IP Plans

آی پی پلنز

طراحی و راه اندازی سایت های اینترنتی، ثبت دامین، میزبانی وب، وی پی اس و سرور اختصاصی
همین اکنون اقدام کنید

در همین بخش

صفحه نخست > خبر و گزارش > اشتراک کمیشنر فررو والدنر در کنفرانس بین المللی افغانستان احیاء انگیزه جدید برای کمک (...)

اشتراک کمیشنر فررو والدنر در کنفرانس بین المللی افغانستان احیاء انگیزه جدید برای کمک های طولانی مدت اتحادیه اروپا

در کنفرانس هاگ، همکاری دراز مدت کمیسیون برای بازسازی افغانستان تأیید خواهد شد و کمیشنر قادر خواهد بود تا کمک شصت میلیون یورویی این کمیسیون را برای انتخابات، پولیس افغانستان و امنیت غذایی اعلان بدارد. این کمک، یک تمویل اضافی بر هفتصد میلیون یورویی است که برای مدت سال های 2007 تا 2010 اختصاص یافته است
چهار شنبه 1 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بانو بنیتا فررو والدنر، کمیشنر روابط خارجی و سیاست همسایگی اروپا، در کنفرانس بین المللی افغنستان در شهر هاگ هالند به تاریخ 31 مارچ شرکت خواهد کرد و این کنفرانس یک استراتژی جامع را در پی خواهد داشت. این کنفرانس مهم به هدف تزریق نیروی بیشتر به تلاشهای عمومی و جهت تقویت همکاری بیشتر در کمک های بین المللی و منطقوی برای افغان ها، برگزار میگردد. این کنفرانس مشخصاً بالای مسائل انتخابات، حکومتداری و نهادسازی تمرکز خواهد کرد و هم چنان اولویت های انکشاف و رشد اقتصادی این کشور را مشخص خواهد کرد. در ضمن، این کنفرانس تآثیر کمک های گذشته و همچنان اجندای اصلاحات اقتصادی و سیاسی افغانستان را مرور خواهد کرد. در کنفرانس هاگ، همکاری دراز مدت کمیسیون برای بازسازی افغانستان تأیید خواهد شد و کمیشنر قادر خواهد بود تا کمک شصت میلیون یورویی این کمیسیون را برای انتخابات، پولیس افغانستان و امنیت غذایی اعلان بدارد. این کمک، یک تمویل اضافی بر هفتصد میلیون یورویی است که برای مدت سال های 2007 تا 2010 اختصاص یافته است.

قبل از این نشست، کمیشنر فررو والدنر گفت: "برگزاری این کنفرانس در خصوص افغانستان دراین وضعیت اساس و اعلان تعهد درازمدت کمیسیون برای افغانستان بسیار مهم است. این یک موضوع غیر قابل انکار است که افغانها توسط کمک های انکشافی جامعه بین الملل در بخش های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی بهره برده اند اما کارهای زیادی برای انجام باقی مانده است از جمله بهسازی وضع امنیتی و استاندارد زندگی برای همه افغانها، بدین دلیل کمیسیون کمک هایش را برای اجرای انتخابات، پولیس و بخش زراعت در حجم بزرگی چون 60 میلیون یورو برای دو سال آینده اضافه میکند. در جریان سالهای آتی ما شانه به شانه با دولت افغانستان همکاری میکنیم."

از زمان سقوط طالبان، کمیسیون بطور دوامدار و ثابت تعهداتش را برای کمک به بازسازی افغانستان برای رسیدن به یک آینده موفق اجرا نموده است. این کمیسیون به مبلغ 1.6 بیلیون یورو را تعهد نموده و مبلغ 1.2 بیلیون یوروی آنرا پرداخته است. این کمیسیون همچنان در رأس تمویل کننده گان افغانستان است و یکی از منابع است که بشکل چندین ساله تعهدات خود را برای برنامه های انکشاف دهات، صحت و اصلاحات در سکتور عدلی قضایی سپرده است. بعلاوه، تمویل پروژه لوتفا ( صندوق وجهی برای تأمین قانون و نظم) و ای آر تی اف (صندوق وجهی بازسازی افغانستان) نیز ادامه می یابد. تمویل اضافی به مبلغ حدود 60 میلیون یورو برای سالهای 2009 و 2010 برای کمک بیشتر به انتخابات در سال 2009 ( 20 میلیون یورو)، برای پولیس (15 میلیون یورو) و برای انکشاف دهات (24 میلیون یورو) پیش بینی شده است.


تاریخچه

استراتژی انکشاف ملی افغانستان و معاهده افغانستان بدنه همکاری میان دولت افغانستان و جامعه جهانی را میسازد. معاهده افغانستان پوشش دهنده دوره پنج ساله (تا آخر سال 2010) و تنظیم کننده تعهدات دو طرفه شامل محک ها و زمان بندی ها برای چهار بخش مهم است: 1) امنیت 2) حکومتداری، اجرای قانون و حقوق بشر 3)انکشاف اقتصادی و اجتماعی؛ و 4) مبارزه با مواد مخدر. این برنامه مالکیت و رهبریت ملی تأکید میکند و بالابردن تأثیر مثبت کمک های بین المللی را موثق می سازد.

اجرای قانون

کمیسیون بعنوان یکی از بزرگترین تمویل کننده لوتفا (265 میلیون یورو برای سالهای 2002 – 2010 تعهد شده است) کار خود را بعنوان بزرگترین کمک کننده معاشات و آموزش پولیس افغانستان ادامه می دهد.
این کمیسیون برنامه ای را برای کمک به سکتور عدلی قضایی بهدف ارتقاء توانایی، استخدام و ساختار حرفه ای قضات و پیگردهای قانونی و معرفی اصول اخلاقی به راه انداخته است.

این فعالیتها مکمل ای اس دی پی مأموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان در گسترش سیاست توسط اعضاء اتحادیه در سال 2007 است.

برعلاوه، کمیسیون کمکهایی در بخش ظرفیت سازی محلی و منطقوی به هدف ارتقاء توجه به اجرای قانون در ولایات دارد.

همچنان، حدود 50 میلیون یورو از کمک کمیسیون اروپا در بخش انکشاف نقاط مرزی به مصرف رسیده که آنها در مرزها با پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان بوده است. این امکانات به شکل چشم گیری مدیریت مرزی و گمرکات را بهبود بخشیده و عایدات بدست آمده از گمرک را بالابرده و به بودجه افغانستان اضافه میکند.

انکشاف دهات

کمیسیون اروپا دربخش انکشاف دهات در نواحی شمالشرق و شرق افغانستان به هدف کاهش کشت کوکنار توسط برنامه بدیل معیشت کمک می کند. با وجود بالارفتن عمومی کشت کوکنار از سال 2007 بدین سو، در شمالشرق، جایی که کمیسیون هنوز هم فعالیتهای خود را ادامه میدهد، مردم میل به کاهش این فعالیت دارند.

صحت

بعنوان یکی از سه تمویل کننده کلیدی بخش صحت (بهمراه بانک جهانی و ایالات متحده امریکا) کمیسیون اروپا با تمرکز بالای مقرر داشتن تسهیلات ابتدایی صحی و کمک های ثانوی صحی به برنامه های خود ادامه میدهد. هدف اصلی ارتقاء خدمات صحی اولیه از 80% به حدود 100% تا پایان سال 2010 میباشد که این ارتقاء از طریق آموزش به کارمندان صحی و بازسازی کلینیک های انجام خواهد شد.

واژه های کلیدی

جستجو در کابل پرس