بود؟

آدم ربایی، تجاوز جنسی، سرقت، توليد و قاچاق مواد مخدر/ گل آغا شیرزی،خالدپشتون و تعداد از همدستان بدنام این گروه جنایت کار صدها تن از آهن میدان هوایی را بالای دلالان پاکستانی به فروش رسانید که بعداً به کمک آنان به واسطه موتر های باربری گل آغا شیرزی به مرز سپین بولدک و از انجا به " کویته" – " پاکستان" انتقال داده شد
شنبه 7 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

نویسنده: فرهاد موسوی

زمانیکه در سال ۲۰۰۱ میلادي حکومت طالبان به کمک جنگنده های نوع ( بي ۵۲) امریکایي ها سقوط داده شد، این یک فرصت طلایي بود برای کسانی که از بیم طالبان از کشور فرار نموده بودند.

در جمع این فراریان صد ها تن از فرماندهان جهادی اسبق و سیاست مداران افغان شامل بودند که سالها را از بیم طالبان در بیرون از کشور در تبعید سپری نموده بودند.

این طبقه از مردم به زودی توانستند مانند طفیلی ها خود را با بدنه حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی یکجا نموده و یک بار دیگر با چهرها های اصلی ایشان ظاهر گردند.

در جمع این چهره ها که جنگ سالاران و تعداد فرماندهان بدنام جهادی در آن بسیار به چشم میخوردند، توانستند با روابط دیرینه که با امریکایی ها داشتند خود را به چوکی های بلند حکومت برسانند .

در جمع جنگ سالاران دیگر جنگ سالاران مشهور به جبهه متحد که خود یک عامل دیگر فروپاشی طالبان بودند از هر گروه دیگر بیشتر به منصب های حکومت موقت ، بعداً انتقالی و حالا جمهوری راه یافتند.

اگر چه دلیل عمده تشکیل حکومت طالبان افزایش نفرت مردم افغانستان از جنگ سالاران و مجاهدین بدنام بود اما بعداً طالبها نیز با گذشت هر روز زندگی مردم را در شهر ها و روستا ها سخت و سخت تر ساختند و با قوانین بنیادگراینه ایشان سبب فرار ملیون ها افغان از کشورشان شدند .

به مسله اصلی بحث بر میگردیم که درآن اشاره داریم به یک چهره منفور ی که بعد از ایجاد کنفرانس "بن" با جمع از سیاست مداران افغان دیگر وارد" افغانستان" شد و یک منصب کلیدلی حکومت به وی سپرده شد .
در جمع این افراد با چهره های جدید کسانی نیز به نظر میخورند که از کارکردهای پیشین آنها افغانها به فغان آمده بودند .

اداره "جورج دبلیو بوش" و" حامد کرزی" بدون اینکه پس منظر و گذشته این چهره ها را نظر اندازی نمایند یکبار دیگر آنها را به کرسی های مهم حکومتی نصب نموده و صلاحیت های بلند را به آنها تحویل دادند.

این چهره های بدنام از یک سو نه توانستند به صورت لازم و طوریکه باید انجام میدادند وظایف شان را اجرا نمایند بلکه یک بار دیگر به افعال قبلی ایشان رو آورده، رشوت، اختلاس، دزدی، قتل ها، اختطاف ها چوروچپاول، بچه بازی و غصب املاک و دارایهای عامه را از وظایف روزانه خود ساختند.

به طور مثال زمامداری پس از فروپاشی طالبان را درمرکز اصلی طالبها در ولایت "کندهار" مورد بررسی قرار میدهیم.

کندهار یکی از ولایات کلیدی و درجه اول" افغانستان" است که هنگام حکومت طالبان مرکز اصلی فرمانروایی "ملا عمر" بود.

در این شهر "ملا محمد عمر" رهبر گروه متواری طالبان زیست مینمود و فرمانهای ظالمانه وی نیز از همان جا به گوش افغانها رسانیده میشد.

زمانیکه طالبها از" افغانستان" رانده شدند کنترول قسمت های اعظم کشور و همچنان ادارات کلیدی حکومت انتقالی به رهبری "حامد کرزی" به دست ایتلاف شمال که به نام گروه مقاومت مشهور بود افتید.

در این ایتلاف جمیعت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی نقش هدایت کننده ی داشت .
جنگ سالاران مشهور این گروه پست های کلیدی دولت انتقالی را به دست گرفتند زیرا این گروه در سقوط رژیم طالبها با امریکا همکاری نزدیک داشت .

"برهان الدین" ربانی چهره که هنگام زمامداری دوه ساله وی هزاران تن از هموطنانان بی دفاع ما کشته و مجروح شدند یک بار دیگر تعداد از جنگ سالاران وخاینین وفادار خود را به پست های بلند دولتی گماشت.

