صفحه نخست > دیدگاه > درخشش پرشکوه ملالی جویا در روتردام

درخشش پرشکوه ملالی جویا در روتردام

شنبه 4 آپریل 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

سخنرانی شجاعانه وتاریخی ملالی جویا در لویه جرگه اضطراری نه تنها ویرا در قلب هر افغان با وجدان جا داده است بلکه شهرت ومحبوبیت جهانی بینظیری را برایش به ارمغان آورده است. به عمق این موضوع زمانی متوجه شدم که بتاریخ 28 مارچ سال جاری درمراسم اعطأ جایزه بین المللی ضد تبعیض به ملالی جویا در روتردام اشتراک کردم. غرض تعقیب دقیق جریان مراسم در صف نخست جاگرفتیم. چند لخظه بعد جویا نیزدرهمرایی با نماینده سازمان میزبان داخل تارلار شد وهمچون دیگران در یکی از چوکی ها صف نخست نشست. دختران وپسران جوانان افغان که در تالارحضورداشتند، ویرا شناختند وبه نوبت برای مصافحه با وی نزدش رفتند. توگویی هریک ویرا سالها میشناختند. دختران جویا را میبوسیدند واز خوشی دیدارش اشک میریختند وپسران دستش رامیفشردند وویرا یگانه قهرمان واقعی مردم مینامیدند. بهمین سلسله ما نیزبا جویا دیداروازفداکاریهایش برای مردم افغانستان قدردانی کردیم. با شروع برنامه این سلسله قطع وبمجرد ختم محفل دوباره ادامه یافت.

نخستین شخصیت بین المللی که معرفی گردید جویا بود. معرفی جویا ازنمایش ویدیوی سخنرانی تاریخی اش در لویه جرگه آغاز شد، با پخش مختصری از فیلم مستند "دشمنان خوشبختی" و گزارشی ازتعلیق عضویت جویا درپارلمان و دسایس علیه زندگی وی توسط د شمنان خوشبختی ادامه یافت وبا تذکرمحدودیتهای زندگی مخفی وپرخطرجویا در داخل افغانستان ومشکلات که حکومت افغانستان فرا راه اخذویزه توسط وی ایجاد کرده است ختم شد. آنگاه ازجویا، این سمبول آزادی بیان دعوت بعمل آمد تا بالای ستیژبرود. با بپا خاستن جویا یکهزارویکصد اشتراک کننده این مراسم بپا خاستند وازجویا با کف زدن ها تا رسیدن به میزخطابه بدرقه کردند. Jasse Jackson ، برجسته ترین ساستمدارسیاه پوست ایالات متحده بعد ار مارتین لوتر کینگ وقبل از بارک اوباما وبرنده چندین جایزه بزرگ بین المللی حقوق بشر، وخانمش که مهمانان افتخاری این مراسم بودند درصف اول استقبال کنندگان ملالی جویا قرار داشتند. این شخصیت مورد احترام بین المللی همراه با شاروال روتردام وده ها شخصیت مهم سیاسی هالند همراه با یکهزار ویکصد جوان اشتراک کننده درگردهمایی، تا ختم مراسم اعطأ جایزه توسط خانم Edith Rue معین وزارت امور اجتماعی هنگری (که درین مناسبت از اتحادیه اروپا نمایندگی میکرد) وابرازامتنان نوسط جویا، به احترام جویا بپا ایستاده بودندو با کف زدن های ممتد از وی قدر دانی کردند. دریافت کننده بعدی جایزه گرداننده محبوب ترین برنامه تلویزیونی زنان در امریکا ومبارزنستوه علیه تبعیض نژادی خانم Oprah Whimphrey بود.

حین دیدن این مراسم درحالیکه بحیث یک افغان ازخوشی درلباس نمیگنجیدیم بیاد برخوردهای وحشیانه وضد انسانی اکثریت اعضأ "پارلمان " افغانستان نسبت به این شیرزن افغان افتادم که این دخت افتخار آفرین وطن را بخاطر حقیقت گویی با بوتلهای آب وپاپوشهای بویناک خویش گلوله باران کردند وبلاخره با ارتکاب توهین بزرگ به مردم شریف فراه عضویت نماینده شان را تا ختم دوره پارلمانی به تعویق انداختند. از خودپرسیدم آیا بمردم خویش توهین نمیکنیم اگر آن موجودات را نماینده مردم بنامیم؟


فرستنده: سکرتریت بنیاد فیاض

loading...

