صفحه نخست > کارتون > بدون شرح

بدون شرح

کاری از بشیر بختیاری
پنج شنبه 2 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

واژه های کلیدی
loading...
loading...

پيام‌ها

 • آقای بختیا بچیم بسیار عالی بسیااااااااااااااااااااار عالی
  بسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییار عالی
  بسیار کاترتون مانا دار بود تشششششششششششششششششششکر بسیار عالی
  باز ام تشششششششکر بسسسسسسسسسسسسسسسسسیار عالی بسیار خوب یک چک چک بسیار کارتون خوب کارتون دیگه ازی کده بالا خو نمیشه ... نوش جانت میدانه بردی بچیم نوشک جانت بسیار عالی . زنده باشی کدی ای رقم کارتون هایت بسیار عالی تشکر

 • هاهاهاها این بار با نام اصف سر پلی یاد داشتی مانده یی و میخواهی ازین طریق اتش درونیت را فروکش کنی ولی من نفهمیدم که تو چه عقده ازین کابل پرس یا از طراح این نقاشی ها داری.باید بدانی که دریای کابل پرس با این چل چل های تو مردار نمیشود
  فقط همی را میدانم که همیشه با دیدن این سایت میسوزی و آتش میگیری.درونش را پاک کن از این مرداری ها مثل بچه آدم بیا چیزی نوشته کو که ما هم از شما چیزی یاد گرفته باشیم.پدر هر چه آدم مضر ه لعنت

 • سلام به خواننده گان کابل پرس.

  اثر اقای بختیاری واقعاً عالیست،موفقیت بیشتر برایشان تمنا داریم. اما این اثر در بیشتر از کشورها مفهوم نخواهد داشت زیرااستفاده کننده گان آن میدانند چطور ازش استفاده کنند. ولی در اوضاع فعلی اوغانستان کاملاً صدق میکند.

 • واقعا هر کی به کرسی و مقام رسید از آن کمود ساخت و گوه خود را کرد! لعنت به این سیستم

 • به نظر ناقص بنده این طرح وزین آقای بشیر جان بختیاری یک بعد از هزار توی سیاست مسموم250 ساله این کشور فلک زده را ماناست.یعنی هر حاکم آمد برای رفع حاجت خودش از این اریکه استفاده کرد.هرپادشاه.امیر.ریس وسالار فقط برای رفع حاجتش ازین قدرت حاکمیت استفاده نمود.هیچ وقت حاکمی نیامد که 50+=50 کار کند هرکه آمد 99=1برای خودش هرکه آمد بدو بلایش را ریخت اینجا و رفت .از احاجی میرویس ملعون تا احمد شاه درانی سفاک و تا عبدالرحمن ملعون و تا ربانی بیدین و تا کرزی تریاک فروش و مزدور همه برای رفع حاجت شان استفاده نمودند.هیچ کس به فکر مردم به برای رفاه عامه یا جامعه قدمی برنداشت.اما متاسفانه امیدی برای آینده نیز دیده نمیشود زیرا فاشیزم پشتون دارد مثل تروجن های موذی همه ریشه های را که میدوانند میخشکانند.من ازین کارتونهای کابل پرس بی نهایت سپاس گزارم

جستجو در کابل پرس