در این سلسله فرد به نام" گل آغا شیرزی" به صفت والی ولایت کندهار گماشته شد.

این جنگ سالار بدنام که هنگام حکومت طالبان در افغانستان به شکل پنهان در خارج از کشور و اغلباً در کشور "ایران" زندگی مینمود به صورت ناگهانی و با شنیدین این خبر که گویا به صفت والی کندهار تعین گردیده است یک باردیگر به فکر حیف و میل نمودن دارایی هایی دولتی، غصب جایدادها و غیره افتید و روانه قصر مندیگگ جایکه مربوط والیان میشود حرکت نمود.

"گل آغا شیرزی" یکی از صدها فرمانده حزب جمیعت اسلامی است که سویه دانش او بیشتر از سویه دانش آموز صنف شش نیست یعنی در مکتب تا صنف ششم درس خوانده است و برای حل مسایل سیاسی هم مفکوره عالی و مدیریتی نه دارد.

"گل آغا شیرزی" که تنها به واسطه میل تفنگ تا به این سمت رسیده است تنها میتواند مانند یک درنده درمیدان جنگ برزمند ونه میداند که سیاست،مدیریت و اداره یعنی چی؟

این فرد خاین که در اوایل وفادار به ریس جمهور افغانستان بود تا زمانی به صفت والی کندهار وظیفه اجرا نمود که در جریان این ماموریت خود به انواع مختلف از جنایات علیه بشریت، افغانیت و انسانیت دست زد.

کارنامه های گل آغا شیرزی در کندهار:

زمانیکه حامد کرزی و برهان الدین ربانی بعد از توافق دوجانبه" گل آغا شیرزی" را به صفت والی کندهار به وظیفه گماشتند، این درست زمانی بود که دسته های زیاد از نیروهای امریکایی در این زمان واردکندهارمیشدند.

در اوایل درست زمانی که "گل آغا شیرزی" والی ولایت کندهار بود هزاران سرباز امریکایی وارد ولایت کندهار شدند و به شمول قلا ملا عمر مناطق زیادی از این شهر را تصرف نموده و کمربند های محافظتی را برای حفاظت این محلات از حملات طالبان ایجاد نمودند.

"گل آغا شیرزی"که خوب میدانست چه گونه دارای های عامه را به غارت ببرد در اوایل زمامداری اش درکندهار هفت عراده موتر بارکشی ( ترک) را که مربوط دولت بود با نمبر پلیت های جعلی به فروش رسانید.

نامبرده بدون اینکه بداند آیا موتر های دولتی مال شخصی کسی است و یا خیر، این موتر ها را درمقابل پول که به خزانه دولت نه بلکه به جیب خودش میریخت، به فروش رسانید.

موصوف بدون اینکه به دارایی های عامه و نگهداشت آنان هیچ اعتنا داشته باشد، به غارت و چور داشته های دولتی در کندهار پرداخت .

با گذشت چند هفته محدود نامبرده با نیروهای امریکایی صحبت نموده و چندین پروژه عمرانی را از نیروهای امریکایی به مردم ولایت کندهار به دست آورد.

اما این پروژه ها برای نفع مردم نه بلکه اصلاً برای نفع شخصی گل آغا شیرزی به راه انداخته شده بود.
در این پروژه ها باز سازی میدان هوایی کندهار و تعداد از سرک های حلقوی شهرشامل بود .

به اساس قوانین نافظه در کشور هیچ فرد دولتی نه میتواند با استفاده از نفوذ دولتی اش پروژه های دولتی را به خود به قرار داد بگیرد اما "گل آغا شیرزی" به بهانه های مختلف و اسناد جعلی چندین پروژه را ازنزد امریکایی ها مال خود ساخته و خیشاوندان خود را در آن موظف نموده و از پول این پروژه ها موتر های را خریدار نمود که بعداً به نیروهای امریکایی در قندهار به کرایه داد.

گل آغا شیرزی توانست از مدرک قرار داد موتر ها با نیروهای امریکایی و از پول این پروژه ها صد ها هزار دالر به دست آورده و آن را حیف و میل نماید.

به اساس شواهد که در دست است، "گل آغا شیرزی" توانست درمدت کوتاه ی صاحب 300 موتر باربری شود و این موتر ها به نوبه خود دربدل پول هنگفت به نیروهای امریکایی درپروژه های مختلف آنان به کرایه داده شده بود و اگر کسی میخواست و یا تلاش مینمود با امریکایی ها ارتباط پیدا نماید و تلاش نماید ازآنها پروژه به دست آورد از سوی گل آغا شیرزی ترور و یا اختطاف میشد.