پيام‌ها

 • آفرین به تو دخترک قهرمان وطن دوست امروز دشمنانت خون گریه میکند که به ملالی جویا در هالند بیشتر از 1500 نفر کف میزند!!
  زنده باد ملالی جویا زنده باد حقیقت !!!
  محمد مسعود رافع!!!

  repondre message

 • این گناه دختران وپسران جوان نبود که به دیدار این شخص شتافتند زیرا انها سالها از کشور دور زندگی کرده اند و نمیدانند که خانم جویا در مورد بیرون رفت کشور از حالت فعلی کشور کدام طرحی ندارد زیرا این خانم بیسواد تشریف دارند.

  به نظر خانم جویا باید چند رهبر فرتوت جهادی باید محاکمه شوند و در این صورت کشور گل وگلزار خواهد شد. گیریم که این کارشد ایا محاکمه این اشخاص باعث رشد اقتصادی این کشور خواهد شد؟ ایا خانم ملالی جویا کدام طرحی برای بهبود زندگی جوانان داشتند که این جوانان از ایشان یک چنین استقبال کردند واشک ریختند؟

  repondre message

  • منحیث یک جوان برای من این مهم نیست که جویا طرح دارد یا نه، مهم برایم اینست که در مقطع معین و حساس تاریخ وطن ما او قهرمانی کرد و آنانی را که کسی حتی جرئت حرف زدن در پشت شان را نداشت در مقابل چهره های پلید شان و رویاروی آنچنان سیلی های جانانه کوبید و رسوا ساخت که آخ دل همه‌ی ما را کشید. براین این شهامت و وطندوستی اش جویا برای من قهرمان بی‌همتاست و هزاران مرتبه نسبت به قهرمانان دورغین ساخت امریکا ارزش دارد. هرچند هیچ سرکی به نام جویا نشود و هیچ بنای یادبودی برایش ساخته نشود، اما او در قلب های ما راه یافته و جایش را در آنجا باز کرده است.

   با آنکه من فکر میکنم جویا بهترین طرح ممکن را برای افغانستان دارد. او به درستی میگوید که تا وقتی مافیای بنیادگرایی در قدرت است و حاکمیت عام و تام دارد سخن از طرح اقتصادی و فرهنگی و ... زدن خواب و خیال است. او به همین خاطر همش را در افشا و نابودی جنایتکاران به مصرف میرساند تا راهی برای طرح های اقتصادی و ... باز شود.

   وقتی جانیان حاکمیت مطلق دارند و برای خود قانون خودبخشی میسازند و حتی تجاوز جنسی را میخواهند قانونی بسازند، سخن از طرح اقتصادی زدن به خنده ای می ارزد.

   به نظرم جویا طرح های خوبی دارد، اما طرح هایش آنچنان دشمن کش و نیشگون اند که مثل تیرها در قلب دشمنان وطن ما داخل میشوند! اگر چنین نیست پس چه دلیلی است که جانیان خاین حتی در تظاهرات شان شعار "مرگ بر ملالی جویا" را سر میدهند و نه علیه هیچ کسی دیگری؟؟؟؟ اگر او واقعا فرد بی ارزش و بی طرح و بی ... میبود، پس اینقدر جامه دریدن مقابلش برای چه؟؟؟؟!!!!

  • بر عکس شما محترم برای من طرح یک شخص مهم است تا شعار های میان تهی. ملالی جویا هیچ قهرمانی نکرد درمیان موجی از عکاسان وژورنالیستان ومقامات خارجی ونیروی های بین المللی وی به ریش به خاک مالیده شده سیاف وربانی وگلبدین بازهم خاک پاشید که به نظر من هیچ دردی را دوا نکرد ونمیکند.

   به نظر من این مافیا تکنوکراتی است که امروز 56 ملیارد کمک جهانی را بلعیده وهنوز هم کشور در انتهای فقر وتنگدستی قرار دارد وملالی جویا از ان دم نمیزند. اگر قرار باشد با دشنام دادن ما قهرمان شویم پس لچک های کوچه های کابل قهرمانان این کشور هستند!

