در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > مسؤولين ترافيك شهر كابل، اين چه حالت است؟

مسؤولين ترافيك شهر كابل، اين چه حالت است؟

اين چگونه برنامه است كه موترهايي كه واسطه داشته باشند آنها مي توانند بدون كدام مانعت در اين شهر گشت و گذار بكنند و موترداراني كه زور و يا واسطه ندارند بيچاره ها سرگردان و مسافرين هم به موقع در جاي كار خود نرسد/ نویسنده: اکمل عازم
سه شنبه 10 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ساعت هشت صبح روز شنبه 10 حوت را نشان مي داد كه از خانه واقع كوته سنگي به قصد كار به طرف دفتر كه در قلعه فتح الله واقع است، روان شدم.

وقتي به ايستگاه كوته سنگي رسيدم ازدحام مردم خيلي زياد بود و بعد از آن، يك موتر نوع تونس پيدا شد و خود را به يك ترتيبي در سيت بيشروي موتر جا به جا كردم.

وقتي كه در موتر بالا شدم ساعت هشت و نيم صبح را نشان مي داد. وقتي كه به دهن باغ رسيديم ساعت نه و 20 دقيقه شده بود و ازدحام موترها بسيار زياد.

خلاصه وقتي از قواي مركز تير شده به انحصارات رسيديم، يك پوليسي كه اندام نسبتاً لاغر و دنده سياه در دستش و كلاه خود را به شكلي به فرق سر گذاشته بود كه موهايش بر پيشاني اش افتاده بود، و همچنان دو ترافيك موترهاي تونس را اشاره مي داد كه دور بخورد و به طرف چهارراهي صدارت نرود.

خوب سر و صداي كساني كه در موتر موجود بودند، برآمد و هر چه داد زدند كه ما كار داريم بگذار كه همين موتر اقلاً ما را تا ايستگاه آرشيف ملي برساند؛ ولي گوش شنوا وجود نداشت.

چهارراهی صدارت شهر کابل

در همين حال همه مجبور، از موتر پايين شديم و به طرف شهر در حركت شديم. وقتي از سرك گذشتم كه در پياده رو بروم، ديدم كه يك تونس ديگر به آرامي گذشت چند لحظه ايستاد شدم كه ببينم اين چه قانون است كه يك تونس را مي گذارند تا چهارراهي صدارت برود و ديگر تونس را از همينجا (انحصارات دوباره به مسيري كه آمده) مي گرداند.

ديدم كه يك تونس ديگر آمد و پوليس مانع شد كه بايد دور بخورد؛ ولي ترافيك نزديك پوليس شد و چيزي را براي پوليس گفت، دوباره همين پوليس اشاره به تونس كرد و گفت كه حركت كن و به رسم احترام دشتش را بلند كرد و يك بخشش هم از موتروان خواست.

به هر ترتيب من آهسته آهسته به چهارراهي صدارت خود را رسانيدم تا موتري پيدا شود كه من تا قلعه فتح الله بروم. در ايستگاهي كه ايستاده بودم بيشتر از 20 نفر موجود بود. اينجا هم به عين ترتيب همان مشكلاتي كه در طول راه پيش آمده بود، به چشم ديدم.

هر موتر تونسي كه مي آمد تو فكر مي كردي كه دشمن ترافيك رسيد؛ يعني ترافيك هر موتر تونس را كه مي ديد فوراً به طرفش مي دويد و با دشنام هاي ركيك و با لگد محكم به دروازه تونس مي زد و مي گفت كه حركت كن. هيچ كسي پيدا نمي شد كه بپرسد برادر خير ما در چه برويم تا محل كار!

خلاصه وقتي كه به دفتر رسيديم ساعت ده و ده دقيقه را نشان مي داد.

حال از رياست ترافيك مي پرسم كه:

  • اين چگونه برنامه است كه موترهايي كه واسطه داشته باشند آنها مي توانند بدون كدام مانعت در اين شهر گشت و گذار بكنند و موترداراني كه زور و يا واسطه ندارند بيچاره ها سرگردان و مسافرين هم به موقع در جاي كار خود نرسد.
  • شما يك بار كنترول كرده ايد كه كساني هم هستند در ترافيك كابل كه از موترداران را آزار مي دهند و پول رشوه از پيش شان درخواست مي كنند.
واژه های کلیدی
طبیعت و محيط زيست

پيام‌ها

  • تونس ... یعنی چه ؟ به نظرم تونس اسم کشوری به شمال افریقا میباشد . راجع به شرکت سرویس کابل اگر کمی معلومات بدهید بسیار ممنون . نوبرجه.

جستجو در کابل پرس