همه ما شاهد این قتل های مرموز و اختطاف های پیهم هنگام که شیرزی والی کندهار بود هستیم.

گل آغا شیرزی که وظیفه داشت تا در پروژه های عمرانی مردم ملکی کندهار را نیز سهیم نماید برعکس کسانی را که درتلاش به دست آوردن یک لقمه نان از این مدرک میبود ، هدف قرار داد و دها تن را از شهر کندهار اختطاف نمود که تا حال نیز از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

در قدم دوم گل آغا شیرزی صدها تن از آهن های فرسوده و از کار افتاده را که در میدان هوایی کندهار از سال ها به این سو موجود بود به غارت برد و در مقابل پول بالای اجنبیان به فروش رسانید.

به گفته شاهدان عینی گل آغا شیرزی،خالدپشتون و تعداد از همدستان بدنام این گروه جنایت کار صدها تن از آهن میدان هوایی را بالای دلالان پاکستانی به فروش رسانید که بعداً به کمک آنان به واسطه موتر های باربری گل آغا شیرزی به مرز سپین بولدک و از انجا به " کویته" – " پاکستان" انتقال داده شد.

شاهدان عینی میگویند که پاره های عظیم آهن به واسطه ماشین های مخصوص روازنه به پارچه های کوچک تقسیم میشد و بعداً به واسطه جرسقیل های عظیم به داخل موتر ها جابجا میگردید وبه پاکستان انتقال داده میشد.

این آهن پاره ها ملکیت دولت بود که از دها سال به این سو در کنار خط رنوی میدان هوایی و قسمت های دیگرر این فرودگاه به چشم میخورد.

در جمع این پاره های آهن پارچه های از هواپیماه های تخریب شده ی نیز به نظر میرسید که از سالیان جنگ دهه هشتاد درمیدان هوایی قندهار وجود داشت و تعداد هم مربوط به هواپیما های بود که توسط نیروهای امریکایی قبل از فروپاشی نظام طالبان درمیدان هوایی کندهار از کار افتیده بودند.

به گفته شاهدان عینی پروسه انتقال این آهن پاره ها برای حدود 45 روز آدامه داشت و روزانه 15 الی 20 موتر آهن از اینجا انتقال داده میشد.

طالبان قبل از سقوط پایتخت تعداد از هواپیما های را که صالم بود به میدان هوایی کندهار انتقال داده بودند که در اواخر سال 2001 یعنی قبل از سقوط طالبان در حملات و بمباردمان های جنگنده های بی 52 امریکا تخریب گردیدند.

"گل آغا شیرزی" در ادامه غارت دارای های عامه در ولایت کندهار به گونه یک بدماش تمام عیار توانست با استفاده از صلاحیت وظیفوی و باند تروریستیش شراکت خود را درتمام پروژه های عمرانی ولایت کندهار ظروی و حتمی پنداشته و از این مدرک در صدها پروژه بازسازی خود و همدستانش راشریک سازند.

نامبرده از این مدرک نیز صدها هزار دالر امریکایی را به دست آورد.

گل آغا شیرزی تعداد از افغانها را که بیرون از کشور با امریکایی ها چندین قرار داد را برای اعمار تاسیسات عامه المنفعه درکندهار بسته بودند، را هنگام ورود به ولایت کندهار تهدید به مرگ نمود و تعداد آنان با پرداخت جریمه های هنگفت از پیش برد کار پروژه های محوله ایشان دست بردار شدند.

گروه مافیایی گل آغا شیرزی توانست در مدت کم سلطه مستبدانه خود را بالای شهروندان کندهار حکم فرما نماید و هر آن عمل ناقانون را که انجام دهند آنجام دادند.

هنگام که گل آغا شیرزی به حیث والی کندهار ایفای وظیفه مینمود، گراف آدم ربایی ها بلند و بلند تر میشد و هر روز خبری از واقعات آدم ربایی از نقاط مختلف شهر به گوش میرسید.

دراین اختطاف ها نیز "گل آغا شیرزی" دست داشت و به امر و دستور مستقیم وی باند آدم ربایان شیرزی هر روز تا حد امکان فرزندان بازرگانان این شهر را اختطاف مینمودند و دربدل رهایی آنان تقاضای پول را مینمودند.

گل آغا شیرزی و همدستانش مانندخالد پشتون توانستند که از این مدرک نیز صدها هزار دالر امریکایی به دست آورند.

همچنان ګل آغا شیزی و خالد پشتون هنګام که در ولایت قندهار سر اقتدار بودند در رهایی حاجي بشرنورزی نیز سهم بارز را بازي نمودند.

حاجی بشر به اتهام قاچاق و کاروبار مواد مخدر از سوی نیروهای امریکایی برای بار نخست در کندهار بازداشت شد که بعداْ این شخص توسط خالد پشتون و نفوذ ګل آغا شیرزی از چنګ امریکایی رها ګردید و حاجی بشر در بدل این کار برای خالد پشتون پاداش داد.

این پاداش یک موتر مادل جدید بود که خالد پشتون از ان استفاده مینمود.

و زمانیکه حاجی بشر از نزد امریکایی ها رها ګردید به همرای ګل آغا شیرزی یکجا جهت یک چکر و تفریح به دوبی رفتند و حاجی بشر نورزی در آنجا برای ګل آغا تحایف زیاد در بدل این نیکی وی سپرد.

قابل یاد آوریست که حاجی بشر نورزی بعداْ برای بار دوم در امریکا توقیف شد و به اتهام قاچاق مواد مخدر به ارزش ۲۵ ملیون دالر به امریکا فعلاَ زنداني میباشد.

خالد پشتون که حالا عضویت پارلمان افغانستان را دارد از سر دسته گان گروه آدم ربای گل آغا شیرزی در کندهار بود که اختطاف شده گان را در زندان شخصی اش نگهمیداشت.

این زندان محل شکنجه بود برای کسانی که از سوی افراد گل آغا شیرزی و خالد پشتون به نام های مختلف از ولایت کندهار بازداشت میشدند.

به اساس قانون اساسی افغانستان هیچ کس حق شکنجه، بازداشت و زندانی نمودن افراد را به طور خود سر نه دارد اما این دو تن همه قوانین افغانی و بین المللی را پاه مال نموده و مالکین یک زندان شخصی در کندهار بودند.

خالد پشتون یکی از نزدیکان گل آغا شیرزی به حساب میرود که از آغاز جنایت با وی همدست جنایت است و نامبرده نیز صدها هزار دالر و حتی مقام کنونی اش را نیز از برکت گل آغا شیرزی به دست آورده است.

شاهدان عینی میگویند: یک باری گروه اختطاف گر گل آغا شیرزی و خالد پشتون برادر یکتن از وکلا مردم در ولسی جرگه افغانستان را از حومه شهر اختطاف نمودند که بعداً وی را درمقابل پاداش که یک موتر نوع لکسس به رنگ سفید بود رها نمودند.

این وکیل پارلمان خانمی است که با در نظر داشت حساسیت موضوع از ذکر اسمش خود داری مینمایم.

این موتر لکسس که از سوی همین وکیله دربدل رهایی برادرش به گروه اختطاف گر گل آغا شیرزی داده شده بعداً به خالد پشتون سپرده شد که تا چند سال پیش نیز وی از این موتر استفاده مینمود اما حالا از این موتر خبری در دست نیست زیرا خالد پشتون نظر به مشکلات امنیتی که از آن بیم دارد هر هفته موترش را تبدیل مینماید.

مسله دیگر که گل آغا شیرزی را یک شخص بد فترت و پلید معرفی مینماید، مسله بچه بازی های وی میباشد.

بچه بازی که در دین مبین اسلام منبع قرار داده شده است یکی از مصروفیت های دیگر "گل آغا شیرزی" هنگام تفریح وی میباشد .

او برای رفع خستگی کاریش از سالها به این سو و حتی حالا که والی ننگرهار نیز است مشغول این فعل است.

شاید نزد شما سوالی پیدا شده باشد که بچه بازی یعنی چی؟

بچه بازی فعلی است که ازسال ها به این سو در بعضی از قسمت های" افغانستان" رایج بوده است .

اکثراً در جنوب و شمال کشور.

فرد که بچه باز خوانده میشود بچه های قشنگ را نگاه میدارد و هنگام تفریح برای رفع خستگی از آنان استفاده نا مشروع مینماید.

"گل آغا شیرزی" نیز از سال ها به این سو هفته دو و یا سه بار محافل شبانگاهی را ترتیب مینماید که در آن بچه های قشنگ نیز حضور میابند.

در این محافل بچه ها مانند دختران جوان با لباس های مرغوب و رنگ های متنوع آراسته میشوند و گل
آغا شیرزی و رفقای نزدیکش ازسپری نمودن ساعات در کنار آنان لذت میبرند.

گل آغا شیرزی از هنگام جهاد علیه نیروهای شوروی در افغانستان آغشته این عمل ذشت شده است و هنوز هم که عمرش نزدیک به 60 سال میرسد از این عمل نا روا و غیر انسانی پرهیز نه نموده است.

در تهیه و دریافت بچه های قشنگ دو تن با گل آغا شیرزی به طور مخلصانه و دوامدار همکاری مینمایند .

این دو تن ازسال ها به این سو به صفت دلالان انسانی در کنار گل آغا شیرزی زندگی مینمایند و ازاین طریق امرار معیشت مینمایند.

این دو تن هر یک "ژیړ ګلالی" و" ملخی" نام دارند.

این دو تن در حال حاضر نیز در شهر جلال آباد با گل آغا شیرزی یکجا زیست مینمایند و وظیفه سرپرده شده خود را به ایمانداری کامل و خلوص نیت به پیش میبرند.

ژیر گلالی و ملخی مامور شده اند تا از شهر و بازار بچه های دختر نمای مقبول را نشانی و بعداً در اختیار گل آغا شیرزی و هم دستان نزدیک وی قرار داهند تا عمرشان رابا آنان خوش بگزرانند.

این پسران اگر از تقاضا ژیر گلالی و ملخی برای رفتن به دربار گل آغا شیرزی سرپیچی نمایند با عواقب دشوار و شاید هم مرگ روبرو شوند.

ملخی و ژیرگلالی از چند سال به این سو دها نوجوان خوش چهره را در اختیار گل آغا شیرزی قرار داده اند و این چهره وحشت ناک چون غول درنده بدون هر گونه عواطف بشری حقوق آنان را پا مال نموده است.

اگر شما خواننده گان محترم این مطلب اسمای ژیر گلالی و ملخی را گاهی هم قبل از این شنیده اید بهتر با کارکرد این دو آشنا خواهید بود.

این دو تن هرکدام تقریباً 30 سال عمر دارد که از نزدیکان گل آغا شیرزی و افراد محرم راز های وی هستند.

ژیرگلالی و ملخی پاه بند هیچ گونه قوانین اسلامی و افغانی نه بوده و در مقابل پول هر آنچه را که گل آغا شیرزی میخواهد برایشان فراهم میسازند.

اخیراً یکی ازکارمندان دفتر خاص گل آغا شیرزی در ننگرهار گفته است که ملخی اخیراً دو بانوی جوان را از شهر دوبی به دستور گل آغا شیرزی به جلال آباد آورده است و در مقابل پول هنگفت آنان را دراختیار شیرزی قرار داده است .
و زمانیکه باشنده گان شهر جلال آباد از این موضوع آگاه شدند با اجتماع اعتراض آمیز در مقابل دروازه ولایت خواهان به محاکمه کشانیدن گل آغا شیرزی شدند اما گل اغا شیرزی با نفوذ که میان سران اقوام ولایت ننگرهار داشت و همچنان با استفاده پول توانست که این احتجاج را خاطمه دهد و این مسله را سرکوب نماید.

اما "گل آغا شیرزی" هنوز هم از این جنایت ها چون دزدی و غارت دارایی های دولتی، رشوه، اختلاس، قتل ها اختطاف ها و فساد اخلاقی دست بر دار نه شده و با گذشت هر روز آن را رونق بیشتر میدهد.

هر شب در قصر ولایت ننگرهار بچه های میده جوان رقصانیده میشود و صدها فعل مشابه دیگر هم.

گفته میشود زمانیکه دادستان کل اسبق افغانستان اقای عبدالجبارثابت به ولایت ننگرهار سفر نمود و از فساد های وحشت ناک مالی و اخلاقی شیرزی اطلاع حاصل نمود به زود ترین فرصت دست به افشا کاری ها زد اما تیم شیرزی با چکاندن چندین قطره زهر ( دولار) به دهن ثابت توانستند جلو افشاگری های وی را بگیرند و نامبرده را به خوشی به کابل بفرستند.

گل آغا شیرزی زمانی قدرت دوچند حاص کرد که بارک اوبهاما به ننگرهار سفر نمود و از وی منحیث بهترین والی افغانستان یاد آور شد .

شیرزی که در حال حاضر یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان نیز میباشد تلاش دارد با همین بی سوادی مطلق و جنایت های نا بخشودنی اش بار دیگر خاک را به چشم افغانها زده و خود را به کرسی ریاست جمهوری برساند.

اما این را باید بداند که دست مردم بی دفاع افغانستان روزی برای اعاده حقوق پاه مال شده ایشان به یخن شیرزی دراز خواهد شد و نامبرده را در عقب میله های سیاه زندان مشاهده خواهند نمود.

به امید روزی که جنایت کاران جنگی افغان نیز در محاکمه جرایم جنگی "هاگ" محاکمه شوند.فساد گسترده ی خانواده و اطرافيان حامد کرزی!

گل آغا شيرزوی و درآمد يک ميليون دالری در هفته/ قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی

سه شنبه 6 مه 2008

سالانه 800 ميليون دالر، کميشن واليان جنوب برای اجازه ی عبور کاروان مواد مخدر/ اسدالله خالد پولی که بايد برای محو کشت خشخاش به افرادی مشخص داده می شد را به ديگران داده است/ قندهار: 150 هزار دالر بده تا قوماندان امنيه ولسوالی شوی/ در سند افشا شده ی مقامات آمريکايی از احمد ولی کرزی به عنوان محوری ترين قاچاقچی مواد مخدر ياد شده است/ معاش 2200 سرباز در يکی از ولايات شرقی به جيب زورمندان رفته است/ هزاران تن از نظاميان دولتی که از دولت معاش دريافت می کنند به خدمت شخصی قاچاقچيان بين المللی شناخته شده ی هرويين درآمده اند/ اسدالله وفا از از تدارک و قاچاق محموله ی بزرگ مواد مخدر سود سرشاری برده است/ و حامد کرزی همچنان دروغ می گويد!

پيام‌ها

 • نوشته های جناب هفتاد فصید نادرست است

  گل اغا شیرزی فرزند حاجی لیطیف سگوان مشهور کندهار است پدراش قبل از او قوماندان بود بعد از کشته شدن او گل اغا جانیشن پدر شد پدر وپسر سگوان هم جنس گرا قاتل دزد ...

  پدر وپسر قوماندان معاذ ملی به رهبری پیر گیلانی بودند وهستند انان از او ل تا اخر مخالف کرزی بودند ولی از طرفداران ظاهرشاه ...

  پدر وپسر همکار خاد کندهار بودند انان ده بار اضافه تر از پول واسلحه که گیلانی وپاکستان و...به اختیار شان قرار میداند از ریاست خاد کندهار دریافت کرده اند ..

  چون خصلت قبیله ووطن فروشان پول پرستی ودینا پرستیست روی همین اصل با ای اس ای سی ای هی خاد کا گی بی ( را )(سرویس استخبارتی هند )روبط تنگاتنگ دارد

  سلاح فروشی اهن فروشی ناموس فروشی سگ بازی بچه بازی زنکه بازی ...صفات برجسته اوست

  او با سقوط نجیب والی کندهار شد از روز اول تا اخر با گلبدینی ها جمعیتی ها...داخل جنگ بود

  پدر اواز طرف اعمال احمد شاه که از سن هفت هشت سالگی در گروپ او بنام ( کوچنی غازی) (ضربه یی)مصروف جهاد بود واز طبقه فقیر ونادران کندهار از مادر فاریسوان شیعه وپدر وردگ موتر وان متواطن شده کندهار زاده شده بود

  با مخلوط کردن زهر به غذایش به جهنم متوصل شد

  در کندهار هشتاد فیصد پایلوچ ها قمار بازان همجنس گرایان دزدان چاقو کش هاتجاران مواد مخدر .... مجاهد شده بودند در بین تمام سران مجاهدین کندهار تنها عصمت مسلم شرابی زنکه باز قاتل تحصیلات عالی نظامی در روسیه داشت وفرد دوم قوماندان گلبدین بنام سر کاتب عطا محمد کاتب وکتابدار مدیریت معارف کندهار درحدود یک دو سواد داشت باقی همه بی سواد ملا نقیب از جمیعت به ملاگل مشهور بود سواد دینی نداشت همکار وفادار خاد بود ده دوازده کوچنی غازی وضربه یی در عقب اش روان میبود ....

  پدر والی جلال اباد از احمد شاه استفاده نا جایز کرده وبعد هاگل اغا وقوماندان های انان احمدشاه را مورد تجاوز قرار دادند احمد شاه در سن 16 -17 ساله گی بهوش امد دید که همه چیز از دست اش رفته بنا به خاد تسلیم شدو وکندک قومی یا تسلیمی ایجاد نمودودر بین طرفدارنش به احمد شاه مسعود شهرت داشت الی سقوط نجیب با متانت ومردانگی یکجابا مادر پیراش که تفنگ به شانه اش میبود تنها وتنها با گروه گل اغا شیرزی سگوان جنگید ویک پایش را دراین راه از دست داد ولی باز هم تا اخرین لحطه حیات ازجنگ با گل اغادست نکشید او مثل سایر تسلمی ها دزدی نمیکرد با هیچ گره دیگر داخل جنگ نمی شد با دوستمی ها وجوزجانی در قندهار روابط بسیار حسنه داشت واز طرف غلجایی ها وکابلی هالغمانی ها وجلال ابادی های خاد کندهار در برابر حملات علومی واکرم ودیکران..محافطه میشداز همین رو چند بار زندانی واز طرف دوستان رها میشد دوستمی در مرکز پشتیبان او بودند

  بعد از تسلمی به خاد بدون مشوره حلقات خاد در حالیکه حاجی لطیف همکار خاد بود افراد وفادار خود را دستور داد تا با زهز پدر گل اغا را بکشد بعد از مرگ حاجی لطیف پسراش گل اغا روابط اش را با خاد قطع کرد وپاکستان پیر گیلانی مصروف تبلیغاتخصمانه بر ضد خاد شدند...

  گل اغا به زود ترین فرصت درک کرد که کار کار احمد شاه ست نه ریاست خاد روابط دوبار بر قرار شد اما گل اغا از طریق جنرال علومی وجنرال اکرم ودیگران ...برضد احمد شاه دسیسه بازی وبد نام سازی را شروع کرد که سه بار احمدشاه را به زندان های خاد وپولیس قندهار کشانید ودر زمان سقوط نجیب به زندان پولیس زندانی بود

  9 ثور -71 با سقوط کندهار احمد شاه از زندان کندهار بدون در نظر داشت فرمان عفو رهبران تنظیم ها وشورای قوماندانان کندهاراز طرف گل اغا اسیر شده به داخل چاهی در محله جات کندهارانداخته وچاه با بم های دستی وراکت منفجر وباز با سنگ وکلوخ پر ساخته شد مادر وخواهران احمد شاه به کابل فرار ودر ساحه غرب گابل زیر نفوذ عبدالعلی مزاری متواطن شده( وگفته میشود که خواهر بیوه احمدشاه که صاحب جمال نیز بود با عبدالعلی مزاری بزوریا به رضا عروسی کرد خدا حق میداند که کار عاشقی ویا انتقام یا پول مطرح بوده... )

  در اخیرین ماه های سقوط نجیب احمد شاه اخرین پیکارش را با گل اغا انجام داد که در نتیجه بیست دو تن افراد نوجوان احمدشاه که از فارسیوان های کندهار بودند بدست گل اغا در یک توطه نامردانه در تاریکی شب اسیر کوش های شان بریده چمانشان کشیده ...سگرت به دهان وانگشتان شان گذاشته و اجساد شان یک هفته در ناحیه گنچ چوب ها شکارپور بازار به چوب ها اویزان بود

  روح ات شاد باداحمدشاه که در پی انتقام ات از ظالمین روزگار بودی ..

  • Talib Kandahari:

   You are right that the above artical
   artical is incorrect
   .
   by70%

   and your comment is the truth about Go Agha and Kalid post.
   but the point is that he live in USA until

   September 11.and work for CIA.

  • دوستان

   کدام زن دهاتی کابلی از قریه ما ده موتر سرویس بالا شده بود تمام چوکی ها پر ودختران جوان مکتی تعلیم یافته سوار بر موتر بر علاوه که جای خود را برای او خالی نکردند با خنده ومزاق ایام جوانی خاله را تشویق نمودند تا به چوکی خالی موتروان بنشیند

   موقع حرکت موتروان چرسی کله خراب با سر چرب کرده گی اش ده موتر بالا شد اول دختران را از نظر تیر کرد باز بکسانیکه چادری نو تر داشت نظر اندازی نمود بازبه فیته وتیپ چنگو شد زمانی متوجه شد که خاله کوکوگل پیر قرار یکرده ده چوکی او نشسته

   موتروان خشمگین - نه نه بخی از جای مه

   خاله- جای چیت بروگم شوکدی مویایی کشال دختر مانندیت خوده زنچو زنچو نساز شرم کو جای تو ده بین زن ها نیست ده بین مرده ها برو شاه خونیستی که ده بین زن ها باشی

   دختران از منازعه اندو خنده های مستانه سر داده وخاله رامخاطب قرار داده

   خاله بیخی از جای موتروان

   سر ما ناوخت شده گشنه شدیم

   گرمیست

   شما خو کار وبار ندارین شار گشتی میکنین ما را از کار کشیدی

   خاله که گرم سرد روز گار را چشیده بود از این چرخش صدوهشتاد درجه یی دختران( مثل مجاهدین ازادی خلقی ها وامینی ها ویک تعدادپرچمیها ) که تاچند لحظه پیش او را تشویق به نشتن انجا نموده بودندوحالا چنین....

   خاله - چرا تو ده یی چوکی باید بشینی

   موتروان- ازینجه ایی می کنم

   خاله برو بچیم ده پهلوی دخترها بشی بی از او زنجو گری عادت اس ودخترهای زمانه هم شما زنچو هاره خوش داره از همو نجه یا از کدام جای دیگه یش ایی کو مره ازار نتی....

   مام ده یی ریش سفیدی ده غم روزی پیدا کردن هستم وخت ندارم هر چیز یادیم میره دیروز زود زود ده باره گل اغا روبازی کم وتم نوشته کردیم وبه کار رفتم امروز که خاندم چقه غلطی داشتم وچقه چیز ها یادم رفته بود حالی حیران ماندیم که از کجایش ایی کنم

   دوستان .

   خالق طالبان همین گل اغا - ملا نقیب - سر کاتب عطا محمد- امر لالی (از گروه عبدالرسول صیاف) حاجی احمد پسر حاجی مغاش اس اینان قندهار را چنان به مرکز فساد ودزدی غارت وهمجس گرایی ومواد مخدروشراب ...تبدیل ساخته بودند که روی زمان محمد زایی هارا سیاه کرده بودند کابل صیافی ومزاری ومسعودی هزاران بار امنیت تر از قندهار بود

   گل اقا به مشوره کرزی چند کیلو متر دروازه سرحدی پاکشتان را بداخل خاک افغانستان در استقامت ولسوالی بولدک پیش اورده واز موقف وزیر خارجه ریس دولت ....به پاکستان معامله وسفرها داشته است

   بین بولدک وچمن یک فاصله دیگر را انگریز ها از کیسه خلیفه در زد وبد محمد زایی ها بنام ویش یا تقسیم ایجاد نمودند که درواقعیت مربوط به هر دو کشور نباشد اما پاکستان هرروز پیش امده ان ناحیه را تصاحب وقسمت های از بولدک را نیز غصب کرده است اما بد بختانه حاکمان پشتون برابر سر سوزن تمایل به حفظ و واپس گرفتن ان نکرده اند بل گل اغا وکرزی رسما با اعمار دروازه از حق قانونی ما گذشتند

   کرزی که مدیون پاکستان بوده واست با قاتلین پدراش برادرنه رفتار نموده بخاطر خوشحالی پاکستانی ها دشمنان پاکستان را همانا خلقی وپرچمی وایتلاف شمال را از قدرت دور ویا به قدرت راه نمی دهد بر عکس جاسوسان پاکستان را از یک گوشه سرحدی اوغانستان به گوشه دیگر ان که ان هم با پاکستان هم سرحد اس تغیر وتبدیل میکند تا ازادانه با انان معامله کنند ...

   صفت دیگر گل اغا جان لاف زندن اس چندی قبل در مصاحبه اش با تلویزیون......ادعا کرد که در دبی شارو خان هنر مندسینما هند را دیده وواهنگ های فلم دیوداس را کمپوز کرده وشعر های انرا سروده .....

   ایا این توهین به علم ودانش نیست در جلال ابادی که از تمام ولایات پشتون نیشن زیاتر روشفکر وتعلیم یافته افراد با دانش وسیاسی ومسلکی ونظامی دارند فرد بی سواد وهمجس گرا دزد قاتل جاسوس چند سره .... را والی بسازد مردم جلال اباد از بچه بازی وزنکه بازی ها واز صحنه (سانه) بازی های اوبه خشم امده اند

  • اگر گل اقا ریس جمهور وطن ما شد بجای بزکشی مسابقه سگ جنگی را ملی خواهد ساخت وبا سگ بازان کندهار وکابل ومزار از بینی بالا گپ زده نخواهد شد .

   اینه یی جایی شاهد!

  • نمیدانم به کی بنویسم . ای کسانیکه شرف انسانی دارید خوب است که چلوصاف این وحشی ها روزتا روز از آب بیرون میشود . کدام از این دزدان آدم کشان وطن فروشان در طول تاریخ در کشور آبائی ما خدمت کردند؟ اینها گروه های اسرائیل هستند که برای نابودی وطن ما کمر بسته اند . اگر این ها واقعآ از افغانستان می بودند هرگز دست به چنین جنایت و حیشگری نمیزدند در نهاد سرشت این طبقه آدمیت وجود ندارد . این ها از قوم لوط هستند که از حادثات روزکاز تاریخ از کرانه باختری رود اردن واسرائیل فرار و برای چورچپاول بطرف ایران و افغانستان رو آوردند. این گروه تبهکار هیچوقت به ادمیت روی نمی آورند. لعنت به کسانیکه از این جنایت کاران لعین مرتد و وحشی جانب داری و پشتیبانی بی موجب میکنند. کسانیکه از اینها حمایت و پشتیبانی میکنند همدست با این گروه ها کثیف میباشند.

جستجو در کابل پرس