   اگر جدا از مافیای بنیاد گرایی (که یک اصطلاح شعله یی هااست که امروز مورد استفاده راواییان ای اس ای زاده قرار دارد و این اصطلاح هم به زبان ملالی جویا هم راه یافته است زیرا وی پروریده راوا است وراوا زاده ای اس ای!) که خانم جویا گلو پاره میکنند از ایشان بپرسید ایشان خاموش خواهند ماند وچنین هم است. ایا به نظر این خانم قهرمان ایا طالبان وپاکستان وای اس ای دشمنان این کشور هستند یا چند رهبر جهادی وکرک شده جهادی؟

  • وقتی منطق اخوانی الشیاطین کوتاهی کرد، به هر حرف مخالفان تاپه "ضد اسلامی"، "فحاشی"، "دشنام" و .. .را میدهند، و شریف نام هم از این قاعده مستثنی نیست.

   اینست کلمات تاریخی جویا که او را قهرمان ساخت:

   اسم‌ من‌ ملالی‌ جویا از ولایت‌ فراه‌ هستم‌، به‌ اجازه‌ حاضرین‌ محترم‌ به‌ نام‌ خدا، بنام‌ شهدای‌ گلگون‌ كفن‌ راه‌ آزادی‌ وطن‌ می‌خواهم‌ چند لحظه‌ای‌ صحبت‌ كنم‌. انتقاد من‌ از تمام‌ وطن‌داران‌ من‌ كه‌ اینجا حضور داردند این‌ است‌ كه‌ چرا می‌گذارند كه‌ مشروعیت‌ و قانونیت‌ لویه‌ جرگه‌ زیر سوال‌ برود. البته‌ وجود آن‌ جنایتكارانی‌ كه‌ كشور ما را به‌ این‌ حالت‌ رسانده‌. متاسف‌ هستم‌، بسیار متاسف‌ هستم‌ به‌ این‌ كه‌ او كسی‌ كه‌ لویه‌جرگه‌ را نهاد كفرآلود و معادل‌ فحاشی‌ می‌خواند اینجا می‌آید و گپش‌ قبول‌ می‌شود و یا كمیته‌ها را همه‌ شما ببینید كه‌ بین‌ مردم‌ چه‌ زمزمه‌ می‌شود. رییس‌ هر كمیته‌ پیش‌ از پیش‌ تعیین‌ است‌. چرا همه‌ جنایتكاران‌ را در یك‌ كمیته‌ نمی‌برید كه‌ در آنجا ببینند باز ملت‌ را به‌ چه‌ حالت‌ می‌رسانند. اینان‌ كسانی‌ بودند كه‌ كشور ما را محراق‌ جنگهای‌ ملی‌ و بین‌المللی‌ ساختند، زن‌ ستیزترین‌ كسانی‌ بودند در جامعه‌ كه‌ كشور ما را به‌ این‌ حالت‌ رسانده‌ اند. آزموده‌ را آزمودن‌ خطاست.‌ به‌ نظر من‌ اینها باید محاكمه‌ بین‌المللی‌ و ملی‌ شوند، اینها را اگر مردم‌ ما ببخشند، مردم‌ پا برهنه‌ افغان‌، هرگز تاریخ‌ نمی‌بخشد. اینها ثبت‌ تاریخ‌ كشور ما هستند....

   بفرمایید بگویید که کدامش "دشنام " است و بدور از واقعیت؟

   اگر حداقل شهامت داشته باشید، باید از حرف های تان مقابل جویا و دیدن جملات بالا عرق شرم به پیشانی تان شیار ببندد!!

  • معلوم میشود که عقل شما کوتاهی میکند ومانند اسلاف شعله یی و راوایی خود دست به اتهام بستن میزنید زیرا من هرگز افتخار جهاد به ضد چپیان چه خلقی ویا پرچمی ویا شعله یی ها را نداشته ام.

   باید گفت که هرکسی که زره از عقل در سرش وجود داشته باشد گفته های این قهرمان ساخت برتانیا وهالند وامریکا را میان تهی خواهد یافت زیرا وی شعار های راوا را یکبار دیگر درکابل سر داده است. از طرف دیگر برای همگان معلوم است که خانم زلمی خلیلزاد یکی از تمویل کننده گان این خانم قهرمان شما بوده واست وخانم زلمی خان خیلیلزاد بود که برای خانم جویا بادی گارد های امریکایی مقرر ساخت تا وی را از مافیای جهادیان رهایی بخشند. ولی خانم جویا و شما چپیان کاسه لیس واشنگتن از ان یادی نمیکنید.

   این گفته های میان تهی ملالی جویا نه بلکه این مطبوعات غربی بودند که از جویا قهرمان برفی ساختند ولی اگر شما به داخل افغانستان بیایید حتی من منحیث یک کابلی یا ملالی جویا را یک دیوانه واحمق ویا یک کاسه لیس ویک گدیگگ ساخت غرب میدانم که عنداللزوم وی را کوک میکنند تا برای چند مدتی فحاشی کند وبعدا خفه خون بگیرد.

   کاش شما توبه نامه این خانم قهرمان تان را که از گفته های خود پیشمانی کرد میدیدید که چگونه وی میخواست دل بابه های جهادی خود را به دست اورده ودوباره برای وی اجازه دخول در پارلمان رابدهند ولی بابه سیاف وی را اجازه نداد. امروز وی یکبار دیگر میخواهد عقده گشایی کند که البته گفته های وی کاملا بی تاثیر است. برای ما امروز صلح وامنیت واشتغال مهم است تا شعار های میان تهی وچپ گرایانه این مجنونه دیوانه اصل!

  • شیریف ناوطندوست، خیر است به خیر با یک تداوی مختصر صحت یاب خواهید شد، ‌سیاف و محقق و ... هم وقتی گورمشتی های جویا را بر سر خود خوردند مثل جناب شما هذیان میگفتند و اتهام پی اتهام می‌بستند چیزی که بیشتر جویا را در قلوب مردم جان داد. حتما در کدام کشور غربی موقعیت دارید، نزد کدام داکتر روانی مراجعه نمایید!!!!

   من در مورد جویا به این حرف شقایق جان اعتقاد کامل دارم:

   جویا مثل شمشیر آخته ایست که با بلعیدنش گلوی دشمنان وطن ما پاره خواهد شد.

   روزی که دشمنان مردم ما از ملالی جویا به نیکی یاد کردند و یا کینه شان در مقابل او کم شد، باید به ملالی جویا شک کرد و از او روی برگرداند چون درینصورت ضرورت وجودی وی از بین میرود و بین او سایر زنان خنثی و جنگ سالار ماب فرقی نخواهد ماند.

 • عزیزان دلبند من به نظر شخصی من نوشتن و حرف زدن روی این حرفها فقط وقت کشتن است ببینید بنظر بنده ملالی جویا در مقطع خیلی اساس و سرنوشت ساز کشور ما دست به عملی خیلی ناشایسته زد و ارزو داشت روند تصویب قانون اساسی کشور را به بی راه بکشد و نگذارد قانون اساسی کشور به تصویب برسد. بهر حال عزیزان من بیایید در هر کجای که استیم صرف نظر از اینکه کی هستید و چی هستید از این حرفها کم کرده به فکر اینده کشور باشیم یک نظر سنجی بزرگ را راه اندازی کنیم که چطور میتوانیم از بحران فعلی اقتصادی سیاسی و فقر سواد بیرون شویم چه راه حل های وجود دارد که به مردم مظلوم و درد دیده که هنوز هم در کوره های خشت و اهک ایران و پاکستان میپوسند کمک کنیم چطور میتوانیم راه حلی بین خود ما افغانها به وجود اوریم چطور میتوانیم کشور مانرا اباد بسازیم برادر گرامیم چرا سوالی مطرح نمیکنید که همی جوانان طرحهای خودشانرا برای ساختن استراتیزی جدید صلح امنیت ایجاد شغل کمک و همکاری یکدیگر پزیرش یکدیگر بفرستند فکر شانرا برای حل این همه بد بختی به مصرف برسانند از اینکه من بگم ملالی جویا قهرمان است و تو بگی نه سیاف قهرمان است چه بدست ما میایید ما باید از بدیها و لغزشهای اینها بیاموزیم و اینده کشور مارا بسازیم همه دست بدست همه بیاید این حرفهارا کنار بزنیم تشکر

  repondre message